ZKIZ Archives


陳潔靈 - 白金升降機

1 : GS(14)@2013-10-12 14:51:30

舊野是唔同d
陳潔 潔靈 白金 升降機 升降
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=283844

【馮仁昭四圍超】陳潔靈學鋼琴冇考試

1 : GS(14)@2016-07-12 03:19:40

陳潔靈噚日喺尖沙嘴出席自動演奏鋼琴香港發佈會,會上佢同著名藝術家李偉安(Warren)合作,獻唱《Fly me to the moon》。佢話好興奮,因為呢次合作好有難度:「因為啲歌本身係獨奏版,唔預有人唱,要諗啲計仔同個琴夾番。」佢又話:「Warren係我以前嘅琴老師,都跟佢學咗3年,不過冇考過試,學嗰啲嘢都畀番晒老師啦。我有試過自彈自唱㗎,不過都係算罷啦。」

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160711/19689309
馮仁 仁昭 四圍 陳潔 潔靈 靈學 鋼琴 考試
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=303300

陳潔靈收火唔鬧人

1 : GS(14)@2016-11-10 07:39:54

陳潔靈和本地爵士樂隊The5422 Collective將於本星期日在西九文化區合作演出,陳潔靈表示首次踏足西九場地表演,合作樂隊成員全部都是後生仔,而且有19位成員,並透露樂隊會將她的首本名曲《白金升降機》和《今晚夜》等四首歌重新演繹。對於跟一班後生仔合作,問陳潔靈感覺是否好似之前做音樂節目評判?她笑笑口反問樂隊的隊員:「我有冇鬧你哋呀?」一班後生仔笑說:「冇,邊有呀!」陳潔靈再補充:「同年輕人合作係得着好多,佢哋有好多新嘅想法,反過嚟令我有進步。」採訪:曹家誠攝影:葉君海
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161109/19827213
陳潔 潔靈 靈收 收火 火唔 唔鬧 鬧人
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=314740


ZKIZ Archives @ 2019