ZKIZ Archives


財經評論:VR睇樓阻代理搵食

1 : GS(14)@2017-05-19 05:26:51

近年VR(虛擬實境)盛行,就連地產代理都開始推廣用VR睇樓,雖然尚未普及,但已經由初時只能睇二手樓,進一步擴展到就快連一手示範單位都可以透過VR去睇。其實用VR睇樓,在睇二手樓時有很多制肘,始終不少二手單位都曾經有人住過,每個住戶對待單位方式都不同,室內外難免會有損耗。簡單如廁所有沒有漏水、單位外望的景觀,單憑影片未必可以反映到現實。反之,用VR去睇一手新盤示範單位,卻是一個新體驗,新的宣傳手法。以往,不少人喜歡將睇樓作為假日家庭活動之一,除了有樓睇、有裝修示範參考外,又有下午茶食,可以輕鬆消磨一個假日下午。不過,近年政府推行多種樓市辣招,變成二手市場無運行,交投大減下,地產代理惟有主力到新盤搵食。根據地產代理監管局數字,4月份持牌代理人數錄得3.73萬人,同期整體樓宇買賣登記量只有8,972宗,等同約4名代理去爭一宗成交。所以佣金收入可觀的新盤成為他們必爭之地,每次行過有示範單位的商場,都會有數以百計代理聚集撈客。雖然撈客是代理職責所在,不過確實擾民,無論行過商場的是否睇樓,每行一步都有代理問「係咪嚟睇樓?新樓盤XXX萬喎!」。拒絕了一個,另一個又行過來問同一個問題。小記曾經在中環ifc商場,眼見一名有意睇樓的市民,當步近入售樓處之際,突然有30多人一湧以上問「係咪睇樓?」,搶着遞上卡片。結果糾纏了近3分鐘,該市民才可全身而退,但已嚇得不敢再去睇樓。近年發展商開示範單位時,都要客人等候一段長時間才可進入,隨時要排1個鐘。而且入到示範單位內,人頭湧湧(有半數以上為代理),根本看不清楚個單位,亦影不到相返屋企慢慢再睇。
VR睇新盤,可免卻被代理纏擾的痛苦,亦可以對單位初步有認識,到有興趣先去真正示範單位參觀未遲。不過,就未必太受發展商歡迎,因可能聚集不到萬人空巷的等睇樓場面,做不到宣傳效果。記者:程俊華
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170518/20024577
財經 評論 VR 睇樓 樓阻 代理 搵食
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=333499


ZKIZ Archives @ 2019