ZKIZ Archives


【埋身擊】展《鑽石花》首天剪報 贈倪匡「有字天書」 書展賀衛斯理50歲

1 : GS(14)@2013-06-25 01:37:00

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20130624/18310240

董橋為展覽題字

                                    由讀者成為好友,施與倪飯局時獲悉衛已推出50年,「我哋成班讀者話要搞展覽,佢笑話唔好煩到佢就得」。七個自稱江南七怪的讀者,上天下海找資料,透過淘寶找到《鑽石花》於《明報》首天刊載剪報。商台在1988年曾製作衛斯理廣播劇,但錄音檔案已失;不過「我哋有」,結果他們反將檔案送予商台。衛斯理早期作品封面由台灣畫家徐秀美繪,對方允借出原畫。
展覽會推紀念冊,有倪匡生活足迹和讀者構思的衛斯理病歷表(因他常遇險受傷)、與白素舉行婚禮情況等。買得頭100本的可獲倪匡為今次寫的「給讀者的信」和由他手稿製的衛斯理小說,施笑說:「係有字天書,因佢寫嘅字好難睇得到。」
董橋為展覽題字,紀念冊書名「倪學」由蔡瀾所題,好友徐克錄影訴說對衛斯理的感受,蔡瀾、陶傑等也輪流在鏡頭前讀一段衛斯理故事。

睇3D莫高窟壁畫

                                    文藝廊又設專區,展示由城大互動視覺及體現應用研究室(ALiVE)等製作的「人間淨土──走進敦煌莫高窟」。360度環迴巨型圓柱型投影屏幕,以立體、高清呈現莫高窟第220石窟,內有藥師佛、仙女飛舞等壁畫。
ALiVE總監邵志飛稱,室內會模擬石窟的漆黑,觀眾透過3D眼鏡和微弱燈光觀賞洞穴及壁畫,部份以動畫展現,包括為書展新增的點燈,侍女會將燈輪上的蠟燭逐盞點亮,直至全室光明。市民須於本周三起於書展網頁預約。
埋身 身擊 石花 首天 剪報 倪匡 有字 天書 書展 衛斯理 50
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=283163


ZKIZ Archives @ 2019