ZKIZ Archives


移植子宮後誕嬰創醫學史首例

1 : GS(14)@2014-10-05 13:48:17瑞典一名36歲女子接受子宮移植手術後,破天荒誕下一名男嬰,成醫學史上首例,為因癌症失去子宮或天生沒有子宮的婦女帶來喜訊。該女子患有「羅基坦斯基綜合症」(Rokitansky syndrome),天生沒有子宮,儘管卵巢完好,卻無法生育。她去年獲61歲朋友捐贈子宮,上月懷孕31周時因出現妊娠毒血症,剖腹誕下重1.78公斤(3.9磅)的男嬰。為保障私隱,父母的身份沒有被公開,只知兩人是運動員。■布倫斯特倫的團隊先後為九名女子移植子宮。美聯社

負責移植手術的醫生布倫斯特倫表示,雖然男嬰是早產嬰,但目前與媽媽的健康狀況良好。布倫斯特倫過去兩年先後替九名婦女移植子宮,其中兩人因併發症最終需要移除。他其後再替剩下七人植入胚胎,目前有兩人懷孕25周。今次手術無疑開創醫學界先河,也為不育婦女帶來希望,英、法、日本等多國醫生計劃進行同類手術,但仍有專家指手術風險太高及費用太貴,質疑無法普及。美聯社
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20141005/18889706
移植 子宮 後誕 誕嬰 嬰創 醫學史 醫學 首例
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=285882

新辣招後誕亞洲樓王 呎價10.5萬首置客12億掃山頂豪宅

1 : GS(14)@2016-11-10 07:29:57

■Mount Nicholson昨公佈招標結果,成功售出4伙,套逾15億元。【本報訊】辣招廢武功!港府六年來不斷施加辣招,樓市卻越壓越升。上周五再「加辣」,向買多間住宅的投資者勁加15%印花稅,「首置客」卻不受影響照掃貨。山頂Mount Nicholson誕下全亞洲最貴分層樓王,呎價搶貴三成至10.5萬元。最驚人的是有「上車客」斥逾12億元連掃3伙,首置買樓料慳稅1.3億元。記者:朱連峰九倉(004)及南豐發展的Mount Nicholson,本周一推售10伙分層招標,同日截標,市場關注辣招對超級豪宅影響。負責銷售的會德豐地產昨公佈結果,成功售出7樓A室、8樓B室、16樓A室及16樓B室共4伙,套逾15億元。成交冊顯示,造價3.12億至9.12億元,呎價68,331元起。


閃電搶貴34%

其中7樓A室、16樓A及16樓B室由同一組買家購入,總樓價逾12億元,呎價達92,252元,再破項目分層單位紀錄,亦成為政府加辣後,全港最大宗住宅交易,相當300個嘉湖山莊兩房戶。該買家一次過掃三個單位,其中16樓A及16樓B室「鳳凰樓」(頂樓對下一層)以同一份買賣協議交易,成交價9.12億元,兩單位總實用面積8,702方呎,呎價高達104,803元,打破西半山天匯複式於去年12月份造出的每呎10.37萬元的紀錄,成為全亞洲最貴分層樓王。樓下15樓A及B室上月20日成交呎價僅7.8萬元,相隔不足20日,高一層搶貴34%。會德豐地產主席梁志堅表示,政府加辣後,樓市無得炒,只剩用家。他指Mount Nicholson昨售出的4伙,據他了解全部都是以私人名義買入,全部是用家,其中最大筆用逾12億元掃三間的一組買家,相信都是未擁有物業的「首次置業」人士,買來自住,所以毋須支付15%印花稅。(用12億元上車咁勁?)堅叔回應這類買家「梗係闊佬家族」,「這組客捕咗三次,今次已是第三次入標,好鍾意個地點,第一次唔得(唔中標),第二次唔得,佢都有上來問,我哋好公道,價高者得」。

■Mount Nicholson低層單位外望景觀。

買家慳稅1.3億

買家今次以首置身份入市,料只須繳付樓價4.25%最低印花稅率,涉及金額約5,100萬元。但如果買家並非首置,則要硬食15%印花稅,涉及辣招高達1.8億元,首置買樓變相即慳1.3億元。堅叔形容是個別成交,不代表樓市,辣招並非冇料到,「啲客不同,呢啲係用家,鍾意地點,價錢企得穩」。
Mount Nicholson連同早前售出的分層單位,項目第二期共售出16伙,共套逾55億元。其中賭王四太梁安琪以近13億元勁掃4伙送給兩名女兒「學習投資」,平均呎價僅7.29萬元。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20161109/19827587
新辣 辣招 招後 後誕 亞洲 樓王 呎價 10.5 萬首 置客 12 億掃 山頂 豪宅
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=314643


ZKIZ Archives @ 2019