ZKIZ Archives


沈月倒模邱淑貞冇得輸霆鋒同囝囝又型又愛車

1 : GS(14)@2017-04-13 00:24:00

袁詠儀(靚靚)同張智霖嘅囝囝魔童,話咁快都已經10歲大喇!魔童盡得爸爸媽媽優良基因,年紀少少已經係靚仔一名;唔單止夠靚仔呀,眼大大十足靚靚喺《金枝玉葉》入面反串時個樣o添呀!其實圈中都有好多餅印星二代㗎,去相!邱淑貞沈月第一個要數嘅,就緊係近期曝光甚多嘅邱淑貞囡囡沈月啦!o依家15歲嘅沈月婷婷玉立,又識得打扮。而且佢盡得媽咪邱淑貞嘅真傳,樣子甜美,身材又好,絕對係唔少宅男嘅女神。譚詠麟譚曉風譚校長囝囝譚曉風,眨吓眼就已經大個仔,其實早年已經報道過佢成績優異係十優狀元,而且入讀英國牛津大學,真係不得了!除咗成績好,曉風相貌仲好似校長後生時o添!羅敏莊陳禛4歲大嘅陳禛表情多多,眼仔碌碌,而且經常面帶笑容,實在討人喜歡!除咗夠可愛,陳禛同媽咪羅敏莊成個餅印咁,真係唔怕會走失!謝霆鋒謝振軒謝振南霆鋒係靚仔又夠型就眾所周知,其實佢囝囝謝振軒(Lucas)、謝振南(Quintus)都盡得佢真傳,不單止十足餅印都係靚仔,而且興趣都一樣鍾意玩車!所以話,有啲嘢係打風都打唔甩嘅!
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170412/19988271
沈月 月倒 倒模 邱淑貞 冇得 得輸 輸霆 霆鋒 鋒同 同囝 囝囝 囝又 又型 型又 愛車
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=330275


ZKIZ Archives @ 2019