ZKIZ Archives


信置執董陪林鄭見工程界

1 : GS(14)@2017-02-11 18:55:11

【本報訊】工程匯昨主辦2017特首選舉論壇,4名特首參選人林鄭月娥、曾俊華、葉劉淑儀及胡國興分別出席。打頭陣的林鄭由其競選辦副主任信置執董黃永光陪同赴會,黃更留守至曾俊華的環節聽取對方與工程界對話。曾俊華被問及會否擔心被抄政綱時回應,「唔驚,我嘅政綱係好公開,印晒出來,個個都可以拎一份」,又指對方肯抄是好事,認為不論誰勝出都應推出有關措施。


留守至曾俊華環節

與會的工程界選委有建制亦有民主派,包括前立法會議員何鍾泰、梁廣灝、民主派「進步工程」名單的蘇耀坤等,其中何鍾泰稱已有取向,但拒透露;蘇耀坤則希望了解參選人對政改、《基本法》23條的立場。林鄭離開時稱曾任發展局局長5年,與工程界有緊密合作,席間大家都關心香港的基建狀況,她預告會提出新理財哲學,「畀到佢哋定心丸,繼續投資基建」,又指目前問題是提交立法會審議的基建項目要長時間才獲撥款,影響工程招標,亦有人關心推出工程項目平均性,不想時多時少,並鼓勵年輕工程師多關心社會,議政論政。緊接出場的是曾俊華,與林鄭赴會的黃永光未隨林鄭離開,繼續留在會場。曾俊華會後指對於爭取工程界支持感樂觀,笑言:「我成世人都樂觀嘅。」被問前天得知手握194票的香港友好協進會支持林鄭時稱「好驚」,他說:「其實我好驚,唔係真係好驚。」他又指不擔心被抄襲政綱,認為有人抄是好事。另一特首參選人葉劉淑儀呼籲工程界選委予以提名,讓她可入閘,「我相信會攞到啲。我聽到啲掌聲,我下星期會跟進(爭取提名)。」■記者陳雪玲
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170211/19924927
信置 置執 執董 董陪 陪林 林鄭 鄭見 工程
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=326324


ZKIZ Archives @ 2019