ZKIZ Archives


中資高價搶地起樓6大地產商市佔料跌至六成

1 : GS(14)@2016-11-16 05:08:16

【本報訊】啟德地皮早前由中資海航集團以天價88億元奪得,震撼市場之餘,更揭示本地地產界正醞釀洗牌。有分析員指,港資大型地產商如長實(1113)、新地(016)等,近年地皮招標時出價審慎,反而中資地產商卻因規避人民幣貶值,頻在港搶地,相信有關趨勢會持續,而高價搶地更可能損害本港樓市。


人幣貶值觸發走資

市場早有共識,人民幣貶值將加速中資企業到海外收購,重新分配資產,香港是首選地之一。星展唯高達研究部董事吳淑燕表示,假設人民幣未來每年貶值2%至3%,中資今天來港所購入的資產,三年後單計外滙損益而升值近10%,故此人民幣貶值成為他們搶貴地的主要理由,若將來樓盤建成,售價較成本升30%至40%,賬面上已可達到收支平衡。據本報統計過去數年住宅地皮的投標結果(見表一),中資2011年在港只投得一幅地皮,但今年截至上周止已投得六幅,比例增至30%。而近年中資出價明顯進取,他們投地金額佔比,更由2011年時的1.7%,升至目前的43%。而據團結香港基金研究顯示(見表二),估算2016年至2019年間,六大本港地產商所佔落成單位數目,將由79.8%降至62.1%。中資則由3.2%升至8.3%。但上述數據只反映過去三、四年間中資來港投地情况,過去他們較少涉足香港地產,但未來勢成本地一股新興力量。


「對樓市唔係好事」

有中資發展商前財務總監坦言,香港樓價會繼續「癲癲地」,中資明知樓市後市不明,但人民幣近月貶值加快,促使更多中資湧入本港收購資產,較易獲內地當局放行,變相滙出資金。「不止住宅地,商廈、工廠有啱嘅會成幢咁買,個泡沫越來越大」。吳淑燕表示,中資地產商不算了解香港市場,「可能計錯數都唔出奇」,但一旦地產商高價投地後,將來所推售樓盤亦相應調高售價,樓價居高不下,「對香港樓市唔係好事」。有美資行分析員稱,中資高價搶地,本港大地產商「一係不理風險跟追」,否則市佔率會一直跌。他估計本港6大地產商,以落成單位數量計算,將會由今年約70%,跌至2019年時近60%,中資佔比仍只約5%,其餘由中小型地產商奪得。記者:岑梽豪 方楚茵
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20161114/19832935
中資 高價 搶地 地起 起樓 大地 產商 商市 市佔 佔料 料跌 跌至 六成
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=315615


ZKIZ Archives @ 2019