ZKIZ Archives


新聞雜評(一百四十五)

葉劉宣布取不到足夠提名入閘 更新:2017/03/01 18:15

行政長官選舉截止提名。曾俊華、胡國興和林鄭月娥成功入閘角逐新一屆特首。參選人葉劉淑儀不夠提名「入閘」,臨近截止提名還走了四票,改為提名林鄭月娥。她認為與制度有關,形容是非戰之罪,但不後悔參選
遠遠落後一百五十門檻,所以無法繼續選舉工程。不能「入閘」已成定局,但原來葉劉淑儀提名無進脹之餘,截止報名前夕還走了四票。
連續兩屆無法「入閘」,葉劉淑儀指第一次是準備不足,但今次「非戰之罪」。
與葉劉淑儀一同見記者的還有提名她的工業界選委和新民黨成員。葉劉淑儀多謝他們「無走票」。
競選團隊向葉劉淑儀送上「有選未為輸」紙牌,她指五年後要視乎身體狀況及興趣,再決定是否第三度參選。葉劉淑儀透露,胡國興曾致電她爭取支持,但她批評三名候選人政綱薄弱,表態言之尚早,而新民黨不會綑綁投票。

一如所料,第一個出局的是葉劉。正如之前所講,建制派咁多票都唔分啲俾佢,明顯葉劉在樁秧眼中係 expendable;既然如此,何必又死賴活賴,仲話「有選未為輸」,五年後有可能捲土重來。要東山再起,可以;不過唔應該好似今次咁懶「非戰之罪」、「制度問題」,而係要令自己由 expendable 變成 failur is not an option,否則選到2047都無用,不如急流湧退好過。
閱讀更多 »
新聞 雜評 一百 百四 四十 十五
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=237662


ZKIZ Archives @ 2019