ZKIZ Archives


綠置居搶客新居屋近兩成綠表棄揀樓

1 : GS(14)@2015-05-29 08:16:38

【本報訊】新居屋錄得超額認購62倍,但銷情較預期差。房委會最新數字顯示,新居屋自上周四開始安排合資格人士揀樓,但截至昨日僅214個居屋單位成交,當中綠表申請者放棄揀樓或缺席的比例更近兩成,數字較以往高。公屋聯會相信綠表公屋戶放棄居屋,與政府推綠置居計劃有關,部份綠表客轉為認購售價更平的綠置居單位。新居屋昨第5天揀樓,房委會安排61名合資格申請者到樂富居屋中心揀樓,全日有43宗成交個案,仍然以荃灣尚翠苑最受準買家歡迎,售出25個單位;其次為沙田美柏苑,有13個單位成交。不過,房委會統計過去5天揀樓數字,截至昨日,共邀請301名合資格人士到樂富居屋中心揀樓,但只有214宗居屋成交個案,當中綠表有151個、白表佔63個。按此計算,17%綠表申請者放棄揀樓或缺席;白表則有約47.5%人士放棄揀樓或缺席。
稱今期居屋貴

公屋聯會主席王坤表示,以往居屋揀樓只有約一成綠表申請人放棄,「而家頭幾日揀樓,已經有咁多綠表公屋戶放棄,遲吓大單位越嚟越少,得返啲低層,咪仲多人放棄?」他指綠表公屋戶放棄居屋的原因,與政府落實推行綠置居計劃有關,「今期居屋咁貴,綠置居樓價都平啲啦」。房委會資助房屋小組主席黃遠輝對白表申請者放棄比率高,感到奇怪,「今次居屋申請踴躍,仲要好多都係白表,以往都會有白表申請人去到揀樓階段,因為位置等等唔啱心水放棄,但比例咁高真係奇怪」。綠表人士周先生昨成功購入沙田美柏苑一個中層單位,他稱知道政府將推出綠表置居先導計劃,「曾經有掙扎過嚟唔嚟揀樓」,但擔心計劃推出無期,屆時又未必抽得中,故決定選購居屋。■記者譚靜雯、鍾雅宜

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150529/19164655