ZKIZ Archives


中環在線:獅子行教細路借錢 李華華

2010-10-12  AD
 

為咗教啲小朋友 從細開始養成儲蓄嘅良好習慣,滙豐銀行搞咗個豬仔錢罌設計比賽,目標當然係全港嘅小學生,由今日起至11月初,會喺指定地點提供豬仔錢罌畀小朋友攞返屋企 設計,勝出嘅設計仲有機會由「小豬」變「大豬」,因為滙豐會將佢變成細蚊仔咁大個,到時仲會用黎做展覽!

獅子銀行仲話,會推出一系列嘅嶄新 產品幫小朋友同埋家長為將來做儲蓄,18歲以下嘅細路去開戶口,唔會有存款最低下限,兼且有其他綜合保險同埋儲蓄計劃畀啲客仔揀,另外,又搞搞新意思,整 咗個網上互動課程,等小朋友可以透過輕鬆嘅遊戲,學習儲蓄同審慎消費,順便教啲小朋友信貸知識……吓,咁細個都要學埋點借錢,會唔會早咗啲呢?

李 華華


中環 在線 獅子 行教 教細 細路 借錢 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=18579


ZKIZ Archives @ 2019