ZKIZ Archives


【5歲港鐵迷】最愛每條路線唔同顏色 識順序背晒港鐵站名

1 : GS(14)@2017-01-07 07:09:05

五歲的葉承旭(旭旭)是港鐵迷,閒時更會畫港鐵路線圖、看車站指南。要得幾歲的人仔上啲根本無興趣的興趣班好無謂,不妨讓他們做真正喜歡做的事,例如去晒全港九港鐵站和畫吓港鐵路線圖。只得五歲的葉承旭(旭旭)去年已經去晒香港所有港鐵站,他唔係好似港女咁去打卡呃Like,而係真心鍾意地鐵。正在讀幼稚園二年班的他輕鬆唱十年前由電台鬼佬主持Steven James作的《MTR Song》,由荃灣兜去油塘,再過海去中環,順次序背晒車站名,仲會教埋你轉車,問你死未?旭旭喜歡港鐵的原因只是每條路線有不同顏色,覺得很吸引,平時他會做啲乜?他非常正經地回答:「日日都看車站指南。」他閒時會畫吓路線圖,又會拿着列車仔在手繪路線圖遊車河,「每條線都有自己的列車架,唔係我作架。」記者叫他由調景嶺去中環,他急口令般讀出路線,過了九龍塘,「下一站是太子,乘客轉乘荃灣線往荃灣沿途各站,下一個站是旺角,乘客轉乘荃灣線往中環沿途各站。」速度仲快過趕住搭港鐵返工的打工仔。旭旭不時參加港鐵的活動,還跟港鐵車務營運主管李聖基(基哥)大談港鐵未來的發展,「沙中線有兩條,分別是由烏溪沙去屯門和由羅湖去落馬洲去金鐘,基哥說大約2019年就會通車,那金鐘就會變成大的轉車站,到時有四條線都可以去到金鐘。」旭旭對新的路線通車日期好緊張,基哥早前跟他說南港島線在2016年通車,去到12月,連阿媽都好緊張,「幸好最後在12月28日通車,如果唔係,都唔知點同佢解釋。」旭旭第二天已經去試坐。旭旭會在周末的「自由約」「開咪」活動以急口令背全港九鐵路站名,主辨機構「ohmykids」更邀請了三歲小男生Casper同場唱住Rap,表演《All I want for Xmas is you》、《Uptown Funk》和《PPAP》等歌曲,相當有台型。「自由約」「開咪」活動日期:1月8日(2:30pm-3:45pm)地點:西九苗圃公園場地提供:好單位記者:列淑華攝影:鄧鴻欣


旭旭在過去一年已經去過所有港鐵站,連輕鐵都去埋。

在港鐵活動遇上車務營運主管李聖基(基哥),旭旭當然要乘機問吓沙中線的進度啦。

旭旭一眼就分到不同路線的列車,更可輕易說出廣播內容。


旭旭的媽媽鄧雪堯說,最開心是可以陪兒子做他喜歡的事情,在過程中學習到甚麼反而是其次。

同場還有三歲的Casper又跳又唱,而且相當有台型。來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20170107/19888804
歲港 港鐵 鐵迷 最愛 每條 路線 唔同 顏色 順序 背曬 曬港 站名
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=321797


ZKIZ Archives @ 2019