ZKIZ Archives


黃紫盈熱褲掃貨

1 : GS(14)@2017-08-06 18:41:14

【黃紫盈(黃埔)】30歲的前新聞小花黃紫盈離開無綫後,司儀跟主持工作密密接。日前趁不用開工到黃埔行超市,着熱褲的紫盈BB在師奶堆中十分養眼。她主攻新鮮食材、蔬果和意粉,之後又睇調味料和紅酒,大約買了半個鐘才掃貨完畢。【專心揀酒】■黃紫盈着熱褲行超市,挑選紅酒時顯得頗肉緊。

之後紫盈BB接受電話訪問表示:「其實我成日都行超級市場,想睇吓有乜嘢新嘢食推出,今次俾你哋捉到。」還笑說:「嗰日有個正義男提醒我有人偷拍,但我擰轉面睇又冇人,原來係你哋,好多謝個男仔咁有正義感!」採訪、攝影:畢紹基、羅德光、梁繼光
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170806/20112704
黃紫 紫盈 盈熱 熱褲 褲掃 掃貨
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=339890


ZKIZ Archives @ 2019