ZKIZ Archives


嘉玲想拉埋偉仔行山

1 : GS(14)@2015-03-05 19:26:46

劉嘉玲昨晚在灣仔出席「國際珠寶設計大獎頒獎禮」,擔任評判的嘉玲表示,個人評審準則是簡單與誠意。問嘉玲最具紀念價值的珠寶飾物是否結婚戒指?她說:「唔係,係媽咪送嘅手錶,其實唔同階段收都有唔同紀念價值。」提到最近多次和周潤發結伴行山,嘉玲高興謂:「發哥好照顧人,每次都帶埋番薯香蕉,又叫我哋飲多啲水,行完四個鐘又請我哋食飯,每餐都唔同,好感動,發哥真係好平易近人,見到途人就打招呼,有要求就影相,連山上士多老闆,佢都知人姓乜有幾多個仔女,值得人學習。我廿幾年冇坐過小巴,佢話下次帶我坐地鐵。」嘉玲希望下一次行山時梁朝偉可加入。採訪:盧妹攝影:陳俊強

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20150305/19063646
嘉玲 玲想 想拉 拉埋 埋偉 偉仔 仔行 行山
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=288229


ZKIZ Archives @ 2019