ZKIZ Archives


中環在線:彤叔孫搵錢老竇享福 李華華

2008-10-29  AppleDaily

舊年中至分拆上市嘅新世界百貨(825),08年年報新鮮出爐,大家都知彤叔鄭裕彤旗下呢間公司,實情交咗畀第三代鄭志剛(Adrian)擔大旗,年報都話佢係「負責監督本集團的企業事務」。

純官掛名攞得仲多

所 以董事薪酬方面,彤叔連名都冇掛(即係冇做董事),純官做非執董但都冇人工,只係袋10萬袍金,另加「以股份為基礎支付的」79.2萬銀。咁 Adrian作為執董兼薪酬委員會成員,會唔會益吓自己呢?點知呢個後生仔好捱得,同老竇一樣冇人工同花紅,只係攞15萬銀董事袍金,另加「以股份為基 礎支付的」39.6萬銀,仲少過純官。真係阿仔搵錢老竇享福。咁Adrian又的確交到功課,上個月《福布斯》公佈「200家最佳亞洲企業榜」,新世界百 貨就上咗榜。而新世界發展(017)尖沙嘴樓盤入面嘅商場項目亦由Adrian負責,佢諗頭多多兼親力親為,仲親自飛去意大利搵租客o忝,只係家陣市道唔 好,齣重頭戲會唔會如期推出就好難講囉。
中環 在線 叔孫 錢老 享福 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=2917

彤叔孫仔娶中女沖喜

2012-10-04  NM


新世界發展創辦人鄭裕彤自上月十七日中風後,一直在養和醫院留醫,未有出席男孫鄭志明上週六的婚禮;雖然婚禮多次有傳因彤叔危殆要叫停,但最終如期舉行,據聞是鄭家想為彤叔沖喜,但喜事就辦得較低調,而新娘張美施原來比新郎大十四年,這位四十四歲的中女孫新抱,未知能否令彤叔大步跨過。

低調處理

八十七歲的新世界發展創辦人兼榮譽主席鄭裕彤, 自上月中中風後,曾有傳會出院飲孫仔喜酒,可惜至今他仍在養和留醫,未能出席孫仔、新創建執行董事鄭志明的婚禮。彤叔入院以來,純官每日到醫院探望,但未 有透露彤叔的病情,由於彤叔屬中度中風,在關鍵時刻要小心照顧,否則再度中風便手尾長。阿爺病重,有指鄭志明的婚禮差點搞不成,但最後能如期舉行,因鄭家 上下均深信一喜擋三災,辦喜事為彤叔沖喜。「今次決定照計劃結婚,一來可以為彤叔沖喜,另外亦怕萬一彤叔有乜唔妥,婚事就要拖住。」知情者說。今次鄭志明 的婚禮,沒有如家姐鄭志雯年初的婚禮般大事鋪張,只在君悅酒店舉行註冊儀式,晚上則筵開四十席,一對新人未有發言,而心事重重的純官,下午曾到過醫院向彤 叔報喜,逗留半小時才離開。

老妻少夫

行頭唔多的新任鄭太張美施,主人家對她的背景和資料均不願透露,原來她已屆四十四歲之齡,比鄭志明大足十四年,年紀唔細的她,結婚同生仔都要趕尾班車,據知情者說:「佢哋都想要小朋友,所以一結婚就會全速造人。」

 
叔孫 仔娶 娶中 中女 沖喜
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=38246


ZKIZ Archives @ 2019