ZKIZ Archives


吳佩慈保鑣睇場

1 : GS(14)@2017-02-03 03:10:25

呂麗君與仔女去玩的嘉年華,早是藝人、富貴名人等一家大細親子樂之地,有掟公仔玩機動遊戲,又有玩旋轉木馬等。


吳佩慈【親子木馬】

吳佩慈與內地百億富商男友紀曉波一向行蹤低調,上月二人帶同一對子女去嘉年華,同行有四名保鑣「品」字形般護駕,之後徒步返下榻的四季酒店。


上山詩鈉【見女婿】

上山詩鈉寶貝女Hilary有泰籍新男友,上月來港拍拖與女友去嘉年華,上山雖是電燈膽三人行,但Hilary男友卻很識做地任攝影師幫女友與上山影合照。李嘉欣【跟得攝影】

李嘉欣去年1月陪囝囝許建彤及其朋友仔玩,黑超造型的她陪兒子坐聖誕老人機動車,囝囝溜冰時她就全程幫手影相,跟得媽媽上身。


張栢芝【贏盡公仔】

栢芝不時帶Lucas及Quintus玩樂園,去年2月便偕吳鎮宇的老婆及兒子一起去玩,栢芝不比兩名兒子輸蝕,玩小木樽保齡球、碌波仔、拋呼拉圈等遊戲時贏了不少公仔。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170202/19914782
吳佩 慈保 鑣睇 睇場
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=325126


ZKIZ Archives @ 2019