ZKIZ Archives


加辣後15新盤調高售價昇薈細單位狂加價兩成

1 : GS(14)@2015-03-18 02:10:48

■昇薈(右)昨將39伙貨尾提價,圖左為東環。 資料圖片【本報訊】早前金管局出手收緊按揭成數希望令買家頭腦回復理性,但發展商懶理,廿日內至少十五個新盤連環加價。單位越細加價越狠,最新是南豐集團旗下東涌新盤昇薈,細戶加幅達兩成,唔夠五百呎一房戶狼死加價逾「一球」。記者:陳東陽 湯家明


金管局總裁陳德霖意圖㩒熄細價樓狂熱,上月二十七日公佈收緊樓宇按揭比例後,二手市場買賣淡靜,但發展商推出的新盤多數提供二按計劃幫準買家減辣,加上住宅供應短期未夠,結果辣招推出後一手市場反而不斷升溫,新盤售樓處再現人龍,造就發展商瘋狂加價空間。據本報統計,辣招出爐後不足廿日,經已有至少十五個新盤加價,由細價樓到豪宅統統有份,一眾發展商聯手掌摑無能政府。最新一宗搶錢個案是南豐旗下東涌新盤昇薈昨日修訂兩張價單,將三十九伙貨尾單位提價,當中三伙最受上車客歡迎的一、兩房單位擺明唔憂賣,發展商遂一口氣加價20%,屬收緊按揭後新盤加價幅度次高,僅次君臨天下。

其中,昇薈十座六樓B室,實用面積四百九十四方呎一房戶,舊價五百零九萬元,新價六百一十一萬元,加價超過「一球」,每呎價錢由約一萬零三百元加至約一萬二千三百七十元。同座三十樓J室,面積七百五十七方呎兩戶單位更狂加一百六一十萬元。至於三十六伙面積千呎以上的三、四房大單位加幅則相對溫和,全部加價一百萬元以內,幅度介乎3%到5%。例如一座三樓A室,面積一千三百七十六方呎的四房戶,加價八十一萬元,至一千六百八十三萬元,加幅約5%。南豐地產部總經理鍾志霖表示,以平均售價計算,昇薈該批貨尾單位較原先價單輕微提價約4%,而折扣優惠則維持不變。據銷售安排顯示,東涌昇薈本周五將以以抽籤形式發售發售四十二伙。皇廷滙三洋房招標發售

興勝創建旗下尖沙嘴Austin Place再錄成交。據知,七樓A室,成交價一千七百六十三萬元,呎價二萬零二百六十三元,惟回贈後,折實價一千六百三十五萬元,呎價一萬八千七百九十元。另五樓A室,折扣後成交價一千六百二十九萬元,呎價一萬八千七百二十一元。項目至今累售十九伙。九龍塘喇沙利道三十四,三十六及三十八號的皇廷滙三間洋房以招標方式發售,指標價分別四億、三億四、五億一千萬元,實用面積七千零八十三至一萬零九百四十五方呎,每洋房連花園、泳池及停車位。此外,信置(083)本周五賣大埔溋玥.天賦海灣九十五伙,另洋房招標。

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20150317/19079205
加辣 辣後 15 新盤 盤調 調高 售價 昇薈 薈細 單位 加價 兩成
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=288623


ZKIZ Archives @ 2019