ZKIZ Archives


利字當頭:搶救定搶購? 利世民

2008-11-26  AppleDaily


 

唔知幾時,何文匯教授正音正讀DNA,已經滲透入每一個新聞主播血液裏頭。每一次新聞主播正音正讀「時『姦』」,世民下意識都會將光陰同貞操關聯起來,反正,兩者都係一去不復還。

搶平貨 救購難分

早 排,又聽到新聞主播話︰「大批市民正在泰林門外,排隊搶『救』貨品。」唔睇畫面,真係會以為香港人同情心爆棚,人家公司執笠,就算救唔到員工,都會救番啲 貨品。「購」同「救」,唔通真係一樣?美國政府7000億又7000億「購」市,大家會覺得係「救」市。美國政府花200億,究竟係「購」花旗銀行,定係 「救」花旗銀行呢?就呢個問題,世民同一位有32年資格港式廣東粵語專家溝通(正音正讀︰Gau Tung)。世民︰「究竟係『購』,定係『救』?」港式專家︰「你話呢?真係可以幫到手,就係救。如果唔係,就乜『救』都係假。」

救車廠 點都唔夠

世民︰「你好不雅!」港式專家︰「我又點算不雅呢?好似三大車廠,自己老早已經死死吓,近來見到有錢派,就坐私人飛機去DC乞,呢啲大種乞兒,先至算不雅……」究竟係「救」抑或「購」?究竟係「唔夠」定係「唔救」?世民真係俾佢搞到一頭煙。
利字 當頭 搶救 搶購 利世 世民
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=4180


ZKIZ Archives @ 2019