ZKIZ Archives


湯文亮:樓價指數就算破頂也企不穩

1 : GS(14)@2016-10-17 08:00:32

【明報專訊】大約兩個月前,老施話中原指數今年內會破頂,老施一句話,有能力影響中原指數上升10點,千祈不要以為我說指數造假,上升10點完全是老施個人影響力。

要求加辣 難過立法會

不過,影響到其他人,就影響不到我,當時我話指數無機會今年破頂,如果今日問我,可以唔答就唔答,一定要答我就會話有很大機會,但破頂之後又會回落,今年底中原指數依然會低於去年歷史高位,明年又如何,明年的事明年講。

在上星期五中原指數收141.77,比去年高位146.92相差5.15,以現在勢頭,本月都有機會破頂,現在已經有評論叫政府考慮再出招,但是他們忘記,政府曾經講過如果再出招是要經立法會通過,以現時立法會立立亂情況,申請時要求加辣,到辯論時有可能變成減辣,大家似乎忘記立法會,這是一個生番戰場,希望一些無民族性的人通過法案,我認為是愧對列祖列宗。

其實現在要調控樓市,所出的招都不用經立法會,如果金管局下令關注新樓及二手樓的高成數按揭,一定會淘汰很多未合資格買樓人士,購買力萎縮,樓價自然下跌,但我估計金管會暫時不會這樣做,因為政府最辣的招現正發揮作用。

單位供應大增 高價搶樓恐不再

不需要我再解釋,大家都知道是供應量,在今年第四季將會有1.2萬個單位推出市場,這只不過是開始,而且將會是持續性,當大家意識到供應量是源源不絕的時候,高價搶樓就會成為過去式,當樓市缺乏上升動力,就會開始下跌,就算火箭動力學專家都是這樣說。

所以,我認為中原指數是有機會今年破頂,之後就向下調整,年底應該比去年歷史高位稍低,如果有人問我機會有幾大,我會答一半半,問我的人就會話我答□等如冇答。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 8672&issue=20161017
湯文 文亮 樓價 指數 就算 破頂 頂也 也企 企不 不穩
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=312338


ZKIZ Archives @ 2019