ZKIZ Archives


中環在線:大劉仔坐歪轉做非執董 李華華

2008-10-31  AppleDaily

大劉劉鑾雄愛將甘比上周誕下女兒,大劉連日均探望她,十分忙碌。不過,嚟緊大劉喺公事上相信亦會一樣咁忙,因為噚日突然爆出大劉個仔劉鳴煒做埋今日就唔做華置執行董事,轉做非執董。嚟緊大劉可能要自己親力親為打理番啲業務,公私兩忙。

公關解釋:陪產

大 劉仔今年28歲,修讀法律,06年12月中先接替阿叔──細劉劉鑾鴻做執董,之後佢擔大旗負責公司日常業務,見記者同埋分析員,仲越做越好,好有紋路,完 全可以獨當一面,大家都諗住佢將來一定接棒,做華置話事人。點知佢o依家做唔夠兩年,突然話唔做。華置公關都度好理由,話大劉仔老婆明年初生得,佢打算未 來幾個月專心陪老婆安胎、生仔,冇咁多時間打理公司生意,所以轉做非執董就算。唔係話老公唔可以陪老婆生仔,有錢人做嘅嘢,通常都係你估佢唔到o忝,之但 係呢個理由會唔會牽強咗啲呢?唔使24小時陪住啩?工都唔返?做非執董每年得20萬酬金,唔夠使o架喎!

路邊社估:創業

中環 金融圈中人估計,劉鳴煒做事有規有距,唔似會私人投資勁損手,俾阿爸踢出局嗰隻;多數人估佢另有新動向,可能唔想靠阿爸,趁後生自己創業咁話。但係要留意 嘅係,華置得兩位執董,一位係大劉,另一位之前係細劉,細劉唔做變成大劉仔,o依家佢唔做,由邊位頂上呢?大家又可以估一餐嘞!唔知揸住華置9%嘅英國兒 童基金(TCI),得唔得閒關注吓呢?李華華LiWaWa@AppleDaily.com
中環 在線 大劉 仔坐 坐歪 歪轉 轉做 做非 非執 執董 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=2974

轉做非執董股東會照蒲頭牛根生專心公益 李華華

2010-6-10  AD

 

蒙牛 (2319)創辦人牛根生4月調咗做非執行董事但保留做主席之後,個個人都估佢唔會再響股東會蒲頭,費事俾人問長問短。不過,世事嘅嘢又真係成日咁出人意 表o架喎!

噚日牛哥竟然現身,會一會班股東同傳媒,不愧為最牛嘅非執董!咁牛哥o依家理應冇以前咁忙喇,今後有咩搞作呢?佢話轉咗做非執董 之後,只會參與蒙牛嘅大方向發展規劃,剩番嘅時間,會留番嚟做公益同慈善嘢喎……哦?唔知牛哥會唔會去打救吓啲「結石寶寶」呢?

諗番起…… 由毒奶事件到中糧集團入股,蒙牛嘅變化真係好大,對於自己嘅心血變咗半隻國企,牛哥有咩睇法?估唔到牛哥大大方方出嚟會記者,但對呢條問題始終左閃右避, 只係話好多內地公司,甚至佢啲同業,股東架構喺近年都變得好多元化,仲已經變咗一個趨勢,蒙牛都只係其中一間啫。

佢仲相信,蒙牛同中糧可以 產生協同效應。學佢以前話齋:「發射自己的光,但不要吹滅別人的燈!」

有加價壓力

牛哥快閃後,輪到俾股壇長毛David Webb質疑學歷嘅總裁楊文俊「講話」,近排內地出現加價潮,楊總話,蒙牛一直因為成本升,不嬲都有加價壓力,佢哋會用優化成本結構嚟抵銷有關影響。

華 華估計,消費者寧願佢哋加價,都唔好降低產品質素,事關經過毒奶事件,真係有陰影o架,股價就話有得「溝淡」,奶溝淡咗就唔好飲啦,係咪?

李 華華轉做 做非 非執 執董 股東會 股東 照蒲 頭牛 根生 專心 公益 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=16039


ZKIZ Archives @ 2019