ZKIZ Archives


九龍倉(0004)專區

1 : GS(14)@2010-07-01 20:12:59

新聞區
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5694
2 : GS(14)@2010-07-01 20:16:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100630355_C.pdf
1097
3 : GS(14)@2010-07-01 20:18:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100630285_C.pdf
51
4 : GS(14)@2010-07-17 15:43:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100714199_C.pdf
647
5 : GS(14)@2010-07-21 23:09:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100721268_C.pdf
6 : GS(14)@2010-08-11 00:42:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100810121_C.pdf
7 : GS(14)@2010-08-17 00:59:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100816289_C.pdf
8 : GS(14)@2010-09-04 13:58:25

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100830143_C.pdf
9 : GS(14)@2010-09-04 14:01:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100830139_C.pdf
10 : 雪貓(1200)@2010-09-24 01:55:49

小弟近日有興趣買入647,不知大家對其管理層之評價如何?
11 : GS(14)@2010-09-25 08:37:23

10樓提及
小弟近日有興趣買入647,不知大家對其管理層之評價如何?


近來做緊這堆人的野,都是覺得他們好縮骨,但唔會呃人
12 : rex(3493)@2010-09-25 11:57:52

10樓提及
小弟近日有興趣買入647,不知大家對其管理層之評價如何?


之前由 0.25 買直至昨日 0.435 正式和她分手, 現在才買難道還有後著 ?
13 : GS(14)@2010-09-25 13:39:07

12樓提及
10樓提及
小弟近日有興趣買入647,不知大家對其管理層之評價如何?


之前由 0.25 買直至昨日 0.435 正式和她分手, 現在才買難道還有後著 ?


業績是改善,但派息都會不錯,不過我覺得他們搞極都唔起...
14 : GS(14)@2010-11-26 17:49:34

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101126193_C.pdf

647 業績唔錯bor
15 : Wilbur(1931)@2010-11-26 21:30:23

14樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101126/LTN20101126193_C.pdf

647 業績唔錯bor


又走宝... smiley
16 : GS(14)@2010-11-27 11:07:46

唉,又爆炒,聽日
17 : GS(14)@2010-11-28 10:57:42

http://hkstockinvestment.blogspot.com/2010/11/2611.html

26日公佈業績的股當中,有好有壞,有幾隻自己又想簡單評一評:

1. joyce boutique (00647)
此股中期業績相信也不用多說,即使不懂看會計報表的都知道JOYCE是次業績是好到無話可說。誠如網友RC先前所說,上年全年JOYCE的營業額是 10.6億元,但純利只得3500萬元左右;是次中期業績,營業額約5.24億元,但純利高達4000萬元,反映其盈利能力大幅度提升。

上半年一般是服裝零售股的淡季,下半年才是旺季,而一般而言,下半年盈利通常優於上半年50%以上,但JOYCE過往幾年數據是下半年盈利通常比上半年倍升,即樂觀估計,JOYCE下半年盈利有機會高達8000萬元,而全年盈利達到1.2億元,相當於每股盈利約7.4仙。

近來績優零售股受到市場追捧,估計JOYCE的佳績也將引來資金炒作,估值會大幅提升。即使以保守的12倍預期市盈率計算,JOYCE也可以升到0.89 元,這也是自己給予JOYCE的半年目標價。那什麼價位可以追入?各位自行決定吧,如果星期一自己買入的話,會第一時間通知大家。
18 : 拔刺者(4132)@2010-11-30 00:47:15

2010年為轉性年,官永義派厚息,遲陣子邱德根會捐身家?
19 : GS(14)@2010-11-30 00:48:01

18樓提及
2010年為轉性年,官永義派厚息,遲陣子邱德根會捐身家?

...官生買番D貨,用了好多$$
20 : 拔刺者(4132)@2010-11-30 03:57:36

19樓提及
18樓提及
2010年為轉性年,官永義派厚息,遲陣子邱德根會捐身家?

...官生買番D貨,用了好多$$
知道。但想問如年初要湯兄揀只倍升股易?還是1218派厚息易?
21 : GS(14)@2010-12-01 06:58:28

20樓提及
19樓提及
18樓提及
2010年為轉性年,官永義派厚息,遲陣子邱德根會捐身家?

...官生買番D貨,用了好多$$
知道。但想問如年初要湯兄揀只倍升股易?還是1218派厚息易?


我覺得選隻倍升股易,自己都買中了550
22 : david395(4434)@2011-01-11 17:52:39

1097
呢隻股有幾個優勢:
- 暫時在52weeks底部區, 股價算便宜
- 應該年頭就會拿到免費電視牌, 到時股價實爆上, 呢個時候放就很安全。
- 投到牌之後實花大錢大搞, 不排除年中在有線可以見到阿佘陳豪等人, 挖角就要花錢, 無錢就要供股或配股, 相信1097不愁無新聞(長線係睇佢浴火重新...大快活果隻).
結論:長短炒都得,但呢刻一定係坐艇等消息

http://blogcity.me/blog/reply_bl ... 75WK74077&id=282750
23 : GS(14)@2011-01-11 20:42:47

現金其實都幾多,睇來有機會成為第2隻647
24 : GS(14)@2011-02-10 22:56:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110210599_C.pdf
九龍倉集團有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
股份代號:4
建議按於記錄日期
每持有十股現有股份
獲配發一股供股股份的基準
以每股港幣36.50 元發行275,386,120 股
供股股份的供股

進行供股的原因及所得款項的用途
董事認為透過供股作長期股本籌資,以為其未來擴展計畫融資及加強其資本基礎,乃符合九龍倉及其股東整體最佳利益。供股亦向現有股東提供參與九龍倉未來發展的平等機會。

供股所得款項淨額在扣除相關開支後估計將為港幣九十九億八千萬元,擬用作為額外的中國物業發展及相關投資融資,此舉與其整體長期業務策略相符。
25 : cqb(1533)@2011-02-10 23:34:54

24樓提及

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110210599_C.pdf
九龍倉集團有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
股份代號:4
建議按於記錄日期
每持有十股現有股份
獲配發一股供股股份的基準
以每股港幣36.50 元發行275,386,120 股
供股股份的供股

進行供股的原因及所得款項的用途
董事認為透過供股作長期股本籌資,以為其未來擴展計畫融資及加強其資本基礎,乃符合九龍倉及其股東整體最佳利益。供股亦向現有股東提供參與九龍倉未來發展的平等機會。

供股所得款項淨額在扣除相關開支後估計將為港幣九十九億八千萬元,擬用作為額外的中國物業發展及相關投資融資,此舉與其整體長期業務策略相符。

咁快搞到無晒錢要cap水救命,4仔班高層點做野嫁,無錢又學人高價買咁多地.
26 : 鱷不群(1248)@2011-02-11 00:31:32

在市場最恐慌時宣佈供股,如果不跌死那裡還有天理。九倉系應該要black list
27 : cqb(1533)@2011-02-11 01:16:08

26樓提及
在市場最恐慌時宣佈供股,如果不跌死那裡還有天理。九倉系應該要black list

照鱷兄咁講法,5仔應該落18層地獄先掂wow.
吳生算有品起碼係供股,d小股東有得玩下.跌穿50蚊我都有興趣買d同佢供下.
28 : 鱷不群(1248)@2011-02-11 01:32:37

27樓提及
26樓提及
在市場最恐慌時宣佈供股,如果不跌死那裡還有天理。九倉系應該要black list

照鱷兄咁講法,5仔應該落18層地獄先掂wow.
吳生算有品起碼係供股,d小股東有得玩下.跌穿50蚊我都有興趣買d同佢供下.

那就看你表演了
29 : 拔刺者(4132)@2011-02-11 03:06:24

26樓提及
在市場最恐慌時宣佈供股,如果不跌死那裡還有天理。九倉系應該要black list
恐慌可以自己、以及自已的朋友夾份營造...黃生都算咁,於眾人面前不贊成買九倉,基金經理做到咁,如可與一眾大富翁埋堆?
《成為大富翁,要凶悍前進。我們寧願蠢,擲骰都不懂!》
30 : GS(14)@2011-03-12 14:57:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110309386_C.pdf
51,好平穩的業績
31 : kamfaiAthrun(1488)@2011-03-23 13:23:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110323212_C.pdf

4
二○一○年度末期業績公告
32 : kamfaiAthrun(1488)@2011-03-23 13:24:21

二O一O年度末期業績公告

20
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110323214_C.pdf
33 : david395(4434)@2011-03-23 17:57:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110315338_C.pdf

1097
34 : GS(14)@2011-03-24 00:13:52

4,20 今年用了新會計方法,重估的延遞稅項少了,盈利大增,應該最為最近那個銀團造數
35 : GS(14)@2011-03-24 00:16:05

33樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110315/LTN20110315338_C.pdf

1097


主要是英超太貴啦

業 績 摘 要
‧集團在內容及高清電視上的投資,特別是市場上最佳的高清畫面播放的二○一○年世界盃及英格蘭超級聯賽,提升了電視市場的佔有率及營業額。
‧集團亦投資於網絡基建提升,以增強寬頻業務的競爭力。
‧若集團聯屬公司的免費電視牌照申請獲得批准,備受讚賞的節目製作能力可為集團開拓新的收入來源。
‧綜合營業額增加 14%至二十億零二百萬港元 (二○○九年:十七億五千四百萬港元)。
‧非經常性節目開支如二○一○年世界盃、二○一○年亞運會及二○一○年冬季奧運會,引致經營費用增加 30%至十九億九千七百萬港元 (二○○九年:十五億四千一百萬港元)。
‧集團錄得淨虧損二億六千七百萬港元 (二○○九年:四千萬港元)。‧二○一○年十二月三十一日的現金淨額為四億四千七百萬港元 (二○○九年:五億三千一百萬港元)
36 : New comer(7338)@2011-04-27 16:32:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110427246_C.PDF
77

停牌
37 : GS(14)@2011-04-27 22:44:12

36樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110427/LTN20110427246_C.PDF
77

停牌


現在這系的77私有化,77另有其股
38 : New comer(7338)@2011-04-27 23:05:28

那麼這個77是甚麼來頭 ?

要post在新專區 ?
39 : GS(14)@2011-04-28 08:02:25

38樓提及


那麼這個77是甚麼來頭 ?

要post在新專區 ?

好似是是以前的聯邦地產

貼就貼在此吧
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=10259
40 : GS(14)@2011-05-18 21:29:29

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15263243
我想它是表錯情,其實會德豐還有王牌的,就是他在佛山的項目呢...

之前其實我認為供股的目的有些是為了這堆項目的
41 : GS(14)@2011-05-18 22:16:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110518040_C.pdf
4發CB,換股價90元
42 : GS(14)@2011-06-16 22:52:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110615352_C.pdf
董事會謹宣布,於二○一一年六月十五日,買方(其為本公司旗下的一間全資附屬公司)與賣方(其為會德豐旗下的一間全資附屬公司)訂立了買賣協議,在買賣協議內載的條款及條件限制下,購入(i)目標公司的全部已發行股本,作價港幣 1,448,628,653元,以及(ii)按一元算作一元的基準購入目標公司於完成交易時將欠賣方的股東貸款(截至二○一一年五月三十一日止的股東貸款金額約為港幣十九億三千六百三十萬元。
43 : iamj1220(4550)@2011-06-23 20:25:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110623168_C.pdf

出左了 大家點睇呢?
44 : GS(14)@2011-06-23 21:57:33

業績是好好,但是有點不尋常...

在二○一一年六月二十三日,董事公佈派發中期股息普通股每股港幣 4.0 仙(二○一○年:無)。董事決定不派發任何末期股息(二○一○年:普通股每股港幣 1.0 仙)。此項公佈派發中期息並未於本財務報表內當作應付股息,惟將呈列為截至二○一一年三月三十一日止年度之保留溢利分配。二○一一年九月,集團會在北京市東國貿商城第三期開設一間佔地 20,000 平方呎的國家旗艦 JOYCE 多品牌店。該店售賣的商品會與香港的 JOYCE 店類似。集團已於北京建立起強大的尊貴顧客群,並親歷普遍北京時裝顧客令人驚嘆的消費力。位於國貿商城佔地 3,800 平方呎的 Etro 店及位於北京時尚集中地三里屯佔地 5,600 平方呎的 Alexander McQueen 店將會同時開幕。

二○一一年四月,集團在北京市朝陽區的主要購物中心內開設佔地 3,300 平方呎的JOYCE Warehouse,並於北京市三里屯開設 4,100 平方呎的 Dsquared店。

沒有展望...可能下期無派息都唔定
45 : GS(14)@2011-07-01 19:02:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110630295_C.pdf
周安橋變副主席
46 : GS(14)@2011-08-10 01:29:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110809295_C.pdf
有 線 寬 頻 通 訊 有 限 公 司
( 於 香 港 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 )
股 份 代 號 :1 0 9 7
截至二○一一年六月三十日止六個月
中期業績公告
業績摘要
‧公司致力恢復收入及盈利,初見成果,二○一一年上半年度赤字得以大幅改善。
‧營業額增加 9%至十億五千一百萬港元 (二○一○年:九億六千二百萬港元)。
‧淨虧損減少 62%至五千五百萬港元 (二○一○年:淨虧損一億四千五百萬港元)。
‧未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利增加至六千八百萬港元 (二○一○年:一千八百萬
港元)。
電視
‧營業額增加 20%至八億七千四百萬港元 (二○一○年:七億二千五百萬港元)。
‧經營虧損減少 78%至二千二百萬港元 (二○一○年:經營虧損一億零二百萬港元)。
互聯網及多媒體
‧營業額減少 28%至一億六千七百萬港元 (二○一○年:二億三千一百萬港元)。
‧經營盈利減少 44%至三千萬港元 (二○一○年:五千五百萬港元)。
集團業績
截至二○一一年六月三十日止六個月未經審核的股東應佔集團虧損為五千五百萬港元,二○
一○年同期為一億四千六百萬港元。二○一一年基本及攤薄後每股虧損均為 0.027 港元,去
年則均為 0.072 港元。
..
使用智能手機和平板電腦等流動設備接收資訊日趨普遍,特別受年青一代和高收入專業
人士歡迎,此趨勢正快速成為一股強大推動力,為市場帶來急劇轉變。不同傳送技術和
娛樂模式之間的區分,不再如過往般清晰,實非電信業經營者、內容供應商、政府規管
機構及消費者所能預見。現在,觀眾透過功能強大但價格相宜的手提裝置,很容易便可
接收到本地和海外電視台的直播節目,又或把影音檔案下載後欣賞,甚至透過這方式流
暢地觀看整套電影。這些嶄新發展,勢將為全球免費及收費電視經營者同時帶來威脅和
機會。我們甚為關注這個既令人興奮又富挑戰的趨勢,並將致力抓緊任何機會,為集團
增加市場份額和帶動業務增長。
47 : 鉛筆小生(8153)@2011-08-10 01:34:03

盤數唔靚
48 : GS(14)@2011-08-10 22:32:43

唔得,但好了好多
49 : GS(14)@2011-08-16 22:10:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110815279_C.pdf
都是等私有化
50 : Sunny^_^(11601)@2011-08-25 14:00:27

004今日出左業績...好似都一般喎.而家都係得2%股息回報...好似少左D.如果去到40蚊附近應該都會買D既...
51 : GS(14)@2011-08-25 21:41:03

50樓提及
004今日出左業績...好似都一般喎.而家都係得2%股息回報...好似少左D.如果去到40蚊附近應該都會買D既...


係咁重估
52 : GS(14)@2011-08-26 17:26:09

4 實肉靠賣樓先咁勁,負債開始大

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110825166_C.pdf
摘要
 會德豐地產旗下於香港的物業 One Island South 落成及銷情極之理想,令會德豐地
產對集團上半年業績創新高作出最大貢獻。
 會德豐地產於中國廣東省佛山的物業發展項目於六月售予九龍倉,作價港幣三十
四億元,九龍倉於中國的土地儲備因而增加至一千二百四十萬平方米。總盈利為
數約港幣十三億元將會在各個項目分期落成及出售時予以確認。
 二○一○年淨盈利包括港幣六億零一百萬元的非經常性項目。若不計入非經常性
項目,基礎盈利增加 72%至港幣三十八億元。應佔盈利增加 56%至港幣一百零二
億元。
 中期股息增加 60%至每股港幣 0.04 元。
 儘管集團三月以港幣五十億元認購九龍倉的供股權,上半年的淨負債(不計入非
全資附屬公司的負債)減少港幣二十六億元至港幣七十四億元。
 於是期完結後,會德豐地產透過政府個別的公開投標購入兩幅位於東九龍的優質
地塊作商業發展,涉及的總樓面面積為一百五十萬平方呎,總地價為港幣七十六
億元。其應佔土地儲備因而增加至二百七十萬平方呎。
...
截至二○一一年六月三十日止六個月的未經審核股東應佔集團盈利增加 56%至港幣一
百零二億一千九百萬元(二○一○年:港幣六十五億三千三百萬元),每股盈利為港幣
5.03 元(二○一○年:港幣 3.22 元)。
若不計入投資物業重估盈餘淨額及九龍倉於二○一○年所錄得的一次性特殊收益,集團
的經常性基礎盈利則增加 72%至港幣三十八億二千五百萬元(二○一○年:港幣二十二
億二千五百萬元)。
53 : GS(14)@2011-08-26 17:29:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110825170_C.pdf
20 靠重估,實際稅搞到業績跌

摘要
 零售業銷售強勁及優質寫字樓供應緊絀,帶動海港城和時代廣場錄得創紀錄佳績。
酒店亦表現穩健。
 中國物業的應佔銷售額符合集團計劃,增加 271%至人民幣六十三億元。期內落成
的樓面面積合共 160,000 平方米。預售淨額增加至人民幣一百四十九億元,涉及
945,000 平方米的樓面面積。
 現代貨箱碼頭於華南地區的吞吐量增長放緩。盈利由於一次性項目及營運成本上升
而下降。香港空運貨站的吞吐量下滑。
 所有分部皆錄得較高營業額及(除物流外)營業盈利。
 二○一○年淨盈利包括港幣十二億元的非經常性項目。若不計入非經常性項目,基
礎盈利增加 11%至港幣三十三億元。應佔盈利增加 31%至港幣一百四十三億元。
 每股盈利(未計入投資物業重估)下降 26%至港幣 1.11 元。按經擴大後股本計算,
每股股息維持於 36 仙,股息倍數為 3.1。
 期內新增的投資超過港幣二百億元,主要投資於中國物業。中國土地儲備增加至一
千二百四十萬平方米。
54 : GS(14)@2011-10-08 17:21:38

2011-9-28 EW
...
陳啟宗「鋪鋪」畀吳光正截胡
恆隆地產(0101)六、七年前開始大舉投資中國,喺各大省市發展商場王國,攞咗唔少核心靚地,部分商場今
日都落成開業。原本個計劃進展得唔錯,但呢幾年橫裏殺出個程咬金,截咗恒隆主席陳啟宗幾鋪胡;究竟邊個咁厲害,處處跟陳老闆對着幹?答案咪就係九倉(0004)主席吳光正囉。
話說恒隆計劃喺湖南長沙起個大型商場,○六年跟當地政府簽好晒框架協議,仲喺香港舉行咗個大型新聞發布
會,諗住實食冇黐牙。點知個商場遲遲未動工,之後又唔見恒隆再提,成個計劃好似無聲無息咁消失咗。
一言好奇怪,四處打聽,原來項目因某啲事,臨門一腳甩拖,恒隆退出。到口嘅肥肉竟然冇咗,恒隆都好冇癮
,之但係個故事未完結,幅地竟然輾轉喺今年初畀九倉攞咗。
查實,長沙塊地之前,恒隆曾經競投成都地王,諗住可以喺當地插旗,起個全市最正嘅地標商場。到拍賣當日
,恒隆可以講係志在必得,一直都好勇,點知九倉(0004)咬住唔放,係咁搶,最終恒隆覺得個價太高,決定放棄,就係咁失去拓展成都機會。
接連受挫,陳啟宗都幾冇癮,點知咁都未止,雙方由大陸鬥到香港,上個月金鐘廊重新招租,原本已經做大包
租三十年嘅恒隆,竟然被連卡佛一腳踢走,搶咗個場,難怪事後陳老闆有啲發晦氣咁話:「人家有本事咪畀人哋做囉!」之後又補充,話利潤只得一、二千萬,對恒隆嘅盈利貢獻只係九牛一毛。
55 : 鉛筆小生(8153)@2011-10-09 12:56:58

可惜派息低
56 : dd4567(6370)@2011-10-18 08:27:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111018018_C.pdf
現金及銀行存款二百幾億竟然來個特擊2供1
57 : GS(14)@2011-10-18 22:04:05

56樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20111018/LTN20111018018_C.pdf
現金及銀行存款二百幾億竟然來個特擊2供1


母子一齊供先勁
58 : GS(14)@2011-11-25 10:18:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111124234_C.pdf業務評議
集團在本財政年度首六個月保持上一個財政年度的增長勢頭,錄得淨盈利港幣七千二百八十萬元,去年同期則錄得港幣四千零四十萬元。盈利增幅理想,主要由於營業額增長17.3%及毛利增加3.8 個百分點所致,儘管因為在中國開設新店的前期開支而導致中國部門營業盈利減少。

期內集團於香港開設兩間新店—Etro 及Neil Barrett,兩店只售男裝系列,並以置地廣場地庫的男性人流為目標顧客。中國方面,期內集團於北京開設三間新店,包括佔地3,300平方呎的JOYCE Warehouse Outlet、位於三里屯佔兩層共4,100 平方呎的Dsquared2 店及位於國貿商城佔兩層共20,000 平方呎的多品牌JOYCE 旗艦店,這是集團就JOYCE多品牌及主要單一品牌營運模式進行策略性擴展計劃的一部分。JOYCE 旗艦店承襲香港新世界大廈JOYCE 旗艦店的營運模式,特設JOYCE Beauty 專櫃和On Pedder 鞋履及配飾專櫃。集團在八月份亦於北京開設支援辦事處,以應付北京業務快速擴展的需要。支援辦事處為當地業務提供職員培訓和物流支援。

Marni 合營業務於二○一一年四月在海港城開設了一間售賣Marni 特別版的期間限定店。
業務發展
十月,集團在銅鑼灣利園開設 3,800 平方呎的多品牌JOYCE 店。新店裝潢時尚、側重設計偏鋒的商品及品牌,此策略性定位是以前衛顧客為目標。新店在品牌選擇及商品展示設計兩方面皆沿用太古廣場JOYCE 店的概念。乘JOYCE Beauty 業務的增長勢頭,集團已於十一月在香港增設兩個銷售點,一個是位於置地廣場佔地1,200 平方呎的男士
美容專門店,另一個是位於廣東道連卡佛佔地1,200 平方呎的美容專櫃。

中國方面,集團推出旗下重點品牌之一 Alexander McQueen,十月在北京三里屯為該品牌開設佔兩層的專門店。同月亦於北京國貿商城JOYCE 旗艦店旁開設佔兩層共3,800平方呎的Etro 旗艦店。

展望
歐洲主權債務危機及美國經濟停滯不前,將在未來繼續對正在復甦的經濟帶來不明朗因素,而中港兩地的高通脹情況,尤其是職工成本不斷上升以及續訂租約時租金上漲和零售租約不獲續訂的風險,則將持續對集團業務的盈利能力構成壓力。然而,集團將繼續實行有效的內部措施,以提升營運效率及更嚴格地控制成本,並對擴展香港和中國的零售組合審慎而行。

業績劇增90%...賺9仙,15仙現金,大約值1.05啦
59 : 清風詩人(3217)@2011-12-06 17:25:00

 《經濟通通訊社6日專訊》市場消息指出,會德豐(00020)計劃發行3年期優先無抵
押新加坡元債券,息率約3﹒5%,本金額為1億坡元,公司可選擇擴大發行規模。消息指會德
豐最快今日定價。此為會德豐總額30億美元債券發行計劃的一部分。
 渣打集團在今次發行的獨家簿記行。(ec)
http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211206187&page=1
60 : 游浪潮(3792)@2011-12-07 01:20:18

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20111206/News/ec_gnc1.htm

http://stock.hexun.com/2011-06-09/130380272.html

九仓<00004.HK>旗下天星小轮总经理梁德兴表示,近期油价急升,实施最低工资措施,令外判费用增加,加上本港汇率较弱,令入口配件价格升高,认为天星小轮今年很大机会出现亏损,不排除在今年内提出加价。 公司又研究增加非票务收入,但不会考虑停办航线。
61 : GS(14)@2011-12-15 22:02:16

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20111215/News/ec_ecf1.htm
時代搬戲院 增2萬呎商場樓面

海港城及時代廣場一直是內地旅客來港的購物熱點,海港城去年銷售額便達200億元。李玉芳表示,租戶現時要在海港城一帶覓地開舖不易,因為可擴展的空間甚少。而負責時代廣場的董事凌緣庭透露,時代廣場將進行改裝,把現時的戲院搬上「食通天」樓層,騰出2萬多呎樓面作商場,目前有多家國際著名品牌洽租。

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20111215/News/ec_gca3.htm
九倉:消費者分擔額外開支

九龍倉執行董事李玉芳表示,兩電加價對旗下兩大商場及商用物業影響甚大,九倉負責公用地方電費,海港城每年電費開支已逾億元,是中電五大用電大戶之一,時代廣場的電費亦要6000多萬元,明年需調升管理費彌補兩電的加價,租戶也要負擔自己商舖的電費,這些額外開支最終也會由消費者分擔。
62 : greatsoup38(830)@2011-12-24 21:56:50

今日睇imoney同Capital Money最少有兩篇文提九倉平,只有約3倍PE,但是我自己研究過這麼多九倉的消息,發覺某些人還未講中核心,況且有些誤導。

一個在imoney的專欄講了3點,一是香港消費放緩,一是碼頭那邊被沒收,一是內房銷售不振,他解釋得有紋有路。

但是其中一,我相信都快停,始終內企好日子快完了,未來的消費動力能靠甚麼呢,何況一個地方多行幾次都悶啦,
所以我想這勁度多過幾年才會完,不過我想這問題真是不如何重要,因為他們真是花得起。

第二點,之前明報都講過援引前例,附近的會所都成功續約,這應是沒問題的。

第三點,內房銷售不振方面,他預售款都百幾億啦,以他一年銷售約30億來計,這個問題相信都要過兩年先睇得出。

其實他最大問題是他幾年內買了大約1,000萬平方米的地,又食埋會德豐的佛山的發展計劃,潛在的投資有沒有人看過?

他的承擔已經由前年的約700億,增加到超過1,000億了,但一年來自海港城等的資金流入只是80億左右,但是以他現時的負債超過500億,假設海港城沒增長的話,我想還可以借300-400億吧,但未來這兩年的增長應該多可借200億,加上那些現金流,我想還有400億的缺口,但剛剛好那時候那幾個商業物業剛落成的高峰期,租出完成我想都要2-3年,不過他一落成就能拿出來抵押了,也可以融過200億,但事情有沒有這樣美好呢。

其實他已經變成了一個大的內房發展商,香港自遊行概念開始少了,況且上年盈利極依賴對海港城及上海會德豐廣場的重估,其實那些重估較一般的進取,又用了新的會計方法,重估的稅項也沒計進去,所以實肉我想都是賺大約80-90億,大約11倍PE,我想以REIT的概念來講只能說是略為低估,未算深度低估,甚至計入重估角度,以內房角度來講,其實也不算太特別低估,較大的雅居樂是3倍多,富力也就4倍多,其實也還是差不多。

所以九倉的估值就表面如此低落,是有原因的。
63 : greatsoup38(830)@2011-12-24 22:00:50

近年進取的會計方式可能就是為這個大舉擴張的內房計劃做一些資金上的準備,在大借錢的情況下,使盈利及負債比率不致過於惡化,所以之前講,其實他是利用海港城產生的現金流去賭內房啦。
64 : greatsoup38(830)@2011-12-24 22:03:24

至於Capital Money是老生常談,也就不要提了
65 : Louis(1212)@2012-01-04 18:56:43

Deleted (wrong position).
66 : GS(14)@2012-01-24 00:45:52

2012-01-17 HJ
...
會德豐的直接業務是本港物業,已不涉及內地,是私有化會地後的策略,不計控股,會德豐是純香港地產股,而且
是售樓及收租並重,但九倉對會德豐貢獻大,會德豐仍視作控股公司,與資產比較,始終有較大折讓。以上周五收
市價計,九倉股價40 元,較資產值61.59元折讓35%,而會德豐股價21.85 元,則較資產值54.5 8 元折讓60%。原
因是會德豐的資產有84%來自九倉,這部分折讓特大是市場共識,這種控股折讓無法改變,但旺淡市的折讓相差頗
大,可能在40%至70%之間。
因為九倉是會德豐的主要資產,控股折讓難以避免,只是折讓多少。會德豐其他業務積極發展中,折讓或可根據其
發展速度而收窄。太古地產快將上市,相信太古(019)作為控股公司,同樣有若干控股折讓出現,但太古與會德豐
頗有分別,太古仍有不少盈利來自非地產,而會德豐的盈利主要來自九倉,去年上半年較為特別是,會德豐出售香
港仔工貿大廈獲利20 億元,以致盈利高於來自九倉之數,相信日後平均計算,仍以九倉的貢獻為主。
折讓有望收窄
表面數字看,以21.85 元買入會德豐資產54.58 元,是四折,十分抵買,最少勝過以六五折買入九倉,但只是表面
數字,並非直接買入資產,因而不能作準,以現狀看,會德豐只能與九倉同步,集中在香港物業發展,而且相當積
極,且不論樓市如何,會德豐的折讓可望緩緩收窄,但若有跑贏九倉的表現,相信並不明顯。
戴兆
67 : Louis(1212)@2012-01-27 22:47:46

梁志堅:會德豐<00020.HK>結構有增值空間 與新世界良性競爭

2012年1月27日  06:02:40 p.m. HKT, AAFN


梁志堅將於下月1日出任會德豐<00020.HK>董事及副主席。他指,雖然早前辭任新世界<00017.HK>首席顧問等職務後,曾有意不再從事其他地產工作,但覺得會德豐結構有良好的增值空間,相信自己可幫助會德豐有更佳發展,同時相信自己仍有工作能力,希望可繼續「增進知識」,故接受會德豐的主動邀請。

他指出,「過檔」與職務薪酬無關,目前仍與新世界保持良好關係,不排除未來與新世界繼續合作。雖然雙方屬業界競爭對手,但屬於良性競爭,故不為此感憂慮。(mk-me/u)


阿思達克財經新聞
68 : GS(14)@2012-01-27 23:01:55

咁那個會德豐地產黃光耀如何辦呢?
69 : Sunny^_^(11601)@2012-01-27 23:04:15

會唔會好似微軟派人入去mokia咁???旅應外合
70 : GS(14)@2012-01-27 23:07:33

69樓提及
會唔會好似微軟派人入去mokia咁???旅應外合


應該唔會咁傻吧
71 : Sunny^_^(11601)@2012-01-27 23:24:17

70樓提及
69樓提及
會唔會好似微軟派人入去mokia咁???旅應外合


應該唔會咁傻吧


但係堅叔都唔會等錢使啦,佢做左個唔知咩地產group既頭頭都有一段時間啦...無啦啦接呢個job一定有D野
72 : GS(14)@2012-01-27 23:30:38

71樓提及
70樓提及
69樓提及
會唔會好似微軟派人入去mokia咁???旅應外合


應該唔會咁傻吧


但係堅叔都唔會等錢使啦,佢做左個唔知咩地產group既頭頭都有一段時間啦...無啦啦接呢個job一定有D野


成日覺得會造成骨牌效應
73 : GS(14)@2012-01-28 13:50:10

2012-01-26 HJ
...
海運大廈地契續期值得注意其他業務方面,包括酒店、物流、有線寬頻、電訊及證券投資。去年年中淨借貸424.9 億元,淨借貸比率21.9%,不包括獨立的附屬公司,淨借貸335 億元。今年本港資本支出估計是海運大廈地契到期的續租,估計在30 億元以上。由於地契租約到期,該商場65.8 萬方呎亦於今年全面滿約,屆時續租情況及租金水平值得注意。

九倉於兔年以42.9 元收市,預測市盈率15.5 倍,息率2.4%,市賬率0.696 倍。去年高價約59 元,低位33.15 元,可供參考,其市賬率介乎0.538 及0.958 倍間,現在仍處於偏低水平,上周突然搶升,主要是市場氣氛使然,改建時代廣場部分,只是誘因,但急升後股價仍穩,反映市場認為其資產有力支持股價。

戴兆
74 : GS(14)@2012-02-05 13:57:28

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16040760

被問及老臣子梁志堅近日轉投敵軍會德豐( 020)陣營再戰地產市場,主僕關係數十載的彤叔開腔回應稱,雙方過去合作不知幾開心,「佢過咗去(會德豐)仲好,可以多啲合作。」
彤叔補充,沒有挽留梁志堅原因在於他已屆退休年齡,公司有退休年齡制度。根據會德豐委任公告,梁志堅今年已 73歲。
他又稱,堅叔在過檔之前有與他洽談,他亦表示同意。至於是否雙方合作不愉快,彤叔即時說:「冇!點會合作唔開心?堅叔今日仲約咗我過嚟拜年添,不知幾開心。」
75 : GS(14)@2012-02-23 21:09:21

http://www.inv168.com/phpBB3/vie ... &p=1662885#p1662885
由 ezone2k » 週四 2月 23日, 2012年 12:08 am
悶聲發小財系列: 龍年第1擊... 主板 Cigar Butt 垃圾

Downside: 20-30% (measured from all time low, it happen 2 times in 8 yrs),
Upside: 40+%, waiting time 3-6 months.
Risk: Medium

隻垃圾最近1個月成交明顯增加, 升左2成

3月中出 11H2 result, 下半年估計收窄虧損, 有雞會扭虧為盈

:bbs34: :bbs34: :bbs34: 等回番5-10%先買, 切勿大注, 不過要result出前買 !!!

P.S. 如果你知 # 都唔好講 !!! 因為我都未買 !!!

Hints:

1. 市值10 億都無, 0 debt, but 的現金流失得好快, 最近 *好似* 有好轉跡象...

2. 公司股權高度集中, 得 20% 街貨

3. 主板, 用4大會計師

5. 最近兩年loss到high high, D現金倒水甘倒, 好在無負債

6. Double bottom for 8-years graph, large volume recently.

7. 隻垃圾最近1個月成交明顯增加, 估計好事近.

8. 比多個tips, 以前一向有息派, 最近3年停了, due to loss到high high

買左最后只會有3個結果: 拆骨, 私有化, 升到high high

間野最唔掂系Capex大,員工多, 不過又死唔去個隻

That's it.
  

Re: 悶聲發小財系列: 龍年第1擊... 主板 Cigar Butt 垃圾

文章由 ezone2k » 週四 2月 23日, 2012年 4:35 pm

  同寫晒隻number出嚟冇分別:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

隻垃圾長線保力加開始收窄, but短線 RSI @ 70, 最好回到50 先買
等triggering event, 爆上/爆落 it's a matter of time

P.S. 隻垃圾每年做18-25億生意, 睇到每年支本開支相對穩定...

於二○一一年六月底,集團旗下員工人數合共二千七百二十五人(二○一○年:二千八
百二十九人)。期內員工薪酬及有關之成本開支合共三億五千一百萬港元 (二○一○年:
三億八千七百萬港元)。

文章由 u5p » 週四 2月 23日, 2012年 5:15 pm
呢隻o野二月已升唔少, 再食偉哥機會唔算太大, 加上同業競爭大, 升幾倍機會亦不多

不過等佢回調吓, 再hold 一年半載, 升一倍是可能的


文章由 greatsoup » 週四 2月 23日, 2012年 9:08 pm
我覺得買8號仔好D,雖然我老千湯出晒名老千,但都是咁講,至少我見唔到呢隻真是得

老細姑寒到死,低一低都唔肯私有化,但買少少無妨呀

647 咪又是正cheap 精那次
76 : 游浪潮(3792)@2012-03-08 22:22:59

51.HK

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120308278_C.pdf

摘要

內地地產發展錄得首次收入(港幣四億五千四百萬元)及營業盈利(港幣九千八百萬元),標誌集團新一個階段的增長。

在二百四十萬平方米應佔土地儲備當中,19,000 平方米已於二○一一年落成及予以確認,另230,000 平方米預計於二○一二年予以確認。

二○一一年的應佔預售合共面積264,000 平方米及金額人民幣四十二億元。二○一二年伊始,預售淨額累計已達394,000 平方米及人民幣六十七億元。

長期核心業務酒店及地產投資繼續提供穩健增長及提升利潤。

集團營業額及營業盈利分別增加94%及71%。

年結時現金淨額增加至港幣二十七億元。

於年結日,資產賬面淨值(酒店及發展物業按成本列報價值)增加7%至每股港幣16.17 元。內地投資合共港幣一百二十億元,佔集團營業資產75%。
77 : GS(14)@2012-03-08 22:23:34

股息
中期股息每股港幣 0.06 元已於二○一一年九月二十九日派發。董事會已宣布在二○一
二年五月二十五日,派發截至二○一一年十二月三十一日止財政年度第二次中期股息每
股港幣0.18 元,予在二○一二年五月十八日名列股東登記冊內的股東。此項第二次中
期股息乃代替派發截至二○一一年十二月三十一日止財政年度的末期股息。
78 : GS(14)@2012-03-08 22:24:51

不計預付,有成7蚊現金,幾時私有呢?
79 : GS(14)@2012-03-13 00:23:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120312130_C.pdf
業績轉好但仍差劣...財務轉差

業績摘要
‧集團收入持續上升,並繼續增強節目內容、改善服務、提供多元化服務、推出增值服務、
精簡運作,以及提升網絡設備。
‧年內虧損情況有所改善。集團努力轉虧為盈,但仍要面對充滿挑戰性的經營環境。
‧營業額增加5%至二十一億一千萬港元 (二○一○年:二十億零二百萬港元)。
‧除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利增加至七千八百萬港元 ( 二○一○年:五百萬港元)。
‧淨虧損減少33%至一億七千九百萬港元 (二○一○年:二億六千七百萬港元)。
電視
‧營業額增加12%至十七億四千九百萬港元 (二○一○年:十五億六千一百萬港元)。
‧除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利增加至六千九百萬港元 (二○一○年:虧損六千四百萬
港元)。
互聯網及多媒體
‧營業額減少21%至三億四千萬港元 (二○一○年:四億三千三百萬港元)。
‧除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利減少31%至一億二千七百萬港元 (二○一○年:一億八
千四百萬港元)。

集團業績
截至二○一一年十二月三十一日止年度,股東應佔集團虧損為一億八千萬港元,二○一○年
虧損則為二億六千七百萬港元。基本及攤薄後每股虧損均為0.09 港元 (二○一○年:0.13 港
元)。
股息
董事會已議決就截至二○一一年十二月三十一日止年度宣布不派發任何股息 (二○一○年:
無)。
...
(庚) 展望
年內由於本地經濟表現強勁、消費市場蓬勃,以及市民的樂觀情緒,令香港不少行業得
益。雖然如此,我們認為不宜對二○一二年的前景過於樂觀。
首先,受歐洲主權債務危機可能惡化、美國經濟前景不明,以及中國經濟增長放緩跡象
等外圍問題影響,香港在未來的一年經濟表現孰難預料。任何此等不利因素,均會影響
香港的經濟表現,衝擊各行各業,我們也將難免受累。
在未來的一年,市場競爭壓力將不易得到紓緩,營運成本亦將持續高企。雖然我們的收
費電視服務訂戶數目在過去幾年錄得顯著增加,預期未來將難以維持相近的增長。一大
原因是收費電視市場已趨飽和;另外,經營者除了相互間競爭,亦須同時面對來自不斷
增加的免費電視頻道以及在互聯網上合法或非法傳送節目的威脅。預期我們的寬頻上網
和電話業務,亦將因為其他固網和流動服務供應商的價格戰而繼續受壓。上述因素仍會
拖慢集團轉虧為盈的步伐。
除了現有的電子傳媒和印刷媒體,預期在二○一二年內將可能出現三家新的免費電視
台、超過十二條數碼聲音廣播頻道,以及新推出的流動電視服務,媒體市場將變得前所
未有的擁擠,各營運機構在爭奪觀眾、節目內容及廣告開支等各方面的競爭將十分激
烈。更多平台和頻道的出現,難免會推高節目採購費用及製作成本;彼此間爭奪觀眾,
意味銷售成本亦將會隨之上升。我們的電視廣告收益,亦將會因媒體間爭奪廣告開支而
無可避免會有所下降。
縱使面對上述種種挑戰,我們將繼續致力加強節目組合吸引力、優化市場推廣計劃、投
放資源提升服務水平及強化網絡設備、為訂戶引入創新增值服務,並積極探索如何透過
傳統廣播渠道以外的方式善用我們旗下頂級節目的優勢,以增加訂戶數目和刺激收益增
長。
80 : 摘星(6904)@2012-03-13 11:17:43

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120313/News/ec_eck1.htm

有線寬頻續虧蝕 股價挫一成
2012年3月13日

【明報專訊】免費電視新牌或於年中發行,有份透過旗下奇妙電視競投牌照的有線寬頻(1097),昨日公布去年業績時指出,今年將要面對激烈的競爭,成本勢必提高。雖然去年虧損按年收窄33%至1.8億元,但前景艱難及不派末期息,股價大跌一成,報0.45元。

稱前景艱難 不派末期息

有線寬頻去年收入升5.3%至21.1億元,其中電視業務新增客戶有5000戶,總體客戶升至110萬戶,收入增加12%至17.4億元。電視業務的除息稅折舊攤銷前盈利(EBITDA)扭虧為盈至6882萬元,並令整體EBITDA由2010年的500萬元,上升至7961萬元。然而,互聯網及多媒體業務的收入,則減少21%至3.4億元,即使電視業務收入提高,亦難以改善整體收入。

收費電視市場飽和 互聯網業務不濟

管理層預計,收費電視的市場已飽和,未來難以維持相近的增長幅度,而互聯網及電話業務,亦受到其他供應商的價格戰影響,令到收入繼續受壓。今年中政府或批出免費電視牌照,令市場競爭變得更激烈,將會推高製作及購買節目的成本,廣告收入亦無可避免會下跌。互聯網業務表現不濟,影響去年業績表現,其中寬頻客戶減少9000戶至21.8萬戶。

「有線用自己的HFC網絡,一幢大廈多戶分享頻寬,面對其他供應商的光纖到戶,速度自然較輸蝕。」國信證券電子通訊行業分析師范陽指出,客戶被其他供應商搶走,加上其電視內容已被now TV超越,實在難以增加吸納更多新客。「通常收費電視與互聯網綑綁,現在其他人的節目內容比有線好,連帶互聯網都被搶客。」他又認為,有線的免費台開台後,無助帶動收入,但開支會更大,看淡其長遠前景。
81 : gundamlotte(13580)@2012-03-13 21:01:50

78樓提及
不計預付,有成7蚊現金,幾時私有呢?

想請教下,點解湯兄會估佢會私有化呢?
82 : GS(14)@2012-03-13 21:13:29

81樓提及
78樓提及
不計預付,有成7蚊現金,幾時私有呢?

想請教下,點解湯兄會估佢會私有化呢?


個系的佈置中,呢隻同49最多餘,49也私有了,它不私化還留著幹啥?
83 : gundamlotte(13580)@2012-03-13 21:22:26

82樓提及
81樓提及
78樓提及
不計預付,有成7蚊現金,幾時私有呢?

想請教下,點解湯兄會估佢會私有化呢?


個系的佈置中,呢隻同49最多餘,49也私有了,它不私化還留著幹啥?

真係唔知,我只知可能要等好多年先會私有化。只知以佢既派息,等唔過,極浪費機會成本
84 : GS(14)@2012-03-13 21:25:37

83樓提及
82樓提及
81樓提及
78樓提及
不計預付,有成7蚊現金,幾時私有呢?

想請教下,點解湯兄會估佢會私有化呢?


個系的佈置中,呢隻同49最多餘,49也私有了,它不私化還留著幹啥?

真係唔知,我只知可能要等好多年先會私有化。只知以佢既派息,等唔過,極浪費機會成本


咁其實買REIT好D的
85 : GS(14)@2012-03-24 15:24:18

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120323/News/ec_ecb1.htm
會地被私有化 發展空間有所擴大

會德豐去年地產發展除稅前盈利按年升近2倍,至85.25億元,被問到會德豐自私有化會德豐地產後,在地產發展方面明顯轉趨活躍,吳天海解釋,會地被私有化後,資金調配靈活得多,又可透過母公司融資能力,故發展空間有所擴大。他又說,經過去年供股、發債及銀行貸款等一連串動作,會德豐現時淨負債僅150億元,九倉手持現金300億元,兩間公司均沒有供股計劃。
86 : GS(14)@2012-03-24 18:13:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120322135_C.pdf
4
財務及其他開支大增,業績倒退10%,負債不斷上升。
摘要
  
集團營業額增加24%至港幣二百四十億元,經常性租金收入增長及中國物業銷售強勁。營業盈利上升22%至港幣一百一十四億元。

集團盈利(未計入投資物業重估盈餘及特殊項目)增加14%至港幣八十一億元,每股基礎盈利為港幣2.70元(二○一○年:港幣2.51元)。

集團盈利包括投資物業重估盈餘及特殊項目為港幣三百零六億元(二○一○年:港幣三百五十八億元)。每股基本盈利為港幣10.22元(二○一○年重新編列:港幣12.64元)。

投資物業及酒店的營業額超逾港幣一百億元,營業盈利港幣七十七億元佔集團營業盈利總額超過三分之二。

內地物業發展(未計入合營項目)佔集團營業額的26%(二○一○年:19%)及佔集團營業盈利的20%(二○一○年:13%)。

內地物業銷售(已計入於合營項目的應佔權益)合共為人民幣一百二十七億元,涉及854,000平方米的面積,較二○一○年高44%。年結時未確認銷售額增加至人民幣一百三十五億元,涉及903,000平方米的面積。

年結時於內地的土地儲備維持於一千二百二十萬平方米。

總資產增長31%至港幣三千一百八十億元,股東權益增加25%至港幣二千零三十三億元。

集團負債淨額穩定於港幣四百三十五億元,負債淨額與總權益比率為20.6%。若不計入非全資附屬公司,負債淨額則為港幣三百五十三億元。


集團業績
若不計入投資物業重估盈餘及特殊項目,截至二○一一年十二月三十一日止財政年度 的股東應佔集團盈利增加 14%至港幣八十億八千三百萬元。每股基礎盈利為港幣 2.70 元(二○一○年:港幣 2.51 元)。
特殊項目下跌港幣二十一億七千三百萬元,是由於二○一○年有一次性盈利項目以及二○一一年就長期利率掉期合約有較大的按市價入賬支出港幣十三億五千六百萬元所致。
若計入投資物業重估盈餘及特殊項目,股東應佔集團盈利則為港幣三百零五億六千八百 萬元(二○一○年:港幣三百五十七億五千萬元)。每股基本盈利為港幣 10.22 元(二 ○一○年重新編列:港幣 12.64 元)。
股息
第一次中期股息每股港幣 0.36 元已於二○一一年九月三十日派發。董事會已宣布在二 ○一二年五月三十日,派發第二次中期股息每股港幣 0.7 元,予在二○一二年五月二十 一日名列股東登記冊內的股東。此項第二次中期股息乃代替派發截至二○一一年十二 月三十一日止財政年度的末期股息。


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120322133_C.pdf
20

物業銷售增加,利潤增加50%,負債不低。
集團業績
若不計入投資物業重估盈餘及特殊項目,本財政年度的股東應佔集團盈利增加 97%至 港幣九十億三千八百萬元。
應佔特殊項目減少港幣十億七千一百萬元,是由於二○一○年有若干一次性盈利以及二 ○一一年有一項較往年為高的支出(主要為按市價入賬的長期利率掉期合約支出)港幣 六億七千九百萬元所致。
若計入投資物業重估盈餘及特殊項目,股東應佔集團盈利則為港幣二百二十八億六千六百萬元(二○一○年:港幣二百零一億九千四百萬元)。
股息
第一次中期股息每股港幣0.04元已於二○一一年九月派發。代替末期股息的第二次中期股息每股港幣0.21元將予派發。此外,董事會已決定派發一項非經常性特別股息每股港幣0.25元。兩項股息皆將於二○一二年五月三十一日派發予在二○一二年五月二十四日名列股東登記冊內的股東。二○一一年度每股將合共派發港幣0.50元(二○一○年:港幣0.125元)。
87 : greatsoup38(830)@2012-04-03 23:28:37

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?t=67189
  
文章由 精英大師 » 週二 4月 3日, 2012年 1:04 pm
太古廣場內部工程早遲完成,用了3年多時間,現在還做外圍工程,
金鐘廊現在做緊.....
分別係太古個工程值得一讚,工程其間一點都不覺,
現在金鐘廊就沙塵滾滾\.......
太古廣場淨番新工程用了18億(新政府總部幾幢樓宇用了56億)
可想太古用了幾多錢做番新,是否物有所值就見仁見智,
太古可持續發展做得相當好,你睇太古城30多年周邊都仲發展緊!!
88 : GS(14)@2012-04-09 16:47:06

2012-04-03 HJ
...
九倉的主力發展集中在內地,但發展供銷及投資物業並重,土地儲備逾1.3 億方呎,已佔九倉資產約40%,中期目標為50%,仍在適當地增加投資,但速度已較前放緩,是配合其策略及市場實際情況。在香港的發展除利用原有資源外,已不增添土地儲備,反而控股公司會德豐(020)較為積極,除發展住宅外,去年已購入兩幅商業用地,顯示兩者分區發展的策略。

九倉的股價仍決定於盈利及資產值,儘管涉及內地售樓盈利,但仍以穩定的租金收入為主,因而評價較高。

目前股價由高位回落至42.8 元,P╱E15.8 倍,息率2.47%,資產折讓36.2%。另一方面,會德豐股價23.7 元,P╱E 5.3 倍,息率(不計特別股息)1.05%,資產折讓60.7%,反映市場對兩者評價的分別。

長假有利零售氣氛會德豐佔九倉股權50.39%,是主要盈利來源,其P╱E 較低,是去年完成一項出售物業所致,今年情況有別,業績並不穩定。雖然已參與物業發展及投資,畢竟仍是九倉的控股公司,資產折讓難與九倉比較,雖然大股東間中增持,但長遠而言,會德豐的盈利和資產甚至前景,主要源自九倉,特別是控股折讓是現實問題,不易改變。

九倉股價經過反覆後已獲支持,重現升勢,相信長假在即,有利零售氣氛,對九倉帶來短線機會。

中長線的展望維持良好,或與零售市場形勢作出調節。

戴兆
89 : GS(14)@2012-04-16 23:37:25

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=67274
文章由 股民 » 週一 4月 16日, 2012年 3:08 pm
超級跌落深谷輸到無人理會的股票1097有線寬頻通訊.我買的理由它蝕到甘從未供股集資.股價0.4元似再大跌不多但上升空間多.買1137搏我寧揀1097啦.就快出電視牌應有憧憬炒.就是看錯衹輸時間值但博嬴机會勝輸少少,
我深信1097不是老千股它從未玩過拆合供.大股東是九倉股价下跌是行業規限有線收費電視吧.多了無線電視牌照就會是正面的.此股靜了很長大冷門股票散戶蟹貨區是ipo高价位的.有心人炒冷門少散戶少的會升到你唔信45分鐘前發佈 ·

《經濟通通訊社16日專訊》港府現打算最快在下周二(24日),向行政會議提出審議批
出三個免費電視牌照。但即使行政會議原則上批出牌照後,當局仍要與申請者內容的
細則,有關過程最快亦要三個月,因此早前投得倫敦奧運直播的有線寬頻(01097),或未
能在免費台播放奧運節目。
 亞視早前就發牌問題向行會投訴,質疑多發牌照會令公司營運進一步虧蝕。行政長官會同行
會已在去年評定有關上訴無效
90 : go2china(25647)@2012-04-16 23:46:17

647

臨近「五一黃金周」,消費股炒定先。JOYCE(00647)HAPPY FRIDAY前,突然炒高9﹒8
巴仙,升破10天、20天線。股價破旗已上,相信短期內仲有炒作,缸友可以星期一番來吼位
買入,等「黃金周」概念再炒得再熱啲。

今日收$0.68, 呢個水平有D吸引
91 : GS(14)@2012-04-16 23:50:34

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111124234_C.pdf
會留意下
92 : GS(14)@2012-04-16 23:50:52

成日見佢拍烏蠅
93 : 鱷不群(1248)@2012-04-16 23:54:18

有線跑先那麼多年也做不出成績

多發牌照會令亞視營運進一步虧蝕,不用質疑,一定會發生,怕虧蝕執笠算了
94 : go2china(25647)@2012-04-17 00:05:11

92樓提及
成日見佢拍烏蠅


我都無咩機會經過拒地D鋪頭﹐

不過應該衰晤過歐輸單掛
smiley
95 : cknn(6622)@2012-04-19 00:05:16

is sale good ?smiley
96 : GS(14)@2012-05-08 23:37:25

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120507/16312945
【本報訊】九倉(004)旗下尖沙嘴海運大廈郵輪碼頭租契將於6月17日到期,德銀預料,九倉將以補地價方式與政府達成續租協議,預計補地價將達63億元,或以海運碼頭今年全年資產價值約三成計算,雖然較市場預測逾100億元為少,但仍對九倉每股資產淨值構成負面影響。
九倉每年付地租10萬


九倉自1966年起向政府租用海運大廈及碼頭,每年地租10萬元,九倉曾計劃在碼頭興建巨型摩天輪及一座6層高大廈,並於2004向政府提出續租安排,但被政府以過早提出續約為由拒絕,雙方更曾興訟,最終和解。
海運大廈佔九倉在港零售總建築面積約20%,佔整個海港城零售部份樓面面積約三分之一。德銀預料,63億元補地價將對九倉不會構成財務壓力,但仍屬不明朗因素。

德銀又指出,九倉旗下海港城租戶的銷售增長由去年3月的34%,跌至今年3月的25%,旗下銅鑼灣時代廣場銷售增長亦由去年的24%降至13%。雖然德銀強調,零售舖面租金收入反彈力會較寫字樓租金強,但仍擔心本港零售業衰退,會打擊九倉租金收入。
97 : passby(15493)@2012-05-28 03:57:47

peter ng cheap係講吳X正?
點解cheap ge?
98 : GS(14)@2012-05-28 22:16:19

97樓提及
peter ng cheap係講吳X正?
點解cheap ge?


起個地鐵站都要找政府著數...
99 : passby(15493)@2012-05-29 03:07:59

98樓提及
97樓提及
peter ng cheap係講吳X正?
點解cheap ge?

起個地鐵站都要找政府著數...


有無details?
我無留意開…
100 : greatsoup38(830)@2012-05-29 21:13:29

http://www.singtao.com/archive/f ... keyword1=&keyword2=
九 倉 求 增 建 60 萬 呎 換 建 站

( 星 島 日 報 報 道 ) 九 鐵 及 九 倉 就 西 鐵 南 環 铫 興 建 廣 東 道 站 的 談 判 仍 然 膠 覑 。 據 悉 , 九 倉 開 出 的 條 件 , 除 了 由 九 鐵 全 數 支 付 十 八 億 建 站 費 用 外 , 港 府 仍 要 按 照 慣 例 , 容 許 九 倉 在 重 建 海 港 城 時 , 可 免 補 地 價 額 外 增 建 六 十 萬 方 呎 樓 面 面 積 。 有 測 量 師 估 計 , 現 時 海 港 城 的 地 價 大 約 每 方 呎 為 四 千 至 五 千 元 , 六 十 萬 呎 樓 面 的 地 價 即 達 二 十 四 億 至 三 十 億 元 。 換 言 之 , 港 府 要 為 廣 東 道 站 支 付 大 約 四 十 多 億 元 。 有 立 法 會 議 員 指 出 , 若 港 府 接 納 九 倉 的 條 件 , 就 有 利 益 輸 送 之 嫌 。

九 倉 早 前 向 傳 媒 發 出 的 信 件 中 顯 示 , 為 建 廣 東 道 車 站 , 需 拆 建 及 重 建 六 幢 海 港 城 樓 宇 , 估 計 建 築 費 及 租 金 損 失 達 六 十 億 元 , 而 基 於 拆 一 呎 重 建 一 呎 方 案 , 不 符 合 商 業 效 益 , 他 們 引 用 屋 宇 署 條 例 , 指 車 站 或 相 關 樓 面 因 為 公 眾 使 用 用 地 , 業 主 可 申 請 額 外 地 積 比 率 , 九 倉 指 按 規 例 可 申 請 加 建 相 等 於 九 鐵 車 站 兩 倍 面 積 , 即 六 十 萬 方 呎 , 並 表 示 若 政 府 不 批 准 , 重 建 計 畫 會 變 得 經 濟 上 不 可 行 。

廣 東 道 站 的 建 築 成 本 為 十 八 億 元 , 九 鐵 表 示 會 負 責 十 億 元 , 要 求 九 倉 負 責 餘 下 八 億 元 , 但 九 倉 強 調 只 付 清 拆 費 用 , 並 要 求 增 加 建 築 面 積 。 九 倉 發 言 人 說 ﹕ 「 一 向 拆 一 呎 都 會 最 少 重 建 兩 呎 半 , 否 則 我 們 也 很 難 向 股 東 交 代 。 」 她 強 調 是 按 慣 例 作 出 申 請 , 並 非 利 益 輸 送 , 並 指 在 出 資 方 面 很 難 作 出 讓 步 。

雖 然 多 個 政 黨 都 有 望 建 成 廣 東 道 站 , 但 認 為 若 答 允 九 倉 提 出 的 要 求 , 政 府 便 有 輸 送 利 益 之 嫌 。 立 法 會 交 通 事 務 委 員 會 副 主 席 陳 偉 業 表 示 , 反 對 九 倉 免 補 地 價 增 建 海 港 城 面 積 , 此 舉 將 使 人 感 覺 政 府 再 私 下 向 財 團 輸 送 利 益 。 民 建 聯 黃 定 光 表 示 , 九 倉 是 挾 覑 業 權 與 政 府 討 價 還 價 , 若 政 府 批 出 申 請 , 便 是 擺 明 輸 送 利 益 「 要 ✈ 鑊 」 , 而 事 實 上 站 落 成 後 九 倉 便 會 立 即 得 益 。 自 由 黨 林 健 鋒 表 示 , 如 果 在 九 倉 物 業 範 圍 內 建 站 便 要 有 補 償 , 但 質 疑 是 否 要 建 六 十 萬 方 呎 。 本 報 昨 嘗 試 接 觸 多 名 民 主 黨 立 法 會 議 員 但 並 無 回 覆 。

卓 先 特 許 測 量 師 雷 偉 全 及 韋 堅 信 助 理 董 事 許 偉 國 表 示 , 以 目 前 廣 東 道 一 帶 樓 價 計 算 , 估 計 若 六 十 萬 方 呎 商 業 樓 宇 落 成 後 , 可 為 九 倉 帶 來 四 十 三 至 五 十 億 元 的 收 益 , 當 中 未 計 車 站 落 成 後 , 樓 價 更 可 能 升 值 。 測 量 師 學 會 產 業 測 量 組 主 席 余 錦 雄 表 示 , 目 前 鐵 路 上 蓋 物 業 都 由 鐵 路 公 司 擁 有 或 管 理 , 從 未 有 類 似 情 況 出 現 , 究 竟 鐵 路 是 否 公 眾 地 方 , 能 否 引 用 有 關 法 例 , 增 加 地 積 比 率 成 疑 。

九 鐵 管 理 局 成 員 吳 亮 星 表 示 , 是 否 批 出 有 關 申 請 是 政 府 的 事 , 但 九 鐵 出 資 十 億 元 是 底 铫 , 擔 心 付 出 更 大 , 便 要 增 加 更 多 車 資 。 本 報 昨 分 別 致 電 九 鐵 主 席 田 北 辰 及 公 關 但 並 無 回 覆 , 田 北 辰 早 前 表 示 , 若 九 鐵 要 多 付 八 億 元 建 站 , 乘 客 要 多 付 一 元 三 角 。


http://www.legco.gov.hk/yr03-04/ ... inutes/rd040603.pdf
http://www.legco.gov.hk/yr04-05/ ... dp1119cb1-216-c.pdf
101 : passby(15493)@2012-05-30 04:27:50

100樓提及
http://www.singtao.com/archive/fullstory.asp?andor=or&year1=2004&month1=6&day1=26&year2=2004&month2=12&day2=30&category=all&id=20041230a04&keyword1=&keyword2=
九 倉 求 增 建 60 萬 呎 換 建 站
( 星 島 日 報 報 道 ) 九 鐵 及 九 倉 就 西 鐵 南 環 铫 興 建 廣 東 道 站 的 談 判 仍 然 膠 覑 。 據 悉 , 九 倉 開 出 的 條 件 , 除 了 由 九 鐵 全 數 支 付 十 八 億 建 站 費 用 外 , 港 府 仍 要 按 照 慣 例 , 容 許 九 倉 在 重 建 海 港 城 時 , 可 免 補 地 價 額 外 增 建 六 十 萬 方 呎 樓 面 面 積 。 有 測 量 師 估 計 , 現 時 海 港 城 的 地 價 大 約 每 方 呎 為 四 千 至 五 千 元 , 六 十 萬 呎 樓 面 的 地 價 即 達 二 十 四 億 至 三 十 億 元 。 換 言 之 , 港 府 要 為 廣 東 道 站 支 付 大 約 四 十 多 億 元 。 有 立 法 會 議 員 指 出 , 若 港 府 接 納 九 倉 的 條 件 , 就 有 利 益 輸 送 之 嫌 。
九 倉 早 前 向 傳 媒 發 出 的 信 件 中 顯 示 , 為 建 廣 東 道 車 站 , 需 拆 建 及 重 建 六 幢 海 港 城 樓 宇 , 估 計 建 築 費 及 租 金 損 失 達 六 十 億 元 , 而 基 於 拆 一 呎 重 建 一 呎 方 案 , 不 符 合 商 業 效 益 , 他 們 引 用 屋 宇 署 條 例 , 指 車 站 或 相 關 樓 面 因 為 公 眾 使 用 用 地 , 業 主 可 申 請 額 外 地 積 比 率 , 九 倉 指 按 規 例 可 申 請 加 建 相 等 於 九 鐵 車 站 兩 倍 面 積 , 即 六 十 萬 方 呎 , 並 表 示 若 政 府 不 批 准 , 重 建 計 畫 會 變 得 經 濟 上 不 可 行 。
廣 東 道 站 的 建 築 成 本 為 十 八 億 元 , 九 鐵 表 示 會 負 責 十 億 元 , 要 求 九 倉 負 責 餘 下 八 億 元 , 但 九 倉 強 調 只 付 清 拆 費 用 , 並 要 求 增 加 建 築 面 積 。 九 倉 發 言 人 說 ﹕ 「 一 向 拆 一 呎 都 會 最 少 重 建 兩 呎 半 , 否 則 我 們 也 很 難 向 股 東 交 代 。 」 她 強 調 是 按 慣 例 作 出 申 請 , 並 非 利 益 輸 送 , 並 指 在 出 資 方 面 很 難 作 出 讓 步 。
雖 然 多 個 政 黨 都 有 望 建 成 廣 東 道 站 , 但 認 為 若 答 允 九 倉 提 出 的 要 求 , 政 府 便 有 輸 送 利 益 之 嫌 。 立 法 會 交 通 事 務 委 員 會 副 主 席 陳 偉 業 表 示 , 反 對 九 倉 免 補 地 價 增 建 海 港 城 面 積 , 此 舉 將 使 人 感 覺 政 府 再 私 下 向 財 團 輸 送 利 益 。 民 建 聯 黃 定 光 表 示 , 九 倉 是 挾 覑 業 權 與 政 府 討 價 還 價 , 若 政 府 批 出 申 請 , 便 是 擺 明 輸 送 利 益 「 要 ✈ 鑊 」 , 而 事 實 上 站 落 成 後 九 倉 便 會 立 即 得 益 。 自 由 黨 林 健 鋒 表 示 , 如 果 在 九 倉 物 業 範 圍 內 建 站 便 要 有 補 償 , 但 質 疑 是 否 要 建 六 十 萬 方 呎 。 本 報 昨 嘗 試 接 觸 多 名 民 主 黨 立 法 會 議 員 但 並 無 回 覆 。
卓 先 特 許 測 量 師 雷 偉 全 及 韋 堅 信 助 理 董 事 許 偉 國 表 示 , 以 目 前 廣 東 道 一 帶 樓 價 計 算 , 估 計 若 六 十 萬 方 呎 商 業 樓 宇 落 成 後 , 可 為 九 倉 帶 來 四 十 三 至 五 十 億 元 的 收 益 , 當 中 未 計 車 站 落 成 後 , 樓 價 更 可 能 升 值 。 測 量 師 學 會 產 業 測 量 組 主 席 余 錦 雄 表 示 , 目 前 鐵 路 上 蓋 物 業 都 由 鐵 路 公 司 擁 有 或 管 理 , 從 未 有 類 似 情 況 出 現 , 究 竟 鐵 路 是 否 公 眾 地 方 , 能 否 引 用 有 關 法 例 , 增 加 地 積 比 率 成 疑 。
九 鐵 管 理 局 成 員 吳 亮 星 表 示 , 是 否 批 出 有 關 申 請 是 政 府 的 事 , 但 九 鐵 出 資 十 億 元 是 底 铫 , 擔 心 付 出 更 大 , 便 要 增 加 更 多 車 資 。 本 報 昨 分 別 致 電 九 鐵 主 席 田 北 辰 及 公 關 但 並 無 回 覆 , 田 北 辰 早 前 表 示 , 若 九 鐵 要 多 付 八 億 元 建 站 , 乘 客 要 多 付 一 元 三 角 。
http://www.legco.gov.hk/yr03-04/ ... inutes/rd040603.pdf
http://www.legco.gov.hk/yr04-05/ ... dp1119cb1-216-c.pdf


所以起係第度?
102 : GS(14)@2012-05-30 22:45:55

所以要行十分鐘先到地鐵站
103 : passby(15493)@2012-05-31 04:27:07

102樓提及
所以要行十分鐘先到地鐵站

頂,原來係粉腸同地鐵講唔掂數搞到個站咁Q遠ge
104 : greatsoup38(830)@2012-05-31 22:09:48

103樓提及
102樓提及
所以要行十分鐘先到地鐵站

頂,原來係粉腸同地鐵講唔掂數搞到個站咁Q遠ge


原本應該在英皇鐘錶個位附近
105 : greatsoup38(830)@2012-06-01 00:30:08

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120531/16384149

【本報訊】九龍倉(004)旗下海運大廈地契將於6月17日到期,這個龍頭商場物業續租成敗與否,將對九龍倉業績起關鍵性影響;不過昨日主席吳光正被問及與政府商討續租的進展情況,只表示現階段「不便補充」。九倉昨收報40.7元,跌3.2%。 記者:周燕芬

海運大廈佔九倉在港零售總建築面積約20%,佔整個海港城零售部份樓面面積約三分之一。海港城為九倉的「搖錢樹」,總面積達194.8萬方呎,由海運大廈、海洋中心及港威大廈組成,去年重估市值達936億元,佔集團營業資產34%;營業額35.71億元,升22%。里昂和德銀曾經就是次海運大廈續租補地價作出評估,分別為最高125億元和63億元,里昂認為九倉失去海運大廈,將影響其資產淨值8%。
商場收租業務續增

對於明年中落成投入營運的啟德郵輪碼頭,對現時海運碼頭的郵輪業務影響評估。吳光正指供應量增加,若需求如預期般上升,則「大家開心」;但若需求未如預期般理想,則會出現惡性競爭,碼頭營運商將會很「痛苦」,除非雙方作出協調配合。
雖然自由行客增速有放緩之勢,他表示旗下商場收租業務於3、4月份仍保持增長,首季情況亦表現正常,跟以往沒有大分別,最多只有升或跌5%的變動;名牌店鋪租戶的銷售量繼續維持,只是食肆租戶低落些少。他強調加租不能只是單方面,若業主加租而租戶營業額不配合,是不能成事。只有「生意好咗,商戶先樂意配合續租(加租)要求……要實事求事。」
對於有評論指需要大幅增加零售商場供應,以壓抑舖租狂加現象;吳光正指現時賣地也增加了商場用途部份;要多些零售商場供應,可以推出來供大家競爭,並非壞事。
106 : passby(15493)@2012-06-01 02:31:12

104樓提及
103樓提及
102樓提及
所以要行十分鐘先到地鐵站

頂,原來係粉腸同地鐵講唔掂數搞到個站咁Q遠ge

原本應該在英皇鐘錶個位附近


頂佢,個個位正路方便好多
一人十分鐘,好快就回到本…
107 : greatsoup38(830)@2012-06-02 10:33:13

106樓提及
104樓提及
103樓提及
102樓提及
所以要行十分鐘先到地鐵站

頂,原來係粉腸同地鐵講唔掂數搞到個站咁Q遠ge

原本應該在英皇鐘錶個位附近

頂佢,個個位正路方便好多
一人十分鐘,好快就回到本…


如果他肯拿出呢D錢,物業值多300億都得
108 : passby(15493)@2012-06-02 21:50:58

107樓提及
106樓提及
104樓提及
103樓提及
102樓提及
所以要行十分鐘先到地鐵站

頂,原來係粉腸同地鐵講唔掂數搞到個站咁Q遠ge

原本應該在英皇鐘錶個位附近

頂佢,個個位正路方便好多
一人十分鐘,好快就回到本…

如果他肯拿出呢D錢,物業值多300億都得


因因少失大,唔係做大事ge人…
109 : greatsoup38(830)@2012-06-03 09:23:39

108樓提及
107樓提及
106樓提及
104樓提及
103樓提及
102樓提及
所以要行十分鐘先到地鐵站

頂,原來係粉腸同地鐵講唔掂數搞到個站咁Q遠ge

原本應該在英皇鐘錶個位附近

頂佢,個個位正路方便好多
一人十分鐘,好快就回到本…

如果他肯拿出呢D錢,物業值多300億都得

因因少失大,唔係做大事ge人…

但至少無大出錯,只是賺少了
110 : passby(15493)@2012-06-03 21:13:42

109樓提及
108樓提及
107樓提及
106樓提及
104樓提及
103樓提及
102樓提及
所以要行十分鐘先到地鐵站

頂,原來係粉腸同地鐵講唔掂數搞到個站咁Q遠ge

原本應該在英皇鐘錶個位附近

頂佢,個個位正路方便好多
一人十分鐘,好快就回到本…

如果他肯拿出呢D錢,物業值多300億都得

因因少失大,唔係做大事ge人…

但至少無大出錯,只是賺少了

睇九倉會德匯長期績弱就知佢唔得…
公司細可能無問題,大公司就唔夠魄力
111 : GS(14)@2012-06-03 22:02:58

110樓提及
109樓提及
108樓提及
107樓提及
106樓提及
104樓提及
103樓提及
102樓提及
所以要行十分鐘先到地鐵站

頂,原來係粉腸同地鐵講唔掂數搞到個站咁Q遠ge

原本應該在英皇鐘錶個位附近

頂佢,個個位正路方便好多
一人十分鐘,好快就回到本…

如果他肯拿出呢D錢,物業值多300億都得

因因少失大,唔係做大事ge人…

但至少無大出錯,只是賺少了

睇九倉會德匯長期績弱就知佢唔得…
公司細可能無問題,大公司就唔夠魄力


He seems so aggressive in China properties... I wondered his expansion in China
112 : mannishmark(26310)@2012-06-03 22:14:43

111樓提及
110樓提及
109樓提及
108樓提及
107樓提及
106樓提及
104樓提及
103樓提及
102樓提及
所以要行十分鐘先到地鐵站

頂,原來係粉腸同地鐵講唔掂數搞到個站咁Q遠ge

原本應該在英皇鐘錶個位附近

頂佢,個個位正路方便好多
一人十分鐘,好快就回到本…

如果他肯拿出呢D錢,物業值多300億都得

因因少失大,唔係做大事ge人…

但至少無大出錯,只是賺少了

睇九倉會德匯長期績弱就知佢唔得…
公司細可能無問題,大公司就唔夠魄力

He seems so aggressive in China properties... I wondered his expansion in China


佢可能覺得HK無得點發展,咪保守D LOR,相反佢覺得大6大把機會,咪搏D,其實大6風險大HK好多
113 : GS(14)@2012-06-03 22:34:22

他現在在中國規模同四大已經差唔多
114 : passby(15493)@2012-06-03 22:51:33

唔覺佢大陸做得好好
115 : mannishmark(26310)@2012-06-04 00:23:57

114樓提及
唔覺佢大陸做得好好

其實做大6地產唔需要做得好好,只要處理好資金問題,根本係必賺既行業,因為地價成本實在低
116 : GS(14)@2012-06-06 23:45:39

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120606/News/ec_gba1.htm

【明報專訊】糾纏超過10年的海運大廈續租問題,昨日終有定案。九龍倉(0004)宣布,與政府達成共識,獲准以79億元補地價續租21年,同時,其總樓面面積較現時「發水」四成至逾92萬平方呎。若不計算日後的建築成本,其平均每月呎價僅35元,較整體海港城呎租平均264元相差逾6倍,有立法會議員直斥政府「明益」九倉,予人官商勾結之感。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120606834_C.pdf
願 性 公 告
茲引述日期為二○一二年六月四日有關「涉及退回九龍第83 號永久碼頭及重批海運
大廈地段的基本條款要約的接納」的公告(「該公告」),會德豐有限公司(「會德
豐」)及九龍倉集團有限公司(「九龍倉」)現就海運大廈在現有租約及重新批出的
21 年租期安排下的商業總樓面面積作出通知如下:
海運大廈在現時的圖則中的總樓面面積如之前所披露為 61,130 平方米(包括商業樓面
面積46,001 平方米及停車場樓面面積15,129 平方米),而在新租約下的最高可建樓面
面積為85,672 平方米,兩者相差24,542 平方米的樓面面積。
新增的 24,542 平方米樓面面積由下述各項構成:
1. 現有停車場 - 雖然現有停車場在新租約下完全維持不變,但在現時圖則中有一部
分未有計入原有租約的露天停車場樓面面積現已在新租約中反映,而此計算上的變
動令現有停車場在新租約下的總樓面面積增加13,011 平方米。
2. 3,900 平方米的停車場出入口斜道並不構成現有租約的一部分,過往乃被納入一獨
立短期租約內,但該項設施現受新租約涵蓋,並被計入總樓面面積之內。
3. 在新租約下,計劃興建的一座總樓面面積 8,752 平方米的四層新大樓將座落於海運
大廈的末端,以應付政府所要求的新郵輪客運需求(當中約3,000 平方米的樓面面
積將用作政府及郵輪碼頭設施,包括海關及出入境設施、檢疫區及一個行李提領區)。
4. 隨着興建新大樓,現有大樓 1,121 平方米的商業樓面將會拆除。
總括而言,在新租約下,可供作商業用途的總樓面面積將為50,632 平方米,較
現時圖則的46,001 平方米增加了4,631 平方米。

117 : GS(14)@2012-06-06 23:45:50

料重新包裝 提高租金

美聯工商舖執行董事兼行政總裁黃漢成認同,是次續租屬「筍價」,九倉一直礙於海運大廈的地契續約,而未有提升商場的形象及商戶級數,令商場呎租低於海港城的其他商場。他相信九倉稍後會重新包裝海運大廈部分,提升租金水平。他又指,是次屬21年長約,按照通脹,租金仍存在一定程度的上升空間,而且項目鄰近郵輪碼頭,受到旅客歡迎,未來10至20年仍會是香港的重要旅遊景點。

九倉除一次過支付79億元,同時要每年繳付相等於地段應課差餉租值3%的地租,據九倉估計,該地段由今年4月至明年3月的應課差餉租值約為4.91億元,即全年要繳差餉約1500萬元。
118 : GS(14)@2012-06-06 23:46:03

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120606/News/ec_gba2.htm
價錢「非常覑數」 促披露條款

涂謹申說,會在接下來相關的委員會要求就批地作討論,政府必須披露為何補地價這麼優惠。他說,首先尖沙嘴海運的地皮屬有價值的東西,不明政府為何不經投標、招標等過程,便直接把營商地交給會德豐及九龍倉,因為若政府的地屬商業經營,就不應存在「感情因素」,因此過去批地不等於繼續要批地。

指過去批地不等於續批地

涂謹申又認為,即使沒有競投,補地價亦不應如此低,相較同區的呎租,即使扣除維修碼頭、發展等開支,他亦認為與部分商鋪呎租達500元相差太遠。他直斥政府安排「令人震驚」,更令人聯想到是「曾蔭權官商勾結」的延續。

陳淑莊認為,政府與發展商相討和落實重批地段的細節欠透明度,難釋除公眾疑慮。她認為,政府須披露如何計算79億元補地價,以及批地理據。

119 : GS(14)@2012-06-06 23:46:16

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120606/News/ec_gba4.htm
【明報專訊】對於海運大廈以每呎48元續租(按現有樓面計算),業界普遍認為價錢理想,其中第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超國認為價錢屬合理水平,因現時的79億元只屬租用該物業的地價,而物業是由九倉所興建,其品牌效應、知名度和管理,均由九倉所創立和負責,而且續租年期長達21年,其間存在樓市升跌周期,九倉和會德豐仍要負上一定的風險,加上九倉要一次過先支付79億元,故他不認為是次政府「明益」九倉。

海港城現已成為本港現時的重要購物商場,海運大廈屬海港城的其中一個部分,其餘部分還有海洋中心、港威大廈等。三者均由九倉持有,3個部分過去一直發揮良好的協同效應,不但商場互通,得以空間善用,對商場的人流和發展有積極作用,而且九倉過去推出的優惠活動,均屬3個商場同時舉行,若沒有海運大廈,商場日後的推廣效力亦會大減。
120 : GS(14)@2012-06-06 23:46:32

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120606/News/ec_gba5.htm
【明報專訊】海運大廈前身為九龍倉碼頭,九倉集團在1960年代將其重新發展,打造成全亞洲第一個購物商場。海運大廈連碼頭地契在1990年曾獲續租,在今年6月17日到期。

九倉成功把海運大廈與相鄰的海洋中心、港威商場和馬哥孛羅香港酒店商場統一,打造成高級消費商場,統稱海港城,帶來龐大租金收益,2011年商場零售銷售額271億元,佔本港商場總銷售額6.7%。因為海運大廈佔海港城總零售面積三分之一,故集團一直希望可以盡早獲續約。

九倉在海運大廈「動作多多」,早在2000年便提出在大廈末端花費逾8億元建造75米高的摩天輪及興建新購物商場,兩度申請後終在2002年獲城規會批准,並以此提出續租,但被政府以「過早」為由拒絕,並聲稱會在2012年收回地皮作公開競投。翌年,政府把九倉旗下馬哥孛羅香港酒店對面的前水警總部批予長實發展,現成為1881酒店。

政府欲納入新發展 九倉曾申覆核

在2005年間,政府突然宣布有意把海港城對出的天星碼頭巴士總站遷走,把地皮連同海運大廈一同發展。九倉遂向高院申請司法覆核,意圖推翻地政總署長決定,案件原定於2007年開庭,九倉突改稱正與港府磋商,司法覆核申請無限期擱置。

121 : ezone2k(22605)@2012-06-07 16:43:35

九龍倉集團 00004.HK (恆生指數)
現價 43.050  升跌 +2.000(+4.872%)

半隻內房.. 加上 Peter Ng... 比盡 $45-47

大行大合唱....

06/06 11:05 《大行報告》摩通:九倉<00004.HK>疑慮掃除 升級「增持」看51.5元
06/06 11:02 《大行報告》匯豐:重申九倉<00004.HK>「買入」評級 目標價51元
06/06 10:45 《大行報告》瑞銀微升九倉<00004.HK>目標價至50.6元 維持「買入」評級
06/06 09:37 *摩通:九倉<00004.HK>升級「增持」 目標價由43.5元上調至51.5元
06/06 09:14 *匯豐重申「增持」九倉<00004.HK>看51元
06/06 09:10 *瑞銀微升九倉<00004.HK>目標至50.6元 維持「買入」
122 : GS(14)@2012-06-07 23:49:57

知他要錢
123 : ezone2k(22605)@2012-06-08 16:30:40

Peter Ng 偏向虎山行.. 九倉可能玩配股 ?

買完 3377 后, 又買 3900 ?

會德豐<00020.HK>、九倉<00004.HK>及綠城中國<03900.HK>今早均停牌,市場消息,九倉及綠城今日下午將在杭州舉得聯合記者會,消息指綠城或向九倉配股,但不涉及土地交易或資產置換。
124 : ezone2k(22605)@2012-06-08 17:05:48

等高手降讀...

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120608189_C.pdf
125 : GS(14)@2012-06-09 14:28:23

124樓提及
等高手降讀...
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120608189_C.pdf


http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=17077
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120608189_C.pdf

九倉入股,認完兩批新股 + CB(認購價$7.4)後會易手........smiley
會籌到50億(新股 + CB),應該可以頂住6月要還既信用証。
仲要成立「投資委員會」,似係被迫,唔係宋老板性格.......
看來冇呢筆錢就要收皮咁..........smiley
最後都捱唔住......smiley

第1批是按一般授權,第2批及可換股債是特別授權...

今次借錢是肉隨砧板上,成12.5%息wor(9%加贖回價每年加3.5%)...後5年個息真是大約呢個數

仲要畀九倉成為大股東...

九倉今次收購隨可不合併他的強大負債,但可列入他的資產,負債率變相降低了,又可以狂借錢,實現他激進的擴張計劃,加上賺取穩定的利息收入(雖然未必收到錢),其實都幾有利。何況他持有個地段幾近他的主要基地華東,他們又合作過,都有互補效應吧。

綠城今次咁多債先咁平,又無人肯接盤啊,但綠城個老闆都幾要面,可能不肯賣給同業先咁做...

不過九龍倉咁激進,管理會唔會失控? 會唔會好似順馳咁呢?

...

有錢都買4號仔啦...買呢隻被蝦的等死,其實如果10年後真是取到控股權,或者把手上3377打入,會唔會用綠城食埋他手上那些盤,做到絕對控制? 1083都試過啦 ,之前1098都有
126 : GS(14)@2012-06-09 15:21:48

文章由 ezone2k » 週五 6月 8日, 2012年 12:36 pm
Harbor City Mall Hong Kong 4PM. June 6

P.S. This is No Good..
http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=67707&start=15http://www.zerohedge.com/contrib ... ote-chinas-rate-cut

按: 其實比較番今年同2010年,我覺海港城真是少了人...
127 : GS(14)@2012-06-09 15:50:29

http://www.chinagreentown.com/Ht ... 37cbc738b60008.html
2012年6月8日,綠城中國控股有限公司(綠城、股票代碼:03900.HK)與九龍倉集團有限公司(九龍倉、股票代碼:00004.HK)宣佈雙方就九龍倉對綠城進行戰略性投資達成合作協議,涉及資金合共約港幣51億元。

根據合作協議,此次投資交易將分為兩個步驟完成。第一步為綠城對九龍倉進行約3.27億股的股份配售,金額約港幣17億元;第二步為綠城向九龍倉進行約1.62億股的股份配售,涉及金額約港幣8.43億元,同時向其發行永久次級可換股證券,以進一步融資港幣25.5億元。在兩次股份配售完成後,九龍倉將持有綠城擴大後股本的24.6%,成為綠城的第二大股東,並獲二席綠城中國非執行董事席位和一席綠城中國財務/投資委員會席位。

綠城董事局主席宋衛平先生認為,此次合作對綠城具有重大的戰略意義。綠城在經過18年的高速發展之後,已面臨一定的內外瓶頸,正處於戰略轉型期。九龍倉的加盟,將大大有利於增強綠城的財務穩定性,優化資本結構和內部風險控制,使綠城能夠在繼續提升產品和服務優勢的同時,充分借重九龍倉集團在資本運作、企業管治、商業營運、資源整合等多方面的優勢,實現穩健可持續發展。從這個意義上說,此次戰略合作對綠城具有里程碑式的意義。

九龍倉常務副主席吳天海先生也表示,此次投資,主要源於對宋衛平先生為首的綠城管理團隊的認同,對綠城專注開發高質量物業的欣賞和對內地房地產市場的長期看好。九龍倉加盟綠城後,將積極運用自身的經驗和資源,支持綠城更好地發展。同時,此次投資也是九龍倉內地房產發展戰略的重要組成部分。九龍倉將借重綠城的品牌和開發能力,與綠城優勢互補,攜手並進,共同開拓內地房地產業務。

創始於1886年的香港九龍倉集團以發展中港兩地地產業務而聞名,其在香港所開發的海港城及時代廣場為香港地標性物業。此次交易前,雙方已在項目層面有過多次合作。

作為中國最知名的住宅物業開發商之一,總部位於杭州的綠城集團一向以其優秀的產品質量為行內外稱道,並被評為2011年中國城市居民居住滿意度整體第一。近年來因其財務狀況引起各界擔憂,而此次九龍倉的加盟,足以提升投資者對綠城的信心,進一步增強綠城未來發展的潛力和前景。
發表於:15:44:13
http://www.wharfholdings.com/file/120608_joint%20connected_c.pdf
九龍倉方公告

會德豐及九龍倉的董事會謹宣布,於二○一二年六月七日,買方(其為九龍倉旗下一間全資附屬公司)從賣方(其為由吳光正先生實質擁有及控制的兩間公司)購入34,888,500 股綠城中國股份(佔於本公告日期的綠城中國已發行股本約2.13%),購買價為每股港幣5.2 元。購買34,888,500 股綠城中國股份的總價格為港幣一億八千一百萬元。

在相關交易後,九龍倉與綠城中國訂立了有條件協議,投資合共約港幣五十一億元,認購綠城中國股份(按相同格價每股港幣5.2 元)及將由綠城中國的全資附屬公司發行、以港元計價、由綠城中國作出擔保及可轉換成綠城中國股份的永續次級可換股證券,兩者合併下對會德豐及對九龍倉而言構成主要交易。據會德豐及九龍倉的董事的意見,相關交易將可精簡及整固九龍倉於綠城中國的權益。進一步詳情請參閱日期為二○一二年六月八日由會德豐及九龍倉刊發的聯合公告。

賣方由在會德豐及九龍倉兩間公司皆出任主席兼董事的吳光正先生實質擁有及控制。買方為九龍倉旗下一間全資附屬公司,而九龍倉由會德豐擁有其50.39%權益。因此,根據上市規則第14A 章,賣方被視為會德豐及九龍倉兩者的關連人士,及相關交易對於會德豐以及對於九龍倉而言皆構成一項關連交易。

http://www.wharfholdings.com/fil ... 0connection%20c.pdf
會德豐及九龍倉的董事會謹宣布,於二○一二年六月八日,
(a)甲方投資者(九龍倉的全資附屬公司)、九龍倉與綠城中國訂立認購協議,據此,綠城中國有條件地同意以現金方式按認購價配發及發行第一批綠城中國股份,甲方投資者亦有條件地同意認購第一批綠城中國股
份;
及(b)甲方投資者、乙方投資者、九龍倉、綠城中國及發行人訂立投資協議,據此,(i)綠城中國有條件地同意以現金方式按認購價向甲方投資者配發及發行第二批綠城中國股份;及(ii)發行人有條件地同意向乙方投資者發行永續次級可換股證券,而甲方投資者有條件地同意認購第二批綠城中國股份及乙方投資者有條件地同意認購永續次級可換股證券。在永續次級可換股證券之條款及條件的規限下,永續次級可換股證券可轉換為綠城中國股份。
綠城中國是中國其中一家最成功的私營發展商,其總部位於浙江省杭州、於一九九五年成立及於二○○六年在香港上市。其於二○一一年中國指數研究院的「居民居住整體滿意度」中排名第一,以表彰對其產品和服務的高度認可。綠城中國的二○一一年營業額為人民幣220億元(已確認的總樓面面積為104 萬平方米,總樓面面積的每平方米售價平均超過人民幣2萬元),可歸屬利潤為人民幣26 億元(或每股人民幣1.57 元)。於二○一一年十二月三十一日,綠城中國有105 個在建或待開發項目,總計劃樓面面積接近4,100 萬平方米(其中大約2,400 萬平方米歸屬於綠城中國),每個單位面積的平均土地成本低於每平方米人民幣2,900 元。二○一一年的訂約銷售額達到人民幣353 億元(或175 萬平方米)。
多年來,綠城中國在中國的房地產市場建立了其中一個最有價值的品牌。九龍倉獲邀成爲綠城中國的戰略伙伴,以協助綠城中國在國際金融市場中,建立成一個具價值的品牌。除了通過該交易向綠城提供新資金外,九龍倉在綠城中國的董事會及投資委員會也取得代表議席,
以協助其制定和實施穩健的財務方針和管治措施。此外,九龍倉及綠城中國會在現有和/或新項目中探討共同投資的可能性,以發揮彼此在物業開發及管理方面的專長。
該交易是運用二○一二年迄今由銷售所得的可觀收入進行再投資,在本年的首五個月,在計及九龍倉於合資項目中的應佔份額後,九龍倉在國内預售的物業總值超過人民幣50 億元,超標50%以上。
該交易所需資金會全部利用九龍倉的現金盈餘撥付。如將全資附屬公司計算在内的話,九龍倉集團目前的現金盈餘約為300 億港元,於支付海運大廈的新租賃及該交易的金額後,預料現金盈餘約為180 億港元。當中由One Midtown、匯達大廈及其他非核心物業的銷售收益接近40 億港元。
128 : Sunny^_^(11601)@2012-06-10 10:48:55

126樓提及
文章由 ezone2k » 週五 6月 8日, 2012年 12:36 pm
Harbor City Mall Hong Kong 4PM. June 6
P.S. This is No Good..
http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=67707&start=15

http://www.zerohedge.com/contrib ... ote-chinas-rate-cut
按: 其實比較番今年同2010年,我覺海港城真是少了人...


唔係喎,我上星期三去過海港城,都係3PM-5PM.勁多人喎...連玩具反X城都好多人.
129 : GS(14)@2012-06-10 10:53:33

128樓提及
126樓提及
文章由 ezone2k » 週五 6月 8日, 2012年 12:36 pm
Harbor City Mall Hong Kong 4PM. June 6
P.S. This is No Good..
http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=67707&start=15

http://www.zerohedge.com/contrib ... ote-chinas-rate-cut
按: 其實比較番今年同2010年,我覺海港城真是少了人...

唔係喎,我上星期三去過海港城,都係3PM-5PM.勁多人喎...連玩具反X城都好多人.


是咩? 我覺得較前兩年少了人,今年黃金周都無上年咁旺
130 : greatsoup38(830)@2012-06-10 12:48:20

2012-6-8 NM
...
測量師:未來難測 海運補價不廉   

....
 他表示,海運在新租約下,合計可用的商業樓面是50,631平方米(現舊租約的商業樓面為46,001平方米,新租約下將額外增加4,631平方米,合共50,632平方米)。以此計算,21年租期,每年每平方米的市值是15.6萬元。然而,在估價學上,這個個案不應用21年去攤分租值。

 「政府不是逐年收錢的,九倉要一筆過付款。簡單說是用15.6萬元去買一平方米(約10平方呎)的21年租期,不便宜,誰可擔保未來21年的市況。」對於有說法指「海運租值未來會5級跳」,蘇振顯說︰「估價師一般根據現有實際數據做評估,甚少用日後的估計數字去估價,因為未來市況估算可出現很大參差。」

倘不續租 九倉可挑戰政府

 早年曾經任職地政處地政專員的蘇振顯指出,政府很難將海運大廈及碼頭公開招標,當中顧慮不少。「九倉持海運有很長遠歷史,以往都有續租紀錄,如果政府將海運公開招標,九倉一定透過法律程序挑戰政府的決定,質疑政府不續租的理據。」蘇振顯又說,海運是香港現時唯一的郵輪碼頭,若將之公開招標,會令碼頭出現營運問題,影響郵輪旅遊業。

 蘇振顯表示,續租21年期是香港政府一貫給碼頭續租的年期,是一個正常的租期。「英國人早知碼頭對經濟重要,所以殖民地時代,就不會將碼頭批租太長年期,例如50年,英國政府管治香港時,便慣常將碼頭批租21年。」

九倉擁通道 不宜招標經營

 另外,政府不能輕易將海運公開招標,據悉其重要考慮,是九倉擁有一條通往海運郵輪碼頭的必經之路,政府就算將碼頭招標,另覓新經營者,九倉有權關閉通道,不利新經營者,亦打擊海運郵輪碼頭營運,故九倉與地政總署在海運續租問題上,其實一直處於上風。
...
131 : ezone2k(22605)@2012-06-11 00:17:57

唔知市場點睇 4 收 3900 單 deal ...

明天就知..
132 : GS(14)@2012-06-11 22:56:33

131樓提及
唔知市場點睇 4 收 3900 單 deal ...
明天就知..


即爆你睇
133 : mannishmark(26310)@2012-06-11 23:04:59

唔明點解3900升得咁勁..
134 : GS(14)@2012-06-11 23:33:27

133樓提及
唔明點解3900升得咁勁..


唔破產囉
135 : mannishmark(26310)@2012-06-11 23:35:45

134樓提及
133樓提及
唔明點解3900升得咁勁..

唔破產囉


即係之前個價係TRADE緊佢會破產..但宜家4仔都唔會俾佢破啦
136 : GS(14)@2012-06-11 23:37:23

135樓提及
134樓提及
133樓提及
唔明點解3900升得咁勁..

唔破產囉

即係之前個價係TRADE緊佢會破產..但宜家4仔都唔會俾佢破啦


他仲有咁多地...D盈利都未搞出來驚乜
137 : ezone2k(22605)@2012-06-12 16:20:27

頂引...

11/06 13:31 《大行報告》摩通:九倉投資綠城協同效應微 降級「中性」看40.6元
11/06 13:29 《大行報告》瑞銀:九倉<00004.HK>降級「中性」 目標價下調7%至47.1元
11/06 12:12 《大行報告》高盛上升九倉<00004.HK>盈測升4-8% 「買入」看56元
11/06 09:58 *DJ 九龍倉從買進下調至中性﹐目標價從50.6港元下調至47.1-瑞銀
138 : ksw(1423)@2012-06-12 17:25:32

136樓提及
135樓提及
134樓提及
133樓提及
唔明點解3900升得咁勁..

唔破產囉

即係之前個價係TRADE緊佢會破產..但宜家4仔都唔會俾佢破啦

他仲有咁多地...D盈利都未搞出來驚乜


正解, 就係博佢大爆發
139 : GS(14)@2012-06-12 23:28:01

137樓提及
頂引...
11/06 13:31 《大行報告》摩通:九倉投資綠城協同效應微 降級「中性」看40.6元
11/06 13:29 《大行報告》瑞銀:九倉<00004.HK>降級「中性」 目標價下調7%至47.1元
11/06 12:12 《大行報告》高盛上升九倉<00004.HK>盈測升4-8% 「買入」看56元
11/06 09:58 *DJ 九龍倉從買進下調至中性﹐目標價從50.6港元下調至47.1-瑞銀是咪傻的
140 : 騎士(29690)@2012-06-16 20:55:30

0647 現價點睇?
141 : GS(14)@2012-06-16 21:13:03

140樓提及
0647 現價點睇?

呢D問題唔會答,問番你自己
142 : thomasgp02a(16679)@2012-06-16 22:56:16

九倉入股綠城,九倉一定較著數。退則收息,進則廉價收股權,好著數。
143 : greatsoup38(830)@2012-06-16 23:08:06

142樓提及
九倉入股綠城,九倉一定較著數。退則收息,進則廉價收股權,好著數。


但是就要冒上好大的管理同政治風險了
144 : greatsoup38(830)@2012-06-17 00:23:03

2012-6-15 HJ
...
逾百內地項目待開發

綠城在內地有105 個在建或待開發項目, 總面積4100 萬方米(應佔2400 萬方米),平均每方米成本2900 元(人民幣.下同),去年確認入賬總面積104 萬方米,計約銷售175 萬方米,銷售額353 億元,核心盈利25.89 億元,每股盈利1.55 元,總借貸321.12億元,現金及抵押存款58.84 億元,淨負債262.28 億元,淨負債比率148.7% , 尚有可用授信額度260億元。

綠城今年已售出若干物業,經九倉注資後,估計淨負債比率已降至100%左右,此後綠城的發展將受九倉按協議作出限制。

九倉投資於綠城,自然看好內地房產,雖無股權控制權,但有發展控制權。而九倉認購新股只折讓2.8%,較賬面資產值8.68 億元折讓40% , 換股價較資產折讓14.7%。

九倉投資於綠城有點過於看好,基本上可以爭取更高折讓。九倉所持股權應佔綠城的盈利,可能P╱E甚低,但不宜以去年業績為準,而可換股證券的分派可以延期,雖然利率不低,但隨時可以延派。相信綠城短期將集中改善財務,而九倉的投資效果亦決定於此。九倉的淨借貸比率將增至28%左右。

綠城的處境並非就此一帆風順,成為市場對九倉評價參差的原因。

戴兆
145 : kccmo(28444)@2012-06-29 22:53:03

[url=]http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0629/LTN20120629564_C.pdf[/url]

又有息收,正!:)
146 : GS(14)@2012-06-30 10:17:33

647 , good job , better than my expectation
股息
董事會已於今天議決,在二○一二年九月四日派發截至二○一二年三月三十一日止年度
中期股息每股港幣5.0 仙(二○一一年:港幣4.0 仙),予在二○一二年八月三十日名列
股東登記冊內的股東,以代替建議派發末期股息。
截至二○一二年三月三十一日止年度的股息總額為每股港幣 5.0 仙(二○一一年:港幣
4.0 仙)。

profit +8% to 132m , 274 m cash , around 1.3 b mkt value, around 82 cents
147 : MrYeung(15476)@2012-06-30 10:22:46

好正,想加注
(前晚被 130 份業績嚇親,幾乎想沽左呢隻,好彩冇咁做)
148 : GS(14)@2012-06-30 10:23:08

Next year may be more better
149 : kccmo(28444)@2012-06-30 10:29:59

湯大:
請問如果JOYCE+連卡佛整合一同管理,集“屯”是否會有更好整體表現?
150 : GS(14)@2012-06-30 10:31:36

149樓提及
湯大:
請問如果JOYCE+連卡佛整合一同管理,集“屯”是否會有更好整體表現?


no. because the type of shops is different but the customer group may be the same
151 : 1681681388(30210)@2012-06-30 14:15:41

以下是否隠憂
- 存貨升了35%
- 中國業務出現虧蝕
152 : GS(14)@2012-06-30 15:45:10

151樓提及
以下是否隠憂
- 存貨升了35%
- 中國業務出現虧蝕


1. 存貨大增,都是鋪得快,何況大陸新開了好多大鋪,可能存貨就會多了

2. 中國業務蝕的的原因
二○一一年九月,北京國貿商城第三期佔地20,000 平方呎的JOYCE 旗艦店開幕,集團同步推出兩個重點單一品牌店。Alexander McQueen 創作總監Sarah Burton 出席了一連串特別活動,包括一場盛大的天橋時裝表演,為品牌在中國開設首家專門店揭開序幕。Etro 設計師Veronica Etro 在北京主持了一場貼心晚宴,以慶祝品牌首間中國旗艦店開幕。

上年削了些開支後,又可能開新的,但租可能太貴,前期生意未夠好,可能就是會差少少,但睇多陣先啦
153 : Donald(3110)@2012-06-30 16:14:44

Joyce下半年度盈利倒退
  2012年6月30日

【明報專訊】高級時裝店Joyce(0647)公布截至3月31日年度營業額為13.2億元,按年升15.4%,而盈利亦升14%至1.51億元,主要受惠於香港業務的強勁表現,為集團貢獻1.81億元營業溢利。但下半年盈利出現倒退,同比下跌15.2%,期內,內地業務因有新店開幕,支出增加,帶來970萬元虧損,集團宣布派股息5仙。

香港部門仍是核心業務,佔總營業額84.8%。公司表示,由於去年本地消費意欲提高,加上來自新店的貢獻,令香港區的營業額錄得10.8%升幅。

全年仍多賺14% 派息5仙

至於內地方面,北京新店的銷售帶動營業額增長近50%,但由於集團須支付一次過開幕成本610萬元,及啟業前租金開支1000萬元,導致內地的營業盈利由上一年度的1450萬元變為虧損970萬元。

雖然全年業績有所提升,但主要由上半年勁升80.5%盈利帶動,下半年盈利實際上倒退15.2%至7820萬元。未來一年,集團的Joyce Beauty美容專門店將於香港新增4個銷售點,面積合共超過2500平方呎,又會於北京及上海分別增設一個面積為3900平方呎和5400平方呎的多品牌店。
154 : GS(14)@2012-06-30 16:19:07

其實我都擔心過下半年盈利跌
155 : GS(14)@2012-07-15 10:38:16

http://www.inv168.com/phpBB3/vie ... 625b488d9b9afaeaed9
由 一個老散 » 週六 7月 14日, 2012年 9:19 pm
又係果招,親戚長者在家,有線sales上門同佢講話大廈天線轉信號,要入黎幫佢調校同簽文件,否則連無線亞視都睇唔到。剛好講緊電話, 即刻叫佢關門送客。

我自己每半年左右亦會遇到有線SALES上門,話轉色勞會睇唔到(即上例);免費送十個八個CHANNEL之類的。

可見這種經營手法係系統性的,並非個別例子。

除左長者上銀行外要陪他們外,若果有機會佢地獨留在家,要叫佢定遇到有線即關門送客。請將此溫提傳開。

文章由 cy8 » 週六 7月 14日, 2012年 10:17 pm
正經? 佢唔靠呃執左十世啦

佢d 質素真係唔合格, 商業同住宅我都用過

文章由 白膠漿 » 週六 7月 14日, 2012年 11:02 pm
講真間間都係咁, 電訊仍fall D手法仲cheap過佢, 有線同香港寬頻起碼冇咁多廣告電話煩你, 之前CCTVB收費台又係超煩, 不過可能sell極都sell唔到, 而家冇晒聲氣
156 : Sunny^_^(11601)@2012-07-15 12:11:25

"CCTVB收費台"...我諗全港都唔知有冇一萬人睇
157 : greatsoup38(830)@2012-07-22 15:13:27

2012-7-17 HJ
...
過去會德豐一直予人是控股公司形象,但在私有化會德豐地產後,形象已逐漸改變。儘管九倉仍是主要盈利提供者,而會德豐已發展一個物業組合,專注本港物業發展,而九倉是物業投資及內地物業發展。

會德豐本港的物業組合可供發展面積282 萬方呎,包括住宅132 萬方呎及商業150 萬方呎,部分住宅已預售,預期該等物業將於2016 年前完成,今年估計並無物業完成,即其後4 年每年均有發展利潤入賬,較為矚目的,應是西九柯士甸站的豪宅,應佔面積64 萬方呎。

看會德豐的發展安排,實在可以提高評價,筆者也認為折讓可以緩緩收窄,但料不到大股東的持續增持,可以引發強勁的升勢。以折讓論股價只是原則,也不應計死數,基本上資產值在不斷變動中,亦無折讓標準。

會德豐創出高價後已見反覆,未見大股東繼續增持,是否到此為止難作估計,如不再增持,完全倚賴市場動力,表現是否有異,則待觀察。股價的變動,除基本因素外,其他因素的影響力亦不容忽視。

戴兆
158 : GS(14)@2012-07-28 13:48:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120727481_C.pdf
茲引述會德豐有限公司(「本公司」)日期為二○一二年六月二十八日有關(其中包括)
委任鄭陶美蓉女士(「鄭女士」)為本公司的獨立非執行董事,由二○一二年七月一日
起生效之公告(「該公告」)。謹此宣布,鄭女士已調職為非執行董事,此項變更即時生
效。
鄭女士目前的僱主法國巴黎財富管理銀行提供多元化財富管理銀行服務,法國巴黎財富
管理銀行因而可能會向本集團或其關連人士提供銀行服務,因此,在鄭女士而言,若按
聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(3)條所載之準則就彼之獨立性作出確認將
有實際執行之困難。
自鄭女士獲委任為本公司董事生效當日起,她並沒有參與批准任何需要獨立非執行董事
表達或呈述獨立意見的交易或事項,亦沒有獲委任為任何董事委員會之成員。
有關鄭女士的個人資料及根據上市規則第 13.51(2)條就她的委任而須予披露的事項及資
料,請參閱該公告。根據本公司的組織章程細則條文,鄭女士將繼續擔任本公司董事職
位,直至她在將於或約於二○一三年五月舉行的本公司股東週年大會上卸任為止。
159 : GS(14)@2012-07-30 13:38:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120730031_C.pdf
九龍倉集團有限公司(「本公司」)謹宣布,陳茂波議員, JP(「陳先生」)已辭任本公司
獨立非執行董事兼審核委員會成員的職位,由二○一二年七月二十八日起生效。陳先生
因有意從事其它方面的事業而決定辭任。
本公司謹此對陳先生在出任本公司董事期內所作出的寶貴貢獻表示謝忱。陳先生已確認
彼與本公司董事會(「董事會」)並無任何意見分歧,且並無就彼辭任而須本公司股東知
悉的任何事項。
由於陳先生擁有專業資格或會計或財務管理的專長(按香港聯合交易所有限公司證券上
市規則(「上市規則」)第3.10(2)條所界定),在陳先生辭任後,本公司董事會及審核委
員會皆不再符合上市規則第3.10(2)及3.21條要求其成員中須包括不少於一名持有該等資
格或專長的獨立非執行董事的相關規定。本公司將在實際可行情況下盡快物色一位持有
上述資格或專長的人選以委任該名人士為本公司的獨立非執行董事及審核委員會成員,
而有關委任將會按上市規則第3.11及3.23條之規定於本公告日起三個月內作出。
160 : GS(14)@2012-08-07 12:10:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120807135_C.pdf
綜合業績摘要
‧營業額減少1% 至十億三千八百萬港元(二○一一年:十億五千一百萬港元)。
‧未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利減少至二千八百萬港元(二○一一年:六千八百萬
港元)。
‧錄得淨虧損九千七百萬港元(二○一一年:五千五百萬港元)。
電視
‧營業額減少2% 至八億五千五百萬港元(二○一一年:八億七千四百萬港元)。
‧未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利減少至二千萬港元(二○一一年:五千一百萬港
元)。
互聯網及多媒體
‧營業額增加1% 至一億六千九百萬港元(二○一一年:一億六千七百萬港元)。
‧未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利減少至五千八百萬港元(二○一一年:七千萬港
元)。
集團業績
截至二○一二年六月三十日止六個月未經審核的股東應佔集團虧損為九千七百萬港元,二○
一一年同期為五千五百萬港元。二○一二年基本及攤薄後每股虧損均為0.048 港元,去年則
均為0.027 港元。

...
(己) 競爭與經營環境
由於經濟前景持續不明朗,加上本地市場經營環境仍然艱鉅,集團於本年內將致力整合
得來不易的成果,期望進一步鞏固基礎。
上半年期間,由於主要業務均要面對相當的競爭壓力,以致集團的整體表現受到影響。
以往業內競爭一般只會在同一輸送平台或相關服務營辦商之間出現。今天的節目內容已
可在不同平台上出現,令跨平台的競爭更趨明顯。過去被視作與業界毫不相關的市場或
行業,隨時成為新的競爭者,要在如此環境下領先市場更具挑戰。
本地電視市場競爭十分激烈,早呈飽和現象。單是免費電視頻道已有十二條,由三個持
牌和一個未持有相關牌照營辦商所提供的收費電視頻道亦有數百條,另有數十條收費相
宜的衛星頻道,以及在互聯網上合法或非法提供的大量免費節目。因此,雖然集團的電
視服務客戶數目在近年間有不俗增長,但未來將難以維持相近的增幅。期內寬頻和話音
服務同樣要面對激烈競爭,加上流動通訊服務急速增長的威脅,令固網服務經營情況在
下半年未見樂觀。
基於頂級和基本節目採購成本上升、銷售成本增加、用於提升服務和更新設備的大額投
資,加上寬頻及話音服務客戶數目持續下降,以及電視客戶數目增幅有限等因素,集團
在下半年的表現將繼續受影響,轉虧為盈的步伐將受累。
(庚) 展望
「箱外思維」講求在框架之外去思考問題,這種說法近年已被視為陳腔濫調。然而,這
「箱外思維」對我們卻有特別的意義,皆因我們的業務向來與大大小小的「箱子」息息
相關。在短短的電視發展歷程當中,電視機都以箱子形狀出現;數據機、電腦和很多桌
面電話機亦然。在不久之前,我們仍然局限於以這些形形式式的「箱子」模式去營運。
惟近年出現了不少多功能與流動性兼備的電子產品,亦不再以「箱子」模式出現。我們
作為服務供應商,必須突破提供服務的形式,不能再受制於傳統的家用電視或電腦。
有見及此,我們已開展一系列計劃,務求突破傳統的廣播模式去提供優質節目。我們會
善用互聯網及流動平台,吸引較年輕的客戶和受作息條件所限而無法長時間在家中使用
服務的消費者。我們亦會積極開拓商機,分銷節目予不同媒體和平台,以及提供創新服
務予消費者。無論「箱子」與否,「創意思維」將會是今年業務計劃的重點,希望能夠
有效地運用資源,發揮各平台的盈利潛力。
展望下半年,集團將在各方面繼續投資,包括為各旗艦平台購入優質節目、拓展高清技
術、提升全港寬頻網路質素、加強客戶服務,以及促進新媒體應用,藉此吸引更多客戶
並提升收益。

開支增加,虧損擴大,財務開始轉差
161 : MrYeung(15476)@2012-08-08 22:59:29

647 二○一一/二○一二年年報
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120727168_C.pdf

唔識copy。
想講,諗唔到個預期都幾負面,仲諗住佢肯派高息,前景應該唔衰得去邊,都係走左佢算...
162 : GS(14)@2012-08-08 23:00:50

集團在是年上半年錄得的銷售增長勢頭未能持續至下半年。歐洲金融危機加劇以及全球經濟不明朗,開始削弱本港消費意欲,並對訪港旅客消費造成影響,集團銷售亦減弱,尤以第四季為甚,反映本港整體零售業增長放緩。
集團預期新一年極富挑戰。過去一年集團有機會擴展於中國的零售版圖,調整多品牌業務經營,並發展JOYCE Beauty業務。然而,未來會有各種外圍因素對盈利能力構成相當壓力。這些因素包括:歐元區經濟難題持續而又沒有明確的解決方案;中國經濟增長有放緩跡象;本地通脹;全球奢侈品牌在本地積極拓展業務導致挽留員工及培訓成本上升;以及本港租金成本上漲,加上若干租約不獲續訂的風險。廣東道Boss店租約將於二○一二年八月期滿,由於各品牌爭奪黃金零售舖位,該Boss店舖位只有一半面積可予續租,這將大為限制該店的盈利能力。該店是年營業額佔集團營業額13.6%,其營業盈利佔集團營業盈利42.5%。該店面積減少將導致其於二○一二╱一三年財政年度的營業盈利貢獻大幅下降。預期上述因素會對二○一二╱一三年財政年度的盈利能力造成不利影響。
面對前路的挑戰,JOYCE在採購方面將審慎而行,並致力提升零售業務運作效率,尤其在新店方面,透過調節促銷期及促銷折扣以及嚴格控制經常費用,最大限度地提高毛利及實際銷售。
163 : cknn(6622)@2012-08-09 00:36:36

162樓提及
集團在是年上半年錄得的銷售增長勢頭未能持續至下半年。歐洲金融危機加劇以及全球經濟不明朗,開始削弱本港消費意欲,並對訪港旅客消費造成影響,集團銷售亦減弱,尤以第四季為甚,反映本港整體零售業增長放緩。
集團預期新一年極富挑戰。過去一年集團有機會擴展於中國的零售版圖,調整多品牌業務經營,並發展JOYCE Beauty業務。然而,未來會有各種外圍因素對盈利能力構成相當壓力。這些因素包括:歐元區經濟難題持續而又沒有明確的解決方案;中國經濟增長有放緩跡象;本地通脹;全球奢侈品牌在本地積極拓展業務導致挽留員工及培訓成本上升;以及本港租金成本上漲,加上若干租約不獲續訂的風險。廣東道Boss店租約將於二○一二年八月期滿,由於各品牌爭奪黃金零售舖位,該Boss店舖位只有一半面積可予續租,這將大為限制該店的盈利能力。該店是年營業額佔集團營業額13.6%,其營業盈利佔集團營業盈利42.5%。該店面積減少將導致其於二○一二╱一三年財政年度的營業盈利貢獻大幅下降。預期上述因素會對二○一二╱一三年財政年度的盈利能力造成不利影響。
面對前路的挑戰,JOYCE在採購方面將審慎而行,並致力提升零售業務運作效率,尤其在新店方面,透過調節促銷期及促銷折扣以及嚴格控制經常費用,最大限度地提高毛利及實際銷售。


都是在商場入面, 有咁大影響﹖
164 : GS(14)@2012-08-09 00:48:04

163樓提及
162樓提及
集團在是年上半年錄得的銷售增長勢頭未能持續至下半年。歐洲金融危機加劇以及全球經濟不明朗,開始削弱本港消費意欲,並對訪港旅客消費造成影響,集團銷售亦減弱,尤以第四季為甚,反映本港整體零售業增長放緩。
集團預期新一年極富挑戰。過去一年集團有機會擴展於中國的零售版圖,調整多品牌業務經營,並發展JOYCE Beauty業務。然而,未來會有各種外圍因素對盈利能力構成相當壓力。這些因素包括:歐元區經濟難題持續而又沒有明確的解決方案;中國經濟增長有放緩跡象;本地通脹;全球奢侈品牌在本地積極拓展業務導致挽留員工及培訓成本上升;以及本港租金成本上漲,加上若干租約不獲續訂的風險。廣東道Boss店租約將於二○一二年八月期滿,由於各品牌爭奪黃金零售舖位,該Boss店舖位只有一半面積可予續租,這將大為限制該店的盈利能力。該店是年營業額佔集團營業額13.6%,其營業盈利佔集團營業盈利42.5%。該店面積減少將導致其於二○一二╱一三年財政年度的營業盈利貢獻大幅下降。預期上述因素會對二○一二╱一三年財政年度的盈利能力造成不利影響。
面對前路的挑戰,JOYCE在採購方面將審慎而行,並致力提升零售業務運作效率,尤其在新店方面,透過調節促銷期及促銷折扣以及嚴格控制經常費用,最大限度地提高毛利及實際銷售。

都是在商場入面, 有咁大影響﹖


應該租仲平左
165 : GS(14)@2012-08-11 17:57:58

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120811/News/eb_eba2.htm


早前有線指出,虧損擴大是由於「本地電視市場早呈飽和現象,加上互聯網提供大量節目」。不過,電盈旗下的now TV面對同樣的難題,客戶數目卻節節上升。有分析員認為,有線的失敗在於策略錯誤,單在節目內容上已被now比下去,歸咎於予市場環境實是推卸責任。

康宏證券投資及資產管理董事黃敏碩指出,有線往往拘泥於一次性的體育節目,其他方面的內容欠奉,反觀now既有自製節目,買回來的頻道亦相當多元化。另一方面,電盈的寬頻上網及固網電話都有優勢,有利於綑綁式銷售。
166 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-11 21:21:42

51 資產好似好抵咁
167 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-11 21:21:43

51 資產好似好抵咁
168 : GS(14)@2012-08-12 11:01:58

167樓提及
51 資產好似好抵咁


唔夠集中,否則都是被私有化,成系得番呢隻最多餘
169 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-12 11:09:03

168樓提及
167樓提及
51 資產好似好抵咁

唔夠集中,否則都是被私有化,成系得番呢隻最多餘


可否像1036那樣賣殼?
170 : GS(14)@2012-08-12 12:00:01

169樓提及
168樓提及
167樓提及
51 資產好似好抵咁

唔夠集中,否則都是被私有化,成系得番呢隻最多餘

可否像1036那樣賣殼?


他賣殼往績太差,收埋佢仲好啦
171 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-13 15:06:04

170樓提及
169樓提及
168樓提及
167樓提及
51 資產好似好抵咁

唔夠集中,否則都是被私有化,成系得番呢隻最多餘

可否像1036那樣賣殼?

他賣殼往績太差,收埋佢仲好啦


X雨立即抄呢度
172 : greatsoup38(830)@2012-08-13 15:08:22

171樓提及
170樓提及
169樓提及
168樓提及
167樓提及
51 資產好似好抵咁

唔夠集中,否則都是被私有化,成系得番呢隻最多餘

可否像1036那樣賣殼?

他賣殼往績太差,收埋佢仲好啦

X雨立即抄呢度

x雨? 乜水?
173 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-13 15:14:22

172樓提及
171樓提及
170樓提及
169樓提及
168樓提及
167樓提及
51 資產好似好抵咁

唔夠集中,否則都是被私有化,成系得番呢隻最多餘

可否像1036那樣賣殼?

他賣殼往績太差,收埋佢仲好啦

X雨立即抄呢度

x雨? 乜水?


睇下今日份頭條, 我地講完51, 佢又吹一吹
174 : greatsoup38(830)@2012-08-13 15:18:11

http://www.headlinefinance.hk/sp ... lumn.php?person=230
till mother... 港股自6月4日低位回升,恆指上週四扳至20300點,累升2244點,升幅12.4%,一度升越由5月初跌至6月4日低位的黃金比率0.618倍反彈目20113,若樂觀看,後市有望重返升途,但站在技術角度看,完成反彈總要稍作整固,才可進一步上升。

 此際較宜向落後股份打主意,再將挑選範圍收窄至實力佳績兼備的股份,看好九龍倉(004) 股價及相關新聞 旗下的海港企業(051) 股價及相關新聞 ,短線目標10.70元,較上週收市價9.40元可升14%;若以中長線角度評估,其合理價達12.14元,升幅達29%。

 中期展升浪 上望12.14元

 海港企業由母公司九倉持有71.28%;第二大股東Harson Investment持有8.05%。兩大股東合持79.33%,街外貨源僅有13.8億元,成交疏落是其特性,今年最大單日成交為2月3日的30.5萬股。

 海港企業今年在8.68元與9.90元間橫行,周線圖剛出現「黃金交叉」,MACD且已進入雙牛區,預期中期升浪展步,一旦升越反彈目標10.70元,可直指合理價12.14元!

 這是一隻可令人憧憬私有化的實力酒店地產股,去年底每股資產淨值達16.173元,現價折讓42%;以合理估值為折讓25%計,海港企業值12.14元。

 年前會德豐(020) 股價及相關新聞 以每股13元私有化會德豐地產(049) 股價及相關新聞 ,較資產淨值為高,可見除非九倉不出招,否則出價要同樣慷慨,即高於資產淨值,才可將海港企業私有化。

 海港企業現價市盈率6.1倍,將於本週公佈中期業績,在內地的物業發展進入收成期之際,預期有不俗進展,料可推動向上,是一隻短線追落後(返回黃金比率0.618倍所在10.70元);中長線釣大魚博私有化的優質實力股。

 雷雨
175 : 承天(1379)@2012-08-13 15:24:09

雷雨smileysmiley
176 : GS(14)@2012-08-15 17:08:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120815284_C.pdf
摘要
 中國物業組合的變現獲得高速增長,此現象已曾在本公司二○一一年年報中對股
東作出預告。
 上海璽園按計劃落成,令該分部得以錄得港幣四十億元的營業額及港幣十六億元
的營業盈利。
 集團營業額及營業盈利因此而增加逾十倍,而核心盈利則增加八倍至港幣十一億
元。
 於二○一二年六月三十日,應佔土地儲備合共二百三十萬平方米,佔集團營業資
產總值的70%。
 於二○一二年六月三十日,未確認銷售額為人民幣五十三億元,涉及485,000 平
方米將分階段落成的物業。
 香港核心業務在期內亦錄得顯著增長。
 董事會已宣布,除了中期股息每股港幣 0.12 元外,加派一項非經常性特別中期股
息每股港幣0.36 元(二○一一年:無)。本六個月期間將合共派發股息每股港幣
0.48 元(二○一一年:港幣0.06 元)。

...
盈利劇增8倍,至10.8億,30億現金,每股約4元
177 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-16 09:58:39

肯派出來, 未必會私有化, 可能有得搞下

反而更令我戀上271 既紅山半島
178 : GS(14)@2012-08-16 10:22:36

177樓提及
肯派出來, 未必會私有化, 可能有得搞下
反而更令我戀上271 既紅山半島


母公司缺水吧
179 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-16 10:28:18

178樓提及
177樓提及
肯派出來, 未必會私有化, 可能有得搞下
反而更令我戀上271 既紅山半島

母公司缺水吧


我一直等吳生配股/供股, 但仲未見到
180 : GS(14)@2012-08-16 10:32:02

179樓提及
178樓提及
177樓提及
肯派出來, 未必會私有化, 可能有得搞下
反而更令我戀上271 既紅山半島

母公司缺水吧

我一直等吳生配股/供股, 但仲未見到

供唔會在51
181 : GS(14)@2012-08-23 13:37:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120823118_C.pdf
摘要
 集團營業額增加87%至港幣一百八十三億元。
- 物業增加 154%至佔集團總額77%。
- 中國物業超越香港物業(41%比36%)。
- 地產發展超越地產投資(50%比27%)。
 集團營業盈利增加65%至港幣八十二億元。
- 物業增加 83%至佔集團總額91%。
- 中國物業增加 2.5 倍至佔集團總額33%(香港物業則佔58%)。
- 地產發展增加 5 倍至佔集團總額42%(地產投資則佔49%)。
 未計入投資物業重估盈餘及特殊項目前盈利增加49%至創紀錄的港幣五十四億
元。
 未計入投資物業重估盈餘前盈利增加115%至港幣七十一億元,包括:
- 期內購入綠城中國18.4%股本權益而產生的賬面收益港幣十五億元。
 計入投資物業重估盈餘後盈利增加65%至港幣二百三十六億元。
- 投資物業重估盈餘淨額為港幣一百六十五億元。
 香港投資物業依然穩健,中國則提供新動力(營業盈利分別增加13%及63%)。
物業組合規模將於未來三至四年增大超過一倍,尤其在成都、重慶和長沙的國金
中心落成後。
 香港及中國的發展物業皆有收成。在中央政府政策嚴控下,到目前為止是年於中
國的應佔銷售額在不足八個月之內已達人民幣一百億元的全年目標,遠超去年。
第二季創下逾人民幣五十億元的紀錄,第三季上半季則錄得人民幣二十五億元。
 對綠城中國的投資是個合時的機會,讓上述銷售所得可累積再投資,亦令集團的
應佔中國土地儲備增加50%至一千八百萬平方米。
 支付海運大廈補地價款項港幣七十九億元及認購綠城中國第一批投資港幣十七億
元後,集團負債淨額穩定於港幣五百三十二億元(二○一一年十二月:港幣四百
三十五億元),負債淨額與總權益比率為22.9%(二○一一年十二月:20.6%)。
- 若不計入擁有部分權益的附屬公司(主要為現代貨箱碼頭及其附屬公司)的無
追索權負債,負債淨額則為港幣四百五十三億元(二○一一年十二月:港幣三
百五十三億元),在港幣五百七十億元的負債總值中有港幣三十億元將於二○
一三年年底前到期。
 第一次中期股息增至每股45 仙(二○一一年:36 仙),增加25%。
182 : GS(14)@2012-08-23 13:39:29

盈利急增80%,至53億,靠重估,債轉重
183 : GS(14)@2012-08-24 11:23:42

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120824/News/ec_ecb1.htm
期內,九倉的營業額增長87%至83億元,源於入股綠城地產(3900)帶來15.4億元收益、投資物業重估增值173.46億元,中港地產發展及投資業務亦錄得增長。

其中,海港城零售總額增加18%至141.25億元,較香港整體零售業增長高4個百分點,帶來20.69億元租金收入;時代廣場的商場租金收入亦漲13%至6.64億元,拋離同業太古地產旗下商場僅6%增長(見表)。公司執行董事李玉芳透露,旗下香港商場店舖今年續租加租4%至20%。

售樓金額激增579%

地產發展業務表現亮麗,銷售金額激增579%至91.22億元,其中內地銷售在第二季創下50億元歷史新高,並在8月中提早完成全年100億元賣樓收入目標。副主席兼常務董事吳天海坦言,雖然以往下半年樓盤銷情較上半年佳,但今年第二季出現特殊的高增長情況,下半年持保守態度,新賣樓目標為127億元,與去年相若。

吳天海強調,縱使公司半年入股綠城及為海運大廈補地價續租,未來16個月到期貸款只有30億元,沒有資金壓力。於2013年開幕的成都商場IFC,現有近60%承租率,預期零售銷售額為4億至5億元人民幣,地舖租金呎價約180港元。
184 : Clark0713(1453)@2012-08-24 17:37:43

截至二○一二年六月三十日止半年度中期業績公告

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120824138_C.pdf
185 : GS(14)@2012-08-25 00:14:39

摘要
 集團營業額增加 43% 至港幣一百九十七億元;物業銷售營業額增加一倍,物業租
金有穩健的雙位數增長。
 集團營業盈利增加 21% 至港幣九十一億元。
 未計入投資物業重估盈餘及特殊項目前盈利減少 15% 至港幣三十四億元,主要因
為來自會德豐地產的應佔落成量較少。
 未計入投資物業重估盈餘前盈利增加10% 至港幣四十二億元。
 計入投資物業重估盈餘後盈利增加 33% 至港幣一百三十六億元。
 由會德豐地產發展的物業 One Midtown 落成,九龍倉因而得以確認港幣二十二億
元的營業額及港幣十億元的營業盈利,集團應佔權益為51%(二○一一年:港幣
三十三億元的營業額及港幣二十一億元的營業盈利,集團應佔權益為100%,來自
One Island South)。

 由會德豐地產管理的香港土地儲備增加至六百六十萬平方呎(集團應佔當中四百
四十萬平方呎),總市值超過港幣五百八十億元。其中包括佔地560,000 平方呎
的山頂物業組合,佔土地儲備總額的9%,市值超過港幣二百二十億元(集團應佔
當中港幣八十億元),佔總市值的38%。
 期內會德豐地產已簽訂的物業銷售額為港幣四十四億元(涉及940,000 平方呎的
樓面面積,主要為非住宅物業)。
 集團負債淨額為港幣六百七十四億元(二○一一年十二月:港幣五百三十億
元),負債淨額與總權益比率為26.0%(二○一一年十二月:22.5%)。若不計入
擁有部分權益的附屬公司的無追索權負債,負債淨額則為港幣一百七十一億元
(二○一一年十二月:港幣一百五十億元),並無負債於二○一三年年底前到期
償還。
 第一次中期股息增至每股 25 仙(二○一一年:4 仙),增加525%,以期可與年
末股息達致較佳平衡。

...
盈利大約都在30億左右,債唔高
186 : GS(14)@2012-08-25 15:28:26

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120825/News/eb_ebc1.htm
【明報專訊】會德豐地產(0020)副主席梁志堅在業績發布會上明言,公司會大搞地產發展,揚言每年在港完工建築樓面將不少於100萬方呎,意圖搶佔市場12%至15%份額。今後會積極投地,而昨天入標的九肚山地皮,出價就十分進取。

九肚山地皮 出價十分進取

梁志堅稱,會德豐去年起積極投地,並堅持「平有平賣、貴有貴賣」,強調會貨如輪轉,每年完工樓面不少於100萬方呎。現時會德豐擁有約660萬方呎土地儲備,足夠未來4年發展,但投地方面仍保持進取。他又認為現時樓市未見泡沫,指出樓價每年升10%最適合,認為特首將不會用高壓手段鏱低樓市。

九倉副主席吳天海補充,今後將由會德豐負責香港區地產發展業務,九倉負責內地地產發展及中港兩地投資業務。會德豐上半年中期息按年大升逾5倍至0.25元,是為了減少上下半年派息比率差距,及提高全年派息比率,去年計及特別股息的派息比率為12%。
187 : GS(14)@2012-09-01 14:50:59

2012-8-30 HJ
...
九倉上半年零售商場收益仍佳, 海港城商場收入增加20%,商場零售額按年增18%,較市場平均數高出4 個百分點, 但已較對上一年同期增長33%明顯放緩。

下半年內地物業銷售或放緩,預售物業等待完成確認。九倉已完成綠城中國的股權投資,預期可帶來收益,相信下半年業績與上半年相似,全年有頗佳增長。

內地國金中心陸續落成九倉每股資產淨值74.18 元,較去年底增加10.5%。集團在內地有大量投資物業在建,包括位於成都、重慶、無錫、蘇州及長沙的五個國際金融中心,面積達2260 萬方呎,將於2013 至2016 年完成,料未來數年的內地租金收入大增,資產值將持續增長。

可以留意的是,內地售樓業務進入收成期,物業投資增幅未能跟上,期內投資物業佔稅前盈利比例,由76%降至47%,物業發展的比例則由12%升至43%,投資物業與物業發展的盈利質素不同,評價稍有分別,特別是本港零售業已放緩,還要看綠城中國的發展。

至於放寬內地旅客來港,因類別不同,相信高檔商場如海港城受惠有限,九倉股價或反覆,候低吸納,看好中線。

戴兆
188 : greatsoup38(830)@2012-09-02 12:57:07九倉小利好
189 : greatsoup38(830)@2012-09-05 15:33:34

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120905/18008163
Joyce Boutique(647)財務副總裁黃成輝承認,受環球經濟前景不明朗影響,本年度開店步伐會減慢,只會在北京及上海各開一間新店,而上年度公司在北京開設六家新店。他指出,今年公司旗下香港分店續租租金平均約有雙位數增長,租金成本佔營業額逾20%,加上上半年銷售不理想下,影響公司利潤。
190 : 自動波人(1313)@2012-09-18 23:41:12

http://big5.ifeng.com/gate/big5/ ... 20918/7047748.shtml

九龍倉吳光正個人增持成龍湖地產第二大股東

南都訊 記者陳琳琳 9月15日香港聯交所資料顯示,九龍倉集團[52.90 1.83%]主席吳光正于12日增持龍湖地產[12.90 0.15%]314萬股股份,持股比例達到5 .04%。繼大股東吳亞軍之後,吳光正將成為龍湖單一最大股東。

老牌港資大鱷九龍倉今年以來頻頻入主國內房地產企業。今年6月入主綠城成為後者的救命稻草,九龍倉進軍內地的意願一覽無余。除了入股綠城,九龍倉還持有遠洋地產[4.30 1.18%]約6%的股份。

不過值得注意的是,吳光正此番增持龍湖股份並無關九龍倉地產。根據香港聯交所資料,此次股份變動是由吳光正以Jum bom axInvestm ents的名義增持,其買入價為11.67港元/股,涉資3664萬港元。其本人持有龍湖股份的比例也由之前的4.98%增至5.04%。以龍湖9月14日的收盤價來計,目前吳光正持有的龍湖股票的市值約33億港元。

由於吳光正通過公開市場買入股份,且首次買入的股份佔比不到5%,並未達到聯交所規定的披露標準。因此其首次買入龍湖股份的時間並不可知。有消息人士稱,吳光正很可能早在幾個月前已經開始購買龍湖股份,其買入價應在11-13港元之間。

龍湖地產對吳光正的增持表示“歡迎”,“能得到香港同行的認可,是對我們的一種鼓勵。”九龍倉此前與內地房企合作的土地儲備集中在上海、浙江等華東地區。參股龍湖後,吳光正及背後的九龍倉將在中西部區域加大投資力度
191 : 承天(1379)@2012-11-08 12:34:30

有線寬頻(1097)
好啦喎
1個禮拜斷5日 想點喔 有冇心做好D架
192 : VA(33206)@2012-11-08 22:15:41

吳氏/會德豐交易


November 8, 2012
By Money Insider Editor本刊編輯推介文章:獨立股評人David Webb近日在其網站Webb-Site.com撰文,點出他在翻查港交所(0388)股權記錄時,發現會德豐(0020)及吳光正家族持有包括新地(0016)在內多間大公司的股權,值得細讀。

正如很多讀者知道,Webb-site上設有一個分析港交所股權披露系統(CCASS)的搜索工具。CCASS可讓你得知任何一隻股票的股東名單,天天更新,而Webb-site內的CCASSS Analysis System,則有更強大的功能,能就某一家銀行、經紀及個人投資者於不同公司的持股量列出 (只要該投資者願意具名把所持有投資上報到港交所) 。

昨天,當我們使用我們的系統時,我們發現其中一個市場參與者Corrington Securities & Investment Limited(Corrington),這家公司只有三個於證監會註冊的員工,包括兩名負責人(RO)。這家公司的註冊地址位於會德豐大廈23樓2301室,這亦是會德豐的註冊地址。這家經紀公司的投訴經理(Compliants Officer)更擁有會德豐的公司電郵,由會德豐子公司九倉(0004)註冊。當Webb-site的員工致電至此Corrington這間投資公司時,他們的職員說不接受外來人的生意。(節錄)

作者:Webb-site.com

連結:http://webb-site.com/articles/corrington.asp

網站簡介:Webb-site.com was established in 1998 by David M. Webb, a former investment banker who has lived in Hong Kong since 1991. We provide an independent commentary on corporate and economic governance, business, finance, investment and regulatory affairs in Hong Kong. Webb-site.com is run on a not-for-profit basis.

http://mymoneyinsider.com/?p=2127
193 : oman(1154)@2012-11-09 06:18:16

吳光正遭舊部踢爆 密密吸新地
  2012年11月9日

【明報專訊】新地(0016)老闆郭氏兄弟今年3月捲入涉貪風暴,其同行會德豐(0020)主席吳光正,被舊部、有股壇長毛之稱的獨立股評人David Webb踢爆,吳氏家族透過私人證券公司,在新地內部風雨飄搖期間頻密買賣該股,持股量一度超逾2%,截至本月7日則持有新地近5000萬股,持股量為1.84%,市值54億元。

Webb:哥連頓證券持2%新地 近60億

Webb昨日在其個人網站撰文,指一家名為Corrington Securities & Investment Limited(哥連頓證券投資有限公司),於本月5日在新地的持股達2.06%,市值近60億元(表),持股量較去年底的0.64%顯著增加。

會德豐發言人證實,哥連頓證券由吳光正家族持有,但與會德豐無關。根據Webb個人網站的紀錄,哥連頓證券今年買賣新地股份74次,當中13次為沽貨,其餘是買入。

會德豐:屬吳光正家族持有

在一買一賣之間,哥連頓證券拿捏甚準,3月初以每股111元至119元高位大手沽貨,至3月中廉署拘捕郭氏兄弟新地停牌為止,並在同月月底新地復牌後,於低位95元至100元多次吸納新地。

中央結算及交收系辏最新資料顯示,截至本月7日,哥連頓證券持有新地近5000萬股,持股量為1.84%,按新地昨日收市價111.9元計,市值54億元。

吸藍籌Prada 僅聘3持證監牌員工

除了新地持股最矚目,吳光正還持有長實(0001)近400萬股,密密吸納同行股份動機耐人尋味。他不單對藍籌地產股有興趣,經營高檔百貨公司連卡佛的吳光正亦愛名牌,透過哥連頓證券持有Prada(1913)約1634萬股或0.63%,市值達10.38億元。

證監會資料顯示,哥連頓僅聘用3名持證監會牌照員工,3名員工當中,曾耀發於2003年至2005年間出任Wheelock Chatfield Limited的負責人,該公司的註冊地址就是會德豐年報的註冊辦事處地址。

踢爆吳光正秘密吸新地的Webb,亦曾為吳光正效力,根據Webb個人網站介紹,他於1994年至1998年在會德豐任投資顧問。


連歌連頓都唔識,好打有限.
194 : VA(33206)@2012-11-09 07:33:51

金融雲端:吳光正的御用炒房

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20121109/18061907


香港不少富豪都有私家炒房,好似四叔李兆基的兆基財經,聽聞買賣活動幾活躍。不過富豪炒房隱秘,如何操作,始終是一個謎。獨立評股人David Webb最近還原了疑似是九倉(004)主席吳光正的御用經紀的買賣,相信滿足不少市場人士的好奇心。這家御用經紀行,不但低位吸納大批新地(016)股份,更有可能兩度在九倉業績前的董事禁售期買入股份。

Webb抽絲剝繭揭真身

事實上,投資者持有上市公司5%以下股份,毋須向外界披露。但一向喜愛尋根究柢的Webb,利用持牌證券行在中央結算持倉紀錄,重組買賣活動。Webb昨日的博文,在大量資料中抽絲剝繭,發現疑似是吳光正及會德豐(020)的御用經紀哥連頓證券,最近大手增持新地股份至約2%,市值近60億元。
Webb核對過吳光正及哥連頓倉位,發現哥連頓幫吳光正家族信託持有Joyce(647)兩成多的股權。最近哥連頓在會德豐增持的股份數量,與吳光正向證監會披露的股權上落,相當脗合。九倉在遠洋地產(3377)的倉位,都是經哥連頓持有。估計哥連頓幫吳光正私人持股之外,還有幫家族上市公司做買賣。所以,他認為有理由相信,新地這批股份背後金主,正正是吳光正家族,或者是會德豐的投資。
更重要的是,哥連頓證券的地址與會德豐的總部相同,有員工的電郵域名亦與九倉的電郵相若。Webb發現,哥連頓由兩家BVI公司各持五成股權,其中一家離岸公司Andrea Limited,在一份03年的公開文件中,被指是會德豐的子公司。所以,哥連頓目前很可能是會德豐旗下公司,與吳光正關係密切。
Webb在網站綜合了哥連頓過去交易,供大家翻查資料,好使好用。我瀏覽了Webb的網頁,發現哥連頓這家疑似御用經紀,特別鍾情名牌股份。然而,最吸引我目光,還是兩單關於九倉的股份交易。

九倉禁售期 哥連頓增持

根據Webb的網站,中央結算系統在今年7月27日紀錄顯示,哥連頓增持了約500萬股九倉,以當日收市價43.05元換算,一共動用了2.2億元。
中央結算紀錄日,通常與交易日相距兩個工作天,意味着增持有可能在7月25日進行,九倉於8月23日公佈業績,故增持正落入業績前一個月內的董事禁售期。
另外,去年3月18日的紀錄又顯示,哥連頓增持了108萬股九倉,估計動用了5275萬元。在紀錄出現的5日後,即3月23日,九倉公佈2010年的全年業績,股份很可能在董事禁售期內交易。兩次股份買賣,把握時機相當準確,九倉之後業績不俗,股價亦造好。
我估計,哥連頓除了幫吳光正管理投資,也有可能替其他人買賣股票。不過,Webb發現哥連頓本身沒有網址,當Webb搵人致電該行,哥連頓回覆是該行不接「outsider(街客)」,相信哥連頓客戶不是尋常人家。而哥連頓只有三名證監會持牌員工,相信要服務的insider,為數有限。
如果不是尋常人等,到底哥連頓是吳光正友好的俱樂部?還是哥連頓是只服務吳光正及包氏家族的御用經紀?兩次九倉公佈業績前一個月內的股份交易,到底是誰人落盤?我很有興趣知道。

丘亦生
金融中心fan page:http://www.facebook.com/hkfincentre
195 : oman(1154)@2012-11-09 07:43:39

194樓提及
金融雲端:吳光正的御用炒房
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20121109/18061907
香港不少富豪都有私家炒房,好似四叔李兆基的兆基財經,聽聞買賣活動幾活躍。不過富豪炒房隱秘,如何操作,始終是一個謎。獨立評股人David Webb最近還原了疑似是九倉(004)主席吳光正的御用經紀的買賣,相信滿足不少市場人士的好奇心。這家御用經紀行,不但低位吸納大批新地(016)股份,更有可能兩度在九倉業績前的董事禁售期買入股份。
Webb抽絲剝繭揭真身
事實上,投資者持有上市公司5%以下股份,毋須向外界披露。但一向喜愛尋根究柢的Webb,利用持牌證券行在中央結算持倉紀錄,重組買賣活動。Webb昨日的博文,在大量資料中抽絲剝繭,發現疑似是吳光正及會德豐(020)的御用經紀哥連頓證券,最近大手增持新地股份至約2%,市值近60億元。
Webb核對過吳光正及哥連頓倉位,發現哥連頓幫吳光正家族信託持有Joyce(647)兩成多的股權。最近哥連頓在會德豐增持的股份數量,與吳光正向證監會披露的股權上落,相當脗合。九倉在遠洋地產(3377)的倉位,都是經哥連頓持有。估計哥連頓幫吳光正私人持股之外,還有幫家族上市公司做買賣。所以,他認為有理由相信,新地這批股份背後金主,正正是吳光正家族,或者是會德豐的投資。
更重要的是,哥連頓證券的地址與會德豐的總部相同,有員工的電郵域名亦與九倉的電郵相若。Webb發現,哥連頓由兩家BVI公司各持五成股權,其中一家離岸公司Andrea Limited,在一份03年的公開文件中,被指是會德豐的子公司。所以,哥連頓目前很可能是會德豐旗下公司,與吳光正關係密切。
Webb在網站綜合了哥連頓過去交易,供大家翻查資料,好使好用。我瀏覽了Webb的網頁,發現哥連頓這家疑似御用經紀,特別鍾情名牌股份。然而,最吸引我目光,還是兩單關於九倉的股份交易。
九倉禁售期 哥連頓增持
根據Webb的網站,中央結算系統在今年7月27日紀錄顯示,哥連頓增持了約500萬股九倉,以當日收市價43.05元換算,一共動用了2.2億元。
中央結算紀錄日,通常與交易日相距兩個工作天,意味着增持有可能在7月25日進行,九倉於8月23日公佈業績,故增持正落入業績前一個月內的董事禁售期。
另外,去年3月18日的紀錄又顯示,哥連頓增持了108萬股九倉,估計動用了5275萬元。在紀錄出現的5日後,即3月23日,九倉公佈2010年的全年業績,股份很可能在董事禁售期內交易。兩次股份買賣,把握時機相當準確,九倉之後業績不俗,股價亦造好。
我估計,哥連頓除了幫吳光正管理投資,也有可能替其他人買賣股票。不過,Webb發現哥連頓本身沒有網址,當Webb搵人致電該行,哥連頓回覆是該行不接「outsider(街客)」,相信哥連頓客戶不是尋常人家。而哥連頓只有三名證監會持牌員工,相信要服務的insider,為數有限。
如果不是尋常人等,到底哥連頓是吳光正友好的俱樂部?還是哥連頓是只服務吳光正及包氏家族的御用經紀?兩次九倉公佈業績前一個月內的股份交易,到底是誰人落盤?我很有興趣知道。
丘亦生
金融中心fan page:http://www.facebook.com/hkfincentre這個丘亦生係股壇肯定沒有打滾超過三十年!
196 : 鉛筆小生(8153)@2012-11-09 08:01:01

http://webb-site.com/ccass/cholder.asp?part=112&d=9/17/2012
197 : ezone2k(22605)@2012-11-09 22:57:09

留名跟進...
198 : greatsoup38(830)@2012-11-10 10:42:53

195樓提及
194樓提及
金融雲端:吳光正的御用炒房
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20121109/18061907
香港不少富豪都有私家炒房,好似四叔李兆基的兆基財經,聽聞買賣活動幾活躍。不過富豪炒房隱秘,如何操作,始終是一個謎。獨立評股人David Webb最近還原了疑似是九倉(004)主席吳光正的御用經紀的買賣,相信滿足不少市場人士的好奇心。這家御用經紀行,不但低位吸納大批新地(016)股份,更有可能兩度在九倉業績前的董事禁售期買入股份。
Webb抽絲剝繭揭真身
事實上,投資者持有上市公司5%以下股份,毋須向外界披露。但一向喜愛尋根究柢的Webb,利用持牌證券行在中央結算持倉紀錄,重組買賣活動。Webb昨日的博文,在大量資料中抽絲剝繭,發現疑似是吳光正及會德豐(020)的御用經紀哥連頓證券,最近大手增持新地股份至約2%,市值近60億元。
Webb核對過吳光正及哥連頓倉位,發現哥連頓幫吳光正家族信託持有Joyce(647)兩成多的股權。最近哥連頓在會德豐增持的股份數量,與吳光正向證監會披露的股權上落,相當脗合。九倉在遠洋地產(3377)的倉位,都是經哥連頓持有。估計哥連頓幫吳光正私人持股之外,還有幫家族上市公司做買賣。所以,他認為有理由相信,新地這批股份背後金主,正正是吳光正家族,或者是會德豐的投資。
更重要的是,哥連頓證券的地址與會德豐的總部相同,有員工的電郵域名亦與九倉的電郵相若。Webb發現,哥連頓由兩家BVI公司各持五成股權,其中一家離岸公司Andrea Limited,在一份03年的公開文件中,被指是會德豐的子公司。所以,哥連頓目前很可能是會德豐旗下公司,與吳光正關係密切。
Webb在網站綜合了哥連頓過去交易,供大家翻查資料,好使好用。我瀏覽了Webb的網頁,發現哥連頓這家疑似御用經紀,特別鍾情名牌股份。然而,最吸引我目光,還是兩單關於九倉的股份交易。
九倉禁售期 哥連頓增持
根據Webb的網站,中央結算系統在今年7月27日紀錄顯示,哥連頓增持了約500萬股九倉,以當日收市價43.05元換算,一共動用了2.2億元。
中央結算紀錄日,通常與交易日相距兩個工作天,意味着增持有可能在7月25日進行,九倉於8月23日公佈業績,故增持正落入業績前一個月內的董事禁售期。
另外,去年3月18日的紀錄又顯示,哥連頓增持了108萬股九倉,估計動用了5275萬元。在紀錄出現的5日後,即3月23日,九倉公佈2010年的全年業績,股份很可能在董事禁售期內交易。兩次股份買賣,把握時機相當準確,九倉之後業績不俗,股價亦造好。
我估計,哥連頓除了幫吳光正管理投資,也有可能替其他人買賣股票。不過,Webb發現哥連頓本身沒有網址,當Webb搵人致電該行,哥連頓回覆是該行不接「outsider(街客)」,相信哥連頓客戶不是尋常人家。而哥連頓只有三名證監會持牌員工,相信要服務的insider,為數有限。
如果不是尋常人等,到底哥連頓是吳光正友好的俱樂部?還是哥連頓是只服務吳光正及包氏家族的御用經紀?兩次九倉公佈業績前一個月內的股份交易,到底是誰人落盤?我很有興趣知道。
丘亦生
金融中心fan page:http://www.facebook.com/hkfincentre

這個丘亦生係股壇肯定沒有打滾超過三十年!


蔡生來的,他近十年先活躍香港股壇
199 : greatsoup38(830)@2012-11-10 10:45:29

196樓提及
http://webb-site.com/ccass/cholder.asp?part=112&d=9/17/2012


呢個功能超好玩,唔好開CCASS戶口,我每個戶口都有睇過,有個大陸人放左3,000萬股票入去
200 : 鉛筆小生(8153)@2012-11-10 10:51:37

199樓提及
196樓提及
http://webb-site.com/ccass/cholder.asp?part=112&d=9/17/2012

呢個功能超好玩,唔好開CCASS戶口,我每個戶口都有睇過,有個大陸人放左3,000萬股票入去


其實呢D SPECIAL CASE 先有用,

如果放係中銀, HSBC , 跟本看不到什麼
201 : greatsoup38(830)@2012-11-10 11:47:27

200樓提及
199樓提及
196樓提及
http://webb-site.com/ccass/cholder.asp?part=112&d=9/17/2012

呢個功能超好玩,唔好開CCASS戶口,我每個戶口都有睇過,有個大陸人放左3,000萬股票入去

其實呢D SPECIAL CASE 先有用,
如果放係中銀, HSBC , 跟本看不到什麼


睇到散戶點
202 : mannishmark(26310)@2012-11-10 11:48:21

我多數睇BANK OF CHINA,但係唔係有基金都用佢?
203 : greatsoup38(830)@2012-11-10 12:00:06

202樓提及
我多數睇BANK OF CHINA,但係唔係有基金都用佢?


基金應用中銀國際
204 : greatsoup38(830)@2012-11-16 00:53:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121115542_C.pdf
緒言
於二零一二年十一月十四日,投資公司(於本公告日期為九龍倉之間接全資附
屬公司)以土地代價人民幣2,028,000,000 元(相當於約2,526,000,000港元)成功向大
連市國土資源和房屋局投得土地。
董事會欣然宣佈,於二零一二年十一月十五日,本公司與九龍倉訂立框架協
議,據此,九龍倉透過其全資附屬公司及本公司透過其全資附屬公司將認購投
資公司之新股份,致使投資公司將由九龍倉集團及本集團分別擁有60%及40%
權益。九龍倉集團及本集團將按60:40擁有權比例共同開發土地作為住宅物業。
土地位於中國大連市中山區解放路桃源區域不朽巷,佔地約85,700平方米,預
期將主要用作發展住宅。估計項目之總建築面積約為240,000平方米(包括約10%
予政府之公租房),容積率為2.8。
...
進行交易之理由及裨益
董事(包括獨立非執行董事)相信,交易將擴闊本公司之資產及盈利基礎,並進
一步加強本公司作為中國領先物業發展商之地位。此外,本集團及九龍倉集團
均為經驗豐富之物業發展商,故與其戰略合作將可於土地共同開發方面互相補
足,從而促進雙方利益。共同開發本土地亦體現九龍倉集團於本年較早前向本
集團戰略投資後為本集團帶來的協同效應。董事(包括獨立非執行董事)認為,
交易條款乃一般商業條款,屬公平合理,符合本公司及其股東之整體利益。
205 : MrYeung(15476)@2012-11-23 21:33:18

截至二○一二年九月三十日止半年度中期業績公告
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121123244_C.pdf

截至二○一二年九月三十日止六個月的未經審核股東應佔集團盈利為港幣三千零三十
萬元,較去年同期盈利港幣七千二百八十萬元減少58.3%。每股盈利為1.9 仙(二○一
一年:4.5 仙)。

==
走哂樣
206 : soso2412(31378)@2012-11-24 12:53:34

人工租金貴到....

估佢全年60m(下半年30m)* 10倍pe + 現金 = 估值0.6?
207 : greatsoup38(830)@2012-11-25 16:15:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121123244_C.pdf
647
展望
歐元區債務危機擴大,加上中國經濟增長放緩,將繼續對全球經濟復甦帶來不明朗因
素。集團預期本財政年度上半年停滯不前的零售市道將持續至下半年。集團亦相信中
港兩地的高通脹情況,尤其是各品牌之間在員工及黃金零售舖位方面的激烈競爭而導
致職工成本上升及租金上漲,以及廣東道Boss 店的零售樓面大為縮減,將對集團來年
的盈利能力構成相當壓力。
面對前路的挑戰,集團在採購及開設新店方面將審慎而行,並致力提升新店營運效
率,盡力提升毛利及實際銷售,以及嚴格控制經常開支。
..

盈利跌88%,至800萬,1.5億現金
208 : 1681681388(30210)@2012-11-25 23:34:59

尼兩年最差既半年業績
- 存貨續升, 中國業務未止血
- 租金人工升, 但又無生意尼下先死
- 毛利由2x%跌到15%, 仲要去存貨
- 核心盈利得0.0037(係咪我計錯?), 如果無計錯, 下半年點追?
- 盈利大跌, 派息亦會大減
209 : greatsoup38(830)@2012-12-02 22:47:56

http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNSB211934520121128
路透香港11月28日電---湯森路透旗下基點援引消息人士報導稱,九龍倉集團附屬公司Wharf Finance在2011年3月簽署的40億港元(5.16億美元)三年期貸款中,有7,800萬港元進入二級市場,報價為面值的98.8%,相當於綜合收益約170個基點.

8月,該筆貸款中有1億港元流入二級市場,報價為面值的98.5%.

貸款到期日為2014年3月,利率為香港銀行同業拆息(Hibor)加碼68個基點.

在初級市場中,該筆貸款支付的最高綜合收益為102個基點.

渣打銀行、三井住友銀行、台北富邦銀行擔任委託協辦行兼額度分配行.(完)

--編譯 王興亞; 審校 高琦
210 : greatsoup38(830)@2012-12-13 01:01:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121212129_C.pdf
於二零一二年十二月十二日,華京(本公司之全資附屬公司)與北京招商地產及大
連盈致訂立增資協議,據此,華京、北京招商地產及大連盈致有條件地同意向北
京廣盈作出現金出資,分別注資人民幣41,540,307元、人民幣1,258,825元及人民
幣28元。完成注資事項後,北京廣盈的股本權益將由華京、北京招商地產及大連
盈致分別擁有33%、34%及33%。華京、北京招商地產及大連盈致亦於同日就注
資事項訂立合作協議。
...
有關北京廣盈之資料
北京廣盈於二零一二年五月在中國成立為有限公司,其主要從事物業管理、室內設
計及建設、物業開發、商業物業租賃及項目投資。
北京廣盈主要資產為位於中國北京市朝陽區來廣鄉的兩幅土地。北京廣盈於二零
一二年初以招標方式取得上述土地(「該土地」)。該土地的總地盤面積約為72,702平
方米。於本公告日期,該土地尚未開發,但計劃開發為住宅物業,最大可開發住宅
總建築面積約為181,756平方米,計劃於二零一六年完成。
根據北京廣盈按香港財務報告準則編製的管理賬目,北京廣盈於二零一二年八月三
十一日的資產淨值約為人民幣9,915,000元。
由於北京廣盈乃於二零一二年在中國新近成立,處於早期發展階段,故於簽署增資
協議前兩個財政年度概無錄得應佔稅前及稅後溢利,而由二零一二年五月二十五日
(註冊成立日期)至二零一二年八月三十一日止期間錄得虧損淨額約人民幣85,000
元。
訂立增資協議之理由及裨益
北京廣盈擁有的該土地地理位置優越,交通便捷,周邊生活配套齊全。預期華京注
資事項可帶來良好回報及從整體上提高本公司盈利水平。此外,華京、北京招商地
產及大連盈致的實益擁有人
211 : greatsoup38(830)@2012-12-13 21:37:08

http://www.info.gov.hk/gia/general/201212/13/P201212130437.htm
一幅位於新界將軍澳第68A1區的將軍澳市地段第125號的土地,以十九億六千八百萬元批予Amblegreen Company Limited。另一幅位於九龍官涌街的九龍內地段第11229號的土地,則以一億九千三百七十四萬六千二百八十八元批予擧進集團有限公司。


http://www.mpfinance.com/htm/fin ... ant/rd_rd41722c.htm
會德豐(00020)以19.68億元投得將軍澳第68A1區地皮,以該地可建樓面42.9725萬平方呎計,每呎樓面地價約4580元,造價近市場預期下限
212 : dummy(3077)@2013-01-04 02:44:07

199樓提及
196樓提及
http://webb-site.com/ccass/cholder.asp?part=112&d=9/17/2012


呢個功能超好玩,唔好開CCASS戶口,我每個戶口都有睇過,有個大陸人放左3,000萬股票入去

佢地冇揀唔公開, 連個地址都俾人睇埋
213 : hkgbamboopanda(35337)@2013-01-04 19:19:52

647 汁哂大陸D鋪佢啦 好似BOSSINI咁又係大陸狂流血smileysmileysmiley
214 : greatsoup38(830)@2013-01-05 11:03:51

213樓提及
647 汁哂大陸D鋪佢啦 好似BOSSINI咁又係大陸狂流血smileysmileysmiley


投入多幾年知名度高左就賺的啦
215 : hkgbamboopanda(35337)@2013-01-06 17:37:39

214樓提及
213樓提及
647 汁哂大陸D鋪佢啦 好似BOSSINI咁又係大陸狂流血smileysmileysmiley


投入多幾年知名度高左就賺的啦

注連卡X入去就發達smileysmiley
216 : GS(14)@2013-01-06 17:40:14

215樓提及
214樓提及
213樓提及
647 汁哂大陸D鋪佢啦 好似BOSSINI咁又係大陸狂流血smileysmileysmiley


投入多幾年知名度高左就賺的啦

注連卡X入去就發達smileysmiley


他好多野的,都唔只呢個brand
217 : hkgbamboopanda(35337)@2013-01-06 17:42:37

216樓提及
215樓提及
214樓提及
213樓提及
647 汁哂大陸D鋪佢啦 好似BOSSINI咁又係大陸狂流血smileysmileysmiley


投入多幾年知名度高左就賺的啦

注連卡X入去就發達smileysmiley


他好多野的,都唔只呢個brand

講緊JOYCE定吳光正smiley
218 : GS(14)@2013-01-06 17:43:37

吳光正
219 : hkgbamboopanda(35337)@2013-01-06 17:47:13

218樓提及
吳光正

飛X雞毛佢都好似渣住唔少 條友無寶不落 綠城 龍湖
220 : GS(14)@2013-01-06 17:48:41

219樓提及
218樓提及
吳光正

飛X雞毛佢都好似渣住唔少 條友無寶不落 綠城 龍湖


約3-4%,仲有Citisuper
221 : greatsoup38(830)@2013-01-26 19:19:38

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130126/news/ec_ecb1.htm


內地客出國遊增 降港消費

李玉芳稱,2011年經濟形勢一片大好,銷售額達到高位,所以去年要奮起直追才有增長。因此,九倉對於在經濟形勢欠佳的情下,商場收入仍有高單位數增幅,感到滿意。她表示,去年商場接待的遊客量按年依然保持雙位數增長,但由於有更多內地客會選擇出國旅遊及購買珠寶、手袋等奢侈品,分散了香港的豪客消費,令人均消費低於往年。

對於今年商場表現的展望,李玉芳認為今年全港的就業率高,經濟形勢好轉,1月份的營業額較去年12月錄得增長。她預測全年增幅與去年相若,保持高單位數水平。

有歐資零售分析員認為,去年全港商場的整體銷售表現低迷,雖然旅客數目增加,但增加的大部分是水貨客,奢侈品消費則遠遠遜色於2011年。而去年由於十八大,官場送禮更謹慎,對豪客消費亦是打擊。

該分析員預計今年經濟向好拉動銷售表現,但坦然香港的負利率環境及租金節節上升,會令奢侈品逼走其他產品,佔據各大商場。他認為單一的奢侈品銷售會大幅削弱香港的吸引力,「當內地遊客發現他們可以出國,甚至在國內可以用合理價格購買奢侈品,為何一定要選擇香港呢?」

222 : GS(14)@2013-01-30 23:10:49
會德豐今年售樓目標百億元
  2013年1月28日

【明報專訊】發展商趁市旺密密推售旗下樓盤,會德豐(0020)今年擬推出柯士甸站上蓋第一期、山頂聶歌信山豪宅及觀塘海濱道商廈項目等多個大型項目。會德豐地產常務董事黃光耀表示,集團今年售樓目標約100億元,勢打破去年69億元的集團最高紀錄。同時,今年集團有意吸納逾100萬方呎樓面,其中正研究入標何文田地王,由於項目規模較大,有機會合資競投。


擬合資競投何文田地王

黃光耀指出,與新世界(0017)合作的柯士甸站上蓋一期(C地盤)正待批預售,料今年中推售,樓面逾54萬方呎,提供約576伙1房至4房單位,建築面積由500至1800方呎,目前區內新盤呎價近2.5萬元。而與南豐合作的山頂聶歌信山項目,最快今年底至明年初推售,提供48個分層單位及19幢洋房,分層面積由4000方呎起,洋房由6000至1萬方呎。上述兩個大型項目分別於2010年初及年中購入,經2至3年後才推售。屋宇署資料顯示,聶歌信山項目至去年11月仍未批出上蓋施工紙。

柯士甸站計劃年中推

此外,西環高街92至98號重建項目亦將於今年底推售,主打2至3房單位,面積約700至1,000方呎,項目不受預售樓花限制,預料於2016年入夥。去年底購入的筲箕灣道171號恆生西灣河大廈,樓面約5.8萬方呎,將發展精品豪宅。另觀塘海濱道商廈項目,將於下半年推出,為2幢約20層甲廈,涉逾100萬方呎,料呎價逾1萬元。

有意拆售有線電視大樓

黃又稱,集團有意拆售荃灣有線電視大樓,樓面約10萬方呎,同類呎價約3500至4000元,料市值約3.5至4億元,近日有買家以逾1億元洽購全層。
223 : greatsoup38(830)@2013-02-01 01:06:13

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130131/news/ec_ecb1.htm


會德豐以13.88億元投得屯門掃管笏第56區限量地,每方呎樓面地價約3,683元,屬市場預期之內;圖右上角為星堤。(尹錦恩攝)
放大


【明報專訊】發展商密密吸地補充土儲,會德豐(0020)繼上月以19.68億元投得將軍澳68A1區地皮後,昨日再以13.88億元投得屯門掃管笏第56區限量地,每方呎樓面地價約3683元,屬市場預期之內,但較嘉里(0683)去年初投得同區的前掃管笏軍營地皮,每呎地價2,915元高出約26%。市場估計,連同每亦呎建築費約3000元及3成利潤等,日後開售料呎價達8000至9000元,與星堤2年前開售呎價相若。

每呎樓面地價3683 符市場預期

會德豐是次擊退其餘8間財團,首次進駐屯門區,集團副主席梁志堅表示,預計總投資額約30億元,初步計劃興建洋房及低密度分層單位,提供不少於460伙。他看好區內前景,項目除鄰近哈羅國際學校外,擬建的交通及基建包括屯門西繞道、深港西部通道及港珠澳大橋等。他又指,現時市區地皮相當有限,故集團會考慮新界及九龍東等各區地皮,目前研究競投正招標的何文田地王。

料開售呎價8000至9000元

據了解,目前區內樓齡較新的愛琴海岸,二手平均成交呎價約6500元,而黃金海岸平均呎價則近5000元,若掃管笏56區地皮連同建築成本及利潤,料開售呎價將達8000至9000元,較區內樓齡較高的分層二手單位高約20至30%。
224 : 承天(1379)@2013-02-03 07:59:33

九龙仓: 有100元只做50元的生意
今年年中,香港海港城将被九龙仓搬到成都,这家在一年前“绿城危机”中曾扮演救驾角色的香港房企,低调潜行,坚定地选择西部为主战场,这与其他港企主攻北京、上海的路线截然不同。
体量超过70多万平方米的九龙仓成都国际金融中心(IFS)将会在今年年中分期竣工。其中商场部分与著名的香港海港城体量相当,20多万平方米,按计划将在今年年底开幕。IFS位于成都市中心春熙路,占地80余亩,2007年,九龙仓以8800万元/亩,总价72.4亿摘得该地王项目。
针对九龙仓在内地的发展情况,1月28日,九龙仓中国置业有限公司助理董事兼总经理邵永官接受了本报记者的采访。邵永官说,6年过去了,春熙路项目依然是成都的地王。
邵永官于1994年加入九龙仓集团,自2003年起负责海港城写字楼租赁,并从2007年起负责集团在内地的投资物业的租赁和管理。
经济观察报:外界一直说九龙仓是港资,在内地投资有一些协调和流通上的问题。是不是有些沟通和决策环节太多了,导致市场反应慢?
邵永官:这个我反而不觉得有什么问题。九龙仓是一家很大的公司,有不同的团队,起码在物业方面,我们基本上有两个不同的团队,一个是投资项目的,像我们的成都国际金融中心,作为集团的投资项目来做;还有就是做发展开发的,买卖的住宅、商业楼宇等等。
当然,我们有不同团队指的是,董事局的董事会负责不同的范围。最后,很多的主要决策还是要通过董事局。你说市场推广的问题,我反而不觉得有很大的问题,其实一直是很流畅的。
经济观察报:集团主席吴光正提出九龙仓内地和香港业务未来是五五分的格局,但主席好像很少来内地的,至少很少看到公开信息。
邵永官:吴主席比较低调,其实他经常过来内地,包括他安排酒店、安排机票,也不公开,知道的人不太多。我其实知道他来内地挺多的,成都国金中心整个投资项目,包括商场部分、写字楼部分,他都来看过。
经济观察报:时代一号和时代八号那些写字楼都卖掉了,是不是因为成都国金中心这个项目资金成本太高了?
邵永官:不是,这是因为不同的策略与不同的定位。有一些项目,九龙仓是本来打算做买卖的。其实对于业内同行来说,资金的问题都会存在,但我们财务部会做统筹安排,他们也都很厉害。基本上,之前提到九龙仓几年前在香港做融资,也会有做;因为内地很多项目,我们对资金的需求数量很大。但去年九龙仓内地物业销售达到140亿元人民币,在资金的滚动方面其实也不是一个很大的问题,还是比较乐观的。
九龙仓在香港一直是一家很稳定的公司,也可以说是一家保守的公司。我们的态度不会太进取。有些很进取的公司,有100块钱会做200块钱的生意,但九龙仓不会,100块钱可能就做50块钱生意,甚至应该也没那么多。所以对我们来说,资金的安排应该不是太大的问题。
经济观察报:有些同行觉得,恒隆在内地的业务拓展都会比较好一点。比方说在上海恒隆广场,它在沈阳甚至在其他地方都有一些拓展。但是九龙仓在内地好像还没有具备标杆意义的商业项目?
邵永官:其实答案就是我们现在做的国际金融中心这个项目。国际金融中心其实在内地有5个,除了成都以外,在长沙、重庆、苏州、无锡都有,九龙仓的土地储备还在不断的增加。因为根据我们公司的目标,希望内地和香港是五五分的。五五分,说是容易,可是因为香港有个海港城,有个时代广场,生意太好了。所以如果在内地要做到五,内地是不是必须要做到更大的储备?我们还是朝这个目标去做的。
经济观察报:内地有一个传统——如果你不在一线城市布局,你就不算一线房企,这方面如何考虑?
邵永官:我们在上海有两个项目,其实还有一些住宅项目、开发项目。关键是你要找一个合适的地块。在上海,要拿地不容易。我们在浦东有一个住宅地,也是很高价钱拿下来的。
我们从未停止过寻找合适的项目机会。包括在一线城市,包括在其他城市都有。可是不是说我要找就能找得到的。当然我们有通过不同的方法,比方说通过与很多合作伙伴,诸如九龙仓跟绿城的合作,不断地找新的机会和新的项目。我们其实一直在一线城市不停地找,只是暂时没有合适的而已。
在东部,上海或北京你要找那么大的商业地块有很大难度,反而在西部规模比较大一点的,我相信还比较容易。
经济观察报:从整个中国布局来说,成都和重庆是不是放的量有点多?
邵永官:九龙仓决定拿下这块地,要开发一个项目,不打算把它卖掉,可能会找到我们的团队,做之后的招商和管理。如何把这个项目做的升值,是我们的目标和工作。所以你说到公司的整个布局和策略,我只能说,集团能投放那么多资源在这个西南地区,他们也是很看重这个地区的。时间会考验一切。
经济观察报:预期的五个国金中心,应该都是超高层?那么在类似像长沙那种城市,好像体量大会很难招租,即便是成都,满租这种超高层建筑也很困难?
邵永官:在我们国金中心在成都落成时间,应该是成都最高吧?可能在三年、五年后,会有其他更高的出现。别的地区层高,有的不是我们所要求的,比如说在苏州、无锡,都是政府要求的。从设计方面,超高层可能有它的限制,也有它的吸引力。香港和上海有很多超高层,他们都做得不错。所有说,九龙仓考虑的是长期的效应。
经济观察报:你对写字楼或者商业市场如何总结和考虑?因为好多人觉得这个市场很悲观。
邵永官:如果你从数据上来看,写字楼市场体量那么大,供应那么大,不能说很乐观。可是有一点要相信,在很困难、最困难的时候,成功的可能只有最好的那一家。只有最好的一家能成功的时候,我们希望九龙仓就是那一家。按九龙仓以往的经验、背景、招商能力、管理水平,希望我们能够做到这个目标。
此外,当成都国金中心这个项目一步步落成的时候,我们在成都东大街的时代一号和时代八号以及之前的时代豪庭都能开发,都能卖掉,就有资金回来。这些项目从体量方面来看,没国金中心那么大,但是我们能说,做到了大小通吃。
225 : 承天(1379)@2013-02-03 08:00:17

全文:http://www.eeo.com.cn/2013/0201/239554.shtml
226 : greatsoup38(830)@2013-02-03 16:38:43

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130131/18151863據地政總署公佈資料,該幅掃管笏地由會德豐地產旗下Wascott Property Limited以13.88億元投得,每方呎樓面地價約3683元,僅屬市場下限,相信跟地契規定要建460至480個單位,變相限制發展商可興建洋房的數目有關。不過,仍較嘉裡(683)去年投得同區同類地皮高約26%,較去年英皇所投的同區小欖住宅地則平約26%。
料總投資35億

會德豐地產常務董事黃光耀表示,掃管笏地區發展漸見成熟,既有已落成的國際學校,道路及鐵路網絡又正陸續上馬或研究中,未來配套將更趨完善。地皮雖屬限量地,卻是偏低密度,地積比僅約1.3倍,公司除分層住宅外,計劃提供一些洋房,且因地皮夠大,可設計更多綠化空間,預計總投資約35億元。同區星提二手分層呎價約9,000元,洋房二手放盤甚少。
此地佔地近29萬方呎,除限量外,亦有最高10層的高限。上週入標的發展商包括新地(016)、長實(001)、南豐、富豪酒店及英皇地產等。
三年250億增土儲

至於已定於未來兩個月內截標的土地,包括何文田及沙田九肚山豪宅地、和港鐵天水圍輕鐵天榮站上蓋項目,相信該公司也會有興趣入標。
會德豐過去三年來透過政府賣地、收購舊樓及補地價等途徑,共增購最少11幅土地,涉資近250億元。涉資較大包括跟新世界(017)合作發展的尖沙嘴柯士甸站上蓋項目、跟南豐合作投得的山頂聶歌信山道豪宅地、另於2011年獨資投得的紅磡灣商業地及觀塘商貿地。
此外,去年也成功向恆生銀行(011)購入恆生西灣河大廈、和收購西環高街及西邊街舊樓等;又透過換地補地價,將油塘工業地轉為商住用途。
該公司管理層早前已定下每年要賣100萬方呎樓面的目標,梁志堅早前已指出,公司會繼續投地。

黃光耀日前亦透露,公司今年主力推售三個住宅盤及一個商業目項目,冀套現100億元。
227 : greatsoup38(830)@2013-02-16 16:44:04

2013-02-14 HJ
...
入股綠城如大折讓買地

海運大廈接通海港城,是整個海港城一部分,兼備郵輪碼頭,對海港城商場具戰略性。獲重批契約,雖付龐大代價,卻可增加商業面積4631 方米及重新規劃,更可重組租戶。認購綠城中國股權,包括股份價值27 億元, 相當於24.6%股權,另永續次級可換股證券25.5 億元, 全部兌換後佔35.1%股權。九倉入股綠城中國,目標不在於股價的短期增值,更重要的是長遠的發展。入股綠城中國, 其每股資產賬面值8.68 元(未經重估),九倉入股相當於以大折讓購入土地,入股後應佔中國土地儲備增加50%,至1800萬方米。

九倉去年中期業績增長強勁,也是亮點,核心盈利增長49%,中國發展物業踏入收成期,去年上半年銷售物業92 億元,確認入賬69 億元,營業利潤24 億元。香港的租金收入,主要來自海港城商場及時代廣場,半年租金收入增加13.6%,至43.8 億元(2011 年全年80 億元)。海港城商場上半年零售總額按年增加18%,較市場平均高出4 個百分點,整體營業利潤亦增12.7% , 至37.5 億元(2011年全年68.2億元)。

資產值對九倉股價影響甚大,兔年底收市價42.9 元, 當時P╱B0.696 倍(按2011 年中期公布計);龍年收市價66.7 元,按2012 年中期數據計,P╱B 0.9 倍,是市場對九倉的評價提高,亦預期資產值正持續上升。九倉的大量投資物業估計仍然升值,尤其海運大廈續批後,也有相當升值。而入股綠城中國,去年中只按權益18.4%計已獲確認收入15.4 億元,其後股權已增至24.6%,相信至去年底仍有類似進賬。

九倉利好因素仍在,近日的反覆可視作一項調整,暫時調整止於20 天線,預期在50 天線的支持力強。基本上仍可看好,至少可以跑贏大市。至於可能的升幅;因去年升幅大,相信難以蛇年的升幅比較;已持有的可繼續看好中線,或候反覆分段低吸,並因循大勢而隨時作出檢討。

戴兆
228 : greatsoup38(830)@2013-02-16 16:44:24

2013-02-15 HJ
...
會德豐控制九倉多年,但走勢一直落後於九倉,前年九倉上升38%,會德豐只升34%,去年走勢勝於九倉,始自策略的轉變,由控股公司而明顯地直接參與物業發展,成為雙引擎,更為主要的是大股東增持股權所帶來的推動力。

會德豐私有化會德豐地產後,把後者所持的中國發展物業售予九倉,使中國物業集中於九倉,會德豐則開始發展香港物業,避免與九倉業務重疊。

過去此系業務重疊,甚至是一個項目多家同系公司參與,以致核心價值無法突顯。

大股東增持具推動力

於加強發展物業初期,市場仍在觀察會德豐的意向,恐其發展策略仍然保守,淺嘗即止。不過,會德豐發展的意向相當鮮明,積極吸納土地,亦採取適當的售樓策略,表明未來每年售樓目標100億元(2013 年起),去年已預售樓宇70 億元。自去年至今已投得五個地盤,連同原有土地儲備,項目已增至10 個,應佔面積約370 萬方呎,可供未來四年使用,已確定其發展方向。

會德豐的積極策略已為市場接受,評價漸漸提升,大股東於去年3 月底起於市場增持,股數雖不多,但持續至7 月初,對股價有相當推動,只是6月份已上升24%;其後於9 月及10 月仍間歇式增持,最近一次於1 月4 日,每股作價39.85 元,其股價則於1 月17 日創下歷史高位45.5 元。大股東的增持價始自24 元水平,耗資1 億餘元,對大股東而言,不必研究利潤豐厚;事實上,大股東增持不一定托高股價,過去亦有事例是愈買愈低,增持只是反映大股東的意向,最難得是獲市場認同,股價得以顯著上升。

集團策略轉變,香港物業發展集中於會德豐,九倉並沒有購入土地,證明策略屬持續的,九倉如有香港物業發展,亦只限於原有土儲或物業重建,此策略使會德豐成為香港物業發展商,以其規模而言,持續增購土儲,足以顯示其決心並看好市道。

物業在發展中,並不等於即時提供利潤,但預售則利潤已有保障。目前會德豐的盈利,主要來自九倉,去年上半年核心盈利為33.91 億元,其中來自九倉的27.38 億元,佔比達80%,期內會德豐未有物業完成入賬。

會德豐持有九倉50.1%股權,於去年年中,會德豐資產淨值1363.8 億元,相當於每股為67.13 元,其中九倉資產佔55.4 元或82%,即會德豐其他資產每股為11.73 元,因會德豐側重借貸,去年年中已借貸170 億元,顯得資產淨值較低,但可發揮槓桿作用。

資產折讓仍大

不論如何,以近期高價45.5 元與其資產值67.13 元比較,折讓仍達32.2%,由於作為九倉控股公司,應佔資產有折讓在所難免,這是老生常談問題,不易以數字計算,但因折讓較大,稍為收窄亦足以推動股價上升。可注意的是,集團資產值仍在上升中,上述67.13 元只是去年年中的數字,相信去年年底將進一步上升。去年下半年業績應不亞於上半年,保守估計市盈率低於12倍。

股價創新高後,正在反覆,物業市道對其影響較大,政府的遏抑樓市暫時只是減量,樓價仍穩、甚至有升,但以會德豐繼續投地來看,顯然抱有相當信心,月來斥資34 億元兩度投地,絕非空談看好。

經過去年銳升後,未來會德豐的表現如何,將受多項因素影響,首先是九倉的表現,而九倉則受本港零售及內地物業市道左右,其次是本港物業市道的變動,會德豐計劃年內推出柯士甸站上蓋物業,這是高價住宅,或將成為市道試金石。還有的影響是大股東的意向,如繼續間歇式增持,仍然提供動力。

對會德豐的展望暫時仍然審慎樂觀,如各項因素穩定,預料成反覆上升之局,全年升勢仍將跑贏大市,選擇於適當價位作中短線投資,或將勝於長期持有,畢竟涉及因素較多。

戴兆
229 : derek777(35201)@2013-03-05 13:41:42

2013-03-05 12:25:41
《公司業績》有線寬頻(01097.HK)全年虧損擴大至2.78億 不派息

有線寬頻(01097.HK)公布,去年底止全年營業額按年升0.84%至21.27億元,虧損擴大至2.78億元,每股虧損13.8仙,不派末期息。而2011年同期,則錄得1.8億虧損,每股虧損8.9仙。

公司指出,期內未計折舊前的經營費用增加6%至21.49億元。其中節目製作成本增加9%、銷售成本增加20%,而銷售、客戶服務、一般及行政費用減少5%,網絡費用則減少1%。未計利息、稅項、折舊及攤銷前的虧損為2,200萬元,而2011年同期則為盈利7,800萬元。

根據公告,期內電視服務客戶減少1.7萬戶至108.9萬戶;寬頻上網服務客戶則減少1.7萬戶至20.1萬戶,而電話服務客戶則減少2.3萬戶至12.6萬戶。(bi/t)


阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
230 : greatsoup38(830)@2013-03-05 22:25:41

229樓提及
2013-03-05 12:25:41
《公司業績》有線寬頻(01097.HK)全年虧損擴大至2.78億 不派息

有線寬頻(01097.HK)公布,去年底止全年營業額按年升0.84%至21.27億元,虧損擴大至2.78億元,每股虧損13.8仙,不派末期息。而2011年同期,則錄得1.8億虧損,每股虧損8.9仙。

公司指出,期內未計折舊前的經營費用增加6%至21.49億元。其中節目製作成本增加9%、銷售成本增加20%,而銷售、客戶服務、一般及行政費用減少5%,網絡費用則減少1%。未計利息、稅項、折舊及攤銷前的虧損為2,200萬元,而2011年同期則為盈利7,800萬元。

根據公告,期內電視服務客戶減少1.7萬戶至108.9萬戶;寬頻上網服務客戶則減少1.7萬戶至20.1萬戶,而電話服務客戶則減少2.3萬戶至12.6萬戶。(bi/t)


阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com


下次貼港交所公告啦好無
231 : greatsoup38(830)@2013-03-06 23:41:57

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130306/news/ec_eck1.htm
去年有線購買及播放倫敦奧運會,還要為一些歐洲足球主要賽事支付播映權費,令節目製作成本上升1億多元,合共14.3億元,增幅為9.4%。不過,這些體育盛事對其上客幫助不大,期內收費電視客戶減少1.5%至108.9萬戶,總客量首次按年倒退。此消彼長,nowTV去年總客量再增3.8%至118.3萬戶,逐步拉開與有線的距離(見圖)。

銷售成本增近兩成 收入僅增0.8%

實際上,有線電視去年下半年,經營開支較上半年增加1.1倍至1.25億元,成為虧蝕擴大的主因之一,電視業務全年除息稅折舊攤銷前虧損為3000萬元。客數減少拖累收入,集團去年收入僅增0.8%至21.3億元,銷售成本卻大增19.5%至1.1億元,即使集團在客戶服務及行政等上節流,但亦無法抵消。

除了電視業務市佔率被蠶食之外,寬頻業務亦捱打,客戶數目持續下跌。截至去年底只有20.1萬戶,減少7.8%,電話客戶亦大減15.4%至12.6萬戶。然而,在缺少英超播放權這張皇牌之後,管理層反而指出,今年在球季結束後,不需要再支付英超賽事播映費,將會有利減低成本。

每股蝕13.8仙 不派末期息

不過,集團現金及現金等價物,截至去年底為2.9億元,下跌14.8%。若扣除1億元的銀行貸款,實際上只得1.9億元。去年每股虧蝕由8.9仙升至13.8仙,董事局決定不派發末期息。有線昨日股價沒有升跌,收報0.385元。

另一方面,競爭對手之一的香港電訊(6823),在公布業績後巡迴進行路演。市場消息指出,集團擬發行10年期的美元債券,集資用作日常營運及償還債務,尚未知集資規模,安排行為星展、匯豐及渣打。


明報記者 岑䓪豪
232 : simonwor(34306)@2013-03-27 09:22:55

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130327/news/ea_eab1.htm


海港城估值1254億 升34% 2013年3月27日

【明報專訊】內地銷售收入較目標多出50%,加上 海港城及時代廣場的零售增長可觀,九倉(0004)去 年核心盈利增37%至110.4億元,勝過市場預期的 107億元。集團昨日更披露,海港城去年的市值已 達到1254億元,時代廣場亦已達到436億元,兩者 合計市值,以每股九倉股份計算,共值58元。
________________
http://hkm.appledaily.com/detail ... aily&issue=20130327


九倉績佳 管理層「晒命」

■九倉副主席吳天海稱海港城及時代廣場值1,760 億元。 李潤芳攝

【跑贏大市】

九龍倉(004)去年盈利創新高,進軍年賺 百億地產商行列,副主席兼執行董事吳天 海更「晒命」指旗下僅海港城及時代廣場 估值已超過1,700億元,「大過好多上市公 司」。

儘管去年本港零售增長跌至單位數的 9.8%,惟九倉旗下商場卻跑贏市場,其中 海港城商場的零售增長達13%,每方呎呎 租更升19%至約300元,總租金收入增加 18%至42.23億元。海港城錄得佳績,因此 九倉管理層昨日在業績會上亦得戚地「晒 命」,並羅列一大堆數據,「以營業額 計,海港城去年升18%至42.23億元,是全 球最大的商場,以每月每方呎的銷售額 2,600元計,比北美排第一的商場要高出3 倍。」

無意跟風分拆上市 吳天海續稱,九倉現時持有投資物業市值 逾2,300億元,「喺3年內增長逾一倍,單 計時代廣場同海港城兩個物業,每股資產 值已達58元,按九倉已發行股本約30.29億 股計算,相當於兩個商場已價值1,760億 元,大過好多上市公司!」

儘管九倉近年大舉進軍內地房產市場,除 物業發展,在成都、長沙、蘇州及無錫更 合共有4個國金廣場要建成,總投資額超過 350億元,惟吳天海表示無意效法其他發展 商,將價值連城的海港城或時代廣場分拆 上市,更不會像過往般以股本方式融資, 「以前集資靠供股,但近年債市幾活躍, 所以會考慮發債。」

執行董事李玉芳表示,儘管去年香港零售 增長放緩,惟旗下海港城及時代廣場完全 不影響,並將今年零售增長及租金目增長 標定為雙位數增長,跑贏香港同業,她並 指今年首兩個月零售仍有高增長數據。

內地發展方面,吳天海認為城鎮化發展有 利內房,並無懼新「國五條」打壓,將今 年銷售目標由去年完成金額150億元(人民 幣.下同),上調至200億元,他透露今年 首兩個月已銷售約35億元。
233 : greatsoup38(830)@2013-03-28 00:25:09

盈利增90%,至110億,好強勁的海港城的及時代廣場
234 : greatsoup38(830)@2013-03-28 00:30:03

20

好強勁,但盈利降18%,至60億,債重
235 : derek777(35201)@2013-03-28 00:49:24

http://cablenews.i-cable.com/web ... .php?news_id=404080


TVB 入 稟 司 法 覆 核 阻 發 免 費 牌  更新:2013/03/27 19:12
無 綫 電 視 (TVB) 就 政 府 建 議 增 發 免 費 電 視 牌 照 , 申 請 司 法 覆 核 , 指 前 廣 管 局 顧 問 報 告 失 實 , 要 求 法 庭 頒 令 行 會 不 可 以 發 牌 。 法 官 反 問 法 庭 為 何 要 在 行 會 有 決 定 前 介 入 , 案 件 押 後 裁 決 。
早 上 , 無 綫 一 方 在 庭 上 陳 述 申 請 司 法 覆 核 許 可 的 理 據 。 他 們 指 前 廣 管 局 , 即 通 訊 事 務 管 理 局 , 建 議 增 發 三 個 免 費 電 視 牌 , 事 前 無 諮 詢 業 界 , 三 百 多 頁 的 顧 問 報 告 最 初 只 向 無 綫 披 露 六 頁 , 之 後 才 有 二 百 頁 , 做 法 不 公 平 、 亦 不 合 法 。

他 們 又 認 為 報 告 內 容 失 實 , 將 免 費 電 視 廣 告 市 場 廣 告 收 入 , 高 估 兩 倍 。 形 容 錯 誤 是 荒 謬 、 驚 人 , 是 一 場 災 難 。

無 綫 要 求 法 院 頒 令 通 訊 事 務 管 理 局 的 建 議 無 效 , 行 政 長 官 會 及 行 政 會 議 不 可 行 使 發 牌 權 。 法 官 問 行 會 是 否 可 以 考 慮 通 訊 事 務 管 理 局 外 的 意 見 ? 律 師 同 意 。

法 官 又 指 無 綫 有 向 行 會 提 交 意 見 , 現 時 亦 未 知 通 訊 管 理 局 的 建 議 , 對 行 會 有 多 大 影 響 , 法 庭 為 何 要 現 在 介 入 ? 律 師 指 法 庭 要 考 慮 當 局 的 建 議 是 否 合 法 , 而 且 行 會 諮 詢 無 綫 的 程 度 不 會 像 諮 詢 局 方 那 麼 深 入 。

對 於 無 綫 指 商 務 經 濟 發 展 局 去 年 曾 要 求 通 訊 事 務 管 理 局 , 重 新 考 慮 發 牌 建 議 , 局 方 拒 絕 。 通 訊 事 務 管 理 局 律 師 指 經 考 慮 後 , 決 定 毋 須 改 。 又 指 早 於 2010 年 9 月 諮 詢 過 無 綫 意 見 , 到 去 年 五 月 , 無 綫 亦 知 有 顧 問 報 告 , 當 時 無 提 過 要 司 法 覆 核 。

律 政 司 一 方 就 認 為 通 訊 局 建 議 , 只 是 行 會 考 慮 的 意 見 之 一 , 現 在 未 有 最 終 決 定 , 未 知 有 沒 有 不 公 平 情 況 , 要 求 司 法 覆 核 並 不 適 當 。
236 : simonwor(34306)@2013-03-28 23:07:12

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130328/18209734

會德豐樂觀 狂推盤
今年銷售目標百億 大增45%

【本報訊】政府近期連番打壓樓市,有發展商更開始減價推盤,惟會德豐(020)卻仍看好香港樓市,並將今年合同銷售金額目標上調至100億元,較去年增加近五成。集團副主席梁志堅昨日表示,看不到大型發展商有減價趨勢,加上土地供應短期難以大幅增加,以及建築費急速上升下,預期樓價短期難有太大跌幅。
記者:鄧偉忠

由於2011年同期錄得One Island South及新加坡Scotts Square巨額銷售入賬,會德豐去年度物業銷售收入倒退60.8%至38億元,拖累期內收入輕微下跌4.1%至331.24億元,但因受惠九倉(004)貢獻盈利大增,會德豐去年度純利仍增長近兩成至269.35億元,每股盈利13.26元,末期息每股派0.6元,並繼續派發特別息每股0.25元。


黃光耀:留60億收購地皮
會德豐執行董事黃光耀表示,今年在香港合同銷售目標將按年增45%至100億元,恢復前年水平,其中柯士甸站項目及One Bay East商業項目將是今年銷售重點,預期將於下半年開始預售。
會德豐現時在香港總土儲為710萬平方米,土地主要集中在東九龍,其中七成屬住宅用地,三成屬非住宅用地,涉及17個項目。黃光耀表示,今年預留60億元收購地皮,未來希望維持每年增加至少100萬方呎土儲。
梁志堅表示,政府近期連番出辣招,短期調控見成效,但長遠樓價仍取決於供求關係,在政府短期難大幅增加土地供應,建築費用又持續上升下,樓價難見大跌,但他強調,即使好市淡市,會德豐會繼續賣樓,集團現時在香港物業銷售市場市佔率約10%,有信心未來5年業務可維持強勁增長,爭取將市佔率增至15%。
問及有同業降價推售樓盤,梁志堅指,屬個別企業的商業決定,但稱地價未見下調趨勢,亦未見大發展商齊齊降價促銷行動,但若以貨尾單位而言,減價刺激銷情屬正常。

梁志堅:減價賣貨尾正常
會德豐副主席吳天海表示,旗下九倉投資內房股綠城(3900)、龍湖(960)及遠地(3377)性質不同,其中綠城屬策略合作關係,雙方會洽談內地合作項目,至於龍湖及遠地則純屬財務投資。他表示,九倉將會負責集團大部份內地投資,倘若價格理想,不排除進一步增持遠地股份。
237 : greatsoup38(830)@2013-04-06 23:15:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130326186_C.pdf
4
盈利劇增90%,至110億,輕債。
238 : Louis(1212)@2013-04-10 20:26:09

淡友: 會德豐24.5億得將軍澳限量地, 每呎樓面地價只有4301元, 真的太便宜了!

香港房地產市場很快就會崩潰!!!


會德豐逾24億擴將軍澳版圖樓市吹淡風,但無損發展商投地意欲,會德豐(00020)旗下會德豐地產再下一城,以近24.5億元投得將軍澳第65C1區將軍澳市地段第112號的住宅用地,每方呎樓面地價4301元,令集團於該區的住宅版圖再度擴大。

地政總署今天公布,兩幅住宅用地合共以25.24億元批出,其中將軍澳用地以24.492億元批予會德豐地產有限公司的子公司Great Horwood Limited。地皮面積149856方呎,可建總樓面面積569458方呎,其中住宅樓面面積494530方呎,將提供不少於655個住宅單位。

會德豐地產發言人表示,投得將軍澳第65C1區住宅用地,地皮享有臨海優勢,有開揚海景,區內社區配套完備,毗鄰港鐵沿線將軍澳站,更擬建將軍澳至藍田隧道及跨灣大橋,使交通網絡更為完善。

此地皮是集團繼去年成功投得將軍澳第66B2區及第68A1區後,第3次奪得區內住宅用地,3地總樓面面積合共逾148萬方呎,相信可發揮協同效應,亦反映集團看好未來東九龍發展。

地政總署又表示,位於屯門虎地第52區富盛街的屯門市地段第430號的住宅地,則以5320萬元批予傑穎投資有限公司。地盤面積約34154方呎,最低及最高的樓面面積分別為8202方呎及13660方呎。宏利45億購會德豐九龍One Bay East西座全幢商廈
http://www.aastocks.com/tc/ltp/LTP_RT_Quote/HK6/NOW.538219.html

又袋45億
239 : ezone2k(22605)@2013-04-10 22:34:32

宏利45億購會德豐九龍One Bay East西座全幢商廈

  
會德豐地產與宏利人壽保險(國際)宣佈,已簽訂買賣協議,宏利將以45億港元,購入東九龍海濱道83號One Bay East西座全幢商廈,成為九龍區歷來最大宗的全幢商廈成交。One Bay East由會德豐地產策劃興建,其中西座樓高21層,樓面面積約為51.2萬平方呎。

One Bay East包括西座及東座兩幢商廈在內,總樓面面積約共102.5萬平方呎。該物業預期於2015年年底落成。

One Bay East 西座將命名為Manulife Tower(中文暫名「宏利大廈」)。宏利計劃於2016年進駐Manulife Tower,並以此為其香港營運總部。
240 : 自動波人(1313)@2013-04-10 22:42:03

觀塘肯定越炒越貴smiley
241 : greatsoup38(830)@2013-04-10 23:49:27

239樓提及
宏利45億購會德豐九龍One Bay East西座全幢商廈

  
會德豐地產與宏利人壽保險(國際)宣佈,已簽訂買賣協議,宏利將以45億港元,購入東九龍海濱道83號One Bay East西座全幢商廈,成為九龍區歷來最大宗的全幢商廈成交。One Bay East由會德豐地產策劃興建,其中西座樓高21層,樓面面積約為51.2萬平方呎。

One Bay East包括西座及東座兩幢商廈在內,總樓面面積約共102.5萬平方呎。該物業預期於2015年年底落成。

One Bay East 西座將命名為Manulife Tower(中文暫名「宏利大廈」)。宏利計劃於2016年進駐Manulife Tower,並以此為其香港營運總部。

242 : simonwor(34306)@2013-04-11 07:16:29

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130411/news/ea_eaa1.htm

會德豐25億三奪將軍澳地
賣地符預期 維景業主照減價沽
2013年4月11日
【明報專訊】縱使政府連番出招壓抑樓市交投,將軍澳區內亦有業主減價求售,惟仍無礙發展商積極投地。雙倍印花稅出台後首幅售出的位於將軍澳65C1區限量地,昨日由會德豐(0020)以24.492億元投得,每方呎樓面地價約4,301元,以市場普遍估值約4000元計算,屬預期偏高水平。該幅地皮已是會德豐在區內投得的第三幅官地,預料可產生協同效應,預期落成後開售建築呎價可達9000至10,000元水平。惟區內代理表示,地皮做價對區內二手售價未有定心丸作用,維景灣畔更有業主隨即減價8%沽貨離場。
-----------------------
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130411/18223905

會德豐45億天價售商廈
瞬即24億奪將軍澳地 雙喜臨門

【本報訊】近年於地產市場相當活躍的會德豐地產,頻頻賣樓之餘又不斷搶地發展,集團剛以破九龍區造價紀錄的45億元,出售觀塘商廈樓花予宏利金融(945),其後立即成功投得將軍澳65C1區商住地,作價約24.492億元。會德豐(020)副主席吳天海昨晚形容,昨日是「雙喜臨門」。
記者:程俊華 林志光

會德豐去年至今,雖斥逾76億元投地,但出售物業套現更豐,已接近113億元,包括上月剛獲批預售樓花同意書的觀塘海濱道83號商廈One Bay East,瞬即將西座以45億元,售予宏利金融作為香港區總部,暫名宏利大廈。


■梁志堅
宏利作港總部繳稅3.8億
One Bay East由東及西座兩幢商廈組成,總樓面逾100萬方呎,是次售出的西座,共提供約51.2萬方呎寫字樓樓面,以成交價計算,呎價約8,789元。會德豐副主席梁志堅表示,雙方洽談約3個月才達成今次交易。由於政府剛加重商廈買賣印花稅,故此今次買賣涉及的稅項高達3.825億元。
海濱道83號地盤於2011年中,由會德豐地產以35.28億元投得,每方呎地價僅3,856元。梁氏指,東座傾向待物業接近落成時,以全幢或全層分層形式出售,物業預計於2015年底落成。

成將軍澳南第二大地主
宏利斥巨資購入商廈自用,不僅打破九龍區全幢商廈成交紀錄,亦屬全港第2貴易手的商廈,僅次於去年中國農業銀行斥資48.8億元買入中環干諾道中50號商廈。連同今次成交在內,會德豐近一年賣出多項住宅、商廈、工廈及商場項目,共套現約112.7億元,以專注投地發展。
此外,會德豐地產過去三數年亦幾乎逢地必投,去年至今的收穫較多,昨便以近24.5億元擊退8家發展商,投得將軍澳65C1區商住地,每呎樓面地價約4,300元。該公司常務董事黃光耀表示,地皮周邊雖有公營房屋發展,但將軍澳南市中心始終以私人樓居多,且區內新盤樓價也不受公營房屋所影響,加上區內配套設施成熟,該地皮落成後,有部份單位享有海景。公司預計項目總投資額約55至60億元。
目前南市中心除新地(016)擁4幅地外,會德豐應是第二大地主,該公司似乎押重注將軍澳區,去年至今所投4幅土地,將軍澳佔3幅,總樓面逾148.73萬方呎,約提供1,700個單位,地價總值近63億元。


■將軍澳65C1區商住地(紅框)總投資額逾55億元。 黃耀興攝

■觀塘One Bay East兩座興建中商廈,預計2015年落成。 易仰民攝

羅氏5320萬投得屯門地
另屯門虎地住宅地,除信置(083)及本地投資家族羅氏地產外,內地地產巨頭之一的雅居樂(3383)或有關人士,也再度出擊。不過,最後由羅氏地產以略低於市場預算下限的5,320萬元投得,每呎樓面地價不足3,900元。地政總署公佈,投得此地是傑穎投資有限公司。而據公司註冊處資料顯示,該公司的董事之一是羅家駒,即羅氏地產家族的後人之一。
243 : greatsoup38(830)@2013-04-13 20:50:27

2013-04-06 HJ
...
信德的資產值高,受人注目,但業績仍待配合,樓市的去向亦對反映資產有遏抑作用,南灣項目遲遲未批,亦妨礙資產值的釋放,如項目獲批隨即動工,預料信德每股資產值可升至10 元或以上,去年股價大升,也是對此項目的憧憬,但報告對此項目的估計尚需時日,即短期內暫沒有希望完成審批,為此而持有等待,必須承受股價的反覆,短期而言,只能視作炒上落,不宜過分憧憬,但有機會滑落幅度較大,反而值得收集作中長線。

戴兆
244 : greatsoup38(830)@2013-04-13 20:52:31

2013-04-02 HJ
...
去年九倉業績理想,今年展望仍然樂觀,理由是續約後的海運大廈租戶組合持續優化,推動租金上升,而時代廣場去年騰空零售面積8.5 萬方呎翻新,將於下半年完成並已租出,租金大增。內地物業銷售及租金收入持續增長。綠城的貢獻亦將增加,曾令人憂慮的香港零售市場,因為去年整體銷售增長由25%降至9.8%;海港城的銷售增長亦由34%降至13%,但商場租金的營業額仍增18%,九倉指今年首兩個月該商場的銷售增長為雙位數。

現價69.2 元, 核心P╱E19 倍, 息率2.38%,P╱B0.843 倍。近期曾由高位71 元回挫至60.25 元,是投資心態引致獲利回吐,預期未來股價將較反覆,而影響因素除大市表現及零售市場的變動外,內地及本港樓市的銷售情況,均具一定影響力,中線仍看好,但不宜盲目。趁低吸納是基本策略,於市道反覆不定時,分段吸納可降低入市成本,是較佳策略。

戴兆
245 : VA(33206)@2013-05-06 13:42:43

51

頭條日報又吹私有化潛力
246 : 鉛筆小生(8153)@2013-05-06 14:01:18

有多隻上市靚NUMBER, 做殼更勝私有化吧
247 : 鉛筆小生(8153)@2013-05-06 14:01:18

有多隻上市靚NUMBER, 做殼更勝私有化吧
248 : VA(33206)@2013-05-06 14:23:17

51有幢馬可孛羅.

會唔會拆出?
249 : GS(14)@2013-05-07 00:15:37

248樓提及
51有幢馬可孛羅.

會唔會拆出?


呢座野好似還在新加坡入面?
250 : ATB(39314)@2013-06-08 12:30:51

吳光正期望﹕愈快交棒愈好
吳光正期望﹕愈快交棒愈好
帶孻子初會記者
2013年6月8日
【明報專訊】九倉(0004)及會德豐(0020)連續兩日都搞股東會,主席吳光正(Peter Woo)頻頻上報、上電視大談政治及樓市話題,不過噚日傳媒另一個焦點就落佢個仔吳宗權(Douglas)身上。

Peter尋日好識做,記招一開始就自動波講到囝囝加入董事會決定。佢感慨咁講,30年前當時自己36歲,多得外父(已故船王包玉剛)畀機會做到集團MD,而Douglas今年35歲,都時候等佢學習管理上市公司管理之道。Peter透露囝囝已在會德豐地產工作8年有多,之後都會專注地產業務,最後更寄語Douglas要try his best,學快,期望愈快交棒畀佢就愈好。

Douglas好緊張不停飲水

可能是Douglas首次以會德豐候任董事身分出席股東會同埋見傳媒,表現似乎好緊張,除了會上時不時要飲水外,向記者講話時更坐得異常筆直,睜大眼睛。而對於阿爸咁高期望,Douglas就坦言,未來責任重大,除地產方面,亦會多花時間研究公司其他業務。

另外,Peter又澄清,除了掌管連卡佛的愛女吳宗恩( Jennifer)外,還有一位大女兒身處外國,故Douglas實際排行第三,為家中的孻子。
251 : greatsoup38(830)@2013-06-08 14:08:31

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... =7&category=company
 《經濟通通訊社6日專訊》九倉(00004)主席吳光正於股東會後表示,公司現時財政
狀況非常良好,已經為今年至2015年的債務做好流動性準備,在還款能力方面沒有問題。
 他期望,公司未來負債比率平均可以維持在25%水平,上下限介乎21%至28%。
 負債比率如果低於21%,當然令人感到樂觀,但同時亦要考慮集團投資需要,即是負債比
率超過28%,甚至升至32%水平,集團仍然有能力應付,但他個人不希望負債水平太高,因
此訂下25%目標。
 副主席吳天海補充,截至去年底,集團負債比率低於22%,截至今年3月底,更進一步下
跌至約20%。今年並無太多債務到期,但明年將會有160億元債務到期,即是集團不續期、
不融資,估計去到明年底手持現金仍然有20億元。(os)
252 : greatsoup38(830)@2013-06-08 14:09:13

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... =7&category=company
 《經濟通通訊社6日專訊》九倉(00004)主席吳光正於股東會後表示,現時集團在內
地資產總值約1000億元,較集團資產總值3690億元不足三分之一,亦遠低於七年前集團
目標將內地資產提升至佔整體50%水平。

 他解釋,目標未能如期,主要受到本港資產近年升值速度太快影響,七年前是預料不到本港
的資產近年急速的發展,集團亦都不可能為求達到目標,而不顧後果強行加快進入內地,業務發
展是需要各方配合,要整合集團不同團隊及支援;集團的債務亦要作出部署,亦都不可能在一年
內或短時間內投放1000億元到內地以求來達到目標。因為這種做法並非務實的做法。

 他認為,現時內地業務發展是處於適合的財政及適合的人力狀況。
 他又透露,成都國金中心將會在明年1月開幕,現時已經出租率已達85%,集團未來會繼
續研究內地新投資項目,但現時不便透露太多。(os)

253 : greatsoup38(830)@2013-06-08 14:09:21

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... =7&category=company
《經濟通通訊社6日專訊》九倉(00004)主席吳光正於股東會後表示,個人對於退休
問題已經有想法,但在處理過程中會保持靈活性,並且與團隊作密切溝通,具體安排還不到時候
與大家分享。
 對於次子吳宗權已經加入會德豐(00020)的董事局,是否為其鋪路進入九倉董事局的
接班安排,吳光正未有正面回應,但表示次子在會德豐已經有相當多工作。
 他又表示,自己己經年屆67歲,上市公司的工作量及責任巨大,不排除日後會減少參與部
分日常工作,但並不代表工作量會大減。
 因為除了上市公司方面,自己在家族企業亦有相當繁重工作,例如連卡佛業務。
 他認為,不需要擔心他個人對公司的可持續性產生影響,因為各個團隊都是充滿動力,而且
思維一致。(os)
254 : greatsoup38(830)@2013-06-08 14:09:30

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... =7&category=company
 《經濟通通訊社6日專訊》九倉(00004)主席吳光正於股東會後表示,對於旗下有線
寬頻(01097)正在申請免費電視牌照,集團對於同事的決定會給予全力支持,會盡力去申
請,若成功獲發牌照,就會盡力做好。
 他指難以評論政府想法,但相信牌照問題是任何公共事業都必定要面對。
 他笑言,當得知有線決定申請免費牌照時,他的其中一個想法是有線寬頻仍然有虧損。
(os)
255 : greatsoup38(830)@2013-06-08 14:09:40

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... =7&category=company
 《經濟通通訊社6日專訊》九倉(00004)主席吳光正於股東會後回應傳媒報道其私人
投資在本港多隻地產股,包括有長實(00001),及新鴻基(00016)等,他表示,必
須要清楚其私人投資與集團投資是兩回事。
 他解釋,由於現時市場上部分具有領先地位的地產股,資產值是遠高於現時股價,他有感情
況非常特別,相信若果作長線投資在地產股屬不俗選擇,因此,才會有作出私人投資決定。
(os)

256 : greatsoup38(830)@2013-06-08 14:09:48

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... =6&category=company
 《經濟通通訊社6日專訊》九倉(00004)主席吳光正於股東會表示,啟德郵輪碼頭下
周將迎接第一艘國際郵輪,引入競爭是好事,而背後最重要是發展郵輪碼頭是得到政府推動,反
映政府有很大決心開拓新市場,若果市場整體可以健康發展,對旗下海運大廈的郵輪碼頭可能亦
有幫助。
 他指出,去年海運大廈泊岸只有70艘,碼頭使用率只有10%,即使計入全部使用率,亦
都只有30%,雖然遺憾集團在郵輪碼頭業務多年來沒有突出表現,但若果有政府政策推動,就
可能會取得成功。
 集團對於啟德郵輪碼頭開幕屬「心裡有數」,事前已經做好大量評估工作,例如對商場人流
影響,相信集團有能力去處理。
 他又表示,海運大廈將新建樓高四層,樓面面積4萬多呎的郵輪碼頭新翼,設計已經完成
,其他工作仍在進行中。(os)
257 : greatsoup38(830)@2013-06-08 14:10:11

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... =1&category=company
《經濟通通訊社7日專訊》會德豐(00020)今舉行股東會,會上有股東提議以股代息
,以為公司保留現金發展。
 該公司主席吳光正回應,曾經考慮有關建議,未來會繼續就該做法考慮,但仍要視乎公司的
發展情況而定。

 他又指,現時會德豐的負債率甚低,資金足以發展,故暫時無供股及補充資本的計劃。
 至於有另一位股東表示,希望公司能派發紅股,他回應指,公司會於適當時候考慮。
(pc)
258 : greatsoup38(830)@2013-06-08 14:11:20

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... =1&category=company
 《經濟通通訊社7日專訊》會德豐(00020)主席吳光正於股東會後表示,與新世界
(00017)合作發展的柯士甸站上蓋項目,初步估計會按原定計劃於9月底至10月推售,
但實際的推盤計劃仍要進一步與新世界磋商。

 不過,他指出,一手物業銷售條例對發展商各方面要求有重大改變,並涉及刑事,故旗下員
工非常謹慎地籌備,最後亦會就技術性問題諮詢律師,不排除該項目的推售時間會因而有所推遲

 吳氏補充,暫時無意調整今年100億的物業銷售目標。(pc)
259 : Clark0713(1453)@2013-06-22 11:41:33

#647 JOYCE

二○一二/一三年業績公告
260 : greatsoup38(830)@2013-06-22 15:23:38

647
盈利降8成5,至2,200萬,2.1億現金
261 : GS(14)@2013-07-15 23:52:38

https://www.facebook.com/permali ... &id=469660456442456
73
//【炒台逸事】某日社長道:「同我將畸寶那隻XXXX故仔炒咗佢。」我淡然道:「今日見報A12頭條。」//
262 : greatsoup38(830)@2013-07-28 15:52:05

九龍倉廣告
263 : GS(14)@2013-08-08 14:54:18

1097
虧損增15%,至1.13億,輕債
264 : GS(14)@2013-08-11 23:45:46

http://hk.finance.yahoo.com/news ... D%BB-060336591.html
吳光正分身家 重男輕女

本刊上期〈財經追擊〉才寫過,無論本地或是內地富豪,近年都要面對接班問題,因為年過六十甚至八十者比比皆是。言猶在耳,已故船王包玉剛二女婿、現任九倉及會德豐主席吳光正亦正式安排次子吳宗耀接手。會德豐近日宣布,委任吳宗耀為董事及常務董事,今年七月一日起正式生效。

雖然吳宗耀加入會德豐已八年,現任集團旗下會德豐地產副主席兼常務董事,但論管理經驗,始終不及一眾老前輩,所以今次吳光正亦安排兩大副手——副主席吳天海及執行董事兼集團財務總監徐耀祥組成核心小組,以確保「權力」順利交接。貴為太子,吳宗權的待遇自然非一般,今年的基本薪金、各項津貼及週年花紅總額就超過一千萬元。翻查會德豐去年年報,吳天海只得六百萬,徐耀祥就更少,只有三百六十萬而已,兩人加起來亦比不上吳宗權。

回看吳光正今次的接班安排,亦似乎頗「偏心」。吳光正早前接受福布斯訪問時已透露其分身家安排,長女吳宗恩及次子將分別接掌零售及地產業務,其他家族成員則不得沾手這兩瓣業務。單看牌面,兒子接管的會德豐,市值超過八百億元,九倉更達二千億元;女兒得手的Joyce(00647),市值僅八億元左右,兩者差天共地。

吳光正解釋,如此分身家的安排,乃向岳父偷師。當年包玉剛將旗下四項不同業務分成四個信託,分別交由四位女兒管理,以免發生爭產鬧劇。

話說回來,現年三十五歲的吳宗權,屬文武雙全之人,除了畢業於美國普林斯頓大學讀建築系,平日極愛運動,除了贏過渣打馬拉松領袖盃,去年又參加香港渡海泳,前年新年於石澳沙灘跑步時更勇救一名遇溺婆婆,的確屬非一般的「富二代」。
265 : GS(14)@2013-08-16 17:56:24

51
派30仙股息

盈利降4成,至6.6億,26億現金
266 : greatsoup38(830)@2013-08-17 15:21:53

http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNL4S0GG1D320130815


路透香港8月15日 - 湯森路透旗下基點引述消息人士報導,香港房地產開發商會德豐地產正在同銀行商談一筆銀團貸款,用於將軍澳的一個住宅項目。

會德豐地產7月以36.7億港元(約合4.73億美元)投得將軍澳這一地塊。並於7月表示,將總投資80億港元開發該項目。

最近的有關新地塊開發的房地產企業貸款案包括,麗新發展有限公司5月獲得21.2億港元四年期貸款,這筆貸款也用於將軍澳的一個項目,綜合收益為200個基點,利率為較香港銀行同業拆息(Hibor)加碼170個基點。麗新發展稱總投資額可能為60億港元。

1月份,嘉裡建設有限公司、信和置業有限公司和Manhattan Group簽署64億港元3.5年期俱樂部貸款,用於支持九肚的一個項目。綜合受益從265個基點降至220個基點。(完)

(編譯 杜明霞;審校 高琦)
267 : Clark0713(1453)@2013-08-27 12:52:18

#4

截至二○一三年六月三十日止半年度中期業績公告
268 : Clark0713(1453)@2013-08-27 12:52:43

 《經濟通通訊社27日專訊》九倉(00004)公布截至6月底止中期業績,盈利
172﹒4億元,跌27﹒1%,每股基本賺5﹒69元,派息50仙。
 期內,營業額為148﹒8億元,跌18﹒5%。
 截止過戶日期9月17日至19日。(kk)

      *有關業績的詳情,請參閱該公司之正式通告
269 : GS(14)@2013-08-27 15:45:50

267樓提及
#4

截至二○一三年六月三十日止半年度中期業績公告


盈利增5%,至55億,扣除資本化後增4%,至52億,輕債
270 : GS(14)@2013-08-29 18:38:23

20

盈利增3%,至38億,重債
271 : greatsoup38(830)@2013-08-31 21:11:49

http://cn.reuters.com/article/optionsNews/idCNL4S0GS1X120130827


路透香港8月27日 - 湯森路透旗下基點援引消息人士報導稱,九龍倉集團附屬公司Wharf Finance在8月19日與六家銀行簽署3.05億美元五年期子彈式貸款。

這六家銀行當中,三井住友銀行擔任牽頭行兼簿記行,兆豐國際商業銀行香港分行為牽頭行。

Aozora Asia Pacific Finance以安排行身份參與,第一商業銀行香港分行和華南商業銀行香港分行為高級經理行。彰化商業銀行擔任經理行。

本案由九龍倉集團擔保,所籌款項用作一般營運資金。

在2011年4月,這家香港企業集團獲得一筆40億港元三年期融資,支付的最高綜合收益為102個基點,利率較香港銀行同業拆息(Hibor)加碼68個基點。(完) (編譯 王翔瓊;審校 孫茉莉)
272 : greatsoup38(830)@2013-09-07 20:00:54

http://cn.reuters.com/article/re ... CNL4S0H20ZC20130906


路透香港9月6日 - 湯森路透旗下基點援引消息人士說,香港地產開發商會德豐地產正通過兩筆貸款案籌資12億美元,作為在何文田和將軍澳新地塊開發資金。

該公司甫為何文田地塊向銀行邀貸一筆4.80億美元的五年期貸款,該地塊耗資約38億港元(4.90億美元)。

同時,公司也在和銀行討論另一筆為將軍澳地塊的融資案,貸款最高7.17億美元。會德豐地產曾表示將投資80億港元。

為將軍澳開發融資的四年期貸款案,包括至多2.37億美元的A部分和4.8億美元的B部分。A部分貸款規模設定基於項目價值的50%。

消息人士稱,會德豐尋求何文田融資案的綜合收益為低於160個基點,將軍澳融資案約為150個基點。

消息人士說,目前為止,價格約為150基點的將軍澳融資案市場反應不熱烈。

這兩筆建設貸款案的貸款估值比均為60%,且均有擔保。

最近的有關新地塊開發的房地產企業貸款案包括,麗新發展有限公司5月獲得21.2億港元四年期貸款,這筆貸款也用於將軍澳的一個項目,綜合收益為200個基點,利率為較香港銀行同業拆息(Hibor)加碼170個基點。麗新發展稱總投資額可能為60億港元。

1月份,嘉裡建設有限公司、信和置業有限公司和Manhattan Group簽署64億港元3.5年期俱樂部貸款,用於支持九肚的一個項目。綜合收益從265個基點降至220個基點。(完)

(編譯 李婷儀 審校 鄭茵)
273 : greatsoup38(830)@2013-09-08 15:36:16

2013-09-03 HJ
...
下半年增長料稍佳

九倉的核心盈利增幅放緩,導致股價下跌,預期下半年增長稍佳,每股資產淨值86.81 元,是對股價的最大支持,市場對本港零售業的觀感則影響評價,本港發展中物業仍待完成,樓市的變動暫不影響九倉,主要仍看海港城及時代廣場的零售表現,據報7 月、8 月並無放緩,預期全年表現不差,但升勢將遠遜去年。

九倉股價近日跌至61.7 元反彈,反映250 天線有支持,昨天已回升至64.65 元, 資產折讓是25.5% , 以61.7 元計, 折讓為29%,不應過於看淡,且應逢低吸納。最重要的,還是看零售業的變化,特別是名牌高檔貨品的表現。

戴兆
274 : ant2012(35387)@2013-10-16 20:44:44

1097 有冇炒賣區?
275 : greatsoup38(830)@2013-10-16 22:46:05

274樓提及
1097 有冇炒賣區?


自己亂開啦
276 : greatsoup38(830)@2013-10-16 22:46:20

http://hkstockinvestment.blogspot.hk/2013/10/blog-post_16.html
偉哥2013年10月16日 上午10:53

正如林少陽今日在蘋果日報所講:"一大班絕頂聰明的人,竟然集體地在做很多一般智商的平凡人,在日常生活中絕對不可能會做出來的蠢事。 "

有線寛頻今早再急升超過5成,原因是獲發電視牌照。有線寛頻搞左咁多年有線電視,近5年年年蝕錢,現在轉搞免費電視,難道期望可以藉免費電視在短期內轉虧為盈?更何況有線寛頻目前只得1億幾現金在手,如何可以籌到10億元開辦免費電視頻道?

除了供股,還是供股。
277 : 鉛筆小生(8153)@2013-10-16 23:27:59

276樓提及
http://hkstockinvestment.blogspot.hk/2013/10/blog-post_16.html
偉哥2013年10月16日 上午10:53

正如林少陽今日在蘋果日報所講:"一大班絕頂聰明的人,竟然集體地在做很多一般智商的平凡人,在日常生活中絕對不可能會做出來的蠢事。 "

有線寛頻今早再急升超過5成,原因是獲發電視牌照。有線寛頻搞左咁多年有線電視,近5年年年蝕錢,現在轉搞免費電視,難道期望可以藉免費電視在短期內轉虧為盈?更何況有線寛頻目前只得1億幾現金在手,如何可以籌到10億元開辦免費電視頻道?

除了供股,還是供股。

還有, 吳大班, 注資
278 : greatsoup38(830)@2013-10-16 23:29:16

277樓提及
276樓提及
http://hkstockinvestment.blogspot.hk/2013/10/blog-post_16.html
偉哥2013年10月16日 上午10:53

正如林少陽今日在蘋果日報所講:"一大班絕頂聰明的人,竟然集體地在做很多一般智商的平凡人,在日常生活中絕對不可能會做出來的蠢事。 "

有線寛頻今早再急升超過5成,原因是獲發電視牌照。有線寛頻搞左咁多年有線電視,近5年年年蝕錢,現在轉搞免費電視,難道期望可以藉免費電視在短期內轉虧為盈?更何況有線寛頻目前只得1億幾現金在手,如何可以籌到10億元開辦免費電視頻道?

除了供股,還是供股。

還有, 吳大班, 注資


注資咪唔得囉,一定是供股,老闆持股已達接近上限
279 : 鉛筆小生(8153)@2013-10-16 23:30:57

278樓提及
277樓提及
276樓提及
http://hkstockinvestment.blogspot.hk/2013/10/blog-post_16.html
偉哥2013年10月16日 上午10:53

正如林少陽今日在蘋果日報所講:"一大班絕頂聰明的人,竟然集體地在做很多一般智商的平凡人,在日常生活中絕對不可能會做出來的蠢事。 "

有線寛頻今早再急升超過5成,原因是獲發電視牌照。有線寛頻搞左咁多年有線電視,近5年年年蝕錢,現在轉搞免費電視,難道期望可以藉免費電視在短期內轉虧為盈?更何況有線寛頻目前只得1億幾現金在手,如何可以籌到10億元開辦免費電視頻道?

除了供股,還是供股。

還有, 吳大班, 注資


注資咪唔得囉,一定是供股,老闆持股已達接近上限

有好多方法繞過既, 配股俾6名投資者, 然而, 可以係老....朋友
280 : greatsoup38(830)@2013-10-16 23:31:30

279樓提及
278樓提及
277樓提及
276樓提及
http://hkstockinvestment.blogspot.hk/2013/10/blog-post_16.html
偉哥2013年10月16日 上午10:53

正如林少陽今日在蘋果日報所講:"一大班絕頂聰明的人,竟然集體地在做很多一般智商的平凡人,在日常生活中絕對不可能會做出來的蠢事。 "

有線寛頻今早再急升超過5成,原因是獲發電視牌照。有線寛頻搞左咁多年有線電視,近5年年年蝕錢,現在轉搞免費電視,難道期望可以藉免費電視在短期內轉虧為盈?更何況有線寛頻目前只得1億幾現金在手,如何可以籌到10億元開辦免費電視頻道?

除了供股,還是供股。

還有, 吳大班, 注資


注資咪唔得囉,一定是供股,老闆持股已達接近上限

有好多方法繞過既, 配股俾6名投資者, 然而, 可以係老....朋友


呢d是低招,有錢佬唔會咁玩的
281 : 鉛筆小生(8153)@2013-10-16 23:35:00

280樓提及
279樓提及
278樓提及
277樓提及
276樓提及
http://hkstockinvestment.blogspot.hk/2013/10/blog-post_16.html
偉哥2013年10月16日 上午10:53

正如林少陽今日在蘋果日報所講:"一大班絕頂聰明的人,竟然集體地在做很多一般智商的平凡人,在日常生活中絕對不可能會做出來的蠢事。 "

有線寛頻今早再急升超過5成,原因是獲發電視牌照。有線寛頻搞左咁多年有線電視,近5年年年蝕錢,現在轉搞免費電視,難道期望可以藉免費電視在短期內轉虧為盈?更何況有線寛頻目前只得1億幾現金在手,如何可以籌到10億元開辦免費電視頻道?

除了供股,還是供股。

還有, 吳大班, 注資


注資咪唔得囉,一定是供股,老闆持股已達接近上限

有好多方法繞過既, 配股俾6名投資者, 然而, 可以係老....朋友


呢d是低招,有錢佬唔會咁玩的

有錢佬唔會咁玩的, 真係?

但若果係高位配俾基金, 6名被搵笨投資者等?

你又點睇
282 : greatsoup38(830)@2013-10-16 23:35:28

281樓提及
280樓提及
279樓提及
278樓提及
277樓提及
276樓提及
http://hkstockinvestment.blogspot.hk/2013/10/blog-post_16.html
偉哥2013年10月16日 上午10:53

正如林少陽今日在蘋果日報所講:"一大班絕頂聰明的人,竟然集體地在做很多一般智商的平凡人,在日常生活中絕對不可能會做出來的蠢事。 "

有線寛頻今早再急升超過5成,原因是獲發電視牌照。有線寛頻搞左咁多年有線電視,近5年年年蝕錢,現在轉搞免費電視,難道期望可以藉免費電視在短期內轉虧為盈?更何況有線寛頻目前只得1億幾現金在手,如何可以籌到10億元開辦免費電視頻道?

除了供股,還是供股。

還有, 吳大班, 注資


注資咪唔得囉,一定是供股,老闆持股已達接近上限

有好多方法繞過既, 配股俾6名投資者, 然而, 可以係老....朋友


呢d是低招,有錢佬唔會咁玩的

有錢佬唔會咁玩的, 真係?

但若果係高位配俾基金, 6名被搵笨投資者等?

你又點睇


基金或者會,投資者可能唔會,老細太有錢,何況唔想平賣
283 : 鉛筆小生(8153)@2013-10-16 23:37:40

282樓提及
281樓提及
280樓提及
279樓提及
278樓提及
277樓提及
276樓提及
http://hkstockinvestment.blogspot.hk/2013/10/blog-post_16.html
偉哥2013年10月16日 上午10:53

正如林少陽今日在蘋果日報所講:"一大班絕頂聰明的人,竟然集體地在做很多一般智商的平凡人,在日常生活中絕對不可能會做出來的蠢事。 "

有線寛頻今早再急升超過5成,原因是獲發電視牌照。有線寛頻搞左咁多年有線電視,近5年年年蝕錢,現在轉搞免費電視,難道期望可以藉免費電視在短期內轉虧為盈?更何況有線寛頻目前只得1億幾現金在手,如何可以籌到10億元開辦免費電視頻道?

除了供股,還是供股。

還有, 吳大班, 注資


注資咪唔得囉,一定是供股,老闆持股已達接近上限

有好多方法繞過既, 配股俾6名投資者, 然而, 可以係老....朋友


呢d是低招,有錢佬唔會咁玩的

有錢佬唔會咁玩的, 真係?

但若果係高位配俾基金, 6名被搵笨投資者等?

你又點睇


基金或者會,投資者可能唔會,老細太有錢,何況唔想平賣


佢點會平賣, 就算2蚊配, 炒到4蚊再配也行
總有傻佬基金
284 : greatsoup38(830)@2013-10-16 23:45:38

配基合或供股是肯定的
285 : 鉛筆小生(8153)@2013-10-16 23:49:28

284樓提及
配基合或供股是肯定的


注資咪唔得囉,一定是供股,老闆持股已達接近上限

......那就是不一定
286 : greatsoup38(830)@2013-10-16 23:50:37

285樓提及
284樓提及
配基合或供股是肯定的


注資咪唔得囉,一定是供股,老闆持股已達接近上限

......那就是不一定


是有可行方法,但是這些方式太複雜啦....簡簡單單推高股價配股最好

注資要出自己錢,又賺唔到錢,點解要出錢
287 : 鉛筆小生(8153)@2013-10-16 23:58:44

286樓提及
285樓提及
284樓提及
配基合或供股是肯定的


注資咪唔得囉,一定是供股,老闆持股已達接近上限

......那就是不一定


是有可行方法,但是這些方式太複雜啦....簡簡單單推高股價配股最好

注資要出自己錢,又賺唔到錢,點解要出錢


係俾信心其他大投資者
288 : greatsoup38(830)@2013-10-17 00:02:01

你都傻的
289 : 鉛筆小生(8153)@2013-10-17 00:07:57

288樓提及
你都傻的


對, 我就是傻佬炒股派長門
290 : derek777(35201)@2013-10-17 13:52:11

 有線寬頻升得咁癲,令人跌眼鏡,值得深究。有線升155%,升到市值24.4億,你要講可以講電視廣播有214億市值喎,有線攞到個牌升到24億市值未為多,升到48億市值都得呀。真正問題係有線去年蝕緊2.8億,做埋免費電視,幾時可以打平賺錢呢?若然三幾年內都唔係咁易賺錢的話,值唔值24億市值? 我認為講基本因素解釋唔到有線點解升咁多,真正升因係貨源歸邊,佢有20.1億股,大股東九倉佔73.6%,街股得5.3億股,昨日竟然成交咗11.5億股!假設大股東九倉無減持,即係理論上街貨轉咗兩次有多,實際上可能有大戶一掃上0.8元、0.9元,已把街貨收乾,之後任佢舞,如入無人之境,要幾高有幾高,升1.5倍都係閒事。 我請教過退休股壇大佬,佢話成交係街貨總量兩倍有多,唔係幾可能係街貨轉兩轉,因為咁多貨散晒咁轉手,無可能抽到咁高,似係大部份貨源歸邊,用幾億收乾貨隊上去唔難,問題係佢動機係乜?就咁上炒高散貨唔易。佢話做莊最忌炒高咗,大股東賣舊股或發新股,因為大股東一沽就散,除非炒家同股東有默契則另作別論。無論如何,炒到咁高,有線應唔應該趁高批股集資呢? 有線未必夠現金投資 睇有線盤數又發覺佢幾缺水,佢到今年6月底只得現金1.6億,蝕多7、8、9月可能得番1億多少少,未來6年何處搵10億去按承諾投資免費電視?最好就有人炒高少少,炒到30億市值就出來批股,集資番10億、8億,用OPM(其他人的錢)去投資。股民好多時係咁,唔升唔覺得好,愈升愈覺得佢得,盲舂舂去跟。呢啲股有可能一集完資就散,跟炒要睇路呀。 陸羽仁
291 : greatsoup38(830)@2013-10-17 22:36:29

290樓提及
 有線寬頻升得咁癲,令人跌眼鏡,值得深究。有線升155%,升到市值24.4億,你要講可以講電視廣播有214億市值喎,有線攞到個牌升到24億市值未為多,升到48億市值都得呀。真正問題係有線去年蝕緊2.8億,做埋免費電視,幾時可以打平賺錢呢?若然三幾年內都唔係咁易賺錢的話,值唔值24億市值? 我認為講基本因素解釋唔到有線點解升咁多,真正升因係貨源歸邊,佢有20.1億股,大股東九倉佔73.6%,街股得5.3億股,昨日竟然成交咗11.5億股!假設大股東九倉無減持,即係理論上街貨轉咗兩次有多,實際上可能有大戶一掃上0.8元、0.9元,已把街貨收乾,之後任佢舞,如入無人之境,要幾高有幾高,升1.5倍都係閒事。 我請教過退休股壇大佬,佢話成交係街貨總量兩倍有多,唔係幾可能係街貨轉兩轉,因為咁多貨散晒咁轉手,無可能抽到咁高,似係大部份貨源歸邊,用幾億收乾貨隊上去唔難,問題係佢動機係乜?就咁上炒高散貨唔易。佢話做莊最忌炒高咗,大股東賣舊股或發新股,因為大股東一沽就散,除非炒家同股東有默契則另作別論。無論如何,炒到咁高,有線應唔應該趁高批股集資呢? 有線未必夠現金投資 睇有線盤數又發覺佢幾缺水,佢到今年6月底只得現金1.6億,蝕多7、8、9月可能得番1億多少少,未來6年何處搵10億去按承諾投資免費電視?最好就有人炒高少少,炒到30億市值就出來批股,集資番10億、8億,用OPM(其他人的錢)去投資。股民好多時係咁,唔升唔覺得好,愈升愈覺得佢得,盲舂舂去跟。呢啲股有可能一集完資就散,跟炒要睇路呀。 陸羽仁


http://news.hkheadline.com/daily ... ction_name=wtt&kw=4
買的真是傻仔都無人有
292 : simonwor(34306)@2013-10-17 23:16:19

291樓提及
290樓提及
 有線寬頻升得咁癲,令人跌眼鏡,值得深究。有線升155%,升到市值24.4億,你要講可以講電視廣播有214億市值喎,有線攞到個牌升到24億市值未為多,升到48億市值都得呀。真正問題係有線去年蝕緊2.8億,做埋免費電視,幾時可以打平賺錢呢?若然三幾年內都唔係咁易賺錢的話,值唔值24億市值? 我認為講基本因素解釋唔到有線點解升咁多,真正升因係貨源歸邊,佢有20.1億股,大股東九倉佔73.6%,街股得5.3億股,昨日竟然成交咗11.5億股!假設大股東九倉無減持,即係理論上街貨轉咗兩次有多,實際上可能有大戶一掃上0.8元、0.9元,已把街貨收乾,之後任佢舞,如入無人之境,要幾高有幾高,升1.5倍都係閒事。 我請教過退休股壇大佬,佢話成交係街貨總量兩倍有多,唔係幾可能係街貨轉兩轉,因為咁多貨散晒咁轉手,無可能抽到咁高,似係大部份貨源歸邊,用幾億收乾貨隊上去唔難,問題係佢動機係乜?就咁上炒高散貨唔易。佢話做莊最忌炒高咗,大股東賣舊股或發新股,因為大股東一沽就散,除非炒家同股東有默契則另作別論。無論如何,炒到咁高,有線應唔應該趁高批股集資呢? 有線未必夠現金投資 睇有線盤數又發覺佢幾缺水,佢到今年6月底只得現金1.6億,蝕多7、8、9月可能得番1億多少少,未來6年何處搵10億去按承諾投資免費電視?最好就有人炒高少少,炒到30億市值就出來批股,集資番10億、8億,用OPM(其他人的錢)去投資。股民好多時係咁,唔升唔覺得好,愈升愈覺得佢得,盲舂舂去跟。呢啲股有可能一集完資就散,跟炒要睇路呀。 陸羽仁


http://news.hkheadline.com/daily ... ction_name=wtt&kw=4
買的真是傻仔都無人有


人人都覺得自己停音樂前實走得快過其他人 @_@
293 : greatsoup38(830)@2013-10-17 23:17:13

點都是買1137啦
294 : simonwor(34306)@2013-10-17 23:20:34

293樓提及
點都是買1137啦


1137 vs 1097 「時間」會是誰的朋友? 哈哈
295 : greatsoup38(830)@2013-10-17 23:25:46

294樓提及
293樓提及
點都是買1137啦


1137 vs 1097 「時間」會是誰的朋友? 哈哈


好肯定啦
296 : qt(2571)@2013-10-20 12:51:11

記憶中1097@40~50仙時想買的.
估唔到今次咁樣令佢爆上.smiley
297 : qt(2571)@2013-11-06 23:05:26

http://hk.news.yahoo.com/%E6%B5% ... 700811--sector.html

海港企業:中標美利大廈項目助擴大盈利基礎
香港電台香港電台 – 3小時前

會德豐及附屬公司海港企業發聯合公告指,海港企業以44億元投得中環美利大廈酒店項目,已即日支付2500萬元保證金,須於未來28日內支付餘下43.75億元。

公告指,交易將擴大兩家公司的資產及盈利基礎,對股東有利,認為交易條款公平合理。

根據交易,須保留美利大廈外牆,最遲2018年年底前改建為酒店。項目落成後,公司將在港持有兩家酒店,另一家為尖沙咀馬哥孛羅香港酒店。

至6月底,海港企業持有56.9億港元淨現金及可供出售投資,財務狀況穩健。
298 : greatsoup38(830)@2013-11-07 00:25:24

qt297樓提及
http://hk.news.yahoo.com/%E6%B5%B7%E6%B8%AF%E4%BC%81%E6%A5%AD-%E4%B8%AD%E6%A8%99%E7%BE%8E%E5%88%A9%E5%A4%A7%E5%BB%88%E9%A0%85%E7%9B%AE%E5%8A%A9%E6%93%B4%E5%A4%A7%E7%9B%88%E5%88%A9%E5%9F%BA%E7%A4%8E-112700811--sector.html

海港企業:中標美利大廈項目助擴大盈利基礎
香港電台香港電台 – 3小時前

會德豐及附屬公司海港企業發聯合公告指,海港企業以44億元投得中環美利大廈酒店項目,已即日支付2500萬元保證金,須於未來28日內支付餘下43.75億元。

公告指,交易將擴大兩家公司的資產及盈利基礎,對股東有利,認為交易條款公平合理。

根據交易,須保留美利大廈外牆,最遲2018年年底前改建為酒店。項目落成後,公司將在港持有兩家酒店,另一家為尖沙咀馬哥孛羅香港酒店。

至6月底,海港企業持有56.9億港元淨現金及可供出售投資,財務狀況穩健。

299 : greatsoup38(830)@2013-11-08 01:29:35

盈喜
300 : qbbsclassic(33468)@2013-11-08 01:36:02

盈喜來的
第三季冇英超播
但你班友簽晒約繼續交月費
咁樣情況又點會唔賺錢smiley
301 : greatsoup38(830)@2013-11-08 01:37:16

改番
302 : greatsoup38(830)@2013-11-16 18:43:20

2013-11-13 HJ
海港企業疑重組大戶追貨不尋常   

海港企業(051)投得中區美利大廈物業,改為酒店及商業用途,有大行認為將會觸發九倉(004)與海港的業務重組,其意是九倉將廣東道兩間酒店注入海港企業。

九倉傳注入酒店

投資美利大廈改為酒店,根據保育計劃,物業不能重建,須要保存外貌,只能內部改建為酒店及商業面積(原為政府工務辦事處),投入代價44 億元,改建費用將在10 億元以上,海港企業投資54億元,是固定投資,與經營中的物業發展有別。

海港企業現時已擁有廣東道馬哥孛羅香港酒店,再投資物業改為酒店,如說未來將以酒店業務為主,是合理估計,既然如此,九倉注入酒店助其擴大,亦有此可能性。

海港企業除擁有馬哥孛羅香港酒店外,早年亦曾向九倉租入兩間酒店經營,即現時的馬哥孛羅太子酒店及馬哥孛羅港威酒店,租約於1998 年底屆滿交還九倉。翌年曾計劃私有化,但未提條件已放棄,相信與若干股東接觸後,已預計難以成事,其後曾參與同系的物業發展,直至2007 年開始參與內地物業發展,直至現在。

在內地的物業發展方面,常州及蘇州項目已設有酒店,估計用於投資,預期兩年後完成,海港企業將於香港及內地各擁有酒店兩間,共四間,於6 月底,其土地儲備170 萬平方米,近一年多來並無增添土儲,可能未來放緩發展步伐,或是於2016 年完成物業後,自行經營酒店或保留若干商業物業作為投資用途。

另一方面,九倉現已有廣東道海港城兩間酒店,亦於武漢另有一間,於內地發展的項目中,亦包括五間酒店,其酒店管理公司,亦已與貴陽、天津、馬尼拉及曼谷四間酒店簽訂合約,提供管理。

假若九倉計劃重組海港企業為酒店旗艦,則注資將不限於本港兩間酒店,除非是海港企業的酒店只限於香港,內地酒店及管理業務則歸九倉。

事實上,若注入兩間酒店,將加重海港企業負擔,現有資源不多,特別是美利大廈的投資已達54億元,有待其他物業完成及套現,方可應付。目前九倉已持有海港企業71.28%股權,如以新股換入資產,將影響公眾流通量,必須配售,這是較為複雜的問題,重要的關連交易,必需獲得獨立股東批准,或將成為九倉活動的障礙。

九倉的結構,自聯邦及信託成功私有化後,已較為清晰,九倉的物業投資與會德豐(020)重疊有限,而會德豐的物業發展位於香港,九倉的物業發展位於內地,以及原有物業的重建,大致並無重疊,只有海港企業經營的酒店及內地物業發展與九倉重疊,此情況已存在多時。如為架構清晰,最佳辦法是私有化,九倉亦有此意,奈何受獨立股東所阻,這一次海港企業於香港投資酒店,是否觸發重組,暫時是想當然,實際仍待觀察,牽涉不少問題。

目前海港仍在發展內地物業,基於未有增添土地,未來計劃轉型(不再發展物業)的可能性不容抹煞,而新增投資是本港酒店,如作較清晰的重組,則海港企業可成為香港的酒店旗艦,而位於內地的酒店,可與九倉互換資產,可能性較大,亦較容易安排。如海港企業成為九倉全面酒店的旗艦,涉及資源較為龐大,安排較為複雜,而能否獲獨立股東接受,仍待觀察。

海港企業於6 月底擁有現金79.5億元,借貸38 億元,淨現金41.5 億元,可供出售投資15.32 億元,足夠應付美利大廈的投資。當然,海港仍有大量物業發展中,完成後售出仍有大量現金回籠。

應注意的是,海港企業已收售樓訂金50.27 億元,或保留部分物業作投資,自然地,完成該等物業後,仍需投入大量資本支出。九倉計劃出售酒店套現,看來仍要等候。

資產值被低估

以資產論,海港企業有一定吸引力,6 月底每股資產淨值21.67元,其酒店物業只以成本減折舊入賬,參照去年底的估值(估值前每股20.6 元, 按酒店市值計則為26.4 元),現時計入酒店市值每股應為27.47 元,而發展中物業仍以成本計,若考慮市值,則每股應在30元以上。

當然,酒店的價值不易反映於股價,其成交稀疏,也是未能反映資產值的原因。此外,海港企業業績較為反覆,主要是受物業完成移交所影響,今年上半年核心盈利7.98 億元,下跌28%,中期雖派特別息,亦減37.5%至30 仙。

海港企業於投得美利大廈後,股價持續上升數天,成交升後雖跌,但買家並非小戶,且九倉亦有升勢,有點異常,儘管重組只是揣測,也應留意此系股價的表現,尤以海港企業為甚,若涉及重組,勢將受惠。

戴兆
303 : greatsoup38(830)@2013-11-17 11:37:26

4
304 : greatsoup38(830)@2013-11-23 16:11:54

647

維持到賺3,000萬,1.5億現金
305 : GS(14)@2013-11-30 14:02:50

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20131128/news/ec_eca1.htm

【明報專訊】本地老牌發展商會德豐(0020)昨日公布,現年67歲的主席吳光正明年起將會退任高級董事,主席一職將交棒予兒子吳宗權。現年35歲的吳宗權今年7月才獲委任為上市公司的執行董事及常務董事,入局半年便會接掌市值765億元的上市公司。分析認為,吳宗權雖然近年才趨高調、較常面對傳媒,但他本身已在會德豐地產工作多年,熟悉集團運作,料交棒將不會對公司業務發展造成影響。

會德豐昨日升0.1%,報37.65元,集團市值765億元。至於同系的九倉(0004)昨日微升0.2%,報64.75元,市值1962億元。對於市場關注吳宗權會否同時執掌九倉董事局,九倉昨晚回覆指出,現時董事局職位未有改變。

吳宗權7月才加入董事局

有中資行分析員坦言,對吳光正交棒不感意外。他透露早在8月底時,會德豐曾邀請證券界參與集團雞尾酒會,吳光正當時已放風會讓兒子接班,並講明會先由會德豐作出改變,其後才是九龍倉,「佢(吳光正)講明係時候讓細吳生接任」。

事實上年初至今吳光正已在不同場合高調講述其接班計劃。他在今年1月曾接受福布斯雜誌訪問,首次提到已為分身家做好準備,將會由兒子吳宗權接掌上市地產業務,女兒吳宗恩負責連卡佛業務。會德豐隨後在今年6月發出通告,宣布委任吳宗權為執董及常務董事。

二女主責連卡佛

吳光正6月時帶同當時尚未正式上任執董的吳宗權出席會德豐股東會會見記者,並主動表示,30年前、自己36歲時獲外父已故船王包玉剛給予機會出任集團常務董事,而兒子吳宗權今年35歲,「飱時候」讓他學習管理上市公司,並對兒子期許甚高,揚言愈快交棒愈好。吳宗權隨後在8月時「擔大旗」主持中期業績發布會,另外在與港鐵合作的柯士甸站項目the Austin中,亦曾主持軟性推銷。

於會德豐工作8年

據集團資料顯示,吳宗權在美國普林斯頓大學修讀建築學,之後曾任職瑞銀房地產企業融資分析師,Hamptons International 房地產發展顧問,他在2005年加入會德豐、至今在會德豐地產工作8年有多。

明報記者 葉浩霖
306 : GS(14)@2013-11-30 14:03:00

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20131128/news/ec_ecb1.htm
運動健將 熱心公益
  2013年11月28日

【明報專訊】吳光正在股東會上曾透露,其擁有3個兒女,大女兒身處外國,二女吳宗恩則執掌連卡佛業務,排行第3的吳宗權負責上市地產業務。現年35歲的吳宗權近年才較常在傳媒出現,不過他個人形象非常正面,除了為人熟悉是體育健將、泳術高手之外,亦熱心公益,另外他在2011年在南區石澳泳灘晨運時,落水勇救墮海婦人更為人津津樂道。

前年泳灘晨運 救墮海婦人

吳宗權今年6月時首次出席會德豐股東會,當時在父親陪同下面對大批傳媒追訪還顯得拘謹。後來8月時已能獨自擔大旗主持中期業績會,對傳媒就集團業務發展、樓市前景提問都應付自如。

曾代表香港參加亞運水球

吳宗權本身是運動健將、身形健碩,除了有跑渣打馬拉松外,在2006年更曾代表香港參加亞運水球賽。他最近一次出席公開活動為在上月底公益金會德豐百萬泳,當時吳光正、吳宗權兩父子更為慈善親身落水參加接力泳賽。另外,吳宗權亦出任由本港富二代牽頭的慈善機構百仁基金的副主席。

翻查資料,在2011年吳宗權晨運時途經南區石澳泳灘,發現有老婦人意外跌落海,他即見義勇為,聯同其他熱心市民同落海將老婦救起。
307 : greatsoup38(830)@2013-12-01 22:28:39

個仔接班
308 : derek777(35201)@2013-12-11 09:42:27

647爆乜?
309 : greatsoup38(830)@2013-12-11 23:02:59

derek777308樓提及
647爆乜?


http://finance.sina.com.hk/news/-33404-6349894/1.html
新浪財經訊 12月11日消息,11月內地紡織服裝出口數據回暖,服裝股集體走強,Joyce升30%。

截至13:20,Joyce Boutique(00647)漲29.41%報0.66港元,鱷魚恤漲6.9%報0.465港元;堡獅龍(00592)漲3.57%報0.58港元;I.T(00999)漲0.89%報2.28港元;魏橋紡織漲1.9%報4.84港元;思捷環球漲0.5%報16.04港元;

11 月份的紡織服裝的出口數據出爐,同比增長16.5%,較11 月份的5.9%有所回暖。國信證券分析指出,目前影響紡織製造行業景氣度的三大因素為:歐美經濟的復甦進度影響出口的需求變化,棉價的變動決定內外棉價差從而影響企業的毛利率和國內紡織製造業的國際競爭力,勞動力等要素成本的上漲影響企業的盈利能力。目前來看,歐美經濟正逐步復甦,目前棉價相對平穩,而勞動力等要素成本繼續上漲。因此,推動國內紡織製造業大幅復甦的基本面目前尚未形成,但進一步惡化的可能性也不大。
310 : ezone2k(22605)@2013-12-11 23:37:24

Joyce botique 幾年爆一次..

亂9來的
311 : derek777(35201)@2013-12-12 00:16:16

greatsoup38309樓提及
derek777308樓提及
647爆乜?


http://finance.sina.com.hk/news/-33404-6349894/1.html
新浪財經訊 12月11日消息,11月內地紡織服裝出口數據回暖,服裝股集體走強,Joyce升30%。

截至13:20,Joyce Boutique(00647)漲29.41%報0.66港元,鱷魚恤漲6.9%報0.465港元;堡獅龍(00592)漲3.57%報0.58港元;I.T(00999)漲0.89%報2.28港元;魏橋紡織漲1.9%報4.84港元;思捷環球漲0.5%報16.04港元;

11 月份的紡織服裝的出口數據出爐,同比增長16.5%,較11 月份的5.9%有所回暖。國信證券分析指出,目前影響紡織製造行業景氣度的三大因素為:歐美經濟的復甦進度影響出口的需求變化,棉價的變動決定內外棉價差從而影響企業的毛利率和國內紡織製造業的國際競爭力,勞動力等要素成本的上漲影響企業的盈利能力。目前來看,歐美經濟正逐步復甦,目前棉價相對平穩,而勞動力等要素成本繼續上漲。因此,推動國內紡織製造業大幅復甦的基本面目前尚未形成,但進一步惡化的可能性也不大。


新浪財經牽強到咁....呃點擊!
312 : GS(14)@2013-12-19 16:32:55

3900 and 4 cooperate each other
313 : greatsoup38(830)@2013-12-31 01:27:36

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20131230/news/ec_eca1.htm


【明報專訊】九龍倉(0004)旗下銅鑼灣時代廣場花了18個月換新裝,終在聖誕及新年檔期以新面孔示人。九倉執行董事凌緣庭指出,換新裝後時代廣場的人流比翻新前提高10%,她估計在聖誕新年檔期的零售銷悄會比去年同期增加10%。一向主攻港島客的時代廣場經調整租戶組合,中、高檔消費品兼備,她相信更迎合消費者需求,亦有助吸納近年多了來港的韓國客。邁向2014年,時代廣場繼續有新的推廣搞作,甚至擬大搞藝術展,期望在銅鑼灣眾商場中別樹一幟。

已經有20年歷史的時代廣場,因應近數年消費者的消費模式改變,凌緣庭稱:「想商戶組合闊一點,可以吸引更闊鱓客群」。隨覑近年消費者注重「Mix and Match」,因此時代廣場在重新包裝下,不單增加了茶緕歇腳的地方,亦引入多些中價商品品牌,並且在中庭首兩層騰空多些地方擴大商舖面積供高檔品牌店舖放置更多系列產品,她期望做到在一個商場蒐羅到由平到貴的消費品。

加裝飛天電梯 擴闊鯩方便客人

為了方便顧客向商場高層流動,凌緣庭稱,他們已經加裝飛天自動電梯,亦將往來地面與「食通天」的觀光鯩更換成梯廂面積大一半的快速鯩,甚至將貨鯩轉為客鯩。同時他們將5間戲院轉到高層營運,配合食通天可供消夜的食肆,及引入新概念食店,冀增加對消費者的吸引力。凌緣庭說,時代廣場人流比翻新前增加了10%,續租的租金及營業額更持續上升,她預計在聖誕新年檔期的營業額將較去年同期增加10%。這個傳統主攻港島客的商場,不單吸引內地遊客,最近亦多了韓國遊客及外國遊客光顧。

商戶兼顧中高檔 多辦藝術展

九倉時代廣場商場部分在過去五年的年收入亦持續增加,相對五年前增加55%,到2012年已達13.52億元;盈利亦較2008年增加逾62%,賺11.98億元。單計去年的商舖營業銷售額,已增至93億元,邁向100億元大關。九倉的中期業績估計,翻新後的時代廣場年租價值可再額外增加2億元。

九倉:翻新後年租價值增2億

代廣場完成翻新後,凌緣庭表示,未來一年擬改善較多休閒生活店舖的9樓及10樓的樓層佈局,亦會繼續安排大型推廣活動吸引人流,亦會繼早年舉辦包括岳敏君等名家的藝術展後,在2014年尋求更多具名氣的藝術家及新興的現代藝術進駐。

明報記者 陳偉燊
314 : greatsoup38(830)@2013-12-31 01:27:49

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20131230/news/ec_ecb1.htm


【明報專訊】曾經參加1991年國際華裔小姐並奪得冠軍名銜的凌緣庭,原來是特許測量師出身,加上在地產行業打滾多年,加入九倉之後居中協調商場管業及工程部,肩負起將估值近300億元的時代廣場商場翻新的重責,務求爭分奪秒,在商場遊客及租客「神不知、鬼不覺」時完成安裝新設備及建築,於翌日商場開門時以新的面目予人驚喜。

協調兩部門 成功兼顧生意安全

每當凌緣庭說起搞工程的種種經歷時,她總表現得十分雀躍。她說,在傳統以收租為主業的公司,管業部及工程部往往各自為政。商場翻新要不影響生意、遊客安全及環境衛生,她的經驗便大派用場。她更居中協調,最終一一完成艱難的任務。

在翻新時代廣場時,叫凌緣庭最難忘的是在中庭上空加裝多條跨越不同樓層的飛天自動電梯。當中他們醞釀要在現成運作中的商場,將自動電梯的結構部分連同樓級輸送系統緊緊拼合成薄機身,起初已叫承建電梯的奧地利公司吃不消,但是最終成事,兼成為日後在全球推廣的成功案例。

10小時裝飛天電梯 港首例

到「埋門」安裝飛天電梯時,凌緣庭說,他們冒上隨時未能夠完成工程、翌日重新再運載組件組裝的風險。僅抓緊在商場停止營運的10個小時,在香港完成首項在已營運商場凌空建構飛天電梯之舉。到翌日早上商場開門營業,當常光顧的遊客及租客赫然發現門前出現一條已建好的飛天梯,也嘖嘖稱奇。這難怪令到凌緣庭眉飛色舞,當中的滿足感令她難以言喻。
315 : iniesta(1400)@2014-01-01 01:19:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131231186_C.pdf

8213 老板
316 : greatsoup38(830)@2014-01-19 10:39:00

2014-01-14 HJ
...
2012 年的九倉受兩項關鍵發展影響,包括海運大廈獲得續約以及入股綠城中國(3900)成為最大股東,而2013 年僅於11 月透過海港企業(051)投得中區美利大廈,將改造為酒店,與海運大廈的購物商場及綠城中國於內地發展,策略上有頗大差異,畢竟酒店的潛力有限。

2012 年的九倉,完成一幢工貿物業,出售獲利逾10 億元,2011 年及2013 年均無物業完成,故該工貿物業對2012 年業績有幫助。另於內地發展物業,營業盈利增長達56%,可以形成九倉2012 年核心盈利增長37%,至110 億元,每股核心盈利為3.64 元,全年股息1.65 元,增長55%。2013 年業績仍待公布,而上半年業績只增5%,至56.8億元,中期股息增11.1%,至50仙。

內地利潤成業績關鍵

期內九倉在香港的售樓盈利較前大減,主要是並無完成出售物業;內地方面,物業銷售確認入賬減少28%,營業利潤減少64%,確認入賬減少是物業完成的影響,營業利潤減幅更大,是不同時期銷售的價格有差異,期內入賬額的營業利潤率由上年同期的35%降至17.4%,不同地區的物業利潤亦有差異。兩項目貢獻的減少,已由首次計入應佔綠城中國業績及財務費用下降所抵銷,期內透過利率掉期合約減少財務費用8.4億元,上年期同只減9200 萬元,期內的投資物業貢獻仍增12%。

展望全年,九倉的關鍵在於內地物業發展的確認利潤,2013 年確認的物業利潤,是於2012年出售,當時因為售價較低而影響利潤,而實際完成多少更為重要。可以預期的是,投資物業的租金收入,仍較前有所增加,希望整體業績仍獲中單位數字增幅,與中期增長相似,難與2012年的增長37%比較,相信是2013 年下半年股價下滑的原因。九倉雖無本港發展物業待售,但本港樓市的不明朗也是因素,至於商舖租金,經過搶升後已有所放緩,對於擁有龐大商場的九倉而言,至少有心理的影響。

2013 年已成過去,九倉的業績將於3 月公布,盈利股息固然左右股價,其資產值亦有影響,2013 年6 月每股資產值86.81 元,2012 年底則為82.04 元,其資產增值主要來自投資物業,而租金仍在上升,可確保物業價值較為穩定,因此,其資產值與市場的舖租不一定成正比。

就展望而言,時代廣場的翻新已完成,實際租金可望上升,其資產值將同步增長。位於成都的首間內地國際金融中心,商場部分即將開業,其他寫字樓、豪華住宅及酒店將於今年完成,總投資160 億元,總面積76 萬方米,其中商場21萬方米已投入營運。無錫國際金融中心的19 萬方米亦將於年內完成,而重慶金融中心於2015年完成,其餘長沙國金中心及蘇州國金中心則於2016 年完成,該五個國金中心,於三年內為九倉提供逾200萬方米的投資物業,該等土地早年購入,定必帶來相當升值。

啟德郵輪碼頭的啟用,對海運大廈的郵輪碼頭並無影響,而九龍東的發展,已帶旺九倉位於鑽石山的荷里活商場,租金已在上升中。而海運大廈將擴建翻新,租金肯定增加,亦使海港城的租戶結構進一步改善,儘管其他地區的舖租放緩,而海港城及時代廣場已是購物熱點,其他商場無法取代,然而迹象顯示海港城的購物豪客已減,而顧客人數仍增,應注意其零售營業額數據。九倉在本港的物業發展,今年將預售山頂聶哥信山豪宅,而重建九龍灣電訊廣場的商業大廈即將動工,九龍貨倉重建為商住物業亦在籌劃中,短期的樓價變動,對九倉並無實際影響,但若樓價下跌,是市場氣氛問題,或多或少都影響股價,至少樂觀程度降低。

56元料有強力支持

九倉現價59.6 元,預期2013 年P╱E 15.5 倍, 息率3% , 按2013 年中資產值計, 折讓31.3%,以去年高位計,折讓11%,低位折讓是35%,可供參考,將成為評定股價的依據,而在該範圍的變動幅度,將受市場氣氛所左右,包括零售市場及股市的表現。連日來九倉因超賣而反彈,表現已算不俗,但勁力未能接續,往後仍將反覆,希望56 元有較大的支持,相信九倉2014年的表現依然反覆,希望可以優於去年。

戴兆
317 : greatsoup38(830)@2014-01-19 10:39:56

2014-01-16 HJ
...
會德豐於2010 年起持續吸納土地,直至2013 年7 月止,物業於2013 年開始落成,土地儲備已達845萬方呎,可供5年發展。2012年預售物業表現頗佳,2013 年預售九龍東One Bay East全幢,成交價45 億元;同年11月預售柯士甸站上蓋物業仍理想,可說跟貼市道。

今年內計劃預售西區高街物業約10 萬方呎、將軍澳住宅48.8 萬方呎及柯士甸站D 項目約78 萬方呎;九龍東One Bay East另一座商廈,將於2014至2015年完成。此後於適當時候仍有多個項目推出,包括位於將軍澳、屯門、紅磡及何文田等地,近期已不見參與投地,相信在消化中。事實上,過去3 年的吸納土地,已是會德豐的歷史紀錄,九倉(004)在內地大力發展,會德豐則專注香港業務。

去年中高位46.895 元,相當於2012 年底資產淨值74.83 元的折讓約37.3%;去年底以35.65 元收市,相當於去年中資產淨值78.76元的折讓54.7%,半年股價相差24%,資產折讓亦明顯擴大,是受樓市形勢所影響。去年中一度沒有新樓盤推出,市場甚靜,新地(016)推出存貨降價銷售,已帶來生氣,會德豐的柯士甸站項目及時推出,跟貼市場,而售價已低於預期,開售期間,其股價只有輕微反覆,去年底的35.65元幾為全年低位。

對會德豐股價的影響,是樓市及業績的變動。會德豐的業績,主要由九倉提供,日前已作出討論,預期仍有個位數字增長。去年上半年,會德豐盈利約48 億元,此為核心盈利,增長40%;其中九倉只增5%,期內會德豐及新加坡會地均有物業完成,是主要增長來源,儘管下半年無明顯物業完成,而上半年已增40%,相當於2012年盈利的65%,預期2013年盈利仍高於2012 年的72.6 億元,估計有雙位數增長,去年低價的P╱E已在9倍以下,穩定的盈利質素佔一半以上,這種P╱E肯定不高。

資產折讓是老生常談問題,但無一定標準,尤其會德豐持有九倉,又要計算控股折讓,更加難有標準,心理上是覺得上述的54.7%過高,但折讓多少才是合理,則言人人殊,主要是受樓市影響,去年高位的折讓也達37.3%,目前不能苛求折讓有相當程度的收窄。

樓市的可能變動,全城矚目,政府辣招已推出但仍待立法會通過,樓價已軟而無顯著下滑,美國雖開始退市而未加息,樓市未受進一步壓力。預測美息可能於2015或2016年才上調,亦有預測本港利率早於美國上升,樓市的展望不明,而一般估計樓價今年將下跌,跌幅10%至20%。儘管無法預測,但樓市的變動應是下跌而非上升,這是地產股的關鍵評價因素,樓市旺,地產股資產值折讓少;樓市淡,折讓大,這是定律。至於利率上升導致樓價下跌,是着重於消費者對利息支出的承擔,本來利率上升,代表市場對資金需求增加,反映經濟轉好。話說回來,過去亦有過利率上升樓價上升的現象,而樓市現況,是經過上升周期後的待變,除非很特別,否則易跌難升。

土儲集中將軍澳

在上述情況下,地產發展股會有一段調整期,調整幅度及時間看實際情況,屆時根據銷售情況及毛利。會德豐的土地儲備,雖分布於各區,但偏重於將軍澳的住宅;目前一般發展商的財務狀況相對較佳,可以從容售樓,如為財務而迫於套現,股價自然滑落。

會德豐股價跌至P╱E 9倍以下,是否低估,尚難肯定;同樣,資產折讓54.7%是否過大,亦難定論,儘管跌至34.05 元已有反彈,只是短期的超賣。

會德豐的優勢是佔有九倉股權52%,提供穩定的盈利一半以上,其走勢可望相對穩定。而發展盈利始終是增長來源,故樓市的變動將左右股價走勢。目前的表現,似是反彈後繼續尋底,反彈至36.95 元,又再拾級而下,先考驗34.05 元的支持,然後再定去向,即使低位獲得支持,亦不易有較大升幅,50 天平均線阻力甚大,暫難突破。比較上,去年中期股息增加40%,且看末期息將是多少,但在前景不明的情況下,理論應以保持實力為主,因而對此不作期望,以現狀論,什麼資產值已非實際,畢竟股價已由市場資金主宰。

戴兆
318 : greatsoup38(830)@2014-02-09 15:38:56

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140208/18618640【本報訊】由新世界(017)過檔會德豐(020)僅約兩年的梁志堅,即大展鴻圖,以冀締造連續兩年平均每年套現逾百億元的賣樓成績目標,今年預算賣近1,400伙,其中首個項目將是尖沙嘴The Austin二期。
記者:林志光

會德豐副主席兼會德豐地產主席梁志堅表示,政府近年對樓市推出不少政策,既增加供應,亦實施不少調控樓市的辣招,發展商等都就有關政策給予意見,縱使政府不接受也沒辦法,因發展商都是以生意為主,絕不會跟政府對着幹。
內地客洽購One Bay East全幢

集團也在去年紛紛擾擾的樓市中,可以成功賣樓套現剛逾100億元,兼打破集團歷史紀錄,梁志堅笑說,「都算係啱啱合格啦」。收益主要來自The Austin一期及觀塘One Bay East西座商廈樓花項目,兩項目套現約90多億元。至於今年目標應可更勝去年,今年預計主要出售4個住宅樓盤及1個商業項目,預計套現也會超過100億元。
在馬年內集團首個住宅盤將會是The Austin二期,而山頂聶歌信山一期則預計第四季才會推售。不過,是否順利,仍要視乎政府批出樓盤預售同意書的速度。兩者分別提供691伙及19伙(首推洋房)。
至於One Bay East東座,公司傾向整幢出售。該公司常務董事黃光耀補充,現有數家公司,包括來自內地的準買家正洽購該座,公司現階段都不欲拆售。
私人地轉用途耗時礙發展

黃光耀續稱,公司現有5個山頂發展項目,涉約50萬方呎樓面。聶歌信山是新發展項目,其他則是重建項目,包括山頂道77號、種植道1號、種稙道11至13號及加列山道63號Chelsea Court。除Chelsea Court仍有租約外,其他則已進行地基工程中,他稱,重建需時約3至4年。
梁氏續指,政府定出未來10年建屋量達47萬伙的目標,如能平均分配,應該對樓市不會造成衝擊,而且發展商在解決房屋供應問題上也可幫上一把。然過去發展商跟政府在將所持有的私人土地轉用途,而需補地價的環節上,經常出現落差,以至私人土地需要很長時間才能轉為住宅發展用途。
今年特首梁振英發表任內第二份施政報告,提出透過仲裁機制以解決分歧,其實發展商早年已向政府作出相關建議,現終可成事,認為是好事,且仲裁員是在各方同意下才委出,他們均具有專業資格及操守,他不擔心會出現偏幫某一方的情況。不過,由於政府暫未有公佈仲裁機制施行的詳細內容,現階段難以給予意見。
【梁志堅精句】

去年賣樓破紀錄套現百億元

「好在都算僅僅合格」
發展商面對政府樓市政策

「發展商都係要做生意,唔會同政府對着幹嘅」
沒有入標輕鐵天榮站上蓋項目

「出一個人哋都唔接受嘅價,咪盞畀人話唔嗅米氣」
319 : greatsoup38(830)@2014-02-09 15:39:08

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140208/18618645


【避免競爭】
在政府加大基建發展及房屋供應等政策下,導致建造業勞工短缺,加上通脹,近數年建築費幾乎倍升,會德豐(020)副主席梁志堅倡議,政府建造工程應輸入外勞,避免跟私人市場爭工人,舒緩私人市場勞工緊張情況。
建築費罕見貴過地價

梁氏表示,數年前每呎樓面建築費只約2,000元,現時已達4,000元水平,建築費飆升速度很快,已出現(部份)土地的建築費貴過地價的情況,此是過去二、三十年來罕見的現象。今屆政府又定下要增加公營房屋建屋量,而毗埠澳門又對本港建造業工人需求甚殷,故政府及澳門都跟發展商「鬥搶工人」,令建築費大增。而且,高昂建築費,更令發展商放棄競投部份土地,他舉例如早前流標的天水圍輕鐵天榮站上蓋項目,公司便因「冇辦法計到數」而放棄入標。
因此,政府實有必要想辦法解決問題。他認為容許輸入外勞是有需要,不過此舉應會遭到工會反對,他建議政府可只輸入外勞負責政府工程,而發展商則聘本地的建造業工人,如此既可保障本地工人就業,又舒緩私人市場勞工短缺情況,建築費也得以控制。
會德豐地產常務董事黃光耀補充指,就公司02年投將軍澳地時,估計每呎建築費只2,700多元,現時已要接近4,000元,升幅也有近五成。而且現時不少地盤都出現缺少工人開工情況。
另對於近期樓價似有回落迹象,梁氏則認為今年樓價波幅只約5至10%,變動不大。
320 : greatsoup38(830)@2014-02-09 15:39:33

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140208/18618649
【連升兩日】
會德豐(020)於周三創下近年半低位後連升兩日,證券界表示,會德豐今年會推The Austin大型樓盤,加上集團於內地收入理想,今年有機會跑贏本地地產股,該股昨日升0.8%至31.35元。
內地收入穩定增長

AMTD證券業務部總經理鄧聲興直言,會德豐一向是地產股的主流,若論賣樓的收入及數量不及長實(001)及新地(016),但集團在內地的收入穩定增長,加上The Austin作催化劑,若市場對本地地產股重拾興趣,會德豐有機跑贏業界。
事實上,去年會德豐非常積極,成為投得最多地皮的發展商,系內全年共摘下5幅地皮,其中4幅住宅地皮由會德豐獨資投得,包括最貴的何文田佛光街豪宅地,集團共擊敗12個對手,以38.29億元奪得,呎價比2010年批出的同區地皮低20%。大股東吳光正去年亦罕有密密增持會德豐,單是去年6月至9月中,他就增持會德豐共34次,最新持股量增至60.3%。
321 : GS(14)@2014-02-26 17:16:32

1097

虧損降63%,至9,200萬,輕債
322 : GS(14)@2014-02-27 12:35:21

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140227/news/ec_ece1.htm有線料免費電視牌短期難批


2014年2月27日

【明報專訊】新免費電視牌照仍然遙遙無期,有線寬頻(1097)昨日公布去年度業績時表明,政府至今未曾就發牌細則與公司討論,加上面對訴訟問題,預料未來半年獲正式簽發牌照的機會大減。


失英超轉播權 減1.2萬客戶

由於失去英超轉播權,令去年有線收費電視客戶流失,按年減少1.2萬戶至106萬戶,寬頻上網客亦少5000戶至19.6萬戶。期內收入19.32億元,下跌9.2%,惟淨虧損由去年同期的2.78億元,收窄至9291萬元,不派息。集團指出,去年電訊及收費電視市場競爭激烈,料今年在挽留客戶及提升服務的壓力增加。

虧損收窄至9291萬 不派息

有線表示,現正籌備免費電視開台的工作,但因未開始與政府磋商牌照條款及細則,不知正式發牌的時間表。再加上面對法律挑戰,未來半年內獲簽發牌照的機會快速減少,而集團預計免費及收費電視市場,日後將面對極大挑戰。

同在昨日宣布業績的香港電訊(6823),受惠固網寬頻加價及壓縮成本,去年賺24.6億元,按年增加52.3%,末期息每股派24.21仙。整體收入增加8.3%至228.32億元,但流動通訊收入在去年下半年減少3.5%至12.87億元,而每月每戶平均收入升1.9%至210元。

受惠固網加價 香港電訊多賺五成

集團董事總經理艾維朗稱,由於缺乏吸引用戶的新手機登場,令流動通訊業務增長放緩。不過,他又指出集團非靠銷售手機去提高收入,故影響不算太大。對於數碼通(0315)要求香港電訊收購CSL成功後,要交出更多頻譜等條件,艾維朗不願回應。
323 : greatsoup38(830)@2014-03-01 12:40:03

51

盈利降30%,至13億,輕債
324 : greatsoup38(830)@2014-03-22 20:40:49

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140322/news/ec_eca1.htm


【明報專訊】九倉(0004)位於江蘇省常州市一個樓盤因為劈價逾兩成,引起之前以高價買下單位的舊業主不滿,認為減價令他們損失至少十多萬元(人民幣‧下同),業主們不單在樓盤拉橫額抗議,更砸毀售樓處。九倉回應事件指出,減價只是出售貨尾單位的短期促銷,對於有部分人不滿這項活動,公司要進一步瞭解詳情。

涉事樓盤屬於九倉位於常州的年華裡.鳳凰湖墅項目。內地《新華網》昨日報導指出,該盤原本售價為每平方米6300元左右,但近期突然宣佈減價至每平方米4800元左右,減幅達到23%,結果引起之前以原價買入單位的業主們不滿,不單在樓盤拉起寫覑「九龍倉黑心詐騙」等字句的橫額,部分業主於17日(週一)更衝到售樓處,砸毀樓盤模型。

九倉:僅為貨尾短期促銷

九倉昨日回覆本報查詢指出,是次為常州鳳凰湖項目出售貨尾單位,在特定時間進行的短期促銷活動,該項促銷活動只限於常州鳳凰湖項目;據瞭解,有部分人士不滿該項促銷活動,惟事件詳情仍有待進一步瞭解。

舊業主:一星期蝕逾10萬

內地報導則引述多名維權業主稱,他們剛剛在月初才以每平方米逾6000元的價錢買樓,面積大約100平方米,沒想到才一星期,同樣層數和大小的單位卻減價逾千元,變相令他們虧損了超過10萬元。這些業主稱,有其他地產商將樓盤減價,都會以不同方式補貼舊業主,但九倉卻連回應業主訴求都沒有。

報導亦引述九倉常州公司營銷總監賈蕙如表示,還不太瞭解業主的訴求,目前為止公司沒有任何關於維權事件的執行方案,也談不上什麼協商。但她也強調,並未完全確定未來是否有協商可能,不排除公司可能會根據市場情調整,但是到現在為止,公司還沒有指示。

據常州住房信息網顯示,2月份該市普通商品住宅成交均價為每平方米6444元,意味九倉該樓盤減價後的售價已經大幅低於市內均價。在九倉之前,雅居樂(3383)在常州的項目星河灣也於2月份大幅減價五成促銷;杭州亦有兩個樓盤接連宣佈減價(見表)。

分析:大減價多是噱頭

中國社科院金融研究所研究員易憲容指出,近期不斷出現某市某地樓盤大幅減價,很多都是噱頭,只有一兩個單位是大幅減價,但也不能忽視當中亦存在泡沫爆破的先兆,尤其是人民幣貶值預期升溫及匯率波幅擴大,會令持有大量海外負債的地產商需要想辦法周轉,包括減價促銷。

明報記者 陳子凌
325 : greatsoup38(830)@2014-03-23 12:07:36

http://cn.reuters.com/article/cnMoneyNews/idCNL3S0MH2TD20140320路透香港3月20日 - 湯森路透旗下基點報導,據消息人士稱,九龍倉集團將在本月底提前償還將於2015年2月到期的80億港元五年期貸款。

該貸款由九龍倉集團擔保,借款人是該集團全資特殊目的載體(SPV)成都國際金融中心(IFC)發展有限公司。資金將用於成都國際金融中心項目的土地和開發成本,以及一般企業用途。

該貸款分兩部分:A部分為70億港元定期貸款,B部分為10億港元循環信貸。利率為較HIBOR加碼116個基點。該貸款可以選擇延長兩年,一般銀團聯貸的最高綜合收益為123基點。

渣打銀行是代理行、簿記行和牽頭行。七家銀行共享牽頭行頭銜:東亞銀行、永隆銀行、大新銀行、法國Natixis銀行、華僑銀行、新加坡大華銀行和星展銀行。另有15家銀行參與一般銀團聯貸。

近期,該貸款中的一部分曾在二級市場以面值的99.5%求售。

2月時,九龍倉集團附屬公司Wharf Finance Ltd與七家銀行簽署2.38億美元五年期貸款。三井住友銀行作為牽頭行和簿記行。貸款由九龍倉集團擔保,最高綜合收益為144個基點,利率為較LIBOR加碼125個基點。(完)

(編譯 白雲; 審校 張明鈞)
326 : greatsoup38(830)@2014-03-27 14:18:53

4

維持賺109億,輕債
327 : greatsoup38(830)@2014-03-28 10:04:18

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140328/news/ec_ech1.htm

海港城銷售跑輸全港 十年首見
吳天海:拓東南亞客 減依賴內地

2014年3月28日

【明報專訊】去年「黃色膠鴨」訪港一度引來全城狂熱,不過九龍倉(0004)旗下的海港城同期零售銷售額僅增長一成,是2003年香港推出自由行後,首度跑輸香港整體零售增長。有中國遊客表示,現時出國容易,不一定到港消費。九倉副主席兼常務董事吳天海昨日則表示,將開拓自由行旅客以外的市場,減少對內地遊客依賴。


海港城去年錄得338億元銷售額,按年增長10%,低於同期香港整體零售市場11%增長,為近10年首次跑輸大市,亦是2006年以來最低增幅(見圖)。九倉解釋,去年整體零售增長主要是「搶金潮」推高,海港城不能從中受惠。

九倉:未能受惠搶金潮

吳天海昨日在業績會上表示,今年頭2個月旗下三大商場平均錄兩位數銷售增長,惟對今年之後表現仍然審慎,「暫時保守,不一定延續到過去10年平均14%、15%增長」,其後則補充,「不敢假設可能做到,但有可能最後都得,到時先算」。

吳天海又回應稱,內地客消費模式改變,屬自用商品則仍保持較高增速,但送禮用的高價商品增長已放緩。集團去年起手推廣吸引內地以外遊客市場,主要是南亞以及東南亞市場,另外亦會適當調整商戶組合。

本報記者昨日在海港城外街訪,平均兩個月來港一次的內地遊客易小姐稱,現時出國相對容易,例如可到美國旅遊購物,故香港吸引力下降。從事翡翠玉石生意的楊先生稱,生意受內地反貪腐影響,遊港時消費亦大減,他此前平均消費5萬、6萬元,他更稱日後上海自貿區開放,可能轉戰當地消費。

九倉核心盈利升2%

對於有市民在遊客區包括廣東道進行反自由行活動。吳天海稱,自由行對港貢獻有目共睹,「好多香港競爭者都希望有自由行的消費力」,問題在於要改善包括交通、酒店等接待旅客能力,而非降低需求。吳天海稱九倉無意在核心地區以外發展新商場,海港城之前已將少於10萬方呎寫字樓改建為零售樓面。

九倉核心盈利升2%,達112.98億元,建議發行第二次中期息每股1.2元,與去年持平。

九倉去年內地賣樓收入209億元(人民幣.下同),按年增長39%。吳天海透露,原本預期去年底銷售可達230億元,最終要將該230億元順延作為今年銷售目標。但他坦言「今年不容易做」,頭兩個月銷售20億元,相較去年為慢,今年的賣樓策略將是「多銷」,並會跟隨減價,毛利率可能會受壓。他又指內地買地趨審慎。

明報記者 葉浩霖
328 : greatsoup38(830)@2014-03-29 17:11:14

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140329/news/ec_ecd1.htm


【明報專訊】會德豐(0020)去年剛好達成全年100億元銷售,核心盈利升8%。首次以會德豐主席身份主持業績發佈會的吳宗權表示對本港樓市中長期表現審慎樂觀,並維持今年100億元的售樓目標。集團早前提及會在年內開售的兩個項目包括將軍澳南,以及山頂聶歌信山項目或押後至2015年才推出,但吳宗權沒有正面回應為何押後。

核心盈利升8%

吳宗權從父親吳光正接過會德豐主席後首次面對傳媒,他昨日回應提問時態度較為保守。他未有回應對今年樓市看法,以及未來賣地策略如何,會否減價盡快出貨等,則表示會留意市場情。

暗示4幅將軍澳地無買貴

會德豐今年將主推柯士甸站二期以及One Bay East項目,另外還有一個上環高街項目。至於副主席梁志堅較早前曾提及的將軍澳南項目及山頂聶歌信山項目,則不包括在今年計劃中。吳宗權稱,將軍澳南項目正申請預售批准,視乎進程在今年尾或明年初推,至於山頂項目相信要到2015年才推售。

對於集團近期18個月收購4幅將軍澳地皮,吳宗權強調平均地價每呎4200元,連同建築費總成本約8000元,對比現時該區每呎11,000元售價,仍能錄合理利潤,暗示無買貴地。吳宗權又指出,買地時要合理價錢才入貨。另外,會德豐為新加坡項目宏茂橋項目(The Panorama)要作6.81億元減值撥備,指當地樓市亦有風險。
329 : greatsoup38(830)@2014-03-31 17:31:32

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140331/news/ec_can1.htm

【明報專訊】九倉(0004)在四川成都的樓盤九龍倉御園近日劈價,每平方米售價由1.2萬元(人民幣,下同)最多減至8000多元,引發舊業主不滿,「圍堵」售樓處,要求退還差價。


現場一名業主稱,去年8月以每平方米1.1萬多元的價格購買了一套190平方米(約2052呎)的大單位,時值200多萬,現在相當於多付近60萬元。九倉位於江蘇常州一樓盤亦因劈價兩成引起舊業主不滿,售樓處被砸。

九倉副主席吳天海稱,有關行動是推售貨尾及朝向較差單位,並非減價。

四川新聞網
330 : greatsoup38(830)@2014-04-06 19:17:42

2014-04-05 HJ
....
海港城商場收入可望維持,時代廣場已完成翻新,收入應有較佳升幅,荷里活廣場的貢獻不大,但其潛力將逐漸發展。內地投資物業方面,去年出租理想,其中大上海時代廣場5 月起停業翻新,下半年重新開幕,集團公司如連卡佛百貨已進駐,而成都國金中心商場及寫字樓部分,於去年下半年及今年初落成,21 萬方米商場已開幕,95%面積已承租,其中70%租戶已開業,年中全面運作,預期今年內地租金收入增長頗佳。至於物業以外的業務,希望平穩。但內地的物業銷售(包括來自綠城中國的貢獻)成果,則較難估計,希望整體業績變動不大。

內地的投資物業,包括五間國金中心,位於成都、重慶、長沙、無錫及蘇州,均為大型綜合性物業,部分已竣工,預售於2016 年全部完成,可提供相當租金收入。於本港,山頂廣場物業重建中,將於2015 年開始完成。以現狀看,將有經營壓力。九倉現價54.3 元, 核心P╱E 14.5 倍, 息率3.13% , P╱B0.597 倍(每股資產淨值90.94 元),數據具吸引力,而今年增長將受限,明年起或有較佳增長,其P╱E特低,但短期本港零售業只是一般,地產業仍將不明朗,已不應期望過高,去年高價為77.5元,恐怕今年不易重見,而近期的低位46.35 元,可望有相當支持力,策略仍看好中長線,但應以逢低吸納為主。

戴兆
331 : greatsoup38(830)@2014-04-12 20:44:54

2014-04-09 HJ
....
會德豐難言見底   

去年9 月吳光正仍在增持會德豐(020)股份,當時股價在40 元水平,升至42 元後即反覆滑落,上月的低位為27.65元,反映股價波動之大,近日吳氏又再於30元以上略作增持。

會德豐股價的波動主要受樓市打擊,較為奇怪的是,新樓盤仍有好反應,但樓價已跌,邊際利潤大減,地價回落後,政府認為辣招已有成效,暫停推「港人港地」,或有助地價回穩,地產商頻稱建築費上升,樓價難大跌,美國的利率政策似有反覆。政府的措施似有轉變,旨在支持地價,仍待觀察。

會德豐去年度不計投資物業重估盈餘及特殊項目,核心盈利78.22 億元,較上年度增長7.6%;每股盈利3.83 元,中期息已派35 仙(增長40%),將派末期息65 仙(增長8.3%),但無特別股息(上年25 仙),反映管理層的審慎。

會德豐佔九倉(004)52%股權,是主要盈利來源,提供核心盈利約58 億元,佔整體盈利75%;佔新加坡會地76%股權,提供核心盈利6.6 億元,約佔8.5%;會德豐自身經營所得盈利13億元,佔16.5%。

樓市若跌拖累資產值

會德豐自營業務為物業投資及發展,集中在香港,投資物業包括連卡佛大廈及會德豐大廈寫字樓。擁有多個在發展中地盤,去年完成何文田Kadoorie Hill 住宅66 個單位,已售64個,對去年業績提供貢獻。

展望今年,九倉對其貢獻相對穩定,新加坡會地暫不明朗,看樓市銷售而定。會德豐自身的租金收入穩定,而售樓貢獻將跌。

會德豐去年已預售The Austin 576 個住宅單位,佔50%;另已預售九龍東One Bay East 西座寫字樓全幢,已預售未確認銷售金額111億元。

上述兩項物業只佔項目的一半,今年仍有住宅第二期及另一幢寫字樓開售,且不論銷情如何,而兩項物業均於2015 年完成,今年未能把售樓利潤入賬,明年將可計入,如以此分析,則P╱E今年將升,明年則跌。

會德豐旗下土儲790萬方呎,可供多年發展,單以去年計,已增購220 萬平方呎,每方呎平均地價5300 元,被視為合理。若以現時市價論,毛利率較低,至少低於購入土地時的預期,樓價下跌無可避免,慶幸的是不致作出減值撥備。

會德豐現價32.7 元,核心P╱E 8.53 倍,息率3.05%,P╱B0.399倍。今年P╱E會升息率會跌。至於會德豐P╱B確實偏低。如以近期低價27.65 元與每股資產淨值81.99 元計,P╱B更低至0.337 倍,即資產折讓高達66.3%。近日「港人港地」的言論,似對地產股有支持,但表示雙辣招仍然維持。目前的樓市是否已見底,看來過早定論;而地產股的彈升,可以理解,亦只可視作技術反彈,不能輕言基本條件改善。

在樓市未明朗前,地產股的P╱B 參考性大減。會德豐的青黃不接雖屬短暫,但亦說明P╱B 特低,是因為市場憂慮地價仍將下跌,資產值有下調的可能。儘管發展中土地僅以成本入賬,但這是投資心理,展望仍看樓市發展。

戴兆
332 : GS(14)@2014-06-05 18:09:31

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140605/news/eb_ebe1.htm
有線吳天海﹕免費電視初期或蝕
  2014年6月5日

【明報專訊】有線寬頻(1097)的奇妙電視與電盈的nowTV,均要求政府開放大氣電波,予新加入的兩間免費電視台使用。有線主席吳天海昨日表示,早前已回覆政府發出的發牌初稿,並提議開放大氣電波,現正等待政府回覆。他表示,目前未有開台時間表,初期更很大機會令集團蝕錢,但相信大方向仍是發展免費電視。

籲開放大氣電波給其他台

吳氏昨日在股東會後指出,目前單靠有線的地線,傳送電視信號,不足以覆蓋商業大廈及沒公共天線的住宅。「這個是千載難逢的機會,在明年11月免費牌續牌時,開放大氣電波給其他免費台。」

吳天海表示,大氣電波已足夠4間免費電視使用,政府可考慮每間使用兩條頻道,才是營造公平的競爭環境,「沒理由新馬匹加入賽事,反而要負重磅鬥一匹馬王。」他表示,由於因要等待政府的審議程序,又有免費牌的訴訟,故前期不會積極籌辦開台。「條款不清楚,不敢做太多前期工作,因要一鼓作氣地做。」

政府有意限制自由行數量,兼任九倉(0004)副主席吳天海,沒回應對九倉的影響,只表示自由行減少,會間接影響有線的廣告收入,因整體經濟會轉差。他又指出,4月份零售銷售下跌並不意外,因去年已是高峰期,而近數年增長已放緩,希望不會持續惡化。

佔中議題為今年本地重要事項,吳天海認為中環不少大企業已有應對方法,但其他中小企,甚至到中環看醫生的病人,則可能受影響。「佔中是某些人的權利,但大原則是不要阻礙其他人,對他們不公道。」
333 : GS(14)@2014-06-10 10:54:26

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140610/news/ec_ecb1.htm吳光正冀今年內地售樓達標


2014年6月10日

【明報專訊】九龍倉(0004)主席吳光正在股東週年大會後見記者,他指對樓市看法與市場情一致,估計樓價會調整一成。至於內地樓市則是「政策市」,會因應個別城市情而選擇性減價,但仍有信心可以達到全年230億元人民幣的銷售目標。


港樓價調整10% 不會太驚訝

吳光正表示,對香港樓價有10%的調整幅度不會太驚訝。他指出,在辣招影響下,市場目前正靜待住宅供應增加,以及美國聯儲局退市時間表。但他認為,觀乎聯儲局主席耶倫言論應為鴿派,料退市時間較長,但最終時間表仍難以預估。他又表示有意繼續投地,有意競投位於尖沙嘴中間道的商業地皮,但尚在研究相關細節。

至於內地樓市,吳光正直指是「政策市」,諸多「辣招」如限購令、限價令等比香港情還要「更辣」,雖然有放寬消息傳出,但仍未有落實,同樣要視乎保障房和商品房的供應量增加,以及美國退市時間表,需要兩至三年時間待市場明朗化。現時在內地投資方面會比較謹慎,較力發展收租物業作長線投資。九倉副主席兼常務董事吳天海則指地產行業講求貨如輪轉,會視乎不同地域市場環境,或選擇減價。

至5月底已售樓達80億元

吳天海又稱,維持今年內地物業銷售230億元(人民幣.下同)的目標不變,而集團截至5月底已完成銷售額達70億至80億元,賣樓進度與去年相若,料下半年會加速,有信心全年可以達標。

另外,對於融創中國(1918)早前宣布將入股綠城中國(3900)24.3%股權,與九龍倉並列為綠城中國的第一大股東。吳光正回應指融創主席孫宏斌接棒宋衛平入主綠城的消息正面,並指不應低估孫宏斌的能力,過去合作時看到對方有很多可以學習的地方。

另外,吳光正被問到其子吳宗權何時會接棒進入九倉的董事局,他則笑言「(吳)宗權上場唔夠6個月,要一步一步。」
334 : GS(14)@2014-06-10 10:54:39

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140610/news/ea_eaa2.htm建築費過高 轟政府不出招


2014年6月10日

【明報專訊】對於本港樓價居高不下,恒地主席李兆基昨日炮轟政府無出措施降低建築費,他指現時地價雖已跌逾三分之一,但由於地價和建築費各佔一半樓宇成本,建築費有增無減下,令發展商無減價空間,要求政府提出「建築革命」,改變現狀。


四叔近期已多次指出建築費過高問題,他直言「隔籬鄰舍(毗鄰香港的內地城市),好似廣州,每呎建築費比香港平10倍」,他指出,政府對於拆建申請的手續太繁複,浪費時間金錢,但對於如何解決,他卻嘆:「已經係積習,我都諗唔到,政府要重新規劃,要建築革命」。

李兆基認為,在建築成本高企下,今年樓價即使會跌也僅僅是微跌,但預計未來2年政府大力推地,供應龐大,樓市難有起色。集團會集中採購原材料希望降低成本,另外又指如有更多香港市民投身建築業,可減輕成本壓力,但很少人願入行,故贊成輸入外勞。

對於近期熱議的削自由行人數問題,李兆基表示,相信對集團旗下商場的租金收入只有暫時影響,因現時租金收入每年升幅有雙位數字,自由行旅客減少只會減慢增幅,影響亦能夠由其他收入抵銷。
335 : GS(14)@2014-06-14 22:35:25

20
336 : greatsoup38(830)@2014-06-15 14:40:15

2014-06-11 HJ


九倉受自由行政策左右   

九倉(004)股東會,股東關注內地樓市及自由行政策對九倉的影響。九倉股價由年初的58元滑落至45元水平,反映內地樓市壓力。大股東會德豐(020)5 月以50.81 元增持371萬股,至53.07%,反映對九倉的信心。而自由行消息及零售數據的影響,對股價形成反覆,但正在收復失地。

九倉今年內地售樓目標為200 億元人民幣,若干減價將影響利潤亦早在意料之中。港府研究削減自由行數目,九倉已作好準備應付市場變化,但未明對策。

吳光正增持撐股價

九倉海港城亦為若干自由行旅客集中地,去年海港城零售總額338億元,佔香港整體市場6.8%。去年香港總零售增11%,海港城零售僅增10%。本港4月份零售額下跌9.8%,扣除珠寶首飾、鐘錶及名貴禮品後則增3.2%,4月份零售最大跌幅為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物(39.9%),為上年同期「中國大媽」搶購金飾使基數較大的影響,但相信實際也在下跌。對海港城而言,珠寶金飾租戶不多,但有相當部分屬名貴禮物類。零售總額急降,客戶零售額下降,影響九倉以客戶營業額計算的或然租金,影響到期租約的租金釐定。

九倉股價跌至45元水平,已反映內地樓市的不利,對每股資產值90.94 元計,資產折讓50.5%,息率3.77%,已獲支持而明顯反彈至57元,又再反覆回落至49元水平,大股東掌握機會於50.81 元增持371 萬股,是一個相當數量,涉資1.88億元,股價得以穩定再升;自由行及零售數據的消息,對股價影響只是反覆。大股東增持固然是支持,基金只是短期看淡,長遠前景仍看好。

吳光正增持會德豐是慣例,而會德豐增持九倉的例子則並不多見。5月份,吳光正多次增持會德豐,最高價為32.71 元。隨後,會德豐又成功中標啟德住宅地皮,每方呎地價6100元,反映對市區地價仍然看好;可注意的是大股東對股價的看法,不一定與市場一致。

本港樓市受「辣招」影響,稍作調整,積聚的購買力逐漸釋放,形成小陽春。事實上,新樓有不俗銷情,認為樓價見底仍過於武斷,新動工興建樓宇大增,未來供應因而增加,市場集中於新樓,二手表現仍受制,難以推動樓價。

削一簽多行影響微

近期新盤湧現,發展商以套現為主,市場積聚資金消耗後,樓市或有不同表現,幸而發展商手頭地價相對偏低,大部分均無財務問題,相信不致大幅減價套現。

會德豐多個地盤在發展中,受矚目是西九柯士甸站項目,第一期銷售尚屬理想,第二期正候機開售;以近況看,如無意外,已立於不敗之地,利潤已較預期為低。會德豐經過近兩年大量買地後,現步伐轉慢,今年只有啟德地皮進賬,但對土地儲備無礙,足夠5年發展。

會德豐今年高價36.3元,低價27元,表現頗為反覆,吳光正持股已逾60%,無疑對股價有一定支持;近月表現反覆,去年底每股資產值81.99 元,折讓幾近60%,目前已不能視作吸引,作為九倉的控股公司,其應佔九倉資產應有若干控股折讓。旺市中地產折讓經常偏低,不明朗時自然較高。會德豐股價仍要視乎樓價表現,暫無結論,但不應過於樂觀。

九倉表現與會德豐有別,自由行政策如有改變,本來有相當衝擊,但如只縮減一簽多行,影響力較低。整體自由行已放緩,未來數據仍左右其表現。

戴兆
337 : Clark0713(1453)@2014-06-21 11:20:09

#647 JOYCE

二○一三/一四年業績公告
338 : GS(14)@2014-06-22 14:15:55

盈利降一半,至1,200萬,2.7億現金
339 : xuanlin(27013)@2014-06-23 10:04:53

greatsoup338樓提及
盈利降一半,至1,200萬,2.7億現金湯兄, 資產負債表上, 流動資產總額7.84億, 其中現金4.61億, 而負債總額2.41億, 請問你的2.7億現金還扣除了哪個項目呢?smiley
340 : greatsoup38(830)@2014-06-23 23:05:47

xuanlin339樓提及
greatsoup338樓提及
盈利降一半,至1,200萬,2.7億現金湯兄, 資產負債表上, 流動資產總額7.84億, 其中現金4.61億, 而負債總額2.41億, 請問你的2.7億現金還扣除了哪個項目呢?smiley


現金扣除非應付外的負債
341 : xuanlin(27013)@2014-06-24 15:04:24

greatsoup38340樓提及
xuanlin339樓提及
greatsoup338樓提及
盈利降一半,至1,200萬,2.7億現金湯兄, 資產負債表上, 流動資產總額7.84億, 其中現金4.61億, 而負債總額2.41億, 請問你的2.7億現金還扣除了哪個項目呢?smiley


現金扣除非應付外的負債


哦, 你當果d存貨, 應收帳完全係零. ------過於保守了, 對於呢隻股票黎講.smiley
342 : greatsoup38(830)@2014-06-24 21:49:48

xuanlin341樓提及
greatsoup38340樓提及
xuanlin339樓提及
greatsoup338樓提及
盈利降一半,至1,200萬,2.7億現金湯兄, 資產負債表上, 流動資產總額7.84億, 其中現金4.61億, 而負債總額2.41億, 請問你的2.7億現金還扣除了哪個項目呢?smiley


現金扣除非應付外的負債


哦, 你當果d存貨, 應收帳完全係零. ------過於保守了, 對於呢隻股票黎講.smiley


不是,我只是喜歡買淨現金股吧
343 : simonwor(34306)@2014-06-27 18:47:46

20

http://cn.reuters.com/article/fi ... CNL4S0P41CO20140623

路透香港6月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导,会德丰有限公司在6月9日签署一项53.66亿港币(6.88亿美元)的四年期融资案,贷款用于将军澳的一处地产开发。

消息人士称,该融资最初以美元计价,但之后借款方改变了计划。

这笔贷款现在包括18.35亿港元的A部分(用于土地)和35.31亿港元的B部分(用于建设工作)。

综合收益据称在150个基点左右。

在这笔俱乐部贷款中,渣打银行在贷款A和B部分中分别承贷4.24亿港元和8.159亿港元。中国银行(香港)分别承贷4.10亿港元和7.896亿港元。澳新银行和法国巴黎银行都分别承贷3.57亿港币和7.062亿港币。华侨银行承贷2.666亿和5.13亿港币。

资金将透过Precise Treasure借入。

一如早前报导,贷款与估值比率在60%。该融资案从去年9月就一直在进行中。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
344 : GS(14)@2014-08-07 11:48:36

1097

虧損降80%,至2,300萬,輕債
345 : GS(14)@2014-08-07 18:50:54

51

盈利降25%,至4.8億,輕債
346 : GS(14)@2014-08-11 14:42:16

4

盈利降2成,至46億,債轉重
347 : greatsoup38(830)@2014-08-16 20:34:54

2014-08-14 HJ
九倉見底 宜高位先食糊   

九倉(00004)上半年業績稍遜預期,主要是內地物業發展的影響,本港零售數據雖差,但九倉商場租金收入仍理想。

上半年九倉總盈利117 億元,扣除投資物業重估後為68.92 億元,減少25%,再扣除特殊項目(包括金融工具及滙兌虧損)後,核心盈利50.19億元,按年跌11.7%,每股盈利1.66 元,中期息每股0.55 元,增加10%,股東權益增2.35%,至每股93.08元。

海港城為九倉主要物業,包括商場、寫字樓、酒店及服務式住宅的綜合性物業,商場部分正進行多項增值改善工程造成短期干擾,上半年全港零售數據亦跌1.3%,該商場上半年銷售總額仍增5%,平均每月每方呎銷售2720元,相對去年同期增長13.4%,已是明顯放緩,但商場租金收入則增14%,應是租戶組合變動及租金上升的貢獻。時代廣場為九倉另一主要物業,去年改裝增加面積及調整租戶組合,商場部分上半年零售額增長18%,租金收入則增34%。

旗下商場 租金穩增

兩項商場全面租滿,鑽石山荷里活廣場出租率亦近100%,海港城寫字樓出租率96%,時代廣場出租率97%,香港投資物業收入55.6億元,增15.3%,稅前盈利42.9億元,增17%。

內地租金收入增56.5%,至8.39億元,期內出售中物業出租率提升,亦有其他投資物業相繼完成,稅前盈利增31.9%,至3.97億元。內地投資物業仍在興建中,將於2015至2016年大量完成,計劃中的五個國際金融中心總面積2190萬方呎,除成都項目上半年完成370萬方呎,其餘各項下半年起至2016年完成。

九倉內地物業發展期內入賬銷售額52.15億元,增長5%,營業盈利則跌2.9%,至8.39億元,利潤率由17.4%降至16%,其他合營及聯營發展的貢獻亦跌70%,連同香港貢獻9100萬元,中港物業發展的稅前利潤跌41%,至11.93億元。

其他收入(支出)淨額期內虧損1.48億元,上年同期收益7.5億元,主要是出售投資減少,財務支出期內大增,涉及衍生金融工具及滙率期內虧損。

6月底淨借貸(不計現代貨箱及獨立上市公司)為476.58億元,僅增2%,淨負債對總權益比率由20.4%微升至20.6%。

內地物業發展期內銷售89億元(人民幣.下同),佔全年目標230億元的39%,近期監管稍為放寬,有利銷售,管理層表示達標有難度,今年銷售不一定影響即時業績,更重要是今年可入賬銷售額,去年為114億元(不包括合營及聯營),今年上半年52億元,故內地物業發展表現仍是關鍵。

樓市好淡 左右股價

本港樓市轉好,對九倉業績無即時影響,山頂物業興建中,正申請售樓紙;油塘住宅在建地基,觀塘九倉電訊大廈及九龍灣貨倉重建均在策劃中,樓市好淡暫不礙業績,但左右股價。

九倉現價59.25港元,往績核心P/E 16倍,息率2.87%,P/B 0.64倍,今年P/E相信是升,即使業績跌,中期息已增10%,全年股息至少可不減。九倉今年股價跑輸,高低價分別為近期63.45港元及3月的45.15港元,相信今年低位已現,料短期股價仍受市場氣氛左右,但應稍作保留,持貨者宜候高沽,但每有明顯回落則可慮低吸;但請留意其股價至今的波幅已是28.8%,低吸應配合當時形勢考慮。

戴兆
348 : GS(14)@2014-12-31 11:14:25

綠城同九龍倉搞合營
349 : greatsoup38(830)@2015-01-02 11:00:16

2014-12-30 HJ
入股綠城中國 中交集團未買貴貨
綠城中國(03900)主要股東出售股權予融創(01918)一事,拖延7個月之久,終於告吹,但5日後綠城主要股東即與大國企中交集團訂立有條件出售協議,短期內有此變化,反映綠城主要股東早已與中交集團洽談售股,只是等待融創終止協議後才作公布。

業務不同難有協同效應

這宗涉及60 億元,成為綠城大股東(與九倉(00004)所持股權24.288% 相同)的交易,是由綠城主席宋衛平及若干股東出售,融創已付全部款項,亦已派銷售隊伍進駐綠城售樓,可見融創的誠意,而最終未能成交,初說是中證監認為雙方是一項行動人士,並未授出獲免全面收購,如須全面收購,融創的收購總代價將達250億元之譜,足以左右融創的決定。

另一說法是綠城主席對融創派駐的銷售隊伍並無好感,因而產生悔意,不論如何,融創終止收購已是事實,買家地位隨即由中交集團所取代,而中交集團主業為基建工程,雖參與土地開發,但涉及房地產業務不多,綠城主席認為引入中交集團為新股東,不等同綠城房產商的地位,長遠提供協同效應,此說未明所指,兩者業務不同,何來協同效應;而招攬中交集團為主要股東是賣方的特別契機。至於籌集資金,只是賣家的事,與綠城無關。

協議包括多項先決條件,包括與融創終止協議已退還款項50%,相關出售股份押記已解除及新股份押記予中交集團已生效,中交集團將付訂金25億元,此款項只限用於應付融創的應付款,不作其他用途,為終止融創收購,據報綠城主席已退還大部分款項予融創,餘數應於2月12日前退還約27億元,中交集團的支付訂金25億元相信是配合綠城主席的財務需要(最新消息,綠城已全數支付款項予融創)。

中交集團於支付訂金後,仍待其他先決條件完成,主要包括國資委及相關部門審批,以及中證監會並無要求強制收購等,其他還有綠城調整董事會,中交集團將提名兩人為執行董事,佔其中一半,包括一名聯席主席,亦提名一名董事為投資委員會成員,也委任三人為綠城房地產(為綠城主要全資公司)董事佔其一半,中交集團提名一人為綠城房地產財務負責人,並完成相關登記。此等先決條件應於協議後6 個月內達成,文件未計最後交易日,但指明中交集團可單方面終止協議。

中交建股價無端受拖累

中交集團收購綠城價為11.46 元,與融創收購價相同,此項交易是中交建(01800)控股股東為買家,與中交建無關,而公布當日,中交建突然急跌10.8%,市場的反應,是憂心日後中交集團將該批綠城注入,當日基建股均跌,而中交建跌幅特大,該交易仍未完成,已憂心該批綠城股份的去向,過於敏感。

綠城6月底每股賬面淨值12.92元,成交價11.46元,相當於中交集團以折讓11.3%購買,至於綠城股價只是6.34元,則中交集團以市價溢價80%以上收購,似乎中交集團買貴貨,實則不然。房產股的價值不應以市價計,融創也是房產股,對綠城價值瞭如指掌,中交集團雖非地產專業,相信亦對綠城的價值盡作研究,涉及逾60億元的投資,不會貿然出價,畢竟仍須國資委審批。

收購較估值有折讓

綠城上半年土地可供建成出售面積2649 萬平方米,據報每方米平均地價成本3256元,賬項顯示,可發展物業、發展中物業及已完工可出售物業為669億元人民幣,這是賬面成本值,未作重估。假設重估增值50%,綠城每股估值是32元,則中交集團是以估值折讓64%收購,假設重估增值30%,綠城每股估值為24.5元,收購仍較估值折讓53%,這是假設,只供參考,旨在顯示其價值之高,中交集團並非買貴貨。即使日後注入中交建,相信亦不會造成拖累;6月底綠城的淨借貸權益比率僅78%,並非太差,如能改善,當更理想。

房產股業績頗不穩定,九倉當年入股,是看好其資產值,相信中交集團亦持相同觀點,九倉任投資委員會主席,中交集團亦參與並控制財務,九倉與中交集團持相當股權,為兩大股東,相信綠城經營仍是原班人馬,而九倉及中交集團將提供意見,特別是股權經過變動後,兩大股東對綠城的財務將較看緊,不宜過於看淡,如為此而看淡中交建,似無理由,昨天已明顯反彈了。

戴兆


350 : greatsoup38(830)@2015-01-18 16:36:56

2015-01-15 HJ
九倉股東取態左右系內重組   

長和重組公布後,市場反應敏感,隨即以會德豐(00020)為另一目標,甚至證券商出報告推介,認為控股公司折讓大,重組可消除並釋放價值,會德豐股價兩天內上升20.7%,表現尤勝長實及和黃。

會德豐資產折讓大,已存在多年,會德豐未見重組,但大股東則常見增持,為此亦對股價提供推動力。會德豐以投資九倉(00004)為主,在新加坡有業務,近年在本港的物業發展相當積極,但股價一直較資產值有大幅折讓,去年中每股資產淨值86.71元。長和重組消息公布前,會德豐股價37.45元,資產折讓56.8%;而當日九倉的資產折讓則為36.2%,可見會德豐的資產折讓較九倉高出20.6%,涉及價值360億元未獲反映,就是控股公司折讓,是市場的慣例,以其並非直接經營,合理與否是其次,是市場現實,但此項折讓並無準則,個別有異。

地產股多資產折讓

地產股通常都有資產折讓,新地(00016)是18.8%,恒地( 00012)是29%,新世界( 00017)是50.2%,信置( 00083)是32.7%,恒隆( 00101)是23%,太地(01972)是30.3%,希慎(00014)是38.8%,作為太地控股公司的太古(00019)是30.3%,則與太地相同。資產折讓高低受多項因素影響,主要是地產市道、物業類別,是收租還是賣樓、業績表現經營作風、涉及非地產的業務多寡,以及市場評價等等,自然包括物業所在地。上述眾多地產股中,一般包括酒店在內,較為例外的是恒地持有中華煤氣(00003),新世界的業務較為多樣化,希慎專注於收租,太古不視為地產股,只是控制太地。地產股雖以資產評估為主,實際股價仍受業績及股息等左右。

新地近日表現頗佳,是受股東增持所刺激,去年低位時資產折讓是31.7%,新地業務是物業投資及發展,包括酒店及部分內部物業,非地產業務包括數碼通(00315)、載通(00062)、新意網(08008)及若干基建業務。九倉的業務與新地近似,九倉經營物業以外,亦投資港口碼頭物流、電訊、娛樂等,與新地最大的分別,是九倉的主要物業為海港城及時代廣場,偏重於商場,受零售業影響較大,且在內地投資較多,包括綠城中國(03900)等,近期受不利消息影響九倉股價,以致九倉資產折讓明顯高於新地。

上市公司常利用財技達到某些目的,只要目的為股東利益,股東自然贊成,長和毫不諱言,是為消除控股折讓釋放潛在價值,儘管真正目的言人人殊,但既有先例,如作效尤,並無不妥。而使用財技,亦需條件配合,恒地對股價看重,大股東經常增持,如能釋放潛在價值,當屬理想。但恒發(00097)擬私有化而未能成功,以致香港小輪(00050)及美麗華(00071)的業務架構重疊,是有心無力。新世界業務早已分拆,擬私有化新中亦未能如願,均可說並無條件使用財技。

過分憧憬並不明智

會德豐如進行重組,按長和模式,理論上可行,實際看所定條件而定,九倉市值高出會德豐以上,雖然大股東現佔會德豐60.73%,而會德豐則佔九倉55.08%,重組後將使大股東持股量大減,看重組條件而定。所定條件必須吸引九倉股東,屆時可能使大股東持股量低於控制權30%,因而必須有其他條件配合,例如會德豐事前增持九倉,但有重大活動前,並不宜作出買賣。或參考長和條件,由大股東注入赫斯基股權,這是關乎大股東意向,以及是否有適當資產注入。去年會德豐把連卡佛大廈售予九倉,作價26.88億元,估計當時會德豐旨在改善財務,如當時已有念頭重組,可以收取九倉新股,作為事前部署。

筆者覺得,會德豐即使重組,不一定效法長和模式,但必須有利於九倉股東,如與會德豐同等條件,不易接受,畢竟重組是為會德豐股東釋放潛在股值。

憧憬重組是市場常見,過分憧憬並不明智,會德豐股價昨天已回軟。但對於會德豐而言,能釋放潛在價值,固然理想,而今年的會德豐,因已預售兩項大型物業,包括柯士甸站豪宅及九龍東商廈,業績應頗理想。會德豐持續增持土地儲備,以現狀論,地價不高,亦能掌握市道銷售,就基本條件而言,亦足以支持會德豐股價上升,雖然股價已升,仍有反覆看好理由。要注意的是,樓市的氣氛及零售業的表現,可以左右會德豐及九倉的股價走勢。

戴兆
351 : GS(14)@2015-02-05 19:25:27

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150205/news/ec_eca3.htm九倉擬70億接融綠


2015年2月5日

【明報專訊】九倉(0004)或成融創(1918)及綠城(3900)「和事老」。據《彭博》報道,九倉擬向內房商綠城出價70億元(人民幣.下同),收購由其與融創共同持有的融綠平台50%股權,高於融創早前出價。


購50%股權 比融創出價高

融創早前併購綠城失敗後,雙方的合營公司融創綠城(簡稱融綠)的去留備受矚目,皆因融綠擁有上海及周邊地區多個優質項目。去年底融創曾單方面發公告,擬以155.46億元收購該平台,惟遭綠城方否認。據悉由於融創與綠城各持融綠50%股權,加上該平台約有27億元的債務,融創實際擬收購綠城股權的花費約為64億元。

據彭博引述綠城高層指,九倉的叫價較融創為高。九倉現為綠城第二大股東,自融創洽購綠城風波以來,九倉一直沉默「坐山觀虎鬥」,今次也是九倉首次出手。不過記者昨天致電綠城發言人,對方表示不評論事件。截至發稿,未能聯繫到九倉發言人。

綠城第二大股東 風波後首出手

有知情人士則對內地媒體表示,九倉昨天已經向綠城就收購正式發函,稱九倉已做好了全部拿下融綠平台的準備。九倉以往更多是合作,別人操盤,自己當財務投資者。

這次不排除聯合其他合作伙伴操盤融綠平台。九倉主席吳光正的戰略、長遠佈局中,更不排除將融綠經營幾年單獨上市。

融綠平台現擁有上海及蘇州、無錫等地18個項目,其中有11個位於上海,包括知名的盛世濱江、綠城黃浦灣等項目。融綠公司去年以175億元居上海住宅銷售冠軍。

352 : GS(14)@2015-02-17 02:12:19

老闆不當了
353 : GS(14)@2015-03-02 16:29:40

委任第一副主席(Deputy Chairman)
及副主席(Vice Chairmen)
354 : greatsoup38(830)@2015-03-16 00:58:43

盈利降8%,至96億,輕債
355 : GS(14)@2015-03-17 10:44:35

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150317/news/ea_eab1.htm
亞幣歐元弱 九倉料今年零售續跌
2015年3月17日

【明報專訊】坐擁海港城及時代廣場兩大旅客熱點的九倉(0004),去年盈利表現不及預期。集團副主席吳天海表示,今年零售市道仍有很大壓力,除了自由行政策有機會收緊外,多國貨幣兌美元大幅貶值,亦拖低本港零售表現。旗下海港城、時代廣場及荷里活廣場整體零售在1月下跌6%,表現已好過整體大市,2月則回升至3%按年升幅。他預料,旗下商場今年的零售增長或跌至單位數,不及過去平均15%至16%的增長。

吳天海昨日數次強調今年會是「生意做多,但難做」,他指大環境並不利好零售業,亞洲貨幣以及歐元貶值,旅客以及本地消費者都增加外遊,匯率影響下,對旅客而言在本港消費變得更加貴,另一方面更有港府打算收緊自由行等的擔憂。他稱,今年旗下商場的零售收入要維持過去10年平均15%至16%增長有難度,希望能保住有單位數增長。

大行唱淡 瑞信降目標價至66.71元

執行董事李玉芳透露,旗下海港城、時代廣場及荷里活廣場在1月份的營業額按年下跌6%,對比1月整體零售銷售跌14.7%為佳,至於2月份情有所改善,按年回升至3%。她稱,內地持續反貪下,珠寶鐘表受影響很大,但其他店舖如化妝品、運動服裝的增長仍然不錯。目前仍有很多國際品牌「叩門」要求進入商場,續租租金增長仍有一定增幅,雖然不及過去30%、50%,但至少有單位數增長。她又稱九倉在租金抽成率仍有增長,部分如時裝可高達18%至19%,對比業內有百貨公司抽成20%至30%仍有吸引力。

九倉日前交出的成績表不及市場預期,遭到大行唱淡,股價昨日下跌3.3%,報50.75元。其中瑞信將九倉目標價由73.5元降至66.71元。該行指九倉旗下海港城以及時代廣場在去年12月分別跌8%及26%,似乎正快速失去增長動力。

高盛就表示,九倉內地物業發展毛利有收縮壓力,更要作出20億元減值撥備,令人關注在內地的投資回報,加上香港零售業放緩,股價短期會有壓力。不過九倉目前資產淨值折讓率達48%,或已反映了上述負面因素。

356 : greatsoup38(830)@2015-03-30 00:25:27

2015-03-18 HJ
九倉業績受內地拖累   

去年香港零售整體下跌0.2%,而九倉(00004)的海港城總銷售則升3.4%,但去年九倉的業績仍然下跌,與香港無關,是內地銷售物業利潤減少的影響,表現低於預期。

九倉去年總盈利359億元,按年增長22.3%,於扣除投資物業公允值增加的相關影響;核心盈利104.74億元,下跌7.3%;每股盈利11.86元。中期息每股已派0.55 元,第二次中期息1.26 元,全年股息1.81元,增加6.5%,股息比率由45.6%升至52.3%;每股資產淨值100.82元,增加10.9%。

海港城及時代廣場的翻新工程及增值,使海港城商場去年收入增加16%,時代廣場收入更增21%,商場全滿,寫字樓出租率98%,服務住宅出租率為87%。

香港發展物業收入為數不多,內地則增34.8%,但毛利下跌,收入154 億元的營業盈利只有16.69 億元,利潤率僅10.8%,遠低於上年的22.4%;內地物業發展稅前盈利僅6.71億元,較上年下跌86%。去年內地預售物業雖較上年微增至215億元人民幣,但只能達標94%。去年底未確認的銷售額約220億元人民幣,涉及面積160萬方米。

酒店業務方面,香港見平穩,內地亦平平,營業利潤跌4%;物流業以碼頭為主,稅前盈利跌13%;有線寬頻(01097)虧損1.39億元,增加54%,電訊業則增44%。

去年向會德豐(00020)購入連卡佛大廈,時代廣場已完成翻新,今年的租金收入應可平穩,而商場的銷售收入,管理層只寄望錄得個位數增長,看整體零售業表現而定。

內地的租金收入,因成都國際金融中心的落成出租逐漸提升,其他發展中的投資物業,大部分於2016至2017年完成,如一切順利,屆時內地租金收入將會大增。內地的發展物業,目前土地儲備1020萬平方米,略低於上年。今年初只合作購入北京及杭州土地,態度審慎,寧缺莫濫,儘管看好,已帶保守。管理層只希望今年銷售物業與去年相若,未敢過於樂觀。

中港物業銷售 成今年關鍵

九倉在本港仍有不少土儲可供發展,與南豐合作的山頂聶歌信山項目,應佔面積16.2萬方呎,可望於年內完成此項超級豪宅,年中推售。另外,山頂仍有三項豪宅發展中,總面積17.9萬方呎,正進行地基工程;其他可重建物業包括觀塘九倉電訊廣場重建為商廈、九龍貨倉重建為商住物業,亦於油塘兩個項目佔有權益,可完成246萬方呎的應佔面積。

九倉股東權益3100 億元中,香港投資物業佔2460億元,單是海港城,估值已達1600億元,可見九倉資產以香港物業為主,但將受零售市場影響。自由行政策待變,而據報海港城新增面積仍然搶手,此為黃金地段,但零售持續放緩,亦將影響九倉的收益及物業估值。今年的展望,山頂聶歌信山項目的銷售成績,與內地物業銷售,同為業績的主要關鍵。

九倉現價49.75 元,核心市盈率14.4 倍,息率3.63 厘,市賬率0.493 倍,即資產折讓50.7%,此股的表現受零售市場氣氛影響,合理與否,投資心理十分重要。今年股價高位63.9 元,現已反覆回落20%以上,亦已相當超賣,但走勢疲弱,暫難樂觀,入市應較保守。

戴兆
357 : GS(14)@2015-04-09 12:24:37

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150409/news/ec_ecj1.htm
會德豐3160萬增持九倉
2015年4月9日

【明報專訊】有一段時間沒有出手增持九龍倉(0004)的會德豐(0020),最近重新掃貨。根據港交所(0388)證券披露權益網頁顯示,會德豐在3月30日,在市場內以每股平均價53.581元,增購59萬股九倉,涉資達3161.27萬元。

會德豐完成增持九倉後,在九倉的持股比例由原先的55.99%,提高至56.01%。是次會德豐增持九倉的行動,是於去年9月30日以來首次,亦是在該系公司宣布九倉主席兼會德豐高級董事吳光正將於5月舉行股東會後退休,轉任首席顧問之後,首次增持九倉。

吳光正宣布退休後首次

不過相比上次增持九倉,今次會德豐增持的股數明顯減少,當時會德豐增持九倉多達314.5萬股,但是作價則較上次增持時的每股平均54.356元為少。

在過去一年,會德豐增持九倉的股價範圍大抵在50.81至54.356元。九倉股價近期受零售行業吹淡風影響,股價自今年2月高位63.9元,輾轉回落。其間會德豐未見減持過九倉套現。現時會德豐主要的營運公司為九倉及會德豐地產。

358 : GS(14)@2015-04-15 18:49:58

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150415/news/ec_eck1.htm
孫宏斌道歉 九倉撤訟
認意氣用事 「說了不該說的話」 2015年4月15日

【明報專訊】融創中國(1918)主席孫宏斌早前因在業績會上指摘九倉(0004)不該加入融綠平台爭購,後遭九倉入稟高院指其誹謗一事,最終可和平解決。繼孫宏斌日前夜間在微博向九倉主席吳光正發表道歉信,自稱「意氣用事,說了不應該說的話」,表示收回言論後,九倉昨日也發集團聲明,稱決定終止對孫宏斌的控告。

明報記者 孫娜

兩者芥蒂終可化解,惟兩股股價昨日仍受大市回吐拖累,融創股價跌4.1%,收報8.42元;九倉股價也跌0.17%,收報57.35元。孫宏斌在道歉信中向吳光正自稱「晚輩」,並指對吳光正一直很敬重。

稱仍希望與九倉續合作

孫宏斌續稱,對於融綠平台,雙方有不同理解,對法律觀點的認知和理解有差異。孫宏斌在信中直指,「主席,事情的是是非非可能都不重要,重要的是我太意氣用事,說了不應該說的話,本人收回該言論,向您道歉。」

孫宏斌在文尾也表達希望繼續和九龍倉合作的願景,並客氣地稱「在您(吳光正)的支持下有更好的發展」,語氣跟當日在業績會上豪言已大相逕庭。

購佳兆業 孫稱「按計劃進行」

九龍倉昨晚也刊出聲明稱,「本集團現決定終止早前對孫先生及融創中國控股有限公司所採取的法律行動」,再一次令孫宏斌「辣火頭」言論最終得以和平收場。

此外,對於前景撲朔迷離的佳兆業(1638)的收購,孫宏斌繼道歉信後,昨午也在微博大派定心丸,稱融創收購及重組佳兆業正「如約按計劃進行」,並揚言繼續得到賣方股東、第二大股東生命人壽及政府支持。雖然早前孫宏斌曾在微博爆料,融創將成為佳兆業的白武士,但因佳兆業前老闆郭英成日前重執主席一職,外界對佳兆業獲搭救傳言產生質疑。

事實上,有「地產狂人」之稱的孫宏斌,素以率性敢言的性格在業界獨樹一幟,不過這也令他與不少人發生摩擦。早於2006年,他初出茅廬經營順馳地產時,就曾揚言要超越業界老大萬科(2202),做全國第一。

過不多久,順馳因擴張太激進陷入財困,被迫賣盤給港資地產商路勁基建(1098),也曾造成摩擦。之前收購綠城(3900)時,孫宏斌亦與其主席宋衛平同樣發生摩擦,綠城稱須向融創發出律師函阻止交易。

359 : GS(14)@2015-05-02 00:54:10

買入4號仔股票
360 : GS(14)@2015-05-06 13:00:49

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150506/news/eb_ebc1.htm
融綠平台之爭 告一段落
2015年5月6日

【明報專訊】兩家內地地產商融創中國(1918)和綠城中國(3900)的「平台之爭」終於在昨日塵埃落定。昨日融創和綠城共同發公告,稱融創將向綠城購入其持有的「上海融創綠城」50%的股權,屆時將全資擁有該融綠平台。而綠城則向融創購入3個物業,未來雙方仍會共同開發天津全運村。

  上海融綠歸融創

2012年雙方各佔50%股權成立上海融創綠城投資有限公司,以及在處女群島註冊的Sunac Greentown,根據雙方的聯合公告,融創將向綠城收購其佔有的50%股權及債務,這個「融綠平台」最終歸屬融創,其中上海融綠的總代價為10億元(人民幣.下同),而Sunac Greentown的作價約16.4億元。此外,綠城亦可獲融綠平台近9億元的利潤分成。此外,上海森林高爾夫旗下上海玫瑰園、上海香溢花城等項目亦歸融創。

綠城買回黃浦灣等3項目

不過,融創將這個平台上最引人注目的資產、上海頂級豪宅項目黃浦灣的51%股權售予綠城,作價約19.7億元,該項目現時的售價高達每平方米38萬元。除了黃浦灣項目,綠城還向融創購入兩處並非在融綠平台上、但雙方均有持股的項目,包括北京御園和杭州之江一號項目。

儘管平台之爭已有定案,但融創和綠城並沒有完全「分手」。根據公告,綠城和融創將以51:49的合營比例,共同開發天津全運村。綠城公告稱,在這些交易之後,綠城可獲現金淨額33.9億元,出售收入及分紅約7.8億元。


361 : GS(14)@2015-05-07 14:47:24

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150507/news/ec_eck1.htm
九倉零售跑輸全港 大行降評級
2015年5月7日

【明報專訊】旗下有內地自由行遊客喜愛的商場海港城及時代廣場的九倉(0004)3月零售數字跑輸全港,分別按年跌16.7%及12.0%,遠低於本港3月按年2.9%的跌幅,遭大行削目標價、降評級。

匯豐銀行發報告稱,期內美元強勢,令總體訪港遊客數量下跌。儘管五一小黃金周期間遊客數目有所回升,但目前內地官方正醞釀削減消費稅及關稅將極大縮小兩地價格差距。名牌林立的海港城及時代廣場自然首當其衝,報告料落實後將極大減少兩個商場的購物需求。

匯豐料今年租金收入跌

受惠於近期的港股牛市,自4月初至今,九倉股價升8%。但生意前景不佳,匯豐下調其評級「買入」至「持有」,將其2015年銷售額由跌5%下調至跌10%,將租金收入亦由之前「持平」的預測下調至跌3%。

進入4月份,九倉旗下商城銷售額或依然難有上佳表現。瑞信報告稱,4月復活節假期,本地居民及遊客均傾向於趁美元強勢出國度假,料兩個商場最早要等到5月份銷售額才會有所改善。不過報告稱,中國房地產市場近期回暖將帶動九倉幾個即將推出市場的房產項目,相信第二季度業績或有所改善。


362 : greatsoup38(830)@2015-05-24 01:45:16

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150522/news/ea_eab1.htm
家族信託「除名」 吳光正持股降
  2015年5月22日

【明報專訊】吳光正全退會德豐(0020)系後,其持股量亦疑似出現變化,據聯交所資料顯示,吳光正持股量大幅下降至11.75%,未有再披露過去透過家族信託持有、市值逾400億元的會德豐股權。會德豐發言人表示,持股變化主要由於吳光正上周退任董事職務,惟他仍然是包玉剛家族信託受益人之一。

聯交所資料顯示,吳光正與太太包陪容於周二(19日)更新股權披露,由於未有再申報過去透過匯豐信託持有的48.98%股權,吳光正的持股量由原來約60.73%,大幅下降至11.75%。

發言人:私人仍持11.75%會德豐

會德豐發言人回覆本報查詢時表示,該匯豐信託屬包玉剛家族持有,吳光正目前仍是受益人之一,只是由於他在上周退任會德豐董事後,按例毋須再披露信託持股,而他目前申報仍持有的11.75%會德豐股權,則屬於吳光正家族的私人持股。至於接替吳光正擔任會德豐主席的兒子吳宗權,會否申報包玉剛家族權益,則暫不清楚。

已故「船王」包玉剛於1991年去世前,已就其龐大財產作出分配,其中當時規模較大的海上業務及資產,交由長女包陪慶的外籍丈夫蘇利文打理,而吳光正則接手會德豐及九倉(0004)等陸上業務。以包玉剛信託目前持有會德豐48.98%股權計,市值相當於約444.5億元,惟由於會德豐同時控股九倉、海港(0051)、有線寬頻(1097),以及持有綠城(3900)及遠洋地產(3377)等投資(見圖),意味該信託實際相等於控制整個會德豐系上市王國。

不過,吳光正多年來仍有不少私人投資,其中主要是包括連卡佛、Joyce(0647)以及意大利著名品牌Ferragamo股權在內的零售王國,目前已交由女兒吳宗恩掌管,至於源自岳父的上市王國,則由兒子吳宗權接掌。

363 : derek777(35201)@2015-05-24 10:27:04

似要重组嗎?
364 : greatsoup38(830)@2015-05-25 00:51:42

正常事情
365 : greatsoup38(830)@2015-08-19 01:14:18

盈利增4%,至47億,輕債
366 : greatsoup38(830)@2015-08-19 12:05:01

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150819/news/eb_eba1.htm
九倉兩大商場增長十年最慢 股價挫3% 3年新低
  2015年8月19日

【明報專訊】受到零售行業趨淡影響,九龍倉(0004)昨日公布中期業績,旗下兩大本港旗艦商場海港城及時代廣場,分別錄得總收入42.84億及13.19億元,增幅大幅放緩至8%及7%,較去年同期分別增長14%及26%為低,是近10年來最低水平(見圖)。昨午公布業績後,九倉股價下挫,收市跌2.9%,報44.15元,創3年新低。

明報記者 陳偉燊

雖然九倉在港的主要收租物業收益明顯放緩,但是隨覑內地的收租物業陸續提供貢獻,其核心盈利仍然增長5%至53億元。連同將綠城(3900)持股24.3%權益重新歸類為投資,以及物業重估進帳減少,整體股東應佔溢利只有69.58億元,按年大減40.5%。每股派中期息0.55元,與去年一樣。

海港城銷售跌7%

按照該集團在網上發佈及給予記者和分析員的展示資料顯示,海港城及時代廣場錄得的總銷售額只為156億及57億元,下跌7.1%及9.6%。集團主席吳天海表示,若撇除時代廣場商場在期內將其中8至10%的樓面進行翻新的因素,時代廣場的總銷售額並沒有下跌。

面對香港零售業表現轉差,副主席李玉芳指出,基於他們與租戶的長期合作關係,集團會覑重加強宣傳推廣,甚至在商場增加對消費者具吸引力的商戶。她目前未見到有租戶要求減租。反之過往其向租客收取基本租金及營業額分帳方面,則會因應市場變化而調整。例如在市道較差時,租客支付營業額分帳佔整體租金的比例,由原來20%調降至10%,意味租客繳付的基本租金比例調高。因此現時難以一概而論下半年是否需要減租。

人民貶值影響營運溢利僅2%

面對近期人民幣貶值近4%,吳天海稱,由於內地業務現時及今後提供的營運溢利貢獻佔整體20%還未到,因此就算人民幣貶值10%,對九倉的營運溢利的影響只有2%左右。集團更會在內地繼續增購地皮,當中他們在上半年已經斥資40億元人民幣購入5幅土地,以期內錄得100億元人民幣售樓銷售簽約額而已,足以應付。

在旗下有線寬頻(1097)方面,吳天海稱,正待政府批免費電視牌照,預期在9月15日行政會議會有審批結果。九倉會協助有線寬頻以銀行及母公司融資支持業務發展。有線寬頻面對連年虧損,內部已積極找新方法爭取新的收入,已經初見成績,希望最終達致收支平衡。

摩通﹕股價已反映零售業不景

摩根大通認為,九倉中期業績表現符預期,相信其股價已經反映出香港零售業諸多不利因素,其估值亦較資產淨值折讓53%,估值上已經吸引。在沒有壞消息入市下,便是對該股的利好消息。

367 : greatsoup38(830)@2015-08-19 12:11:22

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150819/news/eb_eba3.htm
綠城持股改為金融投資
  2015年8月19日

【明報專訊】中交集團今年初入股綠城(3900),九倉委派進駐綠城董事會的兩名高層,卻在上月突然辭任,集團更將在綠城的投資由聯營公司改為金融投資,種種動作令市場猜測可能正為出售綠城持股鋪路。不過,九倉主席吳天海稱,他們對綠城的基本看法不變,不單沒有減持綠城,還曾經增持綠城股權至超過25%。

吳天海續稱,九倉在2012年投資綠城時才花25億元,相比其資產值高達4000億元而言,連佔比1%也不到,但是在高層付出的精神及時間遠超這個比例。現時綠城得到中交建集團入股後,令綠城得以穩定下來,因此可令他們安心,並從綠城的董事會淡出。這樣更對他們於綠城股份的增持或減持方面,提供彈性。

「兩名董事淡出 提供彈性」

在中交建集團入主後,綠城在最近更換債務時,吳天海指出,已經大大將債券孳息水平,從原來的8至9厘,降至不足6厘。他認為,此舉對高負債的綠城賺取盈利方面有利。經過將綠城的投資重新歸類後,吳天海說,九倉在上半年損益帳內,已經不再將綠城的盈利反映在內,往後只會從綠城方面取得的股息入帳,只是在期內綠城沒有派息,因此未能夠從中獲取得益,並且因應重新歸類,需要在會計上將其所持綠城24.3%權益被視為出售而產生15億元的非現金性虧損。

368 : greatsoup38(830)@2015-08-19 12:12:05

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150819/news/eb_eba4.htm
回應主席身分 吳天海﹕沒甚不同
  2015年8月19日

【明報專訊】吳天海昨日首次以九龍倉(0004)主席身分,主持中期業績記者發布會。有傳媒問及感受,他笑言「只是角色上少許轉變,但是此前因為已經與現有工作團隊合作多年,因此沒有感覺到跟之前有很大不同」。他昨日以「平穩」兩個字,形容九倉上半年業績,踏入下半年,他期望公司業績表現可以「繼續平穩」。

吳天海自5月中於九倉股東會後,接任前集團主席吳光正的職務。他早於1981年加入公司,並且在過往34年步步高升。在現有董事會班子中,他更與昨日同場主持記者會的集團副主席李玉芳合作超過十年。吳天海對記者關於以主席身分主持記者會的提問,只是平淡帶過。

雖然在吳天海上任後,即面對香港零售業放緩及遊客減少的挑戰,他亦期望香港軟覑陸,但是隨覑內地的商場項目陸續投入運作,他期望可以接棒,減低集團受到香港生意放緩的影響。

369 : greatsoup38(830)@2015-09-07 00:13:28

2015-08-21 HJ
九倉商場銷售挫 料44元見底   

九倉(00004)中期核心盈利仍升5%,而旗下兩個黃金商場(尖沙咀海港城和銅鑼灣時代廣場)銷售錄得首次下跌,各大行紛紛下調目標價,但股價可以逆市彈升,而升幅則受各條向下的移動平均線所限,只能視作技術調整,較樂觀估計並非升至什麼水平,而是希望44元的支持力較佳。

海港城租戶零售跌7%

上半年九倉股東應佔盈利69.58億元,按年跌40.5%,在扣除投資物業重估盈餘及把綠城中國(03900)由聯營公司重新分類為金融投資的會計虧損,核心盈利為52.58億元,按年增長5%;每股盈利1.73元,中期息每股0.55元,與上年相同。重估盈餘較上年同減期少38.95億元,會計虧損15億元,是把所持綠城權益24.3%按市值由聯營公司轉作金融資產所產生的賬面損失。因九倉人員已退出綠城董事會,對綠城已無重大影響。

九倉以投資物業收租為主,海港城商場的出租率為100%,租金收入仍增7%,至29.93億元,但租戶的零售額則下跌7%。時代廣場商場騰空面積7%翻新,出租率99%,租金收入也增7%,至13.19億元,但租戶零售更跌9%,跑輸整體零售市道。連同寫字樓及其他物業,上半年香港租金收入60.53億元,增長8.8%;稅前盈利46.66億元,增長8.7%。內地物業租金收入11.21億元,增長33.6%;稅前盈利增60%,至6.37億元。

內地發展物業收入65.62億元,增長25.8%;稅前盈利增8%,至11.93億元。酒店業包括香港及內地,稅前盈利減少38.5%,至1.12億元;物流業減少25.6%,至3.69億元;有線寬頻(01097)虧損增至1.29億元,電訊貢獻則稍增至1.56億元。在九倉的眾多業務中,除酒店、物流及有線電視外,主業的地產,不論是投資或發展,仍有增長。淨借貸則增5%,而平均借貸年利率則由3.3%降至2.8%,財務支出減少28%,淨借貸權益比率約19.6%。

九倉的投資組合主要為投資物業,達3069億元, 佔總營業資產72%。其中海港城(不包括酒店)估值增加12.9%,至1615億元;時代廣場估值增11.1%,至529億元,兩項物業佔投資物業組合的70%。內地投資物業為585億元,連同其他資產,在內地營業資產(包括物業及碼頭)1562億元,佔該集團營業資產約37%。每股資產淨值增1%,至101.91元。

山頂豪宅項目利潤特高

九倉雖有負面因素,但亦有正面因素,就是本港的物業發展,油塘貨倉重建為商住項目25.6萬方呎,已預售20億元,明年完成。山頂聶歌信山豪宅應佔16.2萬方呎,今年內完成,將於稍後時間發售,九倉位於山頂的投資物業,估值平均每方呎7.1萬元,可作參考。位於九龍灣的九龍貨倉及電訊廣場已獲批重建為商住面積62.9萬方呎及商業面積59.6萬方呎,規劃進度理想。上述各項目均作出售,共佔面積約224萬方呎,由今年起延續多年作出貢獻,特別是聶歌信山的豪宅利潤特高。

此外,山頂物業仍有3個項目重建中,共有洋房35間,面積共17.9萬方呎,預計於2016至2018年完成。

對九倉的評價,一般以資產值衡量,資產值放緩,要求折讓較大,但亦應考慮業績,即使租金放緩,而物業發展接力,應予兼顧。其風險是租金收入下降,盈利跌幅較大,資產值亦相應下降,問題是發展物業能否彌補。九倉曾稍跌至43.6元,其後隨即反彈,基本上44元可以視作見底,往績P?E 12.7倍,預期今年業績升,P?E可跌,息率4.1%,不宜期望加息,資產折讓56.8%,即使資產跌15%,資產折讓仍達50%,市勢疲弱,股價短期難望顯著回升,但已可考慮逢低分注吸納看好中長線。

#戴兆 #港股分析 #公司透視 - 九倉商場銷售挫 料44元見底

370 : greatsoup38(830)@2015-10-29 02:53:25

3900同九龍倉搞物業
371 : greatsoup38(830)@2015-11-19 01:15:35

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151118/news/ec_ech1.htm
大和:九倉商場銷售跌13% 擬向非中國旅客推廣引較低價產品
2015年11月18日
【明報專訊】本港零售業滑落形勢未止,據大和報告引述九倉(0004)管理層指出,旗下兩大商場海港城與時代廣場,今年1至9月零售銷售額分別按年下跌11%與12.9%,跌幅較上半年進一步擴大。九倉部署重點非中國旅客推廣旗下商場,以及加強引入較低價及生活化產品,以減低所受影響。不過,大和表示,兩大商場所面臨的「逆風環境」於近期內不會離去。

明報記者 尉奕陽

九倉指出,儘管部分零售商在兩間商場內表現相當不錯,但由於奢侈品仍然為海港城和時代廣場的主要銷售貢獻來源,加上國際匯率變動,令其整體銷售情况無可避免地受到影響。

公司表示,目前正努力向非中國市場推廣包括海港城、時代廣場與荷里活廣場在內的三間主要商場,同時亦會引入更多「輕奢」產品(Affordable luxury),以及一些生活化產品(Lifestyle outlet),以應對當前的零售環境,惟上述措施欲見效仍需要一段時間。

海港城時代仍保100%出租率

本港零售業近年自高峰滑落,今年已傳有包括Coach、Burberry等在內的多間奢侈品與零售品牌陸續關店或削減店舖規模。不過,九倉表示,對於那些正在關閉部分店舖的零售商而言,相信海港城與時代廣場並非他們關店的首選,目前兩間商場仍基本維持全面出租,同時兩大商場寫字樓部分繼續貢獻理想租金回報,有助抵消零售業務的下滑。

葉尚志:未來股價看舖租

第一上海首席策略分析師葉尚志表示,由於此前海港城及時代廣場銷售額基數高,故今年1至9月零售銷售額出現雙位數的下滑亦難言十分嚴重。他認為,旅客數量下降以及港匯強勢拖累公司業績,但要判斷未來股價走勢如何仍需看商場的舖租是否下跌。

大和重申買入 目標價78.4元

大和亦在報告中指出,九倉不止有兩個商場,其餘資產亦不可忽視。大和重申對九倉「買入」評級,目標價78.4元,惟中港經濟前景或將成為影響評級的主要風險。
372 : greatsoup38(830)@2015-11-25 00:14:46

2015-11-07 EW
成都直擊 巨型熊貓建品牌 九倉複製海港城   

中港經濟零售市道放緩,中高檔商場首當其衝,月前連「大好友」恆隆集團(00010)主席陳啟宗,都斷言內地零售「一年半載都難起飛」。香港地產商在內地發展商場,或需面對更艱苦的環境。早前九龍倉集團(00004)表示會集中在內地一、二綫城市發展。集團在內地的商業版圖,近年着力在成都、重慶、長沙等準一綫城市擴充,興建5個國際金融中心(IFS)項目。本刊到成都直擊去年率先開幕的成都IFS,專訪九龍倉中國置業總經理(營運)侯迅,一探九倉如何將尖沙咀海港城名店林立、遊客掃貨場景複製到內地,開發二綫城市消費力。

「蓉城」成都,是內地經濟增長最快的城市之一,去年區內生產總值(GDP)首度突破1萬億元人民幣大關,排行全國第九。今年首三季上海、北京等一綫城市相繼「保七」失敗,但成都仍維持逾8%增長。香港地產商如九倉,早在成都積極投地布局發展,2007年就以72.4億元人民幣高價,買下最繁華的核心地段春熙路商圈地皮,興建總面積達76萬平方米,包含商場、酒店和甲級寫字樓項目的成都國際金融中心(IFS),去年初正式開業。

消費強勁 名店爭相插旗

成都人的消費能力,在內地媲美一綫城市,今年首三季就消費近3,580億元人民幣,按年增加一成。據福布斯(Forbes)數據顯示,成都奢侈品消費額僅次北京、上海,位居全國第三。

成都人購買力不容小覷,九龍倉中國置業總經理(營運)侯迅(Christina)說,很看好購物商場在成都的發展潛力,集團亦已在重慶、長沙、無錫和蘇州4個城市「插旗」,發展如海港城般名店林立的商場:「這幾年在一綫城市,要找靚的黃金地段比較艱難。從長遠投資回報來說,成都、長沙這些準一綫城市更好,好似成都(零售)一直以百貨業為主,當地人購物多數去百貨公司或步行街,但其實他們很願意消費,而且奢侈品需求大。客人同我們講,平日去上海、香港才能買到的品牌,現在成都都有。」

名店消費是IFS商場的賣點,早已進軍內地市場的奢侈品牌如Chanel和Valentino,均看中成都覆蓋的西南部市場,首次進駐成都開店。Christian Dior和Salvatore Ferragamo在內地的最大旗艦店,也能在商場找到。

Christina說兩年前商場招租時,名店也開始將目光投往西部的消費潛力:「幾年前這些品牌開始在成都的百貨專櫃落戶,但給她們開專門店的商場選擇不多,加上現在一綫城市的潛在增長不及以前,她們都想來成都開Flagship(旗艦店)。」

事實上,過去兩年奢侈品牌發展在內地受阻,品牌紛紛轉攻二、三綫城市,務求保持增長。打貪浪潮和歐元弱勢之下,內地消費者更傾向到海外購買名牌,令內地奢侈品消費仍然下滑。今年3月起,Chanel、Burberry等品牌先後在內地減價,Christina說減價後部分海外銷售能夠回流,名店和商場均受惠:「雖然部分品牌的內地售價已經調整了,但長遠國家做稅改,減少入口關稅就最好。奢侈品牌商戶是穩定的租金收入來源,他們(名店)做得好,對我們也有幫助。」

熊貓廣場 頓成蓉城地標

10年前Christina開始回內地工作,走過南北各大城市管理商場。她說各地消費者特性不同,也會因地制宜制定策略:好像近年大型商場紛紛進軍成都,競爭對傳統消費熱點百貨公司影響最大。為了生意,百貨業你來我往進行減價戰和節慶促銷,但Christina不會跟隨:「用價格戰未必最吸引,網上可以更平。西南方城市如重慶和成都,比較似香港,商場不單是購物,還是他們食飯、看電影、溜冰、小朋友來玩的地方。多花點心思搞活動,將客人由綫上拉回綫下體驗消費更好。」

去年初IFS開幕後,商場就出現了一隻爬牆的「大熊貓」。這個15米高、13噸重的熊貓藝術品,手臂抓着外牆屁股向街,「呆頭呆腦」看着商場空中花園,很快成為拍照熱點,當地人都叫商場作「熊貓廣場」。做建築師出身的Christina說,成都的地標建築不多,加入這些本土特色,對商場的品牌很有幫助:「做Brand(品牌)最怕客人不知道你Sell甚麼,好似的士司機未必聽得明IFS,但一定知熊貓廣場,可以在商場購物、食飯、睇戲娛樂,也有好多在跨國公司打工的人,在寫字樓上班。」

她又舉例說,內地家長周末很願意花錢陪孩子消費。有調查就指全國購物中心中,針對兒童市場的商戶比例平均達15%。雖然商場定位不是針對兒童市場,但也有一個「Kids Zone」,小孩可登上在商場四周行駛的小火車。記者到訪的周末,名店D&G、Gucci對出的街道上,更鋪設一條「超萌」、近140米長的充氣跑道。家長消費後即可換購入場券讓小孩進內玩耍。這些活動,在空間不足的香港商場都很難做到。

增長急速 撑起九倉盈利

根據九倉今年中期報告,內地投資物業業務盈利增加約39%至5.9億元,收入也達11.2億元,按年增加約34%,當中成都國際金融中心(IFS)貢獻佔重要部分,達逾3億元,商場出租率幾乎達100%。數字反映成都業務仍處快速增長期,Christina希望今年收入可增加50%,又指長沙、重慶IFS等項目陸續開幕後,預料增長動力仍然不俗。

不過九倉中期報告也顯示,IFS供應27.5萬平方米的甲級寫字樓,每平方米租金介乎130至170元人民幣不等,在當地屬高水平,僅30%(約8.1萬平方米)獲承租,15%正在招租或洽談租約階段。據世邦魏理仕(CBRE)報告,今年上半年,成都寫字樓庫存已達600萬平方米,而且租金自2012年第二季持續放緩,反映當地寫字樓供過於求。Christina也認為市場形勢是汰弱留強:「我們在黃金地段,選址方面已經無得輸。現在供應多了,寫字樓唔憂租,我們寫字樓(出租率)暫時未到100%,但各項配套都做得比較好。寫字樓新租(約),我們已經算搶了好多。」

373 : greatsoup38(830)@2015-12-07 00:10:58

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151204/news/ww_ww2.htm
九倉副主席減持綠城中國
  2015年12月4日

【明報專訊】九倉(0004)副主席周安橋,在退出綠城中國(3900)董事會後,亦開始減持綠城中國的股份。據港交所(0388)網站資料顯示,周安橋於12月1日,以每股8.2元,在場內沽出2萬股綠城中國股份,所持股份由37萬股降至35萬股,持股量則維持0.02%。

374 : greatsoup38(830)@2015-12-11 23:10:56

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151211/news/eb_ebf1.htm
九倉悉售遠地 套22億
  2015年12月11日

【明報專訊】繼南豐集團後,再有本港地產商拋售遠洋地產(3377)股份。九倉(0004)昨日收市後公布,集團與獨立第三方簽訂協議,將集團所持有的5.925%遠洋地產股份悉數出售,每股作價5元,合共套現22億元。

早前安邦已購入兩成

九倉表示,今次交易涉遠洋地產4.45億股,料下周初完成交割,惟未透露買家身分,並稱集團持有該批股份多年,按成本計每年回報率逾5%。遠洋地產昨日升1.8%至5.03元,今年以來股價累升14%。日前遠洋地產公布,南豐集團及南豐集團董事長陳慧慧上周五向安邦保險集團及安邦財產保險出售遠洋地產股份,佔遠洋地產已發行股本兩成,南豐及陳慧慧在遠洋地產的持股比例由合共21.3%降至0.8%,總共套現77.84億元。

375 : GS(14)@2015-12-19 23:04:44

20 增持4
376 : GS(14)@2016-01-18 15:54:54

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160118/news/ec_ech1.htm


【明報專訊】本港零售市道凋零,奢侈名店雲集的海港城和時代廣場銷售額亦罕見倒退。經營兩大商場的九倉(0004)早年已不再等自由行上門,而是主動出擊內地高檔消費品市場,兩年前將海港城及時代廣場複製至內地商場成都國際金融中心(IFS),大搞VIP會員制度,為高消費客人提供一對一貼身服務,冀谷起當地商場銷售,抵消香港業務影響。

作為九倉在內地投資5個國際金融中心的首個項目,IFS開業兩年,已經成為內地業務的增長動力,去年上半年收入為3.04億元(人民幣‧下同),按年增長85%。九龍倉營運總經理侯迅表示,成都IFS去年銷售額較2014年增長50%,在成都全部購物中心中排名第一位,人流量和車流量亦有接近40%增長,惟未透露銷售數字。

李玉芳:海港城時代廣場毋須轉型

兩年內迅速攀升為成都奢侈品市場之首,成都IFS的VIP制度功不可沒。成都IFS營運總經理邵友松介紹,當日消費滿3000元可成為普通VIP,滿6萬元可成為超級VIP,目前VIP會員有5萬人,所貢獻的商場銷售額達四成。

在成都IFS兩周年慶祝儀式上,九倉副主席李玉芳坦言,香港業務目前是比較艱難的時期,但環境始終是有上有落周而復始,「年年難過年年過,只要做好自己」。雖然這次周期較以往更長,惟不會太悲觀,香港困難,就多做些內地業務。她又呼籲香港人要多點本土消費,支持自己,她自己都只幫襯海港城和時代廣場。問及海港城和時代廣場的業務調整問題,李玉芳卻一改口風,表示商場沒有轉型需要,本來就可以滿足不同層次的消費者,「我褲係Uniqlo,上衣係Chanel,無需要變」。

提及新世界(0017)等頻繁出售內地資產,李玉芳認為,每間公司有自己的部署,在不同城市有不同策略,不能單以賣資產就判斷是退出。

同系高檔商場 將落戶重慶長沙

至於九倉就對內地業務有信心,李玉芳認為不能以偏概全說非一線城市不行,如成都消費力強勁,上半年社會消費品零售總額排名全國第四,僅次於上海、北京和廣州。集團2017年分別在重慶和長沙開設高檔商場,長沙IFS建築面積將達千萬呎。

明報記者 武君

377 : GS(14)@2016-01-18 15:55:11

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160118/news/ec_ech2.htm
內地酒店靠婚宴突圍
  2016年1月18日

【明報專訊】內地酒店業勁吹寒風,但IFS的成都尼依格羅酒店卻憑藉婚宴服務突圍而出。截至去年底酒店入住率為60%,遠高於市場平均的30%至40%。酒店市場銷售總監王凱表示,雖然經濟下行,但人們追求精神享受的需求沒有減少,酒店不會打價格戰,而是會以增值服務吸引更多客人。

宴會及餐飲服務佔45%

尼依格羅共有230間客房,主打高端市場,平均房價在每晚1200元(人民幣‧下同),人均消費為200元,旺季入住率在70%至80%。王凱表示,目前客房業務佔酒店收入比例為55%,而宴會及餐飲服務佔了45%,在同行中屬於較高比例,未來都會保持。

酒店設有玻璃禮堂以及婚紗店,並提供婚禮顧問和導購,據他透露,婚宴費用一場大約在15萬至20萬元,亦有客人訂制超過100萬元的婚宴。

一場婚宴15萬至20萬元

他又表示,雖然今年成都酒店業競爭激烈,今年將再新增3000個客房,其中三分之一同屬市中心,並以豪華酒店為主,但尼依格羅不會打價格戰,而是結合IFS綜合體和寫字樓的優勢,吸引更多商務客人。目前商務客人佔比為25%,未來希望提升到28%至30%。

378 : GS(14)@2016-02-03 14:34:44

2016-01-27 iM

成都商場銷售逆市增長 九倉複製IFS成功方程式   

九倉(00004)早年購入成都市春熙路地皮,將之發展為集大型商場、寫字樓及酒店綜合項目於一身的成都版海港城,即成都國際金融廣場(International Financial Square, IFS),項目於兩年前開始營運,當中商場部分,去年營業額較2014年增長達50%,在成都購物中心排名第一,人流量亦有40%增長。九倉中國置業總經理(營運)侯迅表示,商場現時出租率達100%,只要商場定位清晰,仍足以吸引消費者,成都IFS商場位處市中心,主要吸納成都、重慶等消費群,由於顧客購物多屬自用,因此消費沒受反貪政策影響,冀望今年有雙位數的增長。」

世邦魏理仕《2016年中國房地產市場展望》報告,指今年中國經濟將在增長降速下沿着消費驅動轉型之路邁進。去年第四季一綫城市優質商舖表現平穩,但在經濟增長放緩,反貪腐政策持續下,奢侈品的需求已見減少,購物中心租金增長預期會放緩,而二綫城市如成都、長沙、武漢等較多新增供應地將受考驗。

此外,高力國際研究報告亦顯示,成都購物中心(首層)平均租金同比下降8.1%至611.5元/平方米。截至2015年底,核心零售區域同比下降10.9%至1025元/平方米。兩者租金跌幅均同比收窄逾11%,核心零售區域與非核心零售區域年末平均租金差距亦同比收窄14%。租金下行的主要原因包括:年內超過七成的新增供應(就面積而言)位於非核心零售區域,其低於市場平均水平的租金價格對整體市場形成拖累;此外部分業主亦主動下調租金以確保品牌入駐率或豐富業態結構。

斥460億打造5個IFS

盡管如此,卻無阻九倉(00004)在成都大肆擴展,集團總投資170億元(人民幣,下同)打造成都IFS,總樓面面積達76萬平方米,整個項目由包括旗艦購物中心,佔地21萬平方米。甲級寫字樓,佔地27.5萬平方米(出租率為30%,呎租約10至16元)。高端服務式住宅,佔地7.6萬平方米以及提供230間房的五星Niccolo尼依格羅酒店。除了成都IFS外,九倉合共斥資460億元,在內地發展5個IFS項目,明年重慶及長沙IFS將相繼開業。

雖然成都IFS早於兩年前已開業,但商場部分出租率卻沒有受到反貪腐的影響,仍達100%。當中,租客包括國際品牌Chanel、Dolce&Gabbana、Prada、Fendi、Christian Dior等,在近300個國際知名租客中,1/3是首次進駐成都。而當中奢侈品牌佔15%,中高端品牌佔34%,餐飲、保齡球和電影院佔33%,其餘是生活用品的零售商。

九倉2015年中期業績顯示,成都IFS商場收入上升85%達3.04億元,由於商場全數出租,可見成都的消費力確實非常強勁。成都上半年社會消費品零售總額排名全國第四,僅次於上海、北京和廣州。加上去年6月成都市政府宣布將在15年內將成都建成「具有國際影響力的購物天堂」,而這背後的政策傾斜,無疑會給成都IFS帶來更大的便利。高緯環球報告亦指,九倉旗下的成都IFS商場,從品質和租賃情況看,已成為成都零售業的地標。

進駐品牌銷售勝滬京

成都IFS開業後迅速成為成都新地標,當地人及的士司機都稱成都IFS為「熊貓廣場」,而之所以成為地標,皆因商場外牆有一隻高達15米,重達13噸的熊貓在爬行,非常有特色。九倉中國置業總經理(營運)侯迅表示:「希望2016年多投放資源做O2O(Online to Offline,綫上到綫下),我們希望2016年有雙位數的增長。加上不少進駐成都IFS的品牌,均取得全國單店銷售前三位,甚至勝過上海及北京,故對今年銷售增長甚有信心。」

她續說:「2015年商場營業額及人流,分別按年升50%及40%,而商場平均呎租由120至167元不等,屬理想水平。加上自2016年元旦起,成都推出旅客購物退稅優惠,境外旅客在成都指定商店購物滿500元,可獲退稅11%,料可進一步帶動消費,所以即使中國經濟增長放緩,估計成都所受的影響不大。」

她續說:「2016年即將進入的品牌淘汰期,那些3年租期品牌,在年底將面臨第一次調整,更多適合年輕人的潮牌將被引入。另外,成都IFS亦特別着重招納貴賓會員,現時貴賓會員人數達5萬,較去年增長1倍,這批會員的銷售額,亦按年上升50%。」

成都GDP 跑贏全國

成都市,別稱蓉城、錦官城,簡稱「蓉」,為四川省省會、副省級城市。成都亦是首批國家歷史文化名城之一,自古被譽為「天府之國」,是中國開發最早、持續繁榮時間最長的城市之一。她是中國西南地區物流、商貿、金融、科技、文化、教育中心及交通、通信樞紐,其所在的成渝經濟區是中國西部經濟最領先的區域。

成都市旅遊資源豐富,名勝古迹多,更擁有兩項世界遺產:世界文化遺產都江堰和青城山、世界自然遺產四川大熊貓棲息地。2015年成都預期GDP總值為1.08萬億元人民幣,而增長率達8%(較全國6.9%高1.1個百分點),預期2016年GDP仍達7%或以上。
379 : GS(14)@2016-02-05 17:16:15

九龍倉、綠城、中交搞住宅
380 : GS(14)@2016-03-09 13:46:08

盈利增4%,至100億,輕債
381 : GS(14)@2016-03-15 18:44:59

20賣總部物業予4
382 : GS(14)@2016-03-16 14:45:15

2016-03-15 HJ
會德豐邁收成期 中線勝九倉  

會德豐(00020)為九倉(00004)控股公司,其核心盈利增幅遠勝九倉,儘管九倉績後滑落,會德豐表現仍能穩升,近年不斷積聚土地儲備,終於踏入收成期。去年會德豐綜合總盈利142.32億元,按年跌35.3%,在扣除投資物業公平值變動及相關影響後,核心盈利為105.98億元,增長30.8%,每股核心盈利5.216元,已派第一次中期息每股0.425元,將派第二次中期息0.725元,全年股息1.15元,增長7.7%,股息比率由26.7%降至22%;每股股東權益增加5.5%,至99.26元。

會德豐去年多次增持九倉股權,由2014年底的55.08%增至59.1%,應佔九倉核心盈利約63.23億元,增11.8%,另由新加坡會地提供2.63億元,增5.2%,直接由會德豐貢獻盈利40.12億元,增82.6%。

九倉經營投資物業為主,亦有物業發展、酒店、物流以至寬頻及電訊等,其業績於日前已有專文討論。新加坡會地於新加坡經營物業,並涉及中國物業,而規模所限,對會德豐貢獻不多。

現金回流佳 負債續降

會德豐業務專注於香港物業發展,2014年已步入收成,去年更是豐收,確認銷售額155億元,主要為啟德的兩幢商業大廈售予花旗及宏利,稅前利潤率28.8%,雖非高利潤,但大宗交易已算不俗。去年另有將軍澳區The Parkside入賬,即去年盈利由兩個項目帶動。會德豐在紅磡另有商廈One Harbour Gate興建中,已以59億元出售西座及商舖予中國人壽,較小的東座據報亦有人洽購,連同預售其他住宅項目,去年底預售尚未確認銷售額為125億元,其中90%可於未來18個月內入賬。今年將有3個或以上項目開售,位於將軍澳、屯門及何文田等地,目標暫訂為100億元,有待相關程序及市況配合。

以綜合賬計,會德豐淨債務789.27億元,較上年減少18.3%,淨負債權益比23.2%,不計九倉及新加坡會地,淨債務為322.58億元,按年減少10%,淨債務權益比為16%。去年會德豐仍在增持土儲,亦增購九倉股權,耗資不菲,而債務仍減,可見會德豐的現金回流良好。去年底管理的土儲,可供興建870萬方呎,包括代九倉管理估計約210萬方呎,其土儲可供4至5年的發展,其中位於將軍澳地盤較多。

本港樓市似乎是暫時見頂,未來調整幅度則言人人殊,但今年完成的物業已預售相當,樓市的轉變是影響明年或以後的業績,以現有資料看,會德豐今年的整體業績將勝去年。

對物業發展而言,未來展望相當重要,是關乎對股份評價的高低,上周五以33.4元收市,核心P?E 6.4倍,息率3.44%,P?B0.336倍,市場對其評價已有保留。同日九倉股價40.95元,P?E11.3倍,息率4.64%,P?B0.403倍。會德豐的盈利約38%來自物業發展,P?E自然較低,再加上慣例的控股折讓,P?E更低,而且會德豐的息率低於九倉。

所謂展望,是個別不同。九倉的展望受零售市場影響大,對會德豐而言,除受九倉影響外,亦受樓市影響。理論上,會德豐較為吃虧,但去年會德豐的表現則優於九倉,筆者於去年3月中亦指會德豐折讓大,應勝九倉一籌,當時會德豐P?E9.4倍,息率2.83%,P?B0.4倍,股價37.65元;九倉P?E14.6倍,息率3.56%,P?B0.503倍,股價50.75元。一年後的今日,兩者雖跌,但九倉跌19.3%,會德豐只跌11.3%,反映兩者的折讓收窄,其中理由相當複雜,可能是九倉對零售業的敏感度,更甚於會德豐對樓市的反應,亦可能是會德豐去年業績確實較佳。

憧憬重組未必成事

昨天的表現,是九倉較會德豐為佳,原因是九倉績後曾見挫低,會德豐並無異樣,且在穩升。筆者上周認為九倉會跑輸大市,是以中線而言,短線難作準。至於會德豐,中線展望或稍遜於大市,但相信仍優於九倉,其實差異不會太大 ,兩者均受零售及樓市氣氛影響,因而策略應以短線為主。

至於兩者重組之說,只是憧憬,看來不易合二為一,九倉旗下的海港企業(00051)及會德豐旗下的新加坡會地未能私有化,是兩者合併的障礙,還得考慮最終控股者於合併後的股權多寡,目前吳氏家族佔會德豐60.63%,會德豐則佔九倉59.1%,穩佔絕對控制權。此外,最重要的是歷史悠久的九倉股東對價值的觀感,同樣是合併關鍵。

?

#戴兆 #港股分析 #公司透視 - 會德豐邁收成期 中線勝九倉
383 : GS(14)@2016-03-16 15:02:18

2016-03-10 HJ
零售市道逆轉 九倉恐遜大市  

九倉(00004)去年核心盈利增長5%,股息增幅同步,在市場看淡零售的情況下,已可接受。股價作勢欲升且有大逆市之象,卻無以為繼,只能微升, 昨天則急挫。

去年九倉總盈利160.24億元,按年跌55%,主要是投資物業公允值增幅顯著減少;核心盈利109.69億元,每股核心盈利3.62元,中期息已派每股0.55元,將派末期息1.35元,全年為1.9元,上年為1.81元。每股資產淨值為101.53元,稍低於去年中的101.91元,去年計入滙兌差額55億元及投資重估虧損20億元於儲備項下。

九倉雖是綜合企業,但以本港物業投資為主,其中以海港城及時代廣場兩個商場為主;自由行趨勢逆轉,九倉已受關注。海港城商場幾近租滿,去年收入升5%,至59.49億元,去年上半年升7%,至29.93億元,反映下半年收入為29.56億元,較上半年減少1%。商場收入除固定租金外,亦包括按租戶營業額計算的租金,租戶收入減,九倉的收入亦減, 值得注意。2014年的海港城商場收入增加16%,時代廣場商場部分在翻新,出租率99%,收入增6%。

山頂豪宅項目利潤豐

九倉在香港的投資物業,包括商場、寫字樓及住宅,去年總收入增6.6%,至121.65億元;稅前盈利增7.1%,至92.7億元;內地投資物業的稅前盈利增33.4%,至13.45億元。投資物業的貢獻是106.15億元,相當於稅前盈利76.3%。

去年九倉在香港並無物業發展,內地物業銷售的貢獻增162%,至17.61億元,去年銷售增加及毛利轉佳。九倉於香港及亞太區經營14間馬哥孛羅酒店,其中6間自置,去年表現稍差,稅前盈利跌28%,至2.74億元。物流業務的多個碼頭吞吐量均跌,但出售太倉碼頭股權50%,帶來收益9.08億元, 使物流稅前盈利增長26%,至14.23億元。電視業增長5%,至3.31億元,有線寬頻(01097)用戶及廣告均減,虧損增77%,至2.47億元。

上述的稅前盈利,已包括處理綠城(03900)股權的非經常性虧損16.2億元,作為按市價出售帶來的損失,此後綠城股權已計入可供出售投資。此外, 亦包括出售投資淨利1.87億元,以及滙兌虧損1.11億元等。

去年底,九倉淨債務減少20%,至471.97億元, 淨債務權益比為14.9%(上一年為18.9%),如不計現代貨箱碼頭、海港企業(00051)及有線寬頻,九倉淨債務為398.63億元,減少18.6%,去年財務支出減少2.6%,至18.79億元。

現年展望,零售業仍嚴峻,特別是奢侈品,海港城商場的零售將持續受影響,九倉的收益亦受牽連。令人安慰的是仍未有退租情況出現,且有多個名牌有意擴充,至少有5個品牌承諾,但未提及租約屆滿比例及續租的新租金,連同寫字樓計,希望收益可以維持。

內地物業投資成績佳

至於在內地的各項投資物業,其中成都國金中心2014年開業,去年商場已租滿,3座辦公樓已租出9萬方米(33%),預計內地的租金收入仍有較佳增長。至於已發展物業出售方面,現已預售人民幣260億元,於去年底未確認銷售額人民幣250億元, 涉及面積140萬方米,相信貢獻較去年為佳。

在香港的物業發展,今年將有收成,油塘住宅項目將完成,已預售全部20億元。與南豐合作的山頂聶歌信山豪宅項目,亦已竣工,並以8.3億元售出首幢洋房,相當於每方呎87800元。九倉佔項目面積16.2萬方呎,可獲豐厚利潤,若全部售出,利潤將以10億元計。此項超級豪宅項目有10多幢,或未能即時售罄,即使分兩三年售出,對業績也肯定有支持。現時只售出部分,其貢獻已足以抵消其他業務可能的不利。

另外,九倉在九龍灣尚有兩個地盤,包括九龍貨倉及九倉電訊廣場,可重建為商住83萬方呎及商廈60萬方呎,已在推進計劃中。

出售物業成增長動力

過去數年,九倉的增長由商場租金帶動,現時零售逆轉,將由出售發展物業提供動力,但九倉的主業始終是租金收入,儘管業績維持或有增長,租金收入的變動仍左右九倉股價。現價40.9元,核心市盈率11.3倍,息率4.64%,市賬率0.403倍,按理仍有吸引力。零售業及投資心理對其影響相當敏感,1月份曾持續滑落約20%,從2月低位上升至今達30%,可見反覆程度。海港城零售額跌12.1%,遜於香港整體零售,往年則優於整體,相信今年香港租金收入的稅前盈利低於去年的66.6%。雖然集團盈利仍升,但盈利質素有別,九倉的評價或有改變,近期從低位反彈30%,未來恐會跑輸大市。

?

#戴兆 #港股分析 #公司透視 - 零售市道逆轉 九倉恐遜大市
384 : greatsoup38(830)@2016-07-07 03:09:17

于品海真是買1097生意
385 : greatsoup38(830)@2016-07-07 03:14:48

https://www.thestandnews.com/fin ... %E5%90%88%E4%BD%9C/
(晚上8時14分更新報道:《立場》向九倉查詢有關于品海洽購業務的傳聞,但未獲回覆。)

今日出版的《東周刊》報道,創辦網媒《香港01》、南海控股(0680)大股東于品海有意一併收購九倉電訊及有線寛頻(1097),估計作價逾100億元。南海控股旗下《香港01》今日在報道中承認,公司有興趣研究和有線寛頻合作。

《立場》下午向九倉查詢,對有關洽購的傳聞有何回應,暫未獲回覆,至於有線寛頻今日下午急升,股價升近一成。

商人吳光正旗下的九倉(0004)於去年業績公告中提及,由於市場狀況出現巨大改變,正就旗下電訊及娛樂業務作策略評估,令市場人士揣測九倉是否正為出售有關業務鋪路。

東周刊:于品海看中有線電視 有意打造傳媒王國

《東周刊》今日封面以「于品海擬染紅有線」為題,引述「可靠消息」報道,對九倉業務極有興趣的其中一人,是創辦《香港01》的于品海,但其胃口不止於九倉電訊,而是包括上市公司有線寬頻(1097),公司業務包括收費電視有線電視,以及剛獲發免費電視牌照的奇妙電視,報道引述市場人士估計收購價將涉及過百億元。

報道引述消息指出,于品海看中整個計劃中的有線電視,打造一個集齊網媒、報章、電視的傳媒王國,「有線個品牌唔錯,在社會上亦有一定影響力」,而「雙方(于品海及九倉)正積極磋商洽購,睇吓個價傾唔傾得成」。

01:一直有規劃發展視頻內容

《香港01》今日在報道中,承認有意研究和有線寛頻合作,但未提及是否已正式入標,洽購有線寬頻業務,「一直有規劃發展視頻內容,因此,任何有助於這方面發展的機會,我們都會考慮。據聞有線電視股東正檢討其在這領域的業務,我們自然有興趣研究《香港01》與有線電視是否有合作機會,以便為市民提供最優質的媒體內容。」

市場日前傳出九倉(004)出售電訊業務,惹來中外財團爭奪,路透社早前引述消息指,擬競投九創電訊業務的財團,包括國際私募基金KKR、CVC Capital及TPG;中資則有安邦保險、中國平安(2318)及清華紫光;本港電訊商香港寬頻(1310)及數碼通(315)均傳獲邀參與,成潛在買家。該業務總作價逾10億美元(約78億港元),首輪競投6月27日已截止。

于品海旗下南海控股(0680),市值逾140億示,業務包括大陸的物業及影院等,公司今年推出的網媒、周刊《香港01》。
386 : greatsoup38(830)@2016-07-07 03:15:14

http://news.mingpao.com/ins/inst ... 00001/1467712595908
九倉去年在業績公告中提及,開始就旗下通訊、媒體及娛樂業務作策略評估,外界關注是否就有關業務賣盤舖路;當時主席兼常務董事吳天海曾表示,會就旗下有線寬頻及九倉電訊等業務進行檢討,他更以球賽術語打比喻稱:「既可進攻,亦可防守,加強中場,甚至買球員,找軍醫,亦可選擇只打歐聯,不參加盃賽,各適其適。」他說,不會有既定立場,因此可與人家合併,亦可找伙伴支持業務發展。
相關報道:【森森blog】有線快將私有化?
最新一期《東周刊》報道,創辦網媒《香港01》的南海控股大股東于品海,銳意打造有網媒、報章、電視的傳媒王國,故有意收購九倉電訊及有線寛頻,估計作價逾100億元。《香港01》今日在網站承認,公司有興趣研究和有線寬頻合作。
《香港01》報道,一直有規劃發展視頻內容,任何有助於這方面發展的機會都會考慮。據聞有線電視股東正檢討其在這領域的業務,公司有興趣研究《香港01》與有線電視是否有合作機會。報道指該網記者獲悉有關放售事宜近日取得新進展,已有多間公司對九倉旗下的通訊及媒體業務表達洽購興趣,當中包括私募基金。
387 : greatsoup38(830)@2016-07-07 03:15:50

https://hk.news.yahoo.com/%E9%A6 ... 0%BB-110346196.html
香港傳媒業界再起風浪?有報道指創辦《香港 01》網媒的南海控股大股東于品海,有意收購九倉電訊及有線寬頻。《香港 01》回應時並無否認,指「我們自然有興趣研究《香港 01》與有線電視是否有合作機會」。如果真的落實收購,莫非將來要在香港要找尋一間非中資媒體也找不到?
于品海:有線具品牌形象及社會影響力
香港《東周刊》報道,創辦《香港 01》網媒的南海控股大股東于品海,看中香港有線電視的品牌形象,並承認有線於社會上的影響力,故之期望打造網上、傳統報章及電視媒體「三合一」的媒體。于品海對有線寬頻及其母公司九倉電訊均感興趣,有市場人士預計收購價將過百億元。
《香港01》:有興趣研究與有線寬頻合作
有線寬頻現時業務包括收費電視、剛發免費電視牌照的奇妙電視、互聯網及多媒體業務。《香港 01》回應傳媒查詢亦承認有興趣研究與有線寬頻合作,並指出:「一直有規劃發展視頻內容,因此,任何有助於這方面發展的機會,我們都會考慮。」「 我們自然有興趣研究《 香港01 》與有線電視是否有合作機會,以便為市民提供最優質的媒體內容。」
母公司九倉:正就旗下電訊及娛樂業務作策略評估
有線寬頻去年業務收益按年減少 9.4 %,當中虧損增至 2.3 億元。而母公司九倉早已於其業績公告引容市場狀況出現巨大改變,正就旗下電訊及娛樂業務作策略評估。
388 : greatsoup38(830)@2016-07-07 03:16:23

http://www.popnews.hk/?p=5731
九倉主席吳天海表示,有投資者對九倉有興趣,令九倉賣盤消息再被炒熱,今期《東周刊》獨家報道,指九倉邀投資者競投「九倉電訊」,開價更高達七十八億元,而對九倉有興趣的,正是創辦網媒《香港01》的于品海。

今期《東周刊》獨家報道,主要經營商業固網及寬頻業務的「九倉電訊」,去年收入超過19億元,營業盈利錄得三億幾萬,表年微增3%,但有線寬頻業職則連續八年見紅。九倉主席吳天海於今年五月,九倉已經邀請超過十個潛在投資者競技「九倉電訊」,當中南海控股大股東于品海甚有興趣,主動問價,《東周刊》指他的如意大計,似是想一併收購「九倉電訊」及「有線寬頻」所有電視業務及無線牌照電視台,希望打造一個集網媒、報紙及電視台的媒體;有消息人士更向《東周刊》透露,雙方正在積極磋商洽購,視乎價錢上能否達成共識。
389 : greatsoup38(830)@2016-07-07 03:19:24

http://toronto.singtao.ca/986437 ... 4%84/?variant=zh-hk
上月傳出九倉(0004)有意賣盤並出售有線寬頻業務後,今期《東周刊》報道,去年創辦網媒《香港01》的南海控股大股東于品海有興趣收購包括有線寬頻所有電視業務及無線牌照電視台,圖打造集網媒、報章及電視的傳媒王國。市場人士料收購價過百億元。于品海透過發言人表示,《香港01》有興趣與有線電視合作。
九倉(0004)主席吳天海公開表示有不少投資者接觸集團,令九倉賣盤消息熱炒後,上月再傳出九倉有意賣九倉電訊,及包括有線寬頻、有線電視及免費電視營運公司奇妙電視的有線寬頻(1097)業務消息。《東周刊》引述獨家可靠消息指,南海控股大股東于品海是其中一位對收購九倉有興趣的投資者,他更主動探路問價,目前雙方正積極高討洽購事宜。
有市場人士估計,有線若落實賣盤,作價將達過百億元。資金方面,消息人士又透露,于品海與中信集團前董事長王軍關係密切,另外有「千億莊家」之稱的肖建華則有興趣從事文化產業,相信兩人都願意出資相助。
于品海透過發言人回應表示,《香港01》一直有規劃發展視頻內容,故此任何有助於這方面發展的機會,都會考慮。據聞有線電視股東正檢討其在這領域的業務,《香港01》自然有興趣研究與有線電視是否有合作機會。肖建華則未有回覆。
390 : greatsoup38(830)@2016-07-07 03:19:52

http://www.post852.com/%E7%B9%BC ... 7%B4%85%E6%9C%89/#!

391 : greatsoup38(830)@2016-07-07 03:20:29

https://www.quamnet.com/newscontent.action?articleId=4778820
于品海據報擬百億收購有線(01097) 背後金主包括王軍
15:41
Infocast
<匯港通訊> 九倉(00004)早前表明有意檢討旗下電訊、通訊業務,《東周刊》引述消息透露,創辦《香港01》的于品海有意收購包括有線寬頻(01097)所有業務,包括有線電視、無線牌照電視,估值高達過百億元。

報導指,今次是南海控股(00680)大股東于品海主動探路問價,收購九倉電訊、有線電視、無線電視牌照,以打造一個擁有網媒、報紙、電視的傳媒王國。而背後金主包括前中信集團董事長王軍、及有千億莊家之稱的肖建華。

其中王軍為中信集團前董事長,是中國前副主席王震的兒子,於2006年退任中信集團後,在2013年出任本港上市公司金榜集團(00172)主席。而王軍兒女王京京則曾出任于品海旗下另一個上市公司中國數碼信息(00250)的非執行董事。

至於肖建華,為明天控股的操控人,根據明天控股網站資料,其總部設於北京,於上海、山東及內蒙等地均有分支機構,明天系掌控內地9間上市公司,控股或參股超過30家金融機構,包括:華夏銀行、包商銀行、新時代信託、恒泰證券及天安人壽等,合計資產規模達6.7萬億元人民幣。 (BC
392 : greatsoup38(830)@2016-07-10 14:50:17

https://hk.finance.yahoo.com/new ... A%A8-060137548.html
在新媒體衝擊下,傳統媒體的挑戰愈來愈大,但仍有「勇士」願意進入市場。本地雜誌報道,南海控股(00680)大股東于品海,有意收購去年蝕逾二億三千萬元的有線寬頻(01097),作價雖逾百億元,卻可打造為集網媒、電視及報章一身的于氏「傳媒王國」。

傳媒業於去年開始面對更巨大挑戰,先後兩份報章停刊,但于品海仍敢於今年初創辦《香港01》,其傳媒之路並繼續推進。市傳于品海有意收購九倉(00004)旗下的有線寬頻,估計收購價涉及過百億元,而于品海背後更有「大水喉」支持,包括前中信集團董事長王軍及「千億莊家」肖建華,令收購有染紅有線之嫌。

之前九倉已表明,會為旗下通訊、媒體及娛樂業務作策略評估,市傳有意出售電訊業務,作價逾七十八億元,亦美國私募基金KKR、TPG及CVC、中國安邦保險、平保(02318)及清華紫光等搶購。實情是,九倉亦有意出售有線寬頻、有線電視及奇妙電視。九倉與有線寬頻已發出聯合公告披露,已接獲多份的初步提

案,包括可能涉及對有線寬頻直接或間接收購,但現時尚未就任何初步提案達成任何觀點,亦未就任何收購與任何獨立第三方達成承諾或訂立協議。

于品海突然希望擴充其傳媒王國,是因為想將《香港01》由週報轉型為日報,以增強報章的影響力,並冀藉有線電視鞏固其勢力。對於被指有中資撐腰,于品海亦作出反駁,指「染紅」之說與事實不符。

其實于品海本身亦具強大財力,以持有南海控股百分之五十三計,其身家已有近七十五億元。于品海大半生亦與傳媒有密切關係,早於九十年代曾是《明報》及《亞洲週刊》的老闆,並創辦全球首個二十四小時華語衞星電視台「傳訊電視」。直至九四年,于品海被爆在加拿大留學期間留有案底,加上財政及其他問題,才被迫於將《明報》及部份傳媒資產出售。

于品海亦曾與收費電視業務擦身而過,二千年時曾獲發香港收費電視牌照,但翌年宣布退出,其後主攻內地市場。

雖然于品海對本地傳媒興趣甚濃,但收購有線除了涉資金問題,亦要過多關。本地免費電視及收費電視牌照規定,持牌機構若有股權結構變動,須根據《廣播條例》和相關牌照條款事先尋求通訊局的批准。根據《廣播條例》訂明,持有一種媒體牌照(報章、電視、雜誌、廣告宣傳代理、聲音廣播)人士不能持有第二個同類或不同類的媒體牌照;其東主、其控權人及相聯者,亦不合資格,除非取得行政長官和行政會議批准。不過,市場上亦已豁免的例子,電盈(00008)主席李澤楷便同時擁now寬頻電視、ViuTV及《信報》。
393 : GS(14)@2016-08-02 17:02:27

200億債券
394 : GS(14)@2016-08-10 14:08:14

盈利增加70%,至68億,輕債
395 : GS(14)@2016-08-22 02:44:03

2016-08-15 HJ
九倉頂多與大市同步  

九倉(00004)中期業績受投資物業估值影響稍跌,核心業績仍可增長,兩大商場營業收入維持上升,租戶銷售額則有雙位數下跌,管理層表示,6月及7月開始回穩,趨勢仍待觀察。

上半年總盈利67.25億元,按年下跌3.3%;不計投資物業重估及非經常性項目,核心盈利增加13.6%,至59.72億元,每股盈利2.22元。中期息每股0.58元,增加5.5%。

人幣貶值拖累內地投資

九倉以收租為主,不限於海港城及時代廣場,於內地亦有投資物業,中港兩地亦有物業發展,亦擁有及經營酒店;再加上物流業的碼頭,以至現正處於策略評估的通訊、媒體及娛樂業務。

海港城商場維持全部出租,收入31.08億元,增長4%;期內租戶銷售額下跌14.7%,至133億元,但第二季開始回穩,據報租戶銷售額下跌源自減價,以銷量計,減幅並不明顯。時代廣場於去年底完成翻新工程,出租率99%,租金收入增10%,至10.87億元;租戶銷售額下跌15.7%,至39億元,第二季開始回穩。

上述兩商場佔九倉香港市場的租金收入65%, 連同寫字樓租金,海港城收入增長4%,營業盈利增5%,至39.52億元;時代廣場收入增9%,營業盈利則增11%,至13.03億元。

不計投資物業重估,香港投資物業稅前盈利增長7.2%,至56.88億元;內地投資物業稅前盈利增長17%,至6.89億元。香港發展物業進賬2.8億元,內地發展物業稅前盈利13.66億元(上年虧損2.86億元)。酒店業稅前盈利1.03億元,按年減少8%;物流貢獻減21%,至2.92億元;通訊、媒體及娛樂增長195%,至6200萬元。其中電訊增長28%,至2億元;有線寬頻(01097)虧損仍增4.6%,至1.35億元,投資及其他項目增長32%,至6.36億元,包括利率掉期合約盈利淨額3.52億元。

九倉的商場租務增長不多,已符合預期,並無退租及減租,新租平均仍升約10%,如6月及7月銷售轉穩趨勢維持,可審慎地認為零售見底。7月整體訪港旅客上升2.6%,內地訪港旅客也增加2.2%,這是連續下跌13個月後首次回升,雖難肯定持續性,若反覆不大,零售業可能見底,只是復甦難料,可能較為緩慢。

內地投資物業受人民幣貶值影響,增長並非強勁,若干物業表現尚屬理想,成都國金中心已全面租出,租戶銷售額升13%,寫字樓已租出36%,租金逾當地高水平。成都時代.奧特萊斯銷量增長19%。上海會德豐廣場寫字樓出租率95%,大上海時代廣場寫字樓租出95%,商場出租率幾達100%。長沙時代.奧特萊斯面積7.2萬方米,洽商租約佔88%,今年9月將開幕。重慶國金中心今年內完成,已售兩座寫字樓80%,商場酒店明年開業。發展中投資物業仍有於2017至2019年完成。

發展物業上半年收入增33%,確認入賬面積87萬方米,增長45%;內地期內簽約銷售額升58%,至163億元人民幣,已達全年目標68%。6月底未確認銷售額290億元,面積140萬方米,發展物業土地儲備500萬方米。

來年物業發展收入增

香港投資物業方面,港威商場改建將於今年底完成,海運大廈擴建將於明年中開業。發展物業的山頂聶歌信山豪宅(佔16.2萬方呎)於去年完成,上半年已售三幢洋房,最近再售一幢;位於油塘住宅將於今年完成,已全部預售涉20億元,將可計入今年賬項。其他在發展中的山頂物業組合共35間洋房,還有九龍東的住宅82萬方呎及寫字樓53萬方呎在策劃中,為今年及以後數年帶來若干增長。

九倉股價年初曾挫近兩成,其後反覆上升近60%,至54.9元,初期受零售市場所打擊,特別是奢侈品市場表現甚差,急升之後調整不多,業績後穩好,現價54.5元,往績市盈率10.3倍,息率3.48%,市賬率0.538倍。中期錄得增長,預期下半年不遜於上半年,全年仍有雙位數字增長,業績可支持股價適量上升,其後看零售市場實際情況,但經長期不景後,且股價已回升,日後對零售復甦憧憬的狂熱將不如前,只能希望與大市同步。潛在的利好因素是電訊業務的評估結果,以及管理層對九倉成立130周年的心意。

?

#戴兆 #港股分析 #公司透視 - 九倉頂多與大市同步


396 : qt(2571)@2016-08-22 10:47:57

電訊業務唔係要賣咩?
397 : milankaka(58520)@2016-08-22 13:35:53

年頭到現今已升了不少
398 : GS(14)@2016-09-28 17:40:58

RMB debt
399 : GS(14)@2016-10-05 04:32:11

賣九倉電訊
400 : greatsoup38(830)@2016-10-12 04:21:05

和4搞地產
401 : GS(14)@2016-10-30 17:01:42

2016-10-11 HJ
九倉賣產得益已消化  

上周九倉(00004)及東亞銀行(00023)分別出售若干股權,均錄得相當利潤,由於消息已流傳多時,未能刺激股價。雖則兩家公司出售股權,但實際涉及5間公司,而個別條件不同,實際影響有異。

九倉出售九倉電訊全部股權,現金代價95億元,賬面資產淨值21億元,九倉將獲利74億元;因會德豐(00020)持有九倉股權約60%,應佔該盈利約45億元。

九倉認為,通訊、媒體及娛樂業務已經營20多年,至今市場已經歷巨大轉變,且步伐加劇,該等業務對盈利貢獻僅1%,九倉一直進行策略評估,以為股東創造最大價值為目標,出售的決定是策略評估的結果,而有線寬頻(01097)的策略評估則仍在進行中,未在出售之列。

售電訊賬面資產微增

九倉電訊是以企業對象為主的電訊服務供應商,光纖網絡覆蓋約90%商業市場,提供本地數據傳輸、資訊及通訊服務及系統整合。2015年盈利3.01億元,較2014年減少11.7%,出售代價相當於2015年P?E 31.5倍及P?B4.52倍。所得款項將用於業務發展及提供額外現金流。出售相關業務後,每股資產淨值增加2.4%至103.73元,淨負債對總權益比率由15.2%降至12.2%,出售將減少收益3.01億元,有待運用95億元的收益彌補;如用於償還債項,按上半年平均借貸息率2.9%,可減少支出2.75億元,與減少收益有8.5%的差異,但對九倉業績影響不大。

至於九倉大股東會德豐,其盈利主要來自九倉,出售收益屬於非經常性項目,意義不大,實際的影響只是賬面資產的輕微增加。

九倉對有線寬頻的策略評估未有結果,事前有估計或與電訊打包出售,事實並非如此,股價搶升後已回落。有線寬頻6月底資產淨值6.83億元,相當於每股33.9仙(近期為90仙),上半年虧損1.34億元,2015年全年虧損2.33億元,已持續虧損多年。

收費電視牌照將於2017年5月屆滿,已提交續期申請。屬下奇妙電視已獲批免費電視牌照12年,承諾於6年內投資逾10億元,第一條頻道將於明年中啟播,6月底淨借貸約3.9億元。九倉對此的策略重估,不限於收費電視,亦包括免費電視,相當複雜。

九倉出售電訊業務是資產重組,減少非核心業務,集中於物業,暫未涉及有線寬頻,是策略評估不易,特別已承諾投資免費電視。有線寬頻在1999年以10.39元分拆上市,一直令人失望,有關評估是對管理層的考驗。九倉套現後,預期不會大派紅利,但為慶祝開業130年,或趁勢增派小量特別股息,近期由高位59元回落,仍受零售市場影響,與會德豐相同,估計只與大市同步。

東亞僅投機炒作對象

東亞銀行協議出售卓佳集團股權,現金代價64.697億元,東亞佔75.61%,新創建(00659)佔24.39%,分別套現48.92億元及15.77億元。卓佳8月底賬面資產15.55億元,出售P?B 4.16倍,按2015年盈利2.928億元計,出售P?E 22倍,東亞將獲利31億元,新創建將獲利9億元,即售卓佳共獲利40億元,相當於代價的61.8%,有關出售成本相當高。

由此推算,東亞套現約42.7億元,而每年減少收益2.2億元,這是套現的代價,相當於成本5%以上,同樣相當高。套現可改善銀行的資本狀況,代價亦不菲。

卓佳提供商業性綜合服務,包括證券過戶等,遍及20個市場,但非銀行核心業務,東亞既然收縮證券經紀零售業務,出售卓佳可以接受,視作整頓業務。消息指東亞仍在標售若干物業中,繼續整頓業務,但對於東亞承諾於3年內節省7億元的支出並無幫助,市場對其評價不易改善。

東亞出售卓佳,是整頓業務而套現,本業仍然疲弱,相信出售卓佳只是套現一部分,預期不會為此派發特別股息,其股價仍在高水平,是期望股權變動,實則過分憧憬,只是投機性對象。新創建售卓佳是被動,而帶來收益有助於維持高息,希望中線可以反映。

#戴兆 #滬港財信通 #公司透視 - 九倉賣產得益已消化


402 : GS(14)@2017-01-06 11:45:09

4 SELL 1097
403 : GS(14)@2017-01-06 12:36:45

4 sell 1097

404 : GS(14)@2017-03-09 17:54:56

盈利增36%,至142億,輕債
405 : GS(14)@2017-03-10 13:43:03

聯合公告
規則 3.7 更新公告以及《上市規則》第 13.09 條
及《證券及期貨條例》第 XIVA 部下的內幕消息條文

406 : greatsoup38(830)@2017-05-30 23:08:20

被迫通過
407 : greatsoup38(830)@2017-07-21 04:42:08

ok
408 : GS(14)@2017-08-09 13:58:12

盈利降4%,至65億,輕債

投資物業的策略評估
本公司於二○一六年全年業績公告內宣布策略性評估後,已按香港聯合交易所有限公司
證券上市規則第 15 項應用指引向聯交所提交建議,以介紹形式分拆其全資附屬公司九
龍倉置業地產投資有限公司獨立上市,建議亦已獲聯交所批准。
九龍倉置業地產投資有限公司正準備向聯交所申請批准九龍倉置業地產投資有限公司
股份於聯交所主板上市及買賣。
九龍倉置業地產投資有限公司將會以香港投資物業為主,並將持有本公司擁有 72%權益
的上市附屬公司海港企業有限公司。九龍倉置業地產投資有限公司將持有一個由海港
城、時代廣場、荷里活廣場、卡佛大廈、會德豐大廈及 The Murray(正改建成奢華酒
店,於二○一七年年底開幕)六項香港優質投資物業組成的組合。該組合共有約一千一
百萬平方呎樓面面積,總值超過港幣二千三百億元,每年營業額逾港幣一百三十億元。
分拆後,本公司將集中於中國內地投資物業及發展物業、其他香港物業,以及物流和酒
店管理。
建議分拆現處於初步階段。九龍倉置業地產投資有限公司的上市申請尚未提交聯交所及
尚未獲批准。分拆是否進行須視乎會德豐、本公司及九龍倉置業地產投資有限公司的董
事會的最終決定。因此,本公司股東及有意投資者務請注意,建議分拆九龍倉置業地產
投資有限公司獨立上市不保證一定進行,亦不確定進行日期。本公司會在適當時候作進
一步公告。
409 : GS(14)@2017-09-05 09:17:24

聯合公 告
建議分拆九龍倉置業地產投資有限公司及
將其於香港聯合交易所有限公司主板
作獨立上市

現金推入餘下九龍倉,九龍倉置業地產多債
410 : GS(14)@2017-09-16 01:43:40

4又派1097
411 : ancient(55412)@2017-11-02 22:09:10

定左時間分拆
412 : GS(14)@2017-11-03 00:29:41

幾好
413 : GS(14)@2018-01-30 18:55:30

3900 and 4 cooperation
414 : GS(14)@2018-03-08 14:09:45

盈利增1成,至155億,輕債
415 : GS(14)@2018-08-09 15:49:41

盈利降67%,至22億,輕債
416 : GS(14)@2019-03-08 01:24:13

盈利降6成,至64億,輕債
九龍 0004 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269989

[創業板] 比優集團 (8053,前A&K教育,中國電力科技)專區

1 : GS(14)@2010-07-01 20:30:45

新聞區:
(無)
2 : GS(14)@2010-07-01 20:31:12

我买入的理由是这个公司现在等于是把北京的那就公司给注入了,虽然现在营业额不大,但是必境2010年智能电网可能是个炒作方向。但是关于智能电网的二次设备的股都涨得不成样子了,估计到时就会转到软件类的股来炒一把(软件必竟排在靠后的)。

还有一个更关键的是,这个老板动作多多,不断地在往上市公司里装入一些东西,看他历年的年报中都基本上是说到做到,现在年报中又隐约透入还会装些东西进去,关键是确定了以智能电网为发展方向,还想代理一些设备类的东西,目前正在和国外一家大公司在谈,我相信会有结果的。现在市值才两亿,我觉得这哥们不会就把这两亿向下炒的:)北京那公司与中电集团多少有点在系,所以不用太担心。新任的李抗英同志有些经念,可以去查一下他的简历,在教育和电力软件行业混了很多年,所以因该是想干活的人。先说这一些,到时再详细分析。

——Lfw on 8053

有沒有人研究這個東西?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20040520004_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20040630019_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20040816089_C.pdf
8178購入教育業務,完成後委任為董事。

http://www.bdhk.com.hk/doc/announcements/ca050315.pdf
李抗英,現年四十八歲,華北電力大學畢業,主修電訊,為中國合資格工程師。李先生曾任職華北電力大學講師,並為
政府研究部門之成員,過去十多年來負責技術產業管理及運作事宜。李先生已于二零零一年加盟本公司,現任北京控股有限公司(「北京控股」,其股份在香港聯合交易所有限公司主板上市)總裁助理及本公司若干附屬公司的董事,包括北控資訊科技集團有限公司(「北控資訊」)董事長、衝浪平台軟件國際有限公司(「衝浪平台」,其股份在香港聯合交易所有限公司創業板上市)副董事長。

http://202.66.146.82/listco/hk/bdhk/announcement/ca060306.pdf
北京發展(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,執行董事李抗英先生由二零零六年三月三日起接替吳光發先生出任本公司董事總經理一職,吳光發先生繼續
留任本公司之執行董事。

李抗英先生,現年四十九歲,於二零零一年十月加盟本集團,並於二零零五年三月獲委任為本公司之執行董事。李先生畢業於華北電力大學,主修電訊,為中國合資格工程師。

李先生曾任職大學講師,並為國內政府研究部門之成員,過去十多年來負責技術產業管理及運作事宜,現任衝浪平台軟件國際有限公司(「衝浪平台」)(股份代號:8178)執行董事及副董事長。李先生個人實益持有可認購本公司2,700,000股股份之購股權。該購股
權於二零零二年一月十八日按行使價每股1港元授出,並可於二零零七年一月十七日前
任何時間內行使。

http://www.chinainfotech.com.hk/ ... A6%BB%E4%BB%BB).pdf
董事會宣佈張虹海先生辭任本公司的執行董事及主席職務, 現任執行董事兼副主席李抗英先生接任公司主席一職。


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20080212001_C.pdf
衝浪平台軟件國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,由於工作分工的調整,李抗英先生(「李先生」)已於二零零八年二月十一日辭任董事會主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員,惟留任本公司執行董事。同日,張虹海先生(「張先生」)獲委任為本公司執行董事、董事會主席及薪酬委員會成員。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20080605069_C.pdf
衝浪平台軟件國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,由於工作分工的調整,李抗英先生(「李先生」)已於二零零八年二月十一日辭任董事會主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員,惟留任本公司執行董事。同日,張虹海先生(「張先生」)獲委任為本公司執行董事、董事會主席及薪酬委員會成員。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20081017156_C.pdf
北京發展(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,李抗英先生(「李先生」)由於專注發展個人事業,已辭去本公司之執行董事兼總裁職務,由二零零八年十月十七日起生效。
李先生已確認與董事會並無任何意見分歧,及並無與其辭任有關之其他事項須敦請本公司之股東注意。董事會謹藉此機會就李先生對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100208020_C.pdf
李先生在過去三年裡曾任北京發展(香港)有限公司(股票號碼:154)之執行董事兼行政總裁及中國信息科技發展有限公司(股票號碼:8178)之執行董事,前述公司的股票在香港聯合交易所有限公司上市。 除此之外,李先生在過去三年內未在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。
3 : GS(14)@2010-07-01 20:33:19

takeout:
smart grid是好东西

怎么玩是另外的故事

我问过国家电网的人。他们自己都不知道怎么玩。

我的理解是就是电力系统的ERP数字化
便于调配

greatsoup:
  把它數字化,就能做得到節能的效果?
收購過程:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20080807/GLN20080807090_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20080827/GLN20080827018_C.pdf

2008年8月,以3.575億購入雅龍軟件,該公司為中國政府機關及其他從事電力行業之企業客戶開發及提供應用軟件、資訊科技解決方案及相關保養及支援服務。其所開發之軟件產品乃由電力營運商應用於供電管理、產銷及發票方面。

以7,000萬現金加上按盈利水平釐定可換股票據支付,最多2.875億,該換股票據不計息,換股價為2.3元。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20090123/GLN20090123035_C.pdf
2供1,每股10仙,集資約2,130萬。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20090710/GLN20090710048_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20090730/GLN20090730085_C.pdf

2009年7月,向前大股東等人購入北京智義仁信息技術有限公司,作價8,800萬人民幣,其從事中國北京市之學校及教育機構提供資訊科技解決方案、系統集成以及相關保養及支援服務。

同時向前大股東置出A&K (BVI)及其附屬公司,作價4,300萬人民幣,其主要在江西經營
開發及分銷教育軟件,以及提供互聯網學習服務。

不足代價約4,500萬人民幣(5,110萬港元)以500萬及31.4仙價格支付股票抵銷,共144,586,000股。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20090721/GLN20090721011_C.pdf
2009年7月,公司以25.3仙發行30,670,000股,同時授予等額購股權,行使價相同,若全數獲認購及購股權行使,淨集資1,530萬。

看來貨很乾,但好像很分散。
    
  
mimer:
看完Wikipedia,這東東又好像好好

我看到的解釋就是原本的電網供電的單位是一致的,但這東東能知道何時人們用較多電,就能同時提高供電的單位(因較多電通過時其阻力較小,從而節省了電),例子,夏天的夜晚家中常開冷氣就用較多電,電網多點電通過,就能省。

回到股票,這隻好像又如中國地能一樣,得個概念,不太敢玩,哈哈    

takeout:
我知道的情况是如果全部数字化方便调配,电力的特点是不能存储

调配好就能节能。

美国有不少这概念股。不过国内方案应该没定。我这上面一直跟的。

不是说了吗和电网搞投资的人都聊过,他们自己去问说智能电网有谁家方案以便投资股票。得到回答也是暂时不知道。

这方向上一定出大公司。
走一步看一步吧      

無人:
    
    公司曾回购股份:
http://www.etnet.com.hk/www/sc/stocks/realtime/quote_ca_buyback.php?code=8053

李抗英先生股份何来尚未弄清楚
http://www.etnet.com.hk/www/sc/stocks/realtime/quote_ca_sdi.php?code=8053

公司网站无法链接,不知何故?    
  
greatsoup:
1. 那時成交不多,看來是替某些人解套。

2. 看來是真花錢買的,或是別的暗手,但肯定不是購股權。
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20100208/GLN20100208020_C.pdf
李先生與本公司之其它任何董事,高級管理層,主要股東或控股股東概無任何關聯。於本公佈日期,根據證券及期貨條例(香港法例第 571章)(「證券期貨條例」)第XV部之定義,李先生擁有或被視為擁有本公司45,500,000股股份權益。

3. 能接得上
http://www.ceptchina.com/index.html;jsessionid=AE279AF5E8203070679518917E0A362A      

bou\young:
    
    汤兄:
2008-2009年报中行政和营运费用大幅提高到4240万,不知道什么原因?    

greatsoup:

年報:(pdf p.10)
http://www.ceptchina.com/resources/upload/2009-06-29/20090629171518.30000.pdf
行政支出及其他營運費用
於截至二零零九年三月三十一日止年度,本集團之行政支出及其他營運費用約為人民幣4仟2佰萬元。與截
至二零零八年三月三十一日止年度相比增加約1.9倍。增加之主要原因是這兩年內再度收購之無形資產攤銷,以及為本年度進行的重大收購供股所支付的專業費用。

無形資產攤銷應是以逾2億購入的資產的商譽撇減694.5萬及法證中心合約無形資產撇減1,038.6萬。

供股方面,上面已有提及。
4 : GS(14)@2010-07-01 20:34:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100630118_C.pdf
5 : GS(14)@2010-08-18 22:20:52

you probably have seen this. not sure about validity.

一、    关于SG186工程及电力营销系统:
1.    国家电网管26个省?还有南方电网?
国家电网分为五大电网,覆盖26个省。南方电网覆盖广东、广西、云南、贵州和海南五省。

2.    SG186所代表的1个平台,8大应用是指1个系统8个模块还是可以有8个系统?各省的解决方案是否一致?是否允许单独招标?
可以理解为有8个系统。(也就是说电力营销系统其实只占SG186所推广的平台的1/8。)
各省的解决方案一致,而且是统一招标。

3.    SG186工程在全国范围内进展如何?09年是否大都上线?
09年上线了2/3,今年还会有1/3。

4.    公司占到整个电力营销系统的比重是多少?为什么电科院会选择与雅龙独家合作?公司在技术方面有何优势?还有其他竞争对手吗?
公司占到1/3。我们和电科院的关系非常好,我们的员工有些就在电科院上班。雅龙之前就是做电力行业的,而且有着优秀的团队和一定的市场份额。竞争对手主要是东软和朗新,他们和电科院的关系一般。

5.    公司在SG186工程中的电力营销系统上从每个省的收入有多少?还有后续的服务收入吗?雅龙与电科院普华公司在收入及盈利上分成比例如何?
平均每个省4000万,后续服务至少1000万。但将来服务是分开的,你建的系统不一定由你负责相关维护。
没有固定分成比例,主要根据具体项目各自投入人力等资源的比例分配。

6.    上半年收入2265万,第三季2100万,一般软件公司第四季会收入集中进账?
这个主要还是根据具体项目的,所以波动会比较大。财报应该快出来了,暂不便透露具体信息。

二、    其他业务
1.    雅龙在双向智能营销及电动车充电管理上的研发及产品如何?估计何时能带来收入?
双向智能营销系统目前还处于试点阶段,以前都采用的是单向营销,双向是未来发展的方向,咱不能确定何时带来收入,主要依赖国家电网的积极程度。
充电管理系统关键是要找对应用方向,现在整个市场还没有标准和方向,我们现在也处在调研、试点阶段。这次来这(瑞华集团)也和这个有关,他们就是生产电动汽车的。

2.    另一家软件公司捷通易信的咨询服务管理在几个省有业务?公司有何优势?
捷通易信以前就是做IT平台运维服务的,我们会把运维业务并入到雅龙当中,以便更好地为客户提供服务,捷通易信以后会变成管理型公司。

3.    新收购的教育信息公司北京智义仁公司是做集成而不是做软件,毛利率很低?卫生么要跨行业收购这个公司?
这块不是我们的主营业务,但毛利绿不低,盈利很好。他们主要是面向教育业(北京的中小学)提供软件和服务为主。
之所以要收购是因为:1我们以前就是做教育的,有一定的资源和经验可以整合进来;2他们的IT服务体系非常好。

三、    其他问题
1.    财务上:9000多万德应收账款主要是什么?公司的应收账款期多长?
现在应该没有那么多了。电力行业和其他行业的特点不太一样,没有固定的应收账款期。像国家电网这样的垄断型企业,回款会慢一些,但是肯定不赖账。

2.    另外两位主要股东不在董事会?电科院有没有公司股份?
不在董事会,他们只是投资人。
没有公司股份。

四、    小结
1.    公司业务在SG186工程中并不能算垄断,只是在1/8的模块中占了1/3的市场。SG186工程可以说已经接近尾声,将来的运维业务还有很大的不确定性,但是可以看到雅龙在加大这块业务的投入。
2.    国内能源巨头已经开始布局充电站市场,电网公司的优势在于电力生产和技术控制能力,大型油企的优势在于遍布全国的加油站网络。据了解,国家电网和南方电网已经分别制定了相关标准,一旦两家电网公司的标准上升至国家标准,两大电网将打破石油企业对国内汽车终端销售的垄断。同时,电网公司已经开始了充电站的试点工作。“带头大哥”国家电网计划2010年将在全国建设75座充电站和6209个交流充电桩,而南方电网覆盖的区域深圳已被列为全国首批13个新能源汽车示范推广城市之一,可以为南方电网提供大量的运营经营。 公司这块业务的前景取决于上游巨头们如何瓜分蛋糕,目前还不明朗,只能关注。
6 : david395(4434)@2010-11-15 21:02:05

http://www.ceptchina.com/resourc ... 110160209.93340.pdf

國電力科技(08053)公布,截至今年9月底止中期業
績業績,期內虧損擴大,至1230萬元(人民幣,下同),每股虧損0﹒014元,不派息。
去年同期虧損375萬元。
 期內,營業額為5321萬元,經營虧損718﹒9萬元
7 : david395(4434)@2011-03-02 21:51:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110131006_C.pdf

中電科技(8053)首三財季虧損擴大至1111萬人幣,不派息

 《經濟通通訊社28日專訊》中國電力科技(08053)公布截至2010年12月底止
九個月未經審核業績,期內虧損擴大至1111萬元(人民幣.下同),每股基本虧損1﹒3分
,不派息。該公司上年度同期蝕394萬元。
 期內,營業額為7614萬元,稅前虧損928萬元。第三季盈利為119萬元,09年同
期為蝕18﹒9萬元。(mh)
8 : GS(14)@2011-05-15 11:35:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110512192_C.pdf
打回原型
9 : 估民(6429)@2011-05-15 11:55:58

9樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110512/GLN20110512192_C.pdf
打回原型
賣野呀?
10 : GS(14)@2011-05-15 12:02:06

10樓提及
9樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110512/GLN20110512192_C.pdf
打回原型
賣野呀?


原本改名的原因就是因為呢舊野
11 : 老占(1472)@2011-05-16 01:00:01

無左主業, 剩番個瞉 ? 會唔會又部署下一輪炒作 ?
12 : david395(4434)@2011-05-16 17:36:06

現價  0.136  最高價  0.157
升跌(%)  0.027(-16.56%)  最低價  0.134
13 : 鉛筆小生(8153)@2011-05-16 17:47:28

12樓提及
無左主業, 剩番個瞉 ? 會唔會又部署下一輪炒作 ?


所有總有下一輪炒作的機會

不過, 你唔知道中間有幾多PROCEDURES 未行

8161 跌左4-5成, 今朝升返2成, 那最終仍是跌

玩法未清楚便進場, 會唔會有點兒~~"
14 : GS(14)@2011-05-16 21:58:30

12樓提及
無左主業, 剩番個瞉 ? 會唔會又部署下一輪炒作 ?


得番原本上市那部分
15 : GS(14)@2011-05-16 21:58:56

14樓提及
12樓提及
無左主業, 剩番個瞉 ? 會唔會又部署下一輪炒作 ?


所有總有下一輪炒作的機會

不過, 你唔知道中間有幾多PROCEDURES 未行

8161 跌左4-5成, 今朝升返2成, 那最終仍是跌

玩法未清楚便進場, 會唔會有點兒~~"


何況在國內隻野好heat,想必貨很散
16 : GS(14)@2011-05-28 12:43:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110526016_C.pdf
盈警

董 事 會 謹 此 告 知 本 公 司 股 東 及 有 意 投 資 者,就 商 譽 將 予 確 認 的 減 值 虧 損,或 會對 本 集 團 截 至 二 零 一 一 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 的 業 績 及 財 務 狀 況 造 成 重 大 不 利影 響。
17 : GS(14)@2011-06-04 14:19:12

11樓提及
10樓提及
9樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110512/GLN20110512192_C.pdf
打回原型
賣野呀?


原本改名的原因就是因為呢舊野


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110602004_C.pdf
通函
18 : GS(14)@2011-07-01 18:09:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110626006_C.pdf
蝕到無
19 : GS(14)@2011-07-09 12:12:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110708036_C.pdf
又想賣殼轉型了...

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,本集團成功收購 Gryphuz Capital Limited (「Gryphuz Capital」)之 100%股權。通過收購 Gryphuz Capital,本集團計劃使自身業務更多元化及在自營投資,私募股本投資,財務顧問及資產管理業務方面探索新的商機。

是咪串錯英文字?
http://gryphuscapital.com/
20 : Heidi(3062)@2011-07-21 00:07:36

湯大, 想問下點解有人會用2.3元的CN去換股既?
21 : GS(14)@2011-07-21 07:42:47

21樓提及
湯大, 想問下點解有人會用2.3元的CN去換股既?


因為那些原本的資產都算是空氣資產
22 : GS(14)@2011-07-22 07:14:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110720010_C.pdf
5合1,削股本至1仙,改每手股數成為2萬股

應該都是大配配或大供供了
23 : Joseph715(9308)@2011-07-22 12:16:37

接近Total Loss
趁仲有少少渣賣左佢...
24 : GS(14)@2011-08-13 20:30:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110812142_C.pdf

根 據 完 成 財 務 狀 況 表,出 售 集 團 於 二 零 一 一 年 六 月 二 十 四 日(即 完 成 日 期)之 資 產
淨 值 約 為 人 民 幣15,200,000元,即 較 買 賣 協 議 所 載 出 售 集 團 之 資 產 淨 值 約 人 民 幣
23,700,000元 減 少 超 過5%。因此,賣方(為 本 公 司 之 全 資 附 屬 公 司)須 向 買 方 支 付
不 足 之 額 約 人 民 幣7,200,000元。出 售 集 團 之 資 產 淨 值 減 少 主 要 乃 由 於 出 售 集 團 於
二 零 一 一 年 四 月 一 日 至 二 零 一 一 年 六 月 二 十 四 日 止 期 間 錄 得 經 營 虧 損 所 致
25 : CHAUCHAU(1254)@2011-11-08 19:54:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111108012_C.pdf
中國電力科技控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東及有意投資者,根據目前所得資料,較諸二零一零年同期,預期本集團截至二零一一年九月三十日止六個月之未經審核中期業績之淨虧損可能有所增加。有關淨虧損可能有所增加乃因(其中包括)期間學校網路整合服務的銷售額減少及已在二零一一年六月終止業務的電力行業之資訊科技服務的收入減少所致。
26 : GS(14)@2011-11-08 21:06:12

隻野是賣梗殼的過渡時刻
27 : Hierro(1191)@2011-11-09 00:34:04

負資產、大削股本,又改名手股數

現在是無戲,等待洗白白過後再算
28 : GS(14)@2011-11-09 22:00:28

唔玩啦,睇下算
29 : Hierro(1191)@2011-11-22 23:55:19

湯,你估中了!

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111122026_C.pdf

一供四,供股價0.0674(咁零丁?),集資約5000萬,大股東包銷40%,另日發證券包銷餘下新股。


本公司擬將公開發售之所得款項淨額中的最多15,000,000港元用於本集團之自營投資、私募股本投資、財務顧問及╱或資產管理服務之業務,而其餘所得款項淨額將用作本集團之一般營運資金及任何潛在併購機會。
30 : GS(14)@2011-11-23 21:55:14

30樓提及
湯,你估中了!

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111122026_C.pdf

一供四,供股價0.0674(咁零丁?),集資約5000萬,大股東包銷40%,另日發證券包銷餘下新股。

本公司擬將公開發售之所得款項淨額中的最多15,000,000港元用於本集團之自營投資、私募股本投資、財務顧問及╱或資產管理服務之業務,而其餘所得款項淨額將用作本集團之一般營運資金及任何潛在併購機會。


人地計定個投入砌個數,當然奇怪
31 : CHAUCHAU(1254)@2012-01-14 14:46:21

http://www.hkex.com.hk/chi/marke ... /PMI2012-009(C).pdf

就中國電力科技控股有限公司(證券代號8053)5股合併為1股,將於2012年1月17日)
32 : CHAUCHAU(1254)@2012-01-18 12:29:58

http://www.hkex.com.hk/chi/marke ... /PMI2012-010(C).pdf
就中國電力科技控股有限公司(證券代號8053)每1股獲發售4股發售股份,將於除淨日(2012年1月18日)
33 : oscar48(1424)@2012-02-09 03:31:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120208013_C.pdf
前景展望
政府對學校網絡整合服務行業實施更嚴謹的規定和政策,令本集團採購及原材料
成本上升。本集團將繼續致力適應新的營商環境。本集團計劃發展金融信貸業務
及已經申請香港的放貸人牌照,現正在等候監管機構的批准。本集團會繼續探索
新的業務方向,尋找潛在的合併和收購目標及物色據吸引力的投資機會。本集團
會繼續分散單一業務的市場風險及為據吸引力的機遇投放資源,務求盡力提高股
東價值。
34 : 自動波人(1313)@2012-02-22 18:58:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120222003_C.pdf

好似唔多夠乾
35 : GS(14)@2012-02-22 22:38:41

35樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2012/0222/GLN20120222003_C.pdf

好似唔多夠乾


又是
36 : 自動波人(1313)@2012-02-22 23:21:30

不過唔知有幾多暗手
如果之前暗手有一定比例的話,呢一供似乎是乾
37 : GS(14)@2012-02-22 23:28:05

37樓提及
不過唔知有幾多暗手
如果之前暗手有一定比例的話,呢一供似乎是乾


其實睇就乾了好多,不過有限錢
38 : 自動波人(1313)@2012-02-22 23:57:10

38樓提及
37樓提及
不過唔知有幾多暗手
如果之前暗手有一定比例的話,呢一供似乎是乾


其實睇就乾了好多,不過有限錢


聽日t+2,即管看看是否咁快郁手

如果聽日郁手,可以睇少隻
39 : 自動波人(1313)@2012-02-23 00:38:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110906032_C.pdf

821近期有咩傑作?
40 : GS(14)@2012-02-23 21:46:26

40樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2011/0906/GLN20110906032_C.pdf

821近期有咩傑作?


都是那堆1094、82...
41 : 鉛筆小生(8153)@2012-02-23 23:07:34

41樓提及
40樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2011/0906/GLN20110906032_C.pdf

821近期有咩傑作?


都是那堆1094、82...


我喜歡82
42 : GS(14)@2012-02-23 23:16:22

42樓提及
41樓提及
40樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2011/0906/GLN20110906032_C.pdf

821近期有咩傑作?


都是那堆1094、82...


我喜歡82


我全部都唔會買
43 : 自動波人(1313)@2012-02-24 02:59:22

41樓提及
40樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2011/0906/GLN20110906032_C.pdf

821近期有咩傑作?


都是那堆1094、82...


原來最近是197
44 : GS(14)@2012-02-24 21:20:18

44樓提及
41樓提及
40樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2011/0906/GLN20110906032_C.pdf

821近期有咩傑作?


都是那堆1094、82...


原來最近是197


都是那堆啦,今次好似第3次
45 : 自動波人(1313)@2012-02-28 23:40:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120228011_C.pdf

贖回cb
46 : hsts(1521)@2012-02-28 23:54:37

46樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2012/0228/GLN20120228011_C.pdf

贖回cb


供完股有錢啦
47 : 自動波人(1313)@2012-03-27 14:17:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120314029_C.pdf

錢已偷
48 : GS(14)@2012-03-27 22:31:20

http://stock.appledaily.com/News ... 20110408&backpage=4

個樣似唔似騙徒?

http://www.sfc.hk/sfcprd/eng/pr/ ... =AGD589&applNo=0002
個人: CHENG Wai Lam, James 鄭暐霖

牌照詳情
  營業地址   條件   公開紀律行動   牌照記錄   
名字:  CHENG Wai Lam, James 鄭暐霖 (AGD589)
發牌日期:  13/10/2008
備註:   
主事人
  

與主事人的隸屬關係的生效日期
  

受規管活動
  

受規管活動的生效日期
  
牌照職能
  

備註
Daily Growth Securities Limited
日發證券有限公司(AAA537)
  13/10/2008   
證券交易
  
13/10/2008
  
負責人員
  
Daily Growth Futures Limited
日發期貨有限公司(ARP340)
  14/05/2009   
期貨合約交易
  
14/05/2009
  
代表
  
Daily Growth Wealth Management Limited
日發財富管理有限公司(ASF056)
  30/04/2010   
就證券提供意見
  
30/04/2010
  
負責人員
  
49 : 自動波人(1313)@2012-03-27 22:36:24

http://webb-site.com/ccass/choldings.asp?issue=3648

D股都係佢到
50 : GS(14)@2012-03-27 22:43:58

50樓提及
http://webb-site.com/ccass/choldings.asp?issue=3648

D股都係佢到


可能唔是借錢咁簡單是用公司錢收利息
51 : 自動波人(1313)@2012-03-27 22:49:50

51樓提及
50樓提及
http://webb-site.com/ccass/choldings.asp?issue=3648

D股都係佢到


可能唔是借錢咁簡單是用公司錢收利息


唔明白
52 : GS(14)@2012-03-27 23:01:38

52樓提及
51樓提及
50樓提及
http://webb-site.com/ccass/choldings.asp?issue=3648

D股都係佢到


可能唔是借錢咁簡單是用公司錢收利息


唔明白


即是拿走筆錢的使用權
53 : 自動波人(1313)@2012-03-30 16:08:25

賺少少走了
54 : GS(14)@2012-03-31 13:45:08

好像又無得玩了
55 : 自動波人(1313)@2012-03-31 13:45:55

起過一段頭,但又縮回
56 : GS(14)@2012-03-31 13:52:30

56樓提及
起過一段頭,但又縮回


畀你都驚啦
57 : 自動波人(1313)@2012-03-31 14:18:08

57樓提及
56樓提及
起過一段頭,但又縮回


畀你都驚啦


其實我利潤百分比OK,只不過真係驚,買少少玩下,贏餐晏仔
58 : GS(14)@2012-03-31 14:22:40

58樓提及
57樓提及
56樓提及
起過一段頭,但又縮回


畀你都驚啦


其實我利潤百分比OK,只不過真係驚,買少少玩下,贏餐晏仔


其實呢D又幾刺激的
59 : Clark0713(1453)@2012-05-30 14:15:32

盈利警告

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120430059_C.pdf
60 : Clark0713(1453)@2012-05-30 14:18:16

更改公司名稱、股份簡稱及公司網站

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120525015_C.pdf
61 : GS(14)@2012-05-30 22:47:39

怪怪地個名
62 : 自動波人(1313)@2012-05-31 00:07:11

貔貅集團
63 : GS(14)@2012-05-31 00:07:34

63樓提及
貔貅集團


我正是想呢樣
64 : 自動波人(1313)@2012-05-31 00:35:18

64樓提及
63樓提及
貔貅集團


我正是想呢樣


吸財架喎
65 : GS(14)@2012-05-31 00:37:32

唔好搞
66 : GS(14)@2012-06-24 00:59:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120622023_C.pdf
如該章程所指,本公司擬從公開發售所得款項淨額中分配不多於20,000,000港元作本集團任何可能併購機會之用,而其以金融證券行業內持有相關合法牌照及可靠管理層之實體為對象,此符合本集團探索自營投資、私募股本投資、財務顧問及資產管理服務之機會之業務策略。
鑒於近期股市的高波動性及全球經濟的不確定因素,本公司尚未尋找到任何具吸引力及適合之潛在合併與收購機會。

鑒於本集團可能在可預見之未來未能尋找到合適的合併與收購機會的判斷,董事會建議更好利用本集團之財務資源以準備面對不確定的金融及經濟環境。

董事會認爲需要將大約20,000,000港元所得款項淨額作本集團任何可能併購機會之用更改為提早贖回部分可換股債券及或本集團之一般營運資金。董事會認為建議之更改所得款項用途可削減本集團之債務狀況,改善資本負債比率及增加本集團財務管理的靈活性,因此符合本公司及其股東之整體利益。

67 : GS(14)@2012-06-30 20:57:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120629001_C.pdf
虧損擴大至4,000萬,殼

前景展望
於未來,本集團將繼續審慎監察經濟環境的變化,並於適當機會出現時,調整業務
發展策略及方針,並準備進行集團重組,以適應業務環境之變化。本集團近期已獲
許可根據放貸人條例之規定在香港進行放貸業務,而本集團將利用來自公開發售
之資源,進行及發展此分部之業務。本集團一直在積極尋覓金融領域之合併及收
購目標,但不幸的是,本集團於現時經濟環境下無法覓得適當及吸引人的目標。本
集團將繼續探索新方向,以分散業務市場風險及在吸引人之機會出現時分配資源
至新業務。於來年,本集團將專注發展具有良好前景之業務,提高本集團之產品線
及業務及繼續尋覓吸引人的機會。本集團將繼續檢討其現有業務營運及策略性尋
覓可多元化其現有業務組合及擴闊其收入來源的潛在重大收購及投資機會,以便
為股東帶來豐厚及可持續回報。

68 : GS(14)@2012-08-15 16:54:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120814063_C.pdf
摘要
‧ 本集團截至二零一二年六月三十日止季度(「本季度」)之營業額約為人
民幣562萬元,較上一個財政年度同期下降約6.28%。
‧ 於本季度,本集團記錄之擁有人應佔虧損約為人民幣86萬元。
‧ 於本季度記錄之擁有人應佔全面虧損總額為人民幣86萬元。
‧ 本集團於本季度之每股基本虧損約為人民幣0.001元。
‧ 董事會並不建議就本季度派發任何股息。

都是蝕很少的殼

展望
學校網路整合服務行業的經營環境的競爭性仍然強勁。本集團會繼續檢討現有的
營運並致力適應其營商環境。本集團已成功在期間提供一筆貸款並回收該筆貸款
及滿意的回報。本集團會繼續尋找良好的機會進行及繼續發展借貸業務。鑒於總體
經濟環境的高波動性及不確定性,本集團會繼續通過降低未償還的債務以改善槓
桿比率及增加集團對其財務管理的靈活性來改善集團的財務狀況。本集團將繼續
探索新方向以分散業務市場風險及在具吸引力之機會出現時分配資源至新業務。
本集團會繼續檢討其產品線及策略性尋覓可多元化其現有業務組合及擴闊其收入
來源的潛在重大收購及投資機會,以為股東帶來豐厚及可持續回報。

69 : 鉛筆小生(8153)@2012-10-10 23:06:03

又賣了
70 : GS(14)@2012-10-10 23:10:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121010055_C.pdf
緒言
於二零一二年九月二十八日,收購方接觸董事會,並表示有意作出自願性有條件
收購建議,以收購全部已發行股份,並註銷所有尚未行使購股權及認股權證。
收購建議
收購建議之主要條款
財務顧問將代表收購方根據以下基準作出收購建議:
股份收購建議
每股收購建議股份 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 現金0.134港元
根據股份收購建議收購之收購建議股份必須繳足股款及並無任何產權負擔,並
連同其所附帶之一切權利,包括享有於截止日期或之後宣派、作出或派付之任何
股息或其他分派之一切權利。
購股權收購建議
就註銷以下行使價之每份購股權:
行使價
0.326港元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 現金0.001港元
0.984港元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 現金0.001港元
3.668港元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 現金0.001港元
每份尚未行使購股權之購股權收購建議價為名義價值0.001港元,原因是所有有
關購股權已失值。
認股權證收購建議
就註銷行使價為0.55港元之每份認股權證 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 現金0.001港元
每份行使價為每股0.55港元之尚未行使認股權證之認股權證收購建議價為名義價
值0.001港元,原因是所有有關認股權證已失值。
71 : GS(14)@2012-10-10 23:10:49

收購方對本集團之意向
就收購方於本聯合公佈日期對本集團現有主要業務所知,收購方計劃繼續經營
本公司之現有主要業務,並於完成收購建議後,對本集團現有主要業務之業務運
作及財政狀況進行檢討,以為本集團未來業務制訂業務計劃及策略。視乎檢討結
果及倘出現合適之投資或業務機遇,收購方可能考慮將本集團之現有主要業務
多元化,以擴闊其收入來源。然而,於本聯合公佈日期,仍未識別到有關投資或
業務機遇。收購方並無意重新調配本集團現有主要業務之資產或僱員,惟於其日
常業務過程中者則除外。

於本聯合公佈日期,董事會成員包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立
非執行董事。收購方計劃於收購守則及本公司組織章程細則批准之有關日期提
名新任董事會董事。目前,收購方仍未決定董事人選。本公司將於適當時間宣佈
董事會成員之任何變動。
72 : GS(14)@2012-10-10 23:12:34

睇得愛回家多? 阿徐榮都叫馬強

收購方之資料
收購方乃一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司,由馬強先生(收購方董事之一)
全資擁有。於本聯合公佈日期,收購方主要從事投資控股,且並無任何資產。

馬強先生,45歲,於管理及經營採礦行業擁有豐富經驗。自二零零八年,馬先生擔
任烏海市中榮實業有限責任公司(一家由馬先生實際持有約17.1%權益之公司,主
要於中國內蒙古自治區烏海市從事採煤業務)之董事。馬先生亦實際持有內蒙古盛
安化工有限責任公司(一家生產設施位於中國內蒙古自治區巴彥淖爾市及鄂爾多斯
市之公司,主要從事生產及銷售用於採礦行業之民用爆炸物品)約31.5%權益。
本集團之資料
本公司乃於開曼群島註冊成立之有限公司,其普通股目前於創業板上市(股份代
號:8053.HK)。本公司主要從事投資控股。本集團主要於中國從事提供學校網絡
綜合服務及資訊科技相關服務及貸款服務。
本公司之財務資料(乃摘錄自截至二零一二年三月三十一日止年度之年報及截至二
零一二年六月三十日止季度之第一季度報告)如下:
截至 截至 截至
二零一二年 二零一二年 二零一一年
六月三十日 三月三十一日 三月三十一日
止季度 止年度 止年度
人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元
(未經審核)
營業額(包括已終止經營業務) 5,624 58,334 85,971
除稅前溢利╱(虧損) (526) (50,498) (169,014)
本年度╱期間股東應佔
溢利╱(虧損) (860) (50,453) (169,303)
於二零一二年
三月三十一日
人民幣千元
資產總值 100,738
負債總額 63,535
資產淨值 37,203
股東應佔權益總額 37,203
收購方對本集團之意向
就收購方於本聯合公佈日期對本集團現有主要業務所知,收購方計劃繼續經營本
公司之現有主要業務,並於完成收購建議後,對本集團現有主要業務之業務運作
及財政狀況進行檢討,以為本集團未來業務制訂業務計劃及策略。視乎檢討結果
及倘出現合適之投資或業務機遇,收購方可能考慮將本集團之現有主要業務多元
化,以擴闊其收入來源。然而,於本聯合公佈日期,仍未識別到有關投資或業務機
遇。收購方並無意重新調配本集團現有主要業務之資產或僱員,惟於其日常業務
過程中者則除外。
於本聯合公佈日期,董事會成員包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立
非執行董事。收購方計劃於收購守則及本公司組織章程細則批准之有關日期提名
新任董事會董事。目前,收購方仍未決定董事人選。本公司將於適當時間宣佈董事
會成員之任何變動。

「收購方」 指 Shiny Ocean Holdings Limited,於英屬處女群島註冊
成立之有限公司,由馬強先生全資擁有
73 : GS(14)@2012-10-10 23:14:07

http://www.chinaccm.com/member/55/zhongrong/default.htm
  烏海市中榮實業有限責任公司成立於2008年8月,註冊資本2億元,公司位於內蒙古自治區烏海市濱河區學府街,公司董事長,法人代表:馬強。
  公司下轄三個子公司,分別為烏海市正興煤化有限責任公司、烏海市烏化礦業有限責任公司,烏海市西部煤化工有限責任公司。下屬子公司均位於烏海市海南區西來峰工業園區。
  烏海市正興煤化工有限責任公司創立於2004年4月,煤炭儲量為3600萬噸。已形成年產8#、16-1#、16-2#原煤120萬噸、150萬噸重介洗煤生產能力。
  烏海市烏化礦業有限責任公司籌建於2004年3月,煤炭儲量為2821.09萬噸。已形成年產8#、10#、16-1#、16-2#原煤90萬噸、150萬噸重介洗煤生產能力。
  烏海市西部煤化工有限責任公司已建成一套搗固焦生產線,生產搗固焦100萬噸、甲醇12萬噸。
  中榮公司截止2008年10月資產總值12個億。到2010年公司工業生產總值達到40個億。
  公司主要產品及產能
原煤(8#\10#\16-1#\16-2#)  210萬噸/年
重介洗精煤  300萬噸/年
二級冶金焦  100萬噸/年
精甲醇  12萬噸/年
煤焦油  6萬噸/年
粗笨  15000噸/年
工業硫磺  1200噸/年
硫酸銨  1100噸/年

  公司在冊職工總數為1475人,現有管理人員227人,其中高級技術職稱165人。
  公司的發展思路是:堅持"以資源開發為基礎,以市場需求為導向,以技術進步為動力,以發展民族經濟和地方經濟位己任",依靠科技進步和資源優勢,形成資源配置合理、污染排放達標的節約型、清潔型、循環型企業發展模式,實行集團化運營。
  公司本著用戶至上,誠信為本的原則;堅持"質量第一,信譽第一"的方針,竭誠為廣大新老用戶提供優質的產品,熱忱希望各界和我公司真誠合作,共創輝煌。
74 : GS(14)@2012-10-10 23:18:17

http://www.nmgjxw.gov.cn/cms/gfgyzdgfgy/20101126/1279.html
內蒙古盛安化工有限責任公司是國家兵器工業總公司、國防科工委批准的生產民爆器材的定點企業,公司前身是鄂托克旗武裝部以勞養武企業,1994年建成投產,1996年由內蒙古伊化集團兼併,2002年由盛安九二九化工有限責任公司競拍收購,同年7月公司正式持牌成立。2007年4月和巴彥淖爾市東昇廟伊泰化工有限責任公司重組合併成立了內蒙古盛安化工有限責任公司。為公司做強做大打下了良好的基礎,成立至今,公司發展成為下設鄂托克旗生產點、烏後旗東昇廟生產點、盛安爆破服務分公司、盛安大酒店、呼和浩特市盛安大酒店多個經濟實體的上規模企業,公司總佔地面積40萬平方米,建築面積25842平方米,現有員工247人,其中專業技術人員58人,總資產1億1千萬元。

  作為鄂爾多斯市規模以上的發展企業,本公司成立以來連續幾年獲得鄂托克旗「重合同守信用單位」、「安全生產工作先進集體」、「黨務工作先進集體」等光榮稱號,同時徐崗同志也積極參加「社會光彩事業」先後為教育貧困生等社會福利事業捐款達30萬元。先後被評為鄂爾多斯市優秀黨員、鄂托克旗優秀黨務工作者等榮譽。

  公司勵志以先進的生產工藝,嚴格的控制手段,穩定的產品質量,優良的售後服務,始終堅持「向管理要效益,以安全促生產,公平正義,誠信友愛」的指導思想,歡迎各方用戶和客商蒞臨合作,共創美好未來。
75 : 自動波人(1313)@2012-10-11 02:03:07

鄂爾多斯,正呀!
76 : soso2412(31378)@2012-10-11 10:21:56

乜家火黎架?
77 : andrew22(31633)@2012-10-11 16:39:02

不知道会不会注资?
78 : Tam1984(32108)@2012-10-11 19:48:53

78樓提及
不知道会不会注资?

湯兄,呢隻嘢點睇?
79 : GS(14)@2012-10-11 22:09:30

78樓提及
不知道会不会注资?


注就注硬,但是食唔食得落?
80 : GS(14)@2012-10-11 22:09:44

79樓提及
78樓提及
不知道会不会注资?

湯兄,呢隻嘢點睇?


唔太看好,都是死莊股
81 : GS(14)@2012-11-20 00:16:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121114054_C.pdf
8053

殼仲有得講?
82 : greatsoup38(830)@2012-12-15 14:06:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121214034_C.pdf
收購建議之截止
收購方及本公司聯合宣佈,由財務顧問代表收購方提呈之收購建議,已於二零
一二年十二月十四日下午四時正(香港時間)截止可供接納。
於二零一二年十二月十四日下午四時正(香港時間),即接納收購建議之最後時
間及日期,已接獲(i)股份收購建議項下之753,856,693股股份(佔本聯合公佈日期
本公司已發行股本約79.88%);及(ii)購股權收購建議項下之7,294,991份購股權(佔
購股權收購建議項下合共9,420,972份購股權之約77.43%)之有效接納。並未接獲
有關認股權證之有效接納。收購建議並無經修訂或延後。
待因接納股份收購建議而呈交之753,856,693股股份完成過戶後,收購方將持有
753,856,693股股份,佔本公司已發行股本約79.88%。公眾人士(定義見創業板上
市規則)將持有189,862,762股股份,佔本公司已發行股本約20.12%。因此,本公
司未能達成創業板上市規則第11.23(7)條有關最低公眾持股量之規定。已向聯交
所申請豁免在截止日期起計三十日期間嚴格遵守創業板上市規則第11.23(7)條。
收購方及本公司將採取適當措施,回復創業板上市規則第11.23(7)條所規定之最
低公眾持股量。
收購方配售股份
為回復創業板上市規則第11.23(7)條所規定之最低公眾持股量,本公司獲收購方
知會,於二零一二年十二月十四日,收購方與建銀國際(作為配售代理)訂立配
售協議,以盡力基準按每股配售股份0.134港元之配售價,配售(「配售」)收購方
所持有之最多46,500,000股股份(「配售股份」)。同時,合共46,500,000股配售股份
已配售予兩名承配人(「承配人」),彼等為獨立於且與本公司、收購方及彼等各
自之關連人士概無關連之第三方。

配售預期將於二零一二年十二月二十一日完成。緊隨完成配售後,收購方及
其一致行動人士將擁有707,356,693股股份之權益(佔本公司已發行股本總數約
74.95%),因而將達成創業板上市規則第11.23(7)條下之25%公眾持股量規定。概
無承配人將於緊隨配售後成為本公司之主要股東(定義見創業板上市規則)。
...
丁先生
丁宝山先生,49歲,持有中國社會科學院經濟學博士學位,高級經濟師,現
任北京盛世華軒投資有限公司總經理。丁先生亦為青海華鼎實業股份有限公
司(上海證券交易所上市公司)之獨立董事。丁先生於二零零零年十月至二零
零七年八月間擔任駿威汽車有限公司(曾為聯交所主板上市公司,於二零一零
年八月撤銷其於聯交所之上市地位)之執行董事。於二零零零年七月至二零零
七年十月期間,丁先生亦於廣州汽車工業集團有限公司及旗下多家集團公司
擔任要職。
...
熊先生
熊澤科先生,37歲,持有北京大學經濟學士學位,國際經濟專業。彼自二零零
八年八月起擔任北京盛世華軒投資有限公司副總經理。於二零零八年五月至
二零一一年六月期間,熊先生曾任華東醫藥股份有限公司(深圳證券交易所上
市公司)獨立董事及盛屯礦業集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司,
前稱「廈門雄震礦業集團股份有限公司」)獨立董事等職位。此前,於二零零五
年三月至二零零八年八月期間,彼曾任深圳市冠欣投資有限公司副總經理。
熊先生於銀行業積逾八年經驗,並曾於一九九六年七月至二零零五年三月期
間任職於中國建設銀行。
秦女士
秦春紅女士,40歲,持有北京大學工商管理碩士學位及河南財經學院學士學
位。彼自二零零八年起為中國註冊稅務師協會會員,二零零零年起為中國註
冊會計師協會會員。秦女士於二零一零年起擔任北京盛世華軒投資有限公司
首席財務官。於二零零六年至二零零九年間,彼曾任內蒙古雙利礦業有限責
任公司首席財務官,並曾於二零零五年至二零零六年,擔任西部礦業集團(香
港)控股有限公司首席財務官。
張女士
張琳女士,39歲,持有加州大學聖迭戈分校碩士學位,以及俄亥俄大學瑪麗
埃塔分校及中國人民大學學士學位。張女士自二零一一年一月起擔任中國長
江三峽集團公司項目開發主管一職。此前,彼曾於二零零三年三月至二零零
九年九月間在Ernst & Young LLP擔任審計經理。張女士於美國加州及喬治亞
州為持牌執業會計師。
劉女士
劉塔林女士,44歲,持有內蒙古大學學士學位,化學系無機化學專業。彼曾
於一九九四年至二零零五年間於內蒙古物資集團總公司咸盛物資有限公司擔
任副經理一職。
恩和先生
恩和巴雅爾先生,60歲,持有內蒙古大學研究生院學士學位。恩和先生自
一九九九年起於中國信達資產管理股份有限公司旗下多間集團公司擔任要職。
二零零七年七月至今,彼擔任中國信達資產管理股份有限公司託管清算部、
託管協同部及市場開發部總經理。彼自二零零一年以來亦擔任神華准格爾能
源集團公司副董事長職務。
83 : 自動波人(1313)@2012-12-16 18:49:17

說好了的配股,相信有說好了的人頭

為回復創業板上市規則第11.23(7)條所規定之最低公眾持股量,本公司獲收購方
知會,於二零一二年十二月十四日,收購方與建銀國際(作為配售代理)訂立配
售協議,以盡力基準按每股配售股份0.134港元之配售價,配售收購方所持有之
最多46,500,000股股份。
於同日,配售代理已無條件地同意配售,及該等承配人已無條件地同意購買
46,500,000股配售股份,配售價為每股配售股份0.134港元。
配售毋須遵守任何先決條件,並預期將於二零一二年十二月二十一日完成。緊隨
完成配售後,收購方及其一致行動人士將擁有合共707,356,693股股份(相當於本
公司已發行股本總數約74.95%),而餘下236,362,762股股份(相當於本公司已發行
股本總數約25.05%)將由公眾人士持有。因此,於完成配售後,本公司將達成創
業板上市規則第11.23(7)條下之25%公眾持股量規定。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121216002_C.pdf
84 : GS(14)@2012-12-17 22:05:09

傾掂晒,有可能買下野
85 : greatsoup38(830)@2013-01-10 00:38:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130109014_C.pdf
於近期的比優集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)變動中,現時董事會成員具有豐富的不同行業的經驗。董事會謹此宣佈,本集團(包括本公司及所屬子公司)有意開拓貿易業務,因為開拓業務將為本集團提供更多商機及賺取更多收益。
86 : greatsoup38(830)@2013-03-19 01:47:06

配售8,700萬股予2個人頭@16.1仙
87 : GS(14)@2013-05-31 16:34:47

8053
88 : greatsoup38(830)@2013-06-27 00:11:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130624066_C.pdf
8053
虧損降66%,至1,100萬,負資產空殼
89 : greatsoup38(830)@2013-07-03 01:26:21

以為拍電視劇愛回家
90 : GS(14)@2013-07-09 00:44:31

貸款資本化為CB及股
91 : GS(14)@2013-11-13 17:55:20

3個月虧損增70%,至490萬,6個月虧損增110%,至840萬,負資產重債
92 : GS(14)@2014-05-28 11:40:49

8053
93 : GS(14)@2014-06-25 01:40:20

8053

虧損增4成,至1,500萬,重債殼
94 : greatsoup38(830)@2014-11-15 08:56:00

3個月轉盈300萬,6個月轉盈160萬,840萬現金
95 : GS(14)@2014-12-06 12:20:18

搞礦
96 : greatsoup38(830)@2015-01-22 23:50:47

炸藥股
97 : greatsoup38(830)@2015-05-13 00:08:47

買垃圾
98 : GS(14)@2015-06-29 23:55:27

虧損少3成,至570萬,空殼
99 : GS(14)@2015-07-01 22:01:17

生產線投產
100 : GS(14)@2015-10-21 03:24:08


101 : greatsoup38(830)@2015-10-27 02:05:06

盈喜
102 : Clark0713(1453)@2015-10-27 15:01:26

業務不錯。

103 : greatsoup38(830)@2015-10-28 01:47:15

再睇多陣先
104 : greatsoup38(830)@2015-11-03 00:20:19

buy rubbish
105 : Clark0713(1453)@2015-11-03 14:27:38

買乜鬼壙呀?106 : greatsoup38(830)@2015-11-04 00:46:18

原料吧
107 : greatsoup38(830)@2015-11-16 01:18:49

3 month fall half profit 43m, 6 month fall 33%, to 26m, negative asset
108 : greatsoup38(830)@2015-11-19 01:20:25

bomb production increase
109 : greatsoup38(830)@2016-05-12 04:42:14

買礦
110 : greatsoup38(830)@2016-06-27 00:01:51

轉虧700萬,空殼重債
111 : greatsoup38(830)@2016-11-16 12:01:00

9個月盈利增475%,至2,300萬,重債
112 : GS(14)@2017-05-02 18:30:26

自願公佈
於塔吉克斯坦成立
從事生產及銷售民用爆炸物品的合營企業
113 : GS(14)@2017-06-02 12:36:00

比優集團控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」
) 會(「董事會」)欣然知會其股東及潛在投資者,根據董事會對本集團截至二零
一七 年三月三十一日止年度之未經審核綜合管理賬目(其尚未經由本公司核數師
審核, 亦尚未經由董事會審核委員會審閱)的初步審閱,相比於截至二零一六
年三月 三十一日止年度錄得之本年度溢利有大幅增長。根據本公司於緊接刊登
本公告前 所得的資料,董事會相信,本集團溢利大幅增加主要由於本集團民用
炸藥生產及 爆破服務產生的溢利大幅增加及因可換股債券之推算利息大幅減少
所致。

114 : GS(14)@2017-06-18 19:57:41

轉盈5,400萬,重債
115 : GS(14)@2017-07-21 18:37:39

正面盈利預告
本公告乃比優集團控股有限公司( 「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港
法例 第 571章 證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)
證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.10條而作出。
董事(「董事」) 會(「董事會」)欣然知會其股東及潛在投資者,根據董事會對本集團截至
二零一七年六月三十日止的未經審核綜合管理賬目的初步審閱,相比於截至去年同
期,預期集團錄得之溢利有大幅增長。根據本公司於緊接刊登本公告前所得的資
料,董事會相信,本集團溢利大幅增加主要由於本集團民用炸藥生產及爆破服務產生的
溢利大幅增加所致。

116 : GS(14)@2017-11-14 18:34:05

盈利增200%,至8,000萬,重債
117 : GS(14)@2018-03-31 22:32:19

搞炸藥
118 : greatsoup38(830)@2018-05-11 03:50:46

比優集團控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司,統稱為「本集團」)董事(「董
事」)會(「董事會」)欣然宣佈,於二零一八年五月十日,西藏福德圓工貿有限公司
(「西藏福德圓」,為本公司之間接全資附屬公司)與貴州新聯爆破工程集團有限公
司(「新聯爆破」)訂立一份投資協議(「投資協議」),內容有關(其中包括)建議於中
國西藏自治區拉薩市成立一間合資公司(「合資公司」),以於西藏自治區生產民用
爆炸物品、提供爆破作業(包括採礦爆破作業)及建設混合炸藥地面站(「該業務」),
以及投資於在中國西藏自治區成立而主要從事提供爆破作業之公司。
根據新聯爆破提供的資料,該公司主要從事於中國提供爆破作業。就董事經作出
一切合理查詢後所知、所悉及所信,新聯爆破及其最終實益擁有人均為獨立於本
公司及關連人士(按聯交所GEM證券上市規則所界定)的第三方。
根據投資協議,合資公司之總註冊資本將為人民幣100百萬元,新聯爆破與西藏福
德圓將以現金分別出資60%及40%,雙方日後將根據合資公司不時之營運資金需
要按各自所佔比例出資。雙方同意合資公司董事會由五名董事組成,其中三名由
新聯爆破提名,兩名由西藏福德圓提名。預計合資公司將以本公司聯營公司之方
式入賬。
根據投資協議,新聯爆破與西藏福德圓均同意,將本身於西藏自治區內就該業務
所招攬之所有商機,轉介予合資公司及╱或其附屬公司,且雙方均不會獨自或聯
同任何第三方招攬該業務,或轉介或外判該業務予任何第三方。
119 : GS(14)@2018-06-12 06:20:11

盈喜
120 : GS(14)@2018-06-23 12:07:11

盈利增3倍,至1.5億,債一般
121 : GS(14)@2018-06-23 12:07:11

盈利增3倍,至1.5億,債一般
122 : GS(14)@2018-11-13 15:00:35

盈利降20%,至1.1億,債一般
123 : GS(14)@2019-01-08 01:22:40

比優集團控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司稱為「本集團」)的董事(「董事」)
會(「董事會」)欣然宣佈,於二零一八年十一月七日,本公司的間接非全資附屬公
司已收到接納函,其中表示本集團就中國一間國有礦山企業(主要從事黃金、白銀、
銅和鉬的開採和提煉)位於西藏自治區拉薩市的一個礦山的兩個採礦(含爆破工程)
項目的招標中標。
於二零一九年一月七日,本公司已收到雙方正式簽署的兩份合約。兩份合約的含
稅價值約為人民幣27.9億元(約31.78億港元),合約期分別為自二零一八年十一月
一日起至二零二三年十月三十一日止及自二零一八年十二月一日起至二零二三年
十一月三十日止為期五年,而本集團將擔任採礦和爆破項目的總承包商。
124 : GS(14)@2019-05-05 14:07:29

本公告由比優集團控股有限公司(「本公司」)自願作出。
本公司已接獲馬強先生(「馬先生」)通知,為方便設立其家族信託(「馬氏家族信
託」),以作家族繼承以及其家族成員的財富管理策劃用途,馬先生已經向馬氏家
族信託(馬先生為其財產授予人)注入其於1,209,329,665股本公司股份(相當於本
公司於本公告日期之全部已發行股本約33.98%)之間接權益(其乃透過由其所控制
及全資擁有之公司耀洋控股有限公司(「耀洋」)持有),詳情如下(各自為「轉讓事
項」,統稱為「該等轉讓事項」):
(1) 於二零一九年三月二十七日,藉饋贈方式將耀洋之全部已發行股本轉讓予
Ma Family Holdings Co. Limited(「英屬處女群島公司」),而馬先生當時為其
唯一股東;及
(2) 於二零一九年三月二十八日,藉饋贈方式將英屬處女群島公司之全部已發行
股本轉讓予專業受託人(作為馬氏家族信託之受託人)。
此外,於二零一九年五月二日,馬先生之父親馬鎖程先生已將151,666,666股本公
司股份(相當於本公司於本公告日期之全部已發行股本約4.26%)注入馬氏家族信
託(「馬鎖程先生之轉讓」)。
《收購守則》之含義
由於英屬處女群島公司及受託人各自於緊隨該等轉讓事項各自後取得本公司不少
於30%的投票權,而耀洋、英屬處女群島公司及受託人各自於緊隨馬鎖程先生之
轉讓後取得本公司超過2%的投票權,除非獲證券及期貨事務監察委員會企業融資
部執行董事或任何獲其轉授權力的人(「執行人員」)授出寬免,否則彼等各自須按
香港《公司收購及合併守則》(「收購守則」)規則26.1,就彼等並無另行持有之本公
司全部已發行股份作出強制全面要約;寬免申請已經作出,而執行人員已經根據《收
購守則》規則26.1註釋6(a)(ii)授出寬免。

創業板 創業 比優 集團 8053 教育 中國 電力 科技 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269990

[創業板]凱順能源(8203,前歐美集團)專區(關係:0428、新世界)

1 : GS(14)@2010-07-01 20:41:29

新聞區:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=10463&page=0

專貼:
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/13888
2 : GS(14)@2010-07-01 20:41:54

(預留給公告)
3 : GS(14)@2010-07-01 20:42:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100630018_C.pdf
4 : GS(14)@2010-08-10 00:28:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100809016_C.pdf
5 : GS(14)@2010-08-28 15:08:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100826014_C.pdf
6 : GS(14)@2010-09-06 23:04:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100906036_C.pdf
7 : GS(14)@2010-11-12 15:37:58

有關建議收購SADDLEBACK MINING LIMITED權益之條款文件
8 : GS(14)@2011-01-21 22:41:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110121012_C.pdf
戰略合作框架協議
本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09 條而作出。
凱順能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司與新疆維吾爾
自治區煤田地質局於二零一一年一月二十一日簽定戰略合作框架協議(「合作協定」)。
據此, 訂約雙方為實現緊密合作, 共同開發煤炭業務, 結成長期的、全面的戰略合作夥
伴關係, 進行全方位合作, 主要內容如下:
訂約雙方 : (a) 新疆地質局: 新疆維吾爾自治區煤田地質局
(b) 凱順能源: 香港凱順能源集團有限公司
i. 雙方發揮各自的優勢,在符合中國法律和政策的前提下,共同合作勘探開發中國
境外礦產資源。
ii. 凱順能源提供中國境外前景好、可供合作的項目與新疆地質局合作,雙方根據實
際情況簽訂具體的正式合同。
iii. 新疆地質局提供相應的資金和技術與凱順能源進行合作勘查,取得勘探成果後,
使該成果經國際認可的評估機構評估確定價值後,雙方將按投入的資金和技術享
有相應的股份。
iv. 新疆地質局願意提供中國境內合適區塊,凱順能源也可按照上述3 條進行合作。
v. 此戰略合作框架協有效期為三年,自簽署之日期起生效。到期前,雙方同意後可
延續此合作協議。
9 : GS(14)@2011-02-22 07:52:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110221024_C.pdf
結果預料到

本公告乃本公司根據創業板上市規則第17.10條作出。董事會謹此知會本公司股東及有意投資者,根據對目前可用之未經審盈利核財務資料之評估,預期本集團截至二零一零年十二月三十一日止之業績, 綜合全面收益減少,換算海外業務之匯兌差額將錄得收益及將錄得期內虧損,相對於去年由於下述非經常性項目而錄得年度溢利。


在去年度溢利中,扣除由完成收購蒙西礦業21%股本權益所產生之約750,000,000港元非經常性盈利後,相比於去年,本集團錄得之非經常性虧損將大幅收窄。改善主因乃匯報期內煤炭生產及銷售增加及融資成本減低所致, 此包括(i)去年可換股債券衍生部份公平值虧損之207,000,000港元只屬一次性及(ii)今年可換股債券之利息減少約13,500,000港元。
10 : GS(14)@2011-03-01 07:56:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110228073_C.pdf
虧少了
11 : andychan(1375)@2011-03-01 14:18:21

依間野算唔算有實質生意做緊 .. 老唔老千...
睇盤數又好似冇咩古惑咁 .. (可能我睇唔出)
12 : GS(14)@2011-03-01 21:40:14

11樓提及
依間野算唔算有實質生意做緊 .. 老唔老千...
睇盤數又好似冇咩古惑咁 .. (可能我睇唔出)

算有實質生意,但老唔老千我就唔知,只知是以過高的價格買了一件資產,導致股東受到損失
13 : GS(14)@2011-03-19 14:04:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110315054_C.pdf
又買垃圾
14 : New comer(7338)@2011-04-12 13:38:36

點解話煤炭係垃圾呀 ?
15 : GS(14)@2011-04-12 21:31:32

14樓提及

點解話煤炭係垃圾呀 ?


又有排未回本,買咁多只會拖累回本期
16 : 估民(6429)@2011-07-18 23:03:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110718022_C.pdf
董事會欣然宣佈,於二零一一年六月十五日(交易時段後),賣方與買方訂立股權轉讓
協議,據此,賣方有條件同意出售而買方有條件同意收購蒙西礦業之70%註冊股本(即
股權),其現金總代價為人民幣810,000,000元(相當於約976,000,000港元)。
17 : andychan(1375)@2011-07-18 23:06:09

變左個殼...????
18 : Hierro(1191)@2011-07-19 00:29:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20080219000_C.pdf

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20090709047_C.pdf

先貼通告,遲點再分析,實在太眼訓
19 : GS(14)@2011-07-19 22:18:08

本來打入去已經高估啦
20 : Hierro(1191)@2011-07-20 00:43:59

19樓提及
本來打入去已經高估啦這是肯定的
否則的話點解要打入去?
21 : GS(14)@2011-07-20 23:01:01

20樓提及
19樓提及
本來打入去已經高估啦這是肯定的
否則的話點解要打入去?


東英唔知點呢
22 : GS(14)@2011-08-05 07:44:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110804026_C.pdf
本公司董事會 「董事會」 ( ) 謹此知會本公司股東及有意投資者,預期本集團相對於去年同期,期間虧損增加。

然而,相對於去年同期,本集團綜合全面收益增加,因期內,換算海外業務匯兌差額所錄得之收益超出用以抵銷期間之虧損。

期間虧損增加主因乃本集團行政及其他營運開支增加所致。與去年同期比較,本集團行政及其他營運開支增加主要來自 Saddleback Mining Limited。於二零一一年三月末,因本集團完成收購 Saddleback Mining Limited,Saddleback Mining Limited 即成為本集團之全資附屬公司。

據此,其行政及其他營運開支被納入本集團綜合賬內,而導致本集團行政及其他營運開支增加。
23 : GS(14)@2011-10-05 11:19:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111004048_C.pdf
爛礦資料
24 : CHAUCHAU(1254)@2011-10-28 21:00:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111028026_C.pdf
本公司董事會 (「董事會」) 謹此知會本公司股東及有意投資者,預期本集團相對於去年同期之期間虧損增加。
然而,由於期內,換算海外業務匯兌差額所錄得之收益超出用以抵銷期間之虧損,因此本集團綜合全面收益錄得收益。
本集團之持續經營業務錄得毛損,此乃因攤銷本集團於塔吉克斯坦營運之採礦權所致。期間虧損增加主因乃本集團行政及其他營運開支所致。與去年同期比較,本集團本季度之行政及其他營運開支主要來自Saddleback Mining Limited及其附屬公司。於二零一一年三月末,因本集團完成收購Saddleback Mining Limited,故Saddleback Mining Limited即成為本集團之全資附屬公司。據此,其行政及其他營運開支被納入本集團綜合賬內,而導致本集團行政及其他營運開支增加。
25 : GS(14)@2011-11-08 00:20:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111107058_C.pdf
展望及前景
如2011年中期業績報告所述,在適應轉變中之營商環境及基於本公司目前之商業營運,
董事會持保守態度,不因急於作出決定而令我們於未來幾年之營運,不論在資本及商
業上受掣肘。出售蒙西礦業股權之收益可用於我們位於塔吉克斯坦之項目以加快其發
展及生產進展或用於其他可配合本公司規模及符合本公司在能源及資源行業發展之投
資機會。
本集團之策略仍為繼續在能源及資源行業中積極尋找其他適當投資機會,並會在適當
時候將刊發公告。
26 : GS(14)@2011-11-14 23:38:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111114100_C.pdf
本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.10條而作出。
凱順能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司與新疆維吾爾自治區煤田地質局於二零一一年十一月十四日簽定合作意向書。據此, 訂約雙方本著優勢互補、互惠互利、共同發展、誠實守信的原則,加快開發礦產資源, 簽定合作意向書, 主要內容如下:
訂約雙方 : (a) 新疆煤田地質局: 新疆維吾爾自治區煤田地質局
(b) 凱順能源: 凱順能源集團有限公司
i. 在符合中國法律和政策的前提下,雙方同意有互利合作的基礎上共同合作開發塔吉克斯坦煤田勘探、煤炭開發等事宜。
ii. 新疆煤田地質局同意前期派技術專家到凱順能源位於塔吉克斯坦全資擁有的Saddleback Mining Limited(“Saddleback”) 持有的三個煤礦,實地進行踏勘、採樣和編寫勘探方案,為將來煤田地質勘探作好基礎準備。 iii. 新疆煤田地質局願意與凱順能源原共同開發Saddleback的煤礦,可佔有Saddleback的部分股權。股權的取得方式可以是現金、勘探費用或機器設備投入。 iv. 雙方根據新疆煤田地質局前期在塔吉克斯坦實地踏勘成果,願意引進第三家在將來共同開發Saddleback的煤炭資源。
v. 凱順能源歡迎新疆煤田地質局派員進入Saddleback董事局,以便加強交流和技術資詢。
vi. 雙方建立定期聯系機制,及時溝通有關信息,推動雙方合作意向的順利實施。
27 : GS(14)@2012-04-03 00:04:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120402007_C.pdf
又群埋堆人渣474
28 : GS(14)@2012-07-06 00:23:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120705978_C.pdf
有關建議收購塔吉克斯坦
KAFTAR HONA 的礦床權益
之諒解備忘錄
諒解備忘錄
諒解備忘錄
本公司根據上市規則第 13.09 條作出本公佈。
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,於二零一二年七月五日,賣方、本公司及凱順訂
立諒解備忘錄,當中載列本公司建議收購賣方於Kamarob 52%股本權益之基本條款,代
價為394,648,800 港元,其他條款及條件仍有待協商。
*謹供識別
董事會欣然宣佈,於二零一二年七月五日,賣方、本公司及凱順訂立諒解備忘錄,當
中載列本公司建議收購賣方於Kamarob 52%股本權益之基本條款及條件,代價為
394,648,800 港元,其他條款及條件仍有待協商。一半代價(即197,324,400 港元)將以
現金支付,而另一半將以本公司向凱順發行及配發代價股份之方式支付。Kamarob 為持
有塔吉克斯坦Kafta Hona 礦床許可證之公司。諒解備忘錄之主要條款及賣方之資料載
於下文。
於本公佈日期,仍未無就建議收購訂立任何正式最終協議,故建議收購可能但不一定
會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣股份或本公司證券時務請審慎行事。本公司
將於適當時另行刊發公佈,通知股東有關建議收購之進一步發展。

...

建議收購須待(其中包括)簽立及交付所有有關建議收購之最終合約文件(包括買賣協
議)後,方可作實。
Kamarob 持有於Kaftar-Hona 礦床進行地質勘探及煤礦開採之相關許可證。
賣方 : 一間名為「Saddleback Gold Corporation」之有限責任公司,為凱順
之附屬公司,並為本公司之獨立第三方
凱順 : 凱順能源集團有限公司,一間於開曼群島註冊成立之有限公司,其
股份於聯交所創業板上市,並擁有Kamarob 52%間接股本權益。
買方 : 本公司
根據諒解備忘錄,一半代價(即197,324,400 港元)將以現金支付,而另一半將以本公
司向凱順發行及配發入賬列作繳足之代價股份之方式支付。部份代價將於簽署買賣協議
時支付作為初始按金。餘下代價將根據買賣協議之條款於建議收購完成時支付及結清。
買賣協議將載有規管支付及結清代價之詳細條文。
建議收購須待若干先決條件於二零一三年十二月三十一日或之前(或延展至訂約各方協
定之較後日期)達成、履行或獲豁免,方可作實。先決條件將載入買賣協議,並將包括
以下各項:
(i) 所涉各方簽署買賣協議,當中納入賣方作出的擔保及彌償保證以及各方就完成建
議收購而商定的其他條款;
(ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案批准建議收購;
(iii) 凱順之股東於股東大會上通過普通決議案批准建議出售;
(iv) 聯交所上市委員會批准代價股份上市及買賣;
(v) 凱順完成並向本公司交付技術報告及估值報告;
(vi) 估值報告所示 Kaftar Hona 礦床之資源╱儲量水平價值將不少於1,000,000,000 港
元;
(vii) 根據 JORC 準則標準,估值報告所示Kaftar Hona 礦床之無煙煤資源水平將不少
於158,000,000 噸;及
(viii) 取得相關政府就 Kaftar Hona 礦床發出所有必需之勘探、開採及其他許可證,且
許可年產量或年產能及年出口配額不少於1,000,000 噸。
本公司將於訂立買賣協議後盡快刊發載有買賣協議詳情之公佈。
根據諒解備忘錄,本公司獲凱順授予獨家權利,可於諒解備忘錄日期起計 60 日期間內
磋商建議收購之詳細條款及條件。
除有關本公司之獨家磋商權、保密、規管法例及司法管轄權之條文外,諒解備忘錄並無
任何法律約束力。
根據買賣協議條款,倘建議收購落實進行,根據上市規則,建議收購可能構成本公司須
予公佈之交易。
於本公佈日期,仍未就建議收購訂立任何正式最終協議,故建議收購可能但不一定會進
行。本公司股東及潛在投資者在買賣股份或本公司證券時務請審慎行事。本公司將於適
當時另行刊發公佈,通知股東有關建議收購之進一步發展。
29 : GS(14)@2012-08-03 00:00:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120802073_C.pdf
本公司董事會 (「董事會」) 謹此知會本公司股東及有意投資者,預期本集團相對於去年同期之期間虧損增加。
上述估計虧損增加主因乃本公司塔吉克斯坦業務開始生產導致營運開支增加所致。
30 : GS(14)@2012-08-10 11:53:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120809055_C.pdf
虧損擴大,幾仙現金,殼殼地

展望及前景
於二零一二年七月五日,賣方、本公司及優派能源發展有限公司(「優派能源」)訂立不具約束力之諒解備忘錄(「諒解備忘錄」),建議以394,648,800港元代價,出售本公司全部持有Kamarob LLC 52%股本權益(「建議出售」),此諒解備忘錄乃提述建議出售之主要條款及條件,其他收購條款及條件仍有待雙方磋商。
Kamarob LLC乃持有在塔吉克斯坦Kafta-Hona無煙礦床進行地質勘探及採煤之有關牌照。
根據諒解備忘錄,收購代價之一半(即197,324,400港元)將以現金支付,而另一半收購代價賣方將配發賣方之繳足股本新股份作為支付給本公司的代價股份。買方獲授獨有權利與賣方協商建議出售買賣協議(「買賣協議」)之條款及條件細節。
建議出售之買家,優派能源,是聯交所之主板上市公司(股份代號307),擁有並經營3個在新疆的焦煤煤礦。優派能源目前是新疆之最大非國有焦煤企業。
由於新疆與塔吉克斯坦邊界相連,建議出售能運用本集團及優派能源之優勢及資源,能帶來雙贏及為雙方創出更佳前景。
關於公告之詳情,請參閱「http://www.kaisunenergy.com」公告項目中日期為二零一二年七月五日之有關公告。
31 : GS(14)@2013-01-09 10:59:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130108134_C.pdf

董事會宣佈,於二零一二年十二月十九日晚上十時五十分(交易時段後),
買方及本公司(作為買方保證人)與賣方及凱順(作為賣方保證人)訂立買賣
協議,據此(其中包括),買方已有條件同意向賣方購買而賣方已有條件同
意向買方出售銷售股份及銷售貸款,總代價為394,648,800 港元(可按調整上
限金額而調整)。本公司作為100%控股公司同意保證買方將根據買賣協議
履行其責任。凱順作為賣方之100%控股公司同意保證賣方將根據買賣協議
履行其責任。
...
目標公司為賣方之直接全資附屬公司。目標公司全資擁有Essential Win 及
Saddleback Mining,而Saddleback Mining 則全資擁有Kaisun Mining。Kaisun Mining
持有Kamarob 特許基金之52%權益,而該基金持有可作露天開採之Kaftar Hona
礦床之採礦許可證。收購事項須待下文「先決條件」一段所載列之條件獲達
成後,方告作實。
凱順(作為押記人)及買方(作為承押記人)於簽署買賣協議時亦已同時訂立
抵押契據,據此,凱順同意將其全資附屬公司Active Million 全部已發行股本
抵押作為賣方根據買賣協議所述情況及條款向買方退還按金(若買賣協議
允許,則按金將扣減補償金)之或然責任之抵押。
總代價將由買方及本公司以下列方式支付:(i) 於凱順完成抵押契據下之抵
押契據登記要求,並交付若干擔保文件以保障買方於抵押契據下之權利當
日後下一個營業日將按金存入指定賬戶,以現金向賣方支付按金;(ii) 其中
197,324,400 港元於完成時以向賣方配發及發行代價股份之方式支付,餘額
將以現金支付(如適用);及(iii) 餘額將於完成時以現金支付予賣方,惟可根
據買賣協議所載作出調整。
32 : greatsoup38(830)@2013-01-11 00:57:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130110006_C.pdf
謹此提述本公司二零一二年七月五日就諒解備忘錄刊發之公佈,內容有關本公司建議將所持的塔吉克斯坦Kaftar Hona礦的權益出售予優派能源。
董事會欣然宣佈,繼訂立諒解備忘錄後,於二零一二年十二月十九日(交易時段後),賣方、買方、本公司及優派能源訂立買賣協議,據此,賣方有條件同意出售,而買方有條件同意購買待售權益,代價為394,648,800港元。待售權益乃本公司所持Kamarob的52%間接股本權益,Kamarob為持有塔吉克斯坦Kaftar Hona礦牌照的公司。
部份收購代價將於完成交易以發行優派能源新代價股份予賣方來支付。
...
West Glory為待售集團的控股公司,而本公司所持Kamarob的52%間接股本權益則歸屬於待售集團。Kamarob為Kaftar Hona礦的持牌公司。
於2012年,Kamarob巳於Kaftar Hona礦藏開始試產,而生產約15,600噸無煙煤。
Kaftar Hona礦藏之儲量/資源乃:
煤礦類型
煤礦噸位
俄羅斯GKZ
資源分類制度
JORC準則廣義資源分類制度
無煙煤
158,000,000
P1
推測
將收購之資產
假設基準價及非現金結算股數不須作出調整,於完成交易,賣方將可獲取最高為98,662,200股代價股份作為買方支付文部份收購代價。假設於完前,優派能源已發行股份總數維持不變,98,662,200股代價股份佔經擴大後之優派能源已發行股份總數的5.87%
代價
根據買賣協議,賣方將出售及買方將收購待售權益,代價為394,648,800港元。代價中,金額相等於待售貸款於完成日期的金額的部分,將劃撥為待售貸款的代價,餘額將劃撥為待售股份的代價。
代價可根據下文「代價調整」一節所述的方式調整。
代價須由買方及優派能源按下列方式向賣方支付或結付﹕
(1) 按金98,662,200港元,由買方於簽訂買賣協議時以現金於本公司完成擔保契據所須抵押權益之公眾登記手續完成後的翌日存放於指定戶口;
(2) 完成交易時,一筆相當於197,324,400港元的款項(即非現金結算金額)的付款方式如下﹕
(a) 倘發行價等同或高於基準價,則藉優派能源向賣方發行及配發代價股份支付,而所發行及配發的代價股份數目相當於非現金結算金額除以發行價;或
(b) 倘發行價低於基準價,則以下列方式支付﹕
(i) 由優派能源向賣方發行及配發合共98,662,200股代價股份(即非現金結算股數),該股數可按本公佈「基準價及非現金結算股數的調整」一節所載的方式作出調整,每股代價股份以發行價發行,並入賬列作繳足;及
(ii) 由買方向賣方支付現金款項,金額等同於非現金結算金額減去已發行代價股份的價值(該價值按非現金結算股數乘以發行價計算)。
(3) 於完成交易時,以現金向賣方支付餘額之98,662,200港元。
於優派能源日期為2012年11月1日刊發之公告所披露,於2012年10月12日,優派能源訂立有關收購中國新疆一煤礦之有條件協議,包括以發行價每股二港元發行若干優派能源之新股作為支付此項收購之收購代價。以每股二港元作為優派能源之基準價乃按上述價格而採用。
代價調整
於完成前期間,賣方應促使待售集團繼續進行其一般及日常業務,包括於礦藏進行採礦活動,以及為有關業務興建基建及設施(包括公路)。
賣方將按出售集團營運所須,向待售集團提供免息股東貸款或墊款,於賣方認為適當金額及時間,為待售集團於完成前期間所須的資本及營運開支及其他現金流出提供資金。賣方所提供的所有貸款及墊款,將構成待售貸款的新增部份及並按此入賬。
於完成前,來自出售集團提供收入之營運(扣除有關費用後)的進賬及收益可用以償還待售貸款方式歸還出售集團。
於完成時未償還之待售貸款約為一億六仟二佰萬港元。
待售貸款不受任何最高限額限制。
...
基準價及非現金結算股數的調整
每股優派能源股份基準價為2港元,而非現金結算股數為98,662,200股代價股份,均於簽訂買賣協議時根據每股優派能源股份面值0.20港元初步釐訂。倘及一旦於簽訂買賣協議日期後任何時間,優派能源因任何股份合併或拆細而導致面值出現差異,則當時生效的基準價及非現金結算股數須按比例予以調整,以反映有關合併或拆細對基準價及非現金結算股數造成的影響。
釐訂代價之基準
代價乃經本公司與買方公平磋商後釐訂,並參考(其中包括) 礦藏資源/儲備水平之最低價值1,000,000,000港元,此項為買賣協議項下先決條件之一。
經考慮上文所披露之事宜、本公佈「出售事項及收購事項之因由及裨益」一節所述之因由及裨益以及「出售事項之財務影響」一節所述之財務影響後,董事會認為買賣協議之條款、出售事項,收購事項及代價均屬公平合理,且符合本公司及其股東之整體利益。
...
出售事項的財務影響
完成出售事項後,West Glory將不再為本公司附屬公司及其財務業績將不再綜合於本集團財務報表。
根據本集團於二零一一年十二月三十一日的經審核綜合財務報表,West Glory的綜合負債淨值約為24,221,000港元。
預期本集團就出售事項為本集團錄得估計溢利約252,367,000港元(已扣除相關開支,惟待審核),乃根據代價扣除出售事項的負債淨值約56,375,000港元後釐定。West Glory 的負債淨值於收購時大幅減低,此乃由於注入資本開支所致。自其收購於二零一二年九月三十日,本集團於West Glory所投入的資本開支約為20,846,000港元,乃來自建築物及改善工程、廠房及機器及汽車、辦公設備及傢俱及裝修及進行中之工程,其金額分別約為1,456,000港元、18,189,000港元,267,000港元及934,000港元。
出售事項之估計溢利約252,367,000港元乃在扣除(i) 法律,會計及財務顧問費用約14,000,000港元,(ii) 經紀及安排人費用約18,000,000港元及(iii)尋找塔吉克斯坦及監管部門批准有關出售事項費用約16,000,000港元後所得。
本公司未有簽署,或準備訂立任何協議,合約,諒解或承諾文件 (不論正式或非正式及不論明示或暗示) 及商議 (不論達成協議與否) 及準備出售或縮小其餘下業務。
來自出售事項收益之準備用途
出售事項收益準備用於繼續發展Zeddi 及Mienadu礦,擴大本集團提供礦產業供應鏈服務業務及於當出現時捕足其他適合投資機會。本公司現未發現任何投資目標或開始任何有關商議。
West Glory及本集團的資料
West Glory為一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司,由賣方持有全部已發行股本,賣方為本公司全資附屬公司。West Glory為本公司間接全資附屬公司。
West Glory為本集團所持Kamarob的52%間接權益的控股公司。Kamarob為Kaftar Hona礦的採礦牌照持有人。
於本集團於二零一一年十二月三十一日之經審核綜合財務報表內,West Glory之綜合負債淨值約為24,221,000港元。
截至二零一零年十二月三十一日止年度,出售集團應佔除稅及非經常項目前後的淨虧損為5,489,000港元。截至二零一一年十二月三十一日止期間,出售集團應佔除稅及非經常項目前後的淨虧損分別為64,090,000港元。截至二零一二年六月三十日止期間,出售集團應佔除稅及非經常項目前後的淨虧損為32,041,000港元。
截至二零一二年十二月三十一日止年度,West Glory之賬面淨值約為17,573,000港元及除稅前後的淨虧損約為22,077,000港元。
截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止年度,West Glory應佔之收入分為19,048,496港元及5,548,151港元。
本集團主要於塔吉克斯坦投資煤炭及無煙煤開採及勘探,以及於中華人民共和國從事焦煤開採、銷售及加工。
本集團餘下業務之資料
本集團現正營運二項業務: (i) 提供礦產業供應鏈服務 (ii) 塔吉克斯坦礦業務。
塔吉克斯坦礦業務再細分為三部份,每部份代表一個礦,即Kafta Hona礦藏,Zeddi礦藏及Mienadu礦藏。
如本公司於二零一二年第三季度業績報告內未經審核財務報表附註四所述,於二零一二年首九個月內,提供礦產業供應鏈服務佔本集團約601,000,000港元的營業總額約581,000,000港元 (96.6%); 而塔吉克斯坦銷售煤之業務佔餘下之3.4%。
由於Kafta Hona 礦藏現處於開發前期,構成本集團之營業額及溢利之小部份。因此不期理出售事項對現時本集團之財務及業務營運構成重大影響。
於完成建議出售事項後,本集團餘下業務包括提供礦產業供應鏈服務,及塔吉克斯坦Zeddi礦藏及Mienadu礦藏。塔吉克斯坦餘下二礦之適用採礦及商業牌照均已獲取。參與本集團餘下業務員工之人數約為九十五。
餘下二礦Zeddi及Mienadu之資產質量,儲量,及適用儲量/資源匯報準則列於由亞洲礦業顧問有限公司提供之以下表格:
礦場
煤礦類型
煤礦噸位
俄羅斯 GKZ
資源分類制度
JORC準則廣義
資源分類制度
Zeddi
煙煤
6,558,000
C2
推定
煙煤
11,140,000
P1
推測
Mienadu
煙煤
2,252,000
C1
推定
煙煤
2,549,000
C2
推定
Zeddi之現狀為生產及Mienadu 之現狀為勘探。

餘下塔吉克斯坦礦之發展計劃如下:
Mienadu: 於二零一三年將進行道路翻新,及於二零一三年將展開試產可行性研究。
Zeddi: 於二零一三年將添加新機器以提高產量。
買方及優派能源的資料
買方為優派能源之全資附屬公司。 優派能源及其附屬公司主要從事開採焦煤,以及生產及銷售未加工的焦煤、純焦煤及焦煤產品。
優派能源之財務資料
以下乃優派能源分別截至二零一一年及二零一二年三月三十一日止年度,根據適用之香港財務報告準則有關的會計準則及財務條例:

二零一一年
三月三十一日
二零一二年
三月三十一日
(經審核)
(經審核)
(HK$’000)
(HK$’000)
總資產
15,531,530
15,759,123
總負債
(9,072,567)
(8,256,805)
淨資產
6,458,963
7,502,318
截至三月三十一日止年度
二零一一年
二零一二年
(經審核)
(經審核)
(HK$’000)
(HK$’000)
營業額
26,121
5,078
除稅前淨溢利/(虧損)
943,570
(97,690)
除稅後淨溢利/(虧損)
943,654
(101,266)
進行出售事項及收購事項之理由及裨益
本公司現持有在塔吉克斯坦三個礦場之開採權及權益,即 Kaftar Hona無煙煤礦藏、Zeddi煤礦藏及Mienadu煤礦藏,亦從事煤礦開採,加工及銷售業務。
此出售乃提供給本公司機會將Kaftar Hona礦藏投資以合理價格出售,在較短時間內給股東帶來回報。此出售亦能令本公司在集中集團資源發展位於塔吉克斯坦其餘二個礦場開採之同時,亦能令本公司能在投資機會出現時可適時掌握。
優派能源,買方之母公司,為聯交所之主板上市公司 (股份代號307) ,是新疆其中一間之最大非國有焦煤企業。新疆及塔吉克斯坦在地理位置上非常接近。本公司現處於擴展煤炭貿易業務至新疆之初期。此出售將令本公司成為優派能源之股東。本公司成為優派能源股東後,能將雙方戰略合作奠基,而本公司之新疆煤炭貿易業務亦能從而獲益。
33 : greatsoup38(830)@2013-03-24 15:30:39

8203
虧損增90%,至1.9億,3,000萬現金
34 : greatsoup38(830)@2013-06-27 00:12:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130625014_C.pdf
http://www.northasiaresources.co ... TN20130325055_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20090708554_C.pdf
8203 買煤trading公司,賣方是8150董事,61礦賣方
http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=41522&hide=N
35 : greatsoup38(830)@2013-08-10 18:29:18

8203
3個月虧損減2成,至2,100萬,6個月虧損減1成,至4,400萬,唔夠蝕3個月
36 : greatsoup38(830)@2013-09-28 16:00:08

34樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2013/0625/GLN20130625014_C.pdf
http://www.northasiaresources.co ... TN20130325055_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20090708554_C.pdf
8203 買煤trading公司,賣方是8150董事,61礦賣方
http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=41522&hide=N

37 : GS(14)@2014-03-30 02:57:18

8203

虧損降20%,至1.44億,輕債
38 : GS(14)@2014-07-20 15:48:54

cancel deal
39 : GS(14)@2015-04-28 01:50:34

配售5.234億股@8.9仙
40 : GS(14)@2015-06-03 01:44:10

14仙配售6.28億股
41 : GS(14)@2015-07-02 02:59:40

LAUGHING
42 : greatsoup38(830)@2015-08-12 23:06:16

3個月虧增1倍,至2,800萬,6個月虧增1成,至3,900萬,1億現金
43 : GS(14)@2015-10-30 01:29:45


44 : greatsoup38(830)@2015-11-26 00:55:22


45 : greatsoup38(830)@2016-08-21 05:07:50

虧,1.1億現金
46 : GS(14)@2016-10-27 06:17:21

持有1140、1499、 8101、8200、1106、1591、8037,康健ed
47 : greatsoup38(830)@2016-11-26 10:45:56


48 : greatsoup38(830)@2016-12-02 00:38:14

2供1,4.8仙,Peter Yau 及董事包銷,同時10合1
49 : GS(14)@2017-03-27 01:56:41

持有1140、1499、8101、8200、1611、8037...虧,1.2億變現資產
50 : GS(14)@2017-04-25 14:36:10

正面盈利預告
51 : GS(14)@2017-08-04 11:56:28

本公司董事會(「董事會」)謹此告知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據董事會目
前可得資料,預期本集團截至二零一七年六月三十日止中期將錄得綜合溢利,相對截至二
零一六年六月三十日止中期錄得虧損。收入大幅增長主要來自供應鏈管理服務業務及山東
礦山及冶金機械的生產, 及綜合溢利之增長本主要來自收購附屬公司時之公允值超過成
本,而在本公司收入大幅增長的同時,亦成功控制營運開支的成本。
52 : GS(14)@2017-10-28 00:57:24

308 及 8203 合作
53 : GS(14)@2017-11-08 14:31:54

持有8101、1499、1140、8200、1591、1611
54 : GS(14)@2018-03-22 10:50:44

持有8101、1140、8200、8351、1499、1611
虧,6,200萬可變現資產
55 : GS(14)@2018-05-06 03:34:39

持有1140、8101、8200、8351
56 : GS(14)@2018-06-21 09:31:54

cancel option
57 : GS(14)@2018-07-29 12:43:35

改名凱順控股
58 : GS(14)@2018-08-10 10:52:54

虧,8,400萬現金
59 : GS(14)@2018-12-21 07:54:17

收購事項
董事會欣然宣佈 , 於二零一八年十二月二十日 (交易時段後),買方與賣方訂
立及完成該協議, 據此,賣方同意出售及買方同意購買出售股份及轉讓債務,
代價三仟萬港元,由賣方全部以現金方式支付。出售股份乃目標公司之全部已
發行股本合共 100 %。
目標公司為一間投資控股公司, 持有蒙古附屬公司之 100% 股份權益。蒙古附
屬公司持有之產權, 包括正在興建鐵路物流月台之產權及在蒙古國烏蘭巴托巴
彥高勒區相關地段之土地使用權。於完成興建月台後,目標公司計劃在蒙古從
事煤炭運輸,物流及倉儲服務業務。
60 : GS(14)@2019-02-28 16:54:40

LAUGH
61 : GS(14)@2019-03-20 12:16:50

虧,持有8101、8200、1140、1735、1796、8351
62 : GS(14)@2019-05-02 08:37:40

本公司董事會(「董事會」)謹此告知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據董事會目前
可得資料,預期本集團截至二零一九年三月三十一日止第一季度將錄得虧損,相比截至二零
一八年三月三十一日止第一季度錄得盈利。此乃主要因為於二零一九第-季按公平值計入損
益之未變現金融資產變動錄得虧損,而在去年同期之未變現金融資產變動則錄得收益。
本公司仍在落實本集團於第一季之未經審核業績。本公告所載資料僅作為本公司管理層根據
董事會現時可得資料所作出之初步評估,而非根據本公司核數師或本公司審核委員會已審核
或審閱之任何數據或資料。

股東及潛在投資者應參閱預期將於二零一九年五月六日公佈之本公司二零一九年第一季業績
公告。

創業板 創業 凱順 能源 8203 歐美 集團 專區 關係 0428 新世界
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269991

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019