ZKIZ Archives


Eddie先生華億新媒體(419)研究


lam兄,昨天因有急事,未能對話,真對不起。


當我今日開個郵箱來看看的時候,有位Eddie兄提供對華億新媒體的研究,可以參考,但不可盡信。


簡言之,公司盤大:又大發新股收購,股本更大,相信升的能力少,跌的機會大,而收購的東西多為空氣,面對減值機會大。但我欣賞他的研究,所以可以看看。


 
Stock Name
Media China Stock Code 419 Mkt Cap
  
基本面 Date By 
業務
2008/12/16 Bigcat http://www.mediachina-corp.com/s/index.php
同業比較
2366 1B CAP   5XPE
2008 3.4B CAP  10XPE
419 股價無優勢
2008/12/16 Bigcat
銷售/毛利
2008 1H

Turnover 81M  Loss 47.4M
GP都無…廢
2008/12/16 Bigcat
資產/負債
250M CASH  1.13B BOOK (主要為商譽497M+廣告代理權666M)  2008/12/16 Bigcat
广告代理业务
    * 旅游卫视独家广告代理,与之联营公司并负责制作广告内容  - 海南衛視
    * 广东卫视独家广告代理 (从2009年1月1日开始)  - 中觀傳媒
每年广告刊例价值超过 60 亿元人民币 (水份非常大…排名方面, 廣東算收視中游, 旅游就下游)
2008/12/16 Bigcat
电影/電視
投资与制作 

    *  中国最大电影、情景喜剧及电视剧片库之一,拥有大片、获奖影片等超过150部影片
    * 拥有于中国的电影制作许可  * 拥有中国A级电视剧制作许可
無特別…近排都無收入
2008/12/16 Bigcat
廣東衛視收購
31/8/2008  與Selamead Holdings Limited(「Selamead」)訂立一項股份認購協議。
根據此協定,集團將根據Blower Investments 的公允價值及其截2008年及2009年12/31止年度的業績確定收購價,於三年內分三批發行代價股份來支付。代價股份將按每股0.20 港元發行,與二零零八年三月三十一日聯交所收市價每股0.135 港元相比,每股溢價約48.15%。在股份認購協議完成後,集團將先發行最多700,000,000 股代價股份;如能達到股份認購協定中的全部要求,包括Blower Investments 截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度經審核的綜合淨利潤分別達到或超過80,000,000 港元及100,000,000 港元,集團將最多發行2,100,000,000 股的代價股份,收購總價將不超過420,000,000 港元。禁售期為由相關發行日起最多24 個月
2008/12/16 Bigcat
董事背景
董事會新成員- 非常有背景!!
田溯寧先生是中國寬帶產業基金的董事會主席和中國網通(0906.hk)前任CEO。他領導的中國寬帶產業基金是一個專注於國內電信、媒體和高科技行業的產業投資基金,致力於建立中國的“寬帶生態系統"和推動相關產業的發展。田先生同時兼任KKR資深顧問、萬事達集團獨立董事和聯想集團獨立非執行董事。
張長勝先生是中國網通高級副總裁,曾任江蘇省省長助理等政府要職,具有豐富的政府及企業管理的經驗。
黎瑞剛先生是上海文廣新聞傳媒集團總裁,是國內著名的傳媒行業領導人物,其所領導的上海文廣新聞傳媒集團是中國僅次於中央電視台的第二大媒體集團。
蔣建寧先生為中青旅控股股份有限公司首席執行官,其所領導的中青旅是中國最大的三家旅遊集團之一,是中國旅遊業的領先者。
2008/12/16 Bigcat
CBC 背景
CBC基金创建于2006年2月,总基金规模约3亿美元,由田溯宁掌管。CBC第一轮融资规模接近2亿美元,主要投资者包括中信资本、新闻集团、电讯盈科、网通、全球最大的广告公司WPP等。CBC第二次融资金额应该在1亿美元以上。  2008/12/16 Bigcat

http://www.cbc-capital.com/cn/management_1.php 2008/12/16 Bigcat
巿場面   
股權分佈

  


CBC             4,553.7 21.5%
(incl 1B option) 2008/12/16 Bigcat


Selamead             2,100.0 9.9%
(assume meet all requirment) 2008/12/16 Bigcat


董平             1,344.0 6.3%

2008/12/16 Bigcat


程十慶                994.8 4.7%

2008/12/16 Bigcat


TOTAL           21,218.2


2008/12/16 Bigcat
股權變動
之前為高振順殼股, 后賣予董平(高振順因而合共套現了3.185 億元),后輾轉落入CBC 2008/12/16 Bigcat

2007/11 董平沽 1B SHARE  to CBC @0.13 
CBC HOLD 1.5B Share + 2.9B OPTION
董平 Left 1B
2008/12/16 Bigcat

2008/4/11CBC  按每股0.0991港元之價格行使1,9b份認股權證,為集團帶來額外188.3M港元   Left 1B Option 2008/12/16 Bigcat

董平先后在1/14, 3/10  沽出13.8M / 1.3B 股, 全數撤退 2008/3/12 Bigcat
走勢
最高炒過上0.2, 最低0.024…. 2008/12/16 Bigcat  
拆局   
拆局
現時股價大幅偏低于主要股東成本,(>0.1)
本業方面, 現時業績并未INCL 廣東衛視, 如按收購承諾, 每年有80M, 如果其他做翻好D…當1B Cap--> 現價<10PE
頻道點都好過2336 D地方臺
董事背景超強, 同業務也有大關聯

作價不平, 無CATALYST, 股權分散
個人認為有炒的潛質….但輸TIMEVALUE
2008/12/16 Bigcat
Valuation
HOLD to wait for CATALYST    TARGET 0.1 2008/12/16 BigcatEddie 生華 億新 媒體 419 研究
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=6581

好特別的供股-新銀集團(988)


公司前身為在十多年前非常出名的明珠興業,市值由幾億,曾經炒至三百億之多,冠絕香港,連湯大狀都買過。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20011214/LTN20011214044_C.doc其後,這隻股因金融風暴後,地產投資失利,陷入財困。但是又被大股注入科網概念,跟風多炒一轉,結果不免再次失敗,大股東王珅更要以每股2.8仙出售公司29.9%,即40億股,予曾經停牌的新萬泰(433),及另外兩位人士,作價1.1億。


成為大股東王珅並購回自己的科網業務及其他住宅及遊艇,作價3,000萬,這樣殼價就是8,000萬。


完成後新萬泰及兩位人士成為大股東,而王珅持股量由約50%,降至20.1%,退為第二大股東。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20020131/LTN20020131013_C.doc

 


其後每股購買價更調低2,000萬,至港幣9,000萬,殼價降至6,000萬,可見王珅出售之急,公司財政情況可想而知。

 


其後王珅持續減持,以及公司發行新配抵債及集資後,股權降至低於10%。


公司易手後,易名新銀控股。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20020702/LTN20020702015_C.pdf


半年之後,新萬泰也陷入財困,故出售50%股權予夥伴之一的蔣先生。


之後,陷入一連串的財債官司之中,在沙士前後已經停牌,並進入清盤、除牌程序之中。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20060530/LTN20060530022_C.pdf


在2006年,公司終於見到一線曙光。


5月,由李耀湘獨資的公司宣佈一重組建議,宣佈把股份1,000合1,然後宣佈購入114,792,227股新股及包銷87,389,997股新股,每股購入價1元(即合股前的0.001元),向公司注入2億元,然後向一位蔡先生購入佐敦一酒店及向李耀湘購入一個瀋陽酒店項目的管理權,兩者合共8,000萬元。


完成後李先生持股51%,公眾持股量(大部分股票由有好持有)為49%。可以知道,那8,739萬股配售出去的股票,和購入資產的價格相若,相信大部分去了蔡先生及李先生友好手中。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20061020/LTN20061020026_C.pdf


三個月後,公司成功復牌。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20070503/LTN20070503036_C.pdf


2007年5月,股市大旺,大股東宣佈以2.5元減持900萬股,套現2,250萬。


另外在供股之前1日,以2.5再減持900萬股,又套現2,250萬,兩次合共套現4,500萬,加上街貨套現之數,已經收回成本。
astermind Assets Management Limited 103(L)
9,000,000(L)
HKD 2.500 130,069,224(L)
58.05(L)
07/05/2007
李耀湘 122(L)
9,000,000(L)
HKD 2.500 130,069,224(L)
58.05(L)
07/05/2007

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20070708/LTN20070708018_C.pdf


2007年7月,又宣佈2供1,每股1元,集資1.1億元,由大股東全部包銷,並宣佈以5,800萬購入旺角新填地街兩個物業。


另外,亦宣佈訂立備忘錄,建議以現金、承兌票據,及按2.8元發行新股收購礦業。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20070925/LTN20070925702_C.pdf


2007年9月,公司又配售2,500萬新股予印尼投資者,每股1.2元,集資3,000萬,包銷商為大福。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20071002/LTN20071002535_C.pdf


公司訂定備忘錄收購山西礦業,並進行盡職審查,確保營業額及盈利不少於1.7億人民幣及3,800萬人民幣。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20071031/LTN20071031458_C.pdf


 

公司出售前朝資產,新銀物業管理公司。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20071218/LTN20071218447_C.pdf


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080330/LTN20080330014_C.pdf


2007年12月,公司宣佈以24億元收購前述所稱山西礦業,若盈利超過1.8億,收購價將調高3億,即最高代價為27億。公司將以集資所得現金、發行19%代價股份、發行3億可換股債,換股價2.5元,年息2.5厘、以及承兌票據支付。


其後,因市況轉差,作價降至14億,另降低盈利超額代價,變成盈利超過2.3億,收購價將調高2.8億,即最高代價為16.8億。公司以集資所得現金、發行19%代價股份及以可換股債,換股價一樣,但息率則降至2厘。


若新股及可換股債完全兌換,李先生會由大股東,變成第2大股東,賣方則會成為大股東,很完整的一個逆向收購。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080813/LTN20080813522_C.pdf


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080903/LTN20080903390_C.pdf

2008年9月,市況好轉,配售7,200萬股,每股2.1元,集資1.5億,由大唐域高包銷。


此外,大股東也以1.9元減持8,435萬股,套現1.61億元。

Mastermind Assets Management Limited 103(L)
84,358,836(L)
HKD 1.900 134,032,000(L)
25.14(L)
11/09/2008
李耀湘 123(L)
84,358,836(L)
HKD 1.900 134,032,000(L)
25.14(L)
11/09/2008

其後以這1.5億,加上1億新股,發行價2.5元(佔公司18.75%舊股),即2.5億,另發行10億可換股債券,每換行使價2.5元,即可兌換4億股。完成兌換後,賣方即成第一大股東,持有5億股。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20081029/LTN20081029519_C.pdf


 

完成之前收購後不久,大股東套現的1.61億元就產生作用,他以1.43億元購回重組注入的佐敦物業及之前購入的新填地街兩地,完成這次逆向收購。大股東淨套現1,800萬。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090220/LTN20090220156_C.pdf

在供股之前,又換了兩位董事。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090313/LTN20090313489_C.pdf

昨日,公司宣佈供股。

公司宣佈,以5供2方式,發行2.13億新股,每股0.66元,集資1.41億元。

由煤礦賣方包銷此次供股,該名賣方除按比例購入4,000萬股,另外又額外包銷6,719萬股,共斥資約7,000萬,然後再以1.65億可換股債,來按比例包銷其餘新股,若無人認購供股,他的持股量增至41.97%,成為最大股東。


我們來看看這次供股:


從數字上來說,可以算到這個方法是使得可換股數增加,若以這個可換股債券數去包銷新股的話,換股價為:


0.66 x (165,000,000 / 70,000,000)


= 1.556元


即他以低0.944元(2.5元-1.556元),即較可換股債37.78%的折讓去拿到這批股票,較19年年息更多,對其有利。另外,經過這次供股,令他成為最大股東,亦能拿得這殼,使逆向收購更加完美。


在公司而言,若沒人認購新股,雖減少約330萬的負擔,但是股數增加40%,對股份攤薄效應更大。


但是,對大策略而言,只對第二大股東有利,目的不在集中街貨,降低持貨成本,另在加強其在公司的控制力,所以我對這次供股是持中性態度。

好特 別的 供股 新銀 集團 988
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=6585

港人救餓獅 左丁山


2009-03-13  AppleDaily

 

呢朝早在大道中經過H & M,畀人喝停,原來係靚太L與她親愛的老公。呢對幸福夫妻朝朝十點幾就會一齊返公司,佢哋反正已經上岸,留在家中太得閒,覺得好悶,於是十幾年來開咗一間貿易公司過吓日辰,總之年終計數,唔蝕本就得,冇錢賺無所謂。

靚 太L喝停左丁山之後,立即問:「你有冇滙豐?」左丁山笑住答:「冇嘅請舉手!」靚太L話:「你供唔供?」點答呢,一啲專家話供,一啲話早走早着,啲大富豪 話一於長期持有,究竟如何是好。呢個問題能夠好似湯家驊大狀咁問:「Yes or No?」答案可能係yes and no,好複雜!靚太L咁講,佢一定有貨在手,於是安慰佢:「供少少冇所謂啦!」點知佢的另一半搶答:「揸重貨呀!」當堂不知如何是好。揸重貨?即係揸幾多 股呀?普通人嚟講,長期積累咗鄭海泉、柯清輝咁多,即係每人有三十萬股,就叫做揸重貨,或者揸十萬股都叫做揸重貨嘅嘞。靚太L揸幾重,乃私隱問題,唔敢 問,只聞佢嘆一聲:「真係想唔返工都唔得咯!」唉吔,假設揸十萬股,以前每年收息七十萬元,資產值一千五百萬,確係返工與否悉隨尊便,o依家資產得番三百 七十萬,收息冇保證,唔認真做好一份工,勢係假。

同樣問題,困擾好多香港人,老人家講落幾十年:「怕乜呀,如果滙豐有事,香港都好唔掂啦!」呢句說話卒之應驗喇,香港人與滙豐難分難解,風雨同路,過去共富貴、收息收得過癮,如今共患難,頂硬上去供股嘅話,會陪葬?

 

一 九九七年南韓國民應付亞洲金融風暴,同舟共濟,捐出黃金救國,香港人笑南韓人痴得勻循。今回香港人供股救滙豐,大有南韓人捐金之悲壯,可歌可泣。供股事件 完畢後(其實左丁山老早叫滙豐盡快供股,見本欄○八年十二月二十九日,嗰陣時滙豐仲做緊七十幾蚊),滙豐應該大做公關,大賣廣告,多謝香港人不離不棄!港人 救餓 餓獅 左丁 丁山
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=6593

給銀行寵壞 左丁山


2009-03-15 AppleDaily

 

校 友會午餐例會,搵到胡孟青講「滙豐供股要Say No」,大收旺場之效。有一位校友帶埋乖女嚟聽,吃過午餐後便一同到太古商場逛百貨店,問校友為何如此舒服,唔使做乎?校友曰:「我已退休,乖女間銀行被 吞併後,舊人遣散,佢亦回家湊我個孫!」可惜啲喎,校友之女在柏克萊畢業,哈佛MBA,曾在紐約大型投資銀行做分析師,香港監管機構工作,一流財金人才 也,投閒置散未免嘥料。世姪女話:「現在搵工難,而且我o依家先至發覺,出面人工幾低吓,大概我已俾銀行高薪縱壞咗,仲要一段時間適應,返屋企親子都係好 選擇。」好,梗係好啦,佢在屋企教子,會叻過幼稚園老師好多倍。陳智思太太咪堅持在家教次子,唔送佢入幼稚園囉。

過去銀行(特別係投資部門 方面)人工高,令年青人趨之若鶩,不幸碰上金融海嘯,以後唔知仲有冇呢支歌唱。高盛一位亞洲高層最近退休,佢對英文報紙記者講:「投資銀行黃金時代已一去 不復返,或者再等十年啦,我在呢個時候退休,十分適合!」年青學生請留意吓嘞,叻仔叻女入大學或者選番做工程師、醫生、科學家,而唔係一定要爭住讀商科 嘅。

參加校友午餐會嘅校友,有財務W在,原來佢位公子本在美國讀工程,畢業後立即加入銀行做衍生工具,由貝爾斯登出身,去咗東京雷曼,再回 港加入滙豐,現在呢?財務W話:「個仔上個月攞咗遣散費,繼續享受生活!」又係嘅,過往七、八年,收花紅不在小數,嘆吓未遲,只要佢對調查人員講(如果被 抽樣選中嘅話)佢唔會短期內搵工,佢就唔算失業,唔會推高失業率,令曾司長頭痛。

 

未被縱壞,只怕捱壞嘅記者小B一味呻窮, 佢啲同學被銀行炒魷,拿到嘅遣散費,足夠佢三年薪水。可見銀行與傳媒行業薪酬相距之大,成績標青到極嘅學生要爭住入讀中大新聞系好似冇反映到呢個wage gap。現實上,記者做三四年就轉行,有其道理。在校友午餐會上碰到一位靚女校友,佢遞上名片,係私人銀行家,已係董事級,問佢讀邊系,佢話:「我讀 Journalo架。」咦,果然醒目,讀新聞而打銀行工,識得轉膊喎。銀行 寵壞 左丁 丁山
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=6596

中環在線:盧永仁呻I.T生意難做 李華華

2009-03-13  AppleDaily


 

喺 金融海嘯冲擊下,零售商叫苦連天,就連曾揚言要幾年內將公司盈利同股價double嘅I.T(999)副主席兼董事總經理盧永仁都話,踏入3月,生意真係 好唔掂,雖然公司經已將折扣加大,但同舊年3月比,香港嘅生意額都只係維持住,大呻生意難做。盧博士話今個月開始生意唔掂,o依家唔戙個減價牌出嚟,啲客 就真係唔入嚟,搞到連啱啱擺出嚟嘅春裝都要開始減價,減幅仲大過舊年o忝,咁嘅時勢,真係連毛利率都唔顧得咁多嘞!好彩,不幸中嘅大幸喺內地業務冇受到太 大影響。

唔縮規模但撤離靚舖

生意難撈,I.T會唔會縮減規模呢?盧博士話暫時冇咁嘅計劃,要睇吓未來幾個月嘅情況而定,反而 可能會用呢個低潮期,當乜都好平嘅時候,做吓廣告擴大品牌滲透率咁話。之不過,華華見到佢旗下間九龍灣分店啱啱close咗,要搬離港鐵商場出入口個超級 靚舖,唔知咁算唔算縮減規模呢?中環 在線 永仁 I.T 生意 難做 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=6600

中環在線:寶哥哥減人工加認股權 李華華


2009-03-13  AppleDaily

 

東 亞銀行(023)噚日出年報,雖然08年賺少九成,但主席李國寶總薪酬有3350萬銀,比07年只係微跌1%。如果淨係計薪金連津貼嗰部份,寶哥哥同副行 政總裁彭玉榮舊年加咗約5%。兩人舊年都冇花紅,但就多咗認股權,所以總薪酬都冇乜點縮水。話咗做多3年先退休嘅寶哥哥,上年薪酬連津貼有830萬銀, 少咗花紅但有認股權補番,多咗151%,加起來總薪酬有成3350萬。


至於下個月退休嘅元老彭玉榮,08年薪酬連津貼加幅多過老細,有5.9%,呢啲時勢 打工仔冇減人工都偷笑,有咁嘅加幅直頭羨慕死人!加埋認股權多咗150%到1200萬銀,喺東亞最後呢一年袋走1610萬銀,比07年多近三成。彭玉榮退 休及時,等後浪(李家兩位公子)嚟頂住個金融海嘯,寶哥哥就冇咁好彩嘞!中環 在線 哥哥 人工 認股權 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=6601

中環在線:青姐落淚霍嘉治短敍慰紅顏 李華華


2009-03-13  AppleDaily

 

噚晚,華華睇緊周文耀見記者電視直播,突然電話響起:「華華,你知唔知今日獅子銀行請咗青姐茶敍。」「係?等我打畀佢八吓先。」華:「青姐,大笨象啲茶好唔好飲?係咪霍嘉治親自斟?」青:「你點知o架?我連老公都未同佢講。」華:「哈,我中環咁多針。咁霍嘉治講過乜?」

細數百年動盪安然度過

原 來滙控(005)執行董事兼滙豐亞太行政總裁霍嘉治同青姐講,好想多謝香港小股民嘅支持,又話其實滙控自18世紀至今,已面對過好多生死存亡嘅危機,不過 都冇事。遠嘅唔好講,好似二戰時成間銀行要撤資返倫敦,又好似60年代香港社會動盪,仲有70年代石油危機,80年代中英談判,都一一捱過。華華聽到呢 度,忍唔住問:「咁49年呢?」青:「咁多危機,我點同你講得晒?不過,佢話一路都作風保守。我有問佢,東歐爆發海嘯第二波會點?佢就話對東歐冇乜 exposure,同埋自06年起,集團都冇再做英國按揭……」華:「得喇、得喇。最緊要你有冇問佢為咩請你上去?」青:「有啲嘢唔使問得咁明嘅。」

 

同忠實股東代表溝通

華:「畀我就一定會問,係咪因為喺節目入面喊,所以請我上去!如果係嘅話,我間間上市公司都喊,等佢哋請我上去!」講完呢句,青姐同華華同時大笑。講到尾,「U33事件」後,滙控如要同忠實股東溝通,唔搵青姐,搵邊個?李華華LiWaWa@AppleDaily.com中環 在線 青姐 落淚 霍嘉 嘉治 治短 紅顏 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=6602

中環在線:太古主席夫人撐場 李華華


2009-03-13  AppleDaily

 

噚 日太古(019)開業績記者會,台下有位漂亮洋妞,全場專心聽主席白紀圖解答記者提問,佢就係白太Francesca。聽聞,自從白紀圖06年做咗太古主 席後,每次主持太古及國泰航空(293)業績會,白太都會坐喺會場後面,默默支持老公,難怪白主席每次都笑容滿面。講開又講,白主席擔任太古同國泰主席 後,真係天堂與地獄走過一轉。

上任冇耐國泰就成功收購港龍,07年大賺70億;國泰同太古股價喺07年底,仲分別高見23及115.1蚊。一場金融海嘯令 形勢逆轉,國泰舊年蝕86億,連累太古盈利下跌兼冇末期息收。股價亦好似肚瀉咁,國泰噚日收7.44、太古收45.75元。兩年間見盡高低,真厲害。中環 在線 太古 主席 夫人 撐場 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=6603

航運股只宜短炒不宜長線 王雅媛


2009-03-13   上海證券報
每 次有人問我怎樣看航運股,我都認為此刻航運股只適宜短炒而不適宜長線持有。上星期看過太平洋航運(02343.HK)最新的年報後,這個想法更加深刻了。 現在航運業的問題是經濟衰退,航運需求下降,運費急劇下跌。更嚴重的是未來兩年將有更多新船下海。可能你會問經濟已經那麼差了,為何還有很多新船下海?原 因是完成一條船,船廠需時兩年。兩年前大家都認為經濟無限美好,不停造船希望可以多做點生意,誰又想到經濟會突然來個大逆轉呢?因此,在可見的未來, 運費根本沒有大升的可能。

 但是昨天卻有一位朋友不太認同我這一講法,他拿出中國遠洋(01919.HK)從2004年到2008年的數 據出來,認為中國遠洋過去幾年每年的營業收入都大幅增加,因此覺得中國遠洋或許是一隻值得長線投資的股票。對於這個想法,我有兩個不同的意見。首先,如果 是說考慮10年的投資時間,我不敢很有信心地反對朋友投資中國遠洋。因為我也認為10年時間內,航運業應該又可以再經歷一次行業的高潮。那時候航運股價格 自然又水漲船高。但問題是究竟這個高潮會是什麼時候來臨?在我看來,短期內都不會發生。另外,一個人有多少個10年?你又怎麼肯定10年後的世界會是怎幺 樣?異想天開一點,如果那個時候,空中運輸科技突飛猛進,用飛機去運輸又便宜又方面,那麼你可以承受十年時間的錯誤嗎?

 第二,航運業根 本是周期性行業,我認為不能太執著于財務數據,尤其不能用過往的數據去預測未來。即使大家認為非常穩健的銀行股,遇著這次金融海嘯,它們的盈利都是無一幸 免。因此我認為,過往的數據是可以參考,但是投資者應該要知道什麼時候要懂得放下這些數據,接受經濟環境已改變的事實。

 我認為中國遠洋 並不是一間經營得差的公司,只是現在還不是開始吸納的好機會。航運業需要三種情況下才能重返好景。一是經濟複蘇,需求上升。二是大批航運公司于這次金融海 嘯中倒閉,加速行業的整合。三是時間足夠長,舊船的淘汰開始追上新船下海的速度,而各航運公司又沒有再訂新船。其實當你看見經濟開始複蘇時,再投資航運股 也不晚。誇張一點,如果航運業從2009年開始衰落到2015年,那段低沉時期一定沒有公司會做新船。如果2015年經濟開始複蘇,航運公司根本來不及加 建新船(完成一條船,船廠需時兩年)。那時候,只要是需求比供應多一點點,運費都會被用家給搶上去。這段趨勢,才是我們要留意的投資時間點。航運 股只 只宜 宜短 短炒 不宜 長線 王雅 雅媛
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=6606

胡孟青的眼淚 林夕


2009-03-13  AppleDaily

 

股評人為一隻股票一時的價位而流淚,記憶中那是從未發生過的事,不值得放在頭條,而且,那畫面在YouTube的點擊率該比「肥媽大鬧國泰」更高才合理。那些以撒賴為手段爭取不合理權益的醜態,見慣亦平常。一個股評人在鏡頭面前忍不住失態,才是「新」聞。

胡 孟青哭滙豐在U盤競價低至33元,片段給上載後,不少網民的意見都是揶揄的多,甚麼:一定滿手滙豐,輸到哭了,活該。孫柏文幫她拍了一段可稱為「我為甚麼 流淚」的自白:不為甚麼,是替股民不值。在這個眼淚也成為化妝品的時代,不知道還有多少人相信,一個評股的會為股民的利害而動了真情。

不過,我不打算花一元整去查她本人有否持有滙豐,我相信這位股壇辣妹,那幾cc的淚是出於對股民的悲憫、對滙控高層決策的悲憤、對大戶舞高弄低吃掉散戶最後一筆安家費的不忿,對大笨象股價牽繫大局後遺深遠的憂戚。

滙 豐宣佈供股及公佈業績時,胡孟青在一片28元供得過的噪音中,早已用一貫辣得人掃興的口吻堅定提出:別供。比起很多分析員,在滙豐股價乍見三字頭後急改口 風,辣妹更顯得大無畏,對她曾服務過的機構早着先鞭地出鞭,難怪與大行關係搞得不太好。喜歡看她跟股民答問,也因為她經常為犯上一切投資大忌的愚癡觀眾動 了真格,直斥其非不留情面,而自己則上心得七情上面。記得在07年市況進入非理性階段時,有人問「首都機場」13元要不要追,胡小姐報以冷笑:13元?就 是這樣提醒了我,是時候得些好意須回手了。

滙豐給了我們一個老掉大牙的教訓:別與股票談戀愛。胡孟青的眼淚,讓我看到一個有血有肉,對股海癡民有感情,講金也講心的分析員。胡孟 孟青 青的 眼淚 林夕
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=6608

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019